[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
 
 
พิชิตมะเร็งเต้านมด้วยสารประกอบในขมิ้น 
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นิตินุช เสนาวงศ์
เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2558 [เข้าชม : 902/0]
Speak English for daily life :PDF 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 6208/0]
Innovation CAI : brochure 4 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4518/0]
Innovation CAI : brochure 3 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4242/0]
Innovation CAI : brochure 2 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4205/0]
Innovation CAI : brochure 1 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4353/0]
Network Training AUA Korat :English in the class room activity 4,5 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4395/0]
Network Training AUA Korat :English in the classroom Activity 3 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 8 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4489/0]
Network Training AUA Korat : English in the Classroom activity 2 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 7 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4512/0]
Network Training AUA Korat : Session Conversation 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 6 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4588/0]
Network Training AUA Korat : Afternoon Demo Lessson Session Stories 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 3 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4705/0]
Network Training AUA Korat : Session Stories 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4629/0]
Network Training AUA Korat : Morning Focus Session PRONUNCIATION 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4718/0]
Network Training AUA Korat : English in the Classroom 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2558 [เข้าชม : 5268/0]
Phu Kradung National Park 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2558 [เข้าชม : 5047/0]
Phrathat Nadoon : Buddhist Park of Isan  
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2558 [เข้าชม : 5089/0]
สร้างใบงานคัดไทยให้ฟรี..
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 10 ต.ค. 2558 [เข้าชม : 64/0]
ดาวน์โหลดแอพรวมคำที่มักเขียนผิด
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 9 ต.ค. 2558 [เข้าชม : 104/0]
ร่วมสนุกกับ ศน.เหลิมในการตอบคำถามสะกดคำครับ
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 9 ต.ค. 2558 [เข้าชม : 89/0]
ช่วยครูคิด สร้างใบงานคัดลายมือ ด้วยโปรแแกรม PowerPoint
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 2 ต.ค. 2558 [เข้าชม : 479/0]
แจกจริง แอพสอนลูกแจกลูกประสมคำ ที่ผู้ปกครองควรมีไว้
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 2 ต.ค. 2558 [เข้าชม : 490/0]
ดาวน์โหลดสมุดพกแบบฝึกหัดคัดไทย-แจกลูก-สะกดคำ ชุด ย.ยักษ์
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 25 ก.ย. 2558 [เข้าชม : 996/0]
ดาวน์โหลดแอพหัดอ่านหนังสือไทย ป.1ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 22 ก.ย. 2558 [เข้าชม : 935/0]
แนะนำแอพสะกดคำ
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2558 [เข้าชม : 889/0]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 10043 / 0 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 9707 / 0 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ) โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 9595 / 0 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว) โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 9537 / 0 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 9514 / 0 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 9554 / 0 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ) โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 9601 / 0 ]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 9553 / 0 ]
English Test For Students M. 1-3 โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 4519 / 0 ]
RIDDLE GAMES 6-10 โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 4842 / 0 ]
RIDDLE GAMES 1-5 โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 4691 / 0 ]
Conversation test โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 7009 / 0 ]
IS สรุปและเห็นคุณค่า โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 16670 / 0 ]
Puppy Letters โดย : Kru Ja S. [เข้าชม : 20843 / 0 ]
แบบฝึกทักษะปริซึม โดย : ครูเจมส์ [เข้าชม : 22790 / 0 ]
ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียน 3 คำทักทายของสมาชิกอาเซียน โดย : นายนพณัฐ พงษ์วัน [เข้าชม : 21600 / 0 ]
ASEAN scholarship 2016 ทุนอาเซียน 2016 โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 4875 / 0 ]
Cambridge English Placement Test โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 5101 / 0 ]
10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ โดย : วิภา ศรีม่วงกลาง [เข้าชม : 7655 / 0 ]
พ่อแม่สิงคโปร์ฮิตส่งลูกน้อยเรียนศิลปะ โดย : วิภา ศรีม่วงกลาง [เข้าชม : 22920 / 0 ]
English Listening Pronunciation Tests โดย : Kru ANONG S. [เข้าชม : 24326 / 0 ]
พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร โดย : ครูพีระพิชญ์ ไพโรจน์ [เข้าชม : 28287 / 0 ]
แปรเปลือก"หอยแมลงภู่" ป่นเป็นเกล็ดมุก แปลงสู่งาน "ศิลปะ" โดย : วิภา ศรีม่วงกลาง [เข้าชม : 31041 / 0 ]
ข้อคิดดีๆ เมื่อคุณเป็นผู้แพ้ โดย : ครูอารดา พันธ์วิไล [เข้าชม : 30699 / 0 ]
ว7/2558  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 5105 ]
สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 6009 ]
สพฐ. กับ ระบบ TEPE Online  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 6058 ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 6549 ]
เหตุผลดีๆ ที่ควรดื่มน้ำมะนาวตอนเช้า  
โดย : ครูโย เชียงใหม่ [เข้าชม : 12869 ]
ตาบอดสี  
โดย : krupra [เข้าชม : 12262 ]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการ เล่าเรื่อง ... ด้วยหัวใจ...จากศิษย์ถึงครู  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 13383 ]
การพัฒนางาน (Performance Agreement)  
โดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot) [เข้าชม : 13948 ]
สาระการเรียนรู้ 4,385 เรื่อง
บทความ 2,758 เรื่อง
สื่อการเรียนการสอน 4,138 เรื่อง
แบบฝึกทักษะ 2,681 เรื่อง
เล่าสู่กันฟัง 7,271 เรื่อง
Link น่ารู้ 4,283 เรื่อง


โลกทั้งใบหาอะไรก็เจอ


เว็บทั่วโลก สหวิชา.คอม
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |