[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
สูตรผสม CLT ที่พอเหมาะกับเด็กไทย
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552

อิทธิพลของ CLT ที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน มีแนวโน้มต่อยอดไปในอนาคตอย่างไรดี?   


ภาพจาก www.sarakadee.com 

 สูตรผสม CLT ที่พอเหมาะกับเด็กไทย

CLT คืออะไร

       CLT คือ การสอนภาษาแบบสื่อสาร (Communicative Language Teaching ) เป็น คือแนวคิดซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา (linguistic knowledge) ทักษะทางภาษา (language skill) และความสามารถในการสื่อสาร (communicative ability) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อสาร (Canale & Swain, 1980 ; Widdowson, 1978). 

CLT เป็นมาอย่างไร
       การสอนตามแนวสื่อสารได้ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรก ในแถบอเมริกาเหนือและยุโรปในช่วงปี 1970 การสอนตามแนวสื่อสารเกิดขึ้นในยุโรปในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้อพยพเข้าไปอาศัยในยุโรปเป็นจำนวนมาก สมาพันธ์ยุโรป (Council of Europe) จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาที่สองแบบเน้นหน้าที่และสื่อความหมาย (functional national syllabus design) เพื่อช่วยให้ผู้อพยพสามารถใช้ภาษาที่สองในการสื่อสารในส่วนของอเมริกาเหนือไฮมส์ (Hymes) ได้ใช้คำว่า ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (communicative competence) หมายถึงความสามารถในการปฎิสัมพันธ์ หรือปะทะสังสรรค์ทางด้านสังคม (social interaction) ซึ่งความสามารถทางด้านภาษาที่สำคัญที่สุดคือ ความสามารถที่จะพูด หรือเข้าใจคำพูดที่อาจไม่ถูกหลักไวยากรณ์ แต่มีความหมายเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่คำพูดนั้นถูกนำมาใช้ (Savignon, 1991)


ภาพจาก www.teenpath.net

ครูสอนแบบ CLT แล้วผู้เรียนสามารถทำอะไรได้บ้าง
       คเนล และสเวน (1980) และเซวิกนอน (Savignon, 1982) ได้แยกองค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสารไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้

1. ความสามารถทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง (grammatical competence) หมายถึงความรู้ทางด้านภาษา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้างของคำ ประโยค ตลอดจนการสะกดและการออกเสียง

2. ความสามารถด้านสังคม (sociolinguistic competence) หมายถึงการใช้คำ และโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมตามบริบทของสังคม เช่น การขอโทษ การขอบคุณ การถามทิศทางและข้อมูลต่างๆ และการใช้ประโยคคำสั่ง  เป็นต้น

3. ความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อความหมายด้านการพูด และเขียน (discourse competence) หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมระหว่างโครงสร้างภาษา(grammatical form) กับความหมาย (meaning) ในการพูดและเขียนตามรูปแบบ และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

4. ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (strategic competence) หมายถึงการใช้เทคนิคเพื่อให้การติดต่อสื่อสารประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการสื่อสารด้านการพูดถ้าผู้พูดมีกลวิธีในการที่จะไม่ทำให้การสนทนานั้น ราบรื่นไปได้จนจบ เช่นการใช้ภาษาท่าทาง (body language) การขยายความโดยใช้คำศัพท์อื่นแทนคำที่ผู้พูดนึกไม่ออก เป็นต้น

        จริงๆแล้วครูไทยก็สอนแบบ CLT มานาน แต่ยังไม่ทราบว่าเค้าเรียกว่าอย่างไรตามทฤษฎี  จากอดีตถึงปัจจุบัน เราชาวครูส่วนใหญ่มุ่งสอนโครงสร้างทางไวยากรณ์ เน้นความถูกต้อง (accuracy)ซึ่งหากครูให้ความสำคัญของไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว ก็อาจจะทำให้โอกาสในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว (fluency) น้อยลง แต่ทั้งนี้คเนล และสเวน (Canale & Swain, 1980) อธิบายไว้อย่างชัดเจนถึงความสำคัญของกฎเกณฑ์และโครงสร้างทางภาษา ถ้าปราศจากกฎเกณฑ์ และโครงสร้างแล้วความสามารถทางการสื่อสารของผู้เรียนจะถูกจำกัด ดังนั้น ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา และความถูกต้องในการใช้ภาษา จึงมีความสำคัญเท่าๆ กัน ฉะนั้นเราจึงไม่ควรสอนเพื่อสอบหากแต่เราควรมุ่งสอนให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไปพร้อมกับความเข้าใจหลักไวยากรณ์จะดีกว่า

อ้างอิง
wbc.msu.cc.th

 เข้าชม : 18002
นำเสนอโดย : Kru ANONG S.
โรงเรียนวิจิตราพิทยา
สพม.29
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ ล่าสุด
Jerusalem artichoke
โดย : [เข้าชม : 21335 ]
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ
โดย : [เข้าชม : 23758 ]
กลิ่นธรรมชาติ
โดย : [เข้าชม : 19712 ]
ใกล้สอบแล้วเตรียมตัวอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 20697 ]
A ถึง Z กับอาหารเพื่อสุขภาพ
โดย : [เข้าชม : 20331 ]
เตรียมตัวสอบ IELTS
โดย : [เข้าชม : 20407 ]
Early bird
โดย : [เข้าชม : 19352 ]
'โยนสลับมือ'
โดย : [เข้าชม : 19468 ]
ลดน้ำหนักอย่างง่ายๆ
โดย : [เข้าชม : 20064 ]
เมิน..เข็มฉีดยา
โดย : [เข้าชม : 16472 ]
 10 บทความ Text Random
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ android ตอนที่ 4 ลองของจริง
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ android ตอนที่ 5 Project management
เยาวชนไทย หัวใจอาเซียน เพียรสู่สากล บนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๑
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ android ตอนที่ 6 เมนูและการจัดหน้าจอ
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ android ตอนที่ 7 การเพิ่มหน้าจอ
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ
ดื่มน้ำอัดลมแล้วได้อะไร
การพัฒนา Application ด้วย Android SDK ตอน 1
การพัฒนา Application ด้วย Android SDK ตอน 2
การพัฒนา Application ด้วย Android SDK ตอน 3
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |