[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
 
 
ASEAN CURRENCY(2) 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : สุภัตรา สาขา
เมื่อวันที่ : 11 เม.ย. 2557 [เข้าชม : 365/0]
ASEAN CURRENCY(1) 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : สุภัตรา สาขา
เมื่อวันที่ : 11 เม.ย. 2557 [เข้าชม : 354/0]
การตกแต่งผ้าฮิญาบแบบง่ายๆด้วยลูกปัด 
สาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
นำเสนอโดย : เตือนใจ เหล่าสุวรรณ
เมื่อวันที่ : 10 เม.ย. 2557 [เข้าชม : 732/0]
Heatstroke 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Kru Ja S.
เมื่อวันที่ : 9 เม.ย. 2557 [เข้าชม : 480/0]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา 
สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
เมื่อวันที่ : 8 เม.ย. 2557 [เข้าชม : 554/0]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี  
สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
เมื่อวันที่ : 3 เม.ย. 2557 [เข้าชม : 983/0]
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๗ ตัวอย่างขั้นตอนการปั้น (การปั้นตุ๊กตาดิน ๒)  
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วง
เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 1154/0]
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๗ ตัวอย่างขั้นตอนการปั้น (การปั้นตุ๊กตาดิน ๑) 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วง
เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 1120/0]
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๖ การเทพิมพ์ 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วง
เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 1111/0]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ  
สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
เมื่อวันที่ : 21 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 1837/0]
Reuse 
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : krupra
เมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 1769/0]
สทศ.-สพฐ.วิเคราะห์เชิงลึกคะแนน O-NET  
สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
เมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 1955/0]
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๕ เรื่อง การปั้นรูปปั้นดินต้นแบบ 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วง
เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 1958/0]
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๔ เรื่อง การสร้างลวดลายบนงานปั้น 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วง
เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 1925/0]
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๓ เรื่อง การประสานดินให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วง
เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 1868/0]
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๒ เรื่อง ดินด่านเกวียน 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วง
เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 1905/0]
AEAN CURRENCY
นำเสนอโดย : สุภัตรา สาขา
เมื่อวันที่ : 11 เม.ย. 2557 [เข้าชม : 392/0]
เผยแพร่งาน ครูสุรเดช แพงมาก
นำเสนอโดย : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
เมื่อวันที่ : 10 เม.ย. 2557 [เข้าชม : 344/0]
เผยแพร่งาน ครูวิไลพร บรรเทา
นำเสนอโดย : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 1793/0]
เผยแพร่งานครูชูตินันต์ สิทธิโยธิน
นำเสนอโดย : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 1571/0]
บทสนทนาแรกเริ่ม - Where are you from?
นำเสนอโดย : นายนพณัฐ พงษ์วัน
เมื่อวันที่ : 16 ก.พ. 2557 [เข้าชม : 4342/0]
บทสนทนาแรกเริ่ม - Hello
นำเสนอโดย : นายนพณัฐ พงษ์วัน
เมื่อวันที่ : 16 ก.พ. 2557 [เข้าชม : 4080/0]
เผยแพร่งาน ครูวีรยา ภู่ประดิษฐ์
นำเสนอโดย : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
เมื่อวันที่ : 6 ก.พ. 2557 [เข้าชม : 4097/0]
Beautiful Dresses in ASEAN
นำเสนอโดย : สุภัตรา สาขา
เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2557 [เข้าชม : 5137/0]
ของขวัญของแม่... โดย : ครูพีระพิชญ์ ไพโรจน์ [เข้าชม : 41 / 0 ]
16 รายการในร่างกายที่อาจจะยังไม่รู้ โดย : อานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ [เข้าชม : 2713 / 0 ]
นางสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ โดย : ครูอารดา พันธ์วิไล [เข้าชม : 2741 / 0 ]
สิทธิเด็ก โดย : ครูเสรี [เข้าชม : 2907 / 0 ]
แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็ดีขึ้น จริงรึ? โดย : อานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ [เข้าชม : 3019 / 0 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2 โดย : อานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ [เข้าชม : 4069 / 0 ]
รายงานผลการนิเทศครูผู้สอนปฐมวัยโดยใช้แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี - นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย โดย : พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง [เข้าชม : 4160 / 0 ]
รายงานผลการสร้างและการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย : พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง [เข้าชม : 4208 / 0 ]
Dream on โดย : Kru Ja S. [เข้าชม : 488 / 0 ]
Beautiful Dresses in ASEAN โดย : สุภัตรา สาขา [เข้าชม : 5281 / 0 ]
การฝึกกีตาร์โปร่งขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 1 โดย : ครูดนตรี [เข้าชม : 11085 / 0 ]
แบบทดสอบกลางภาค วิชาภาษาอังกฤษ อ23101 โดย : โสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว [เข้าชม : 10414 / 0 ]
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร โดย : ครูพีระพิชญ์ ไพโรจน์ [เข้าชม : 43238 / 0 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ โดย : ครูพีระพิชญ์ ไพโรจน์ [เข้าชม : 49311 / 0 ]
The lucky envelope โดย : Kru Ja S. [เข้าชม : 7677 / 0 ]
Follow the leader โดย : Kru Ja S. [เข้าชม : 7411 / 0 ]
แปรเปลือก"หอยแมลงภู่" ป่นเป็นเกล็ดมุก แปลงสู่งาน "ศิลปะ" โดย : วิภา ศรีม่วง [เข้าชม : 2324 / 0 ]
ข้อคิดดีๆ เมื่อคุณเป็นผู้แพ้ โดย : ครูอารดา พันธ์วิไล [เข้าชม : 2507 / 0 ]
นางสงกรานต์ทั้ง ๗ องค์ โดย : ครูอารดา พันธ์วิไล [เข้าชม : 2624 / 0 ]
เตรียม speech แต่เนิ่นๆ โดย : Kru ANONG S. [เข้าชม : 3936 / 0 ]
รูปร่างสวย สุขภาพดี ด้วยผักบุ้ง โดย : ครูอารดา พันธ์วิไล [เข้าชม : 4797 / 0 ]
การเพาะถั่วงอกด้วยขวดพลาสติก โดย : นางนฤมล หลักคำ [เข้าชม : 18873 / 0 ]
แนวทางการรักษาสิวธรรมชาติ โดย : ครูอนงค์ [เข้าชม : 17728 / 0 ]
ริดสีดวงทวารหนักdr.tv-หมอนัท โดย : ครูอนงค์ [เข้าชม : 17318 / 0 ]
ฟ้าลืม  
โดย : เนาวรัตน์ ตั้งยะฤทธิ์ [เข้าชม : 553 ]
Frist T.V. DIGITAL,April 2014  
โดย : สุภัตรา สาขา [เข้าชม : 980 ]
สมัครเข้าอบรม "โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสู่ภูมิภาค ประจำปี 2557"  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 1366 ]
สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียน  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 1507 ]
Dawn Loggins  
โดย : สุภัตรา สาขา [เข้าชม : 1435 ]
ออกแบบพัฒนาการเรียนรู้อย่างไร ... เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 1825 ]
“อ๋อย” ฟุ้งสอบ GAT/PAT ช่วยมหา'ลัยคัดเด็ก เลิกจัดสอบเอง ชี้ชอบออกเกินหลักสูตร ไม่เป็นธรรมเด็กรวย-จน  
โดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot) [เข้าชม : 2194 ]
เตือนจัดอันดับ 100 ร.ร.ดีที่สุดเต้าข้อมูลกันเอง พ่อแม่-นร.อย่าหลงเชื่อ สทศ.ใบ้สนิทไม่รู้ใครทำ  
โดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot) [เข้าชม : 2241 ]
สาระการเรียนรู้ 4,341 เรื่อง
บทความ 2,695 เรื่อง
สื่อการเรียนการสอน 3,997 เรื่อง
แบบฝึกทักษะ 2,668 เรื่อง
เล่าสู่กันฟัง 7,236 เรื่อง
Link น่ารู้ 4,277 เรื่อง


โลกทั้งใบหาอะไรก็เจอ


เว็บทั่วโลก สหวิชา.คอม
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |