[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ชินภัทรทบทวนโครงสร้างสพฐ.ชี้อาจเปลี่ยนเป็นทบวง..
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2553

..ชินภัทร..เร่งทบทวนปรับโครงสร้างทั้งระบบ ชี้อาจเปลี่ยนเป็นทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาดใช้เวลา 3 เดือนเสนอ ว่าที่ รมว.ศธ.คนใหม่พิจารณา แจงปรับเพื่อลดช่องว่างการทำงานระหว่างส่วนกลางและเขตพื้นที่ และเพื่อรองรับการทำงานของ ศธ.   

        เมื่อ วันที่ 12 ม.ค.2553- นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการอภิปรายว่า สพฐ. ควรใช้โอกาสในช่วงระยะเวลาการพิจารณาทำรายละเอียดของการปรับโครงสร้างการทำ งานของ สพฐ. เพื่อให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น ประกอบกับเพื่อรองรับการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการศธ. แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เป็นต้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับระบบการทำงานเพื่อลดปัญหาช่องว่างที่เกิด ระหว่างส่วนกลางและส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการพยายามมอบหมายให้ผู้บริหารจากส่วนกลาง คือ รองเลขาธิการ กพฐ. ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ แบ่งโซนการรับผิดชอบเพื่อประสานงานในระดับกลุ่มจังหวัด ตามกลุ่มของศูนย์ตรวจราชการ 19 ศูนย์

       ทั้งนี้ การพิจารณาปรับปรุงต้องทำทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง หรือ สพฐ. ระดับ สพท. และระดับโรงเรียน โดยส่วนกลางได้นำข้อมูลการทำงานภายใต้โครงสร้างเดิมที่ดำเนินการมา 6-7 ปี มาทบทวนอีกครั้งอย่างเป็นระบบ เช่น หากพิจารณาปรับเป็นทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน จริงตามที่มีข้อเสนอจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างภายในให้สอดคล้องกันอย่างไร บ้าง เช่น การแบ่งเขตพื้นที่มัธยมศึกษา และเขตพื้นที่ประถมศึกษา ในระดับ สพท.ต้องวิเคราะห์ถึงระบบการบริหารงานที่ผ่านมา จำนวนกรอบอัตรากำลังบุคลากร ซึ่งเมื่อครั้งมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นโครงสร้างในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาให้ต้องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันใน สพท. มีรองผอ.สพท.จำนวนถึง 10-12 คนต่อเขต ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไม่ใช่รูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องทบทวนและออกแบบให้เหมาะสม

       นายชินภัทร กล่าวต่อว่า ส่วนระดับโรงเรียน ที่ผ่านมาแม้มีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่การทำงานในบางจุดก็ไม่ได้เป็นไปตามฐานะหรืออำนาจที่มี เช่น งบประมาณก็ยังคงต้องรับการจัดสรรไปจากส่วนกลาง หรือแม้แต่การคัดเลือกบุคลากรครู เช่นกัน เพราะฉะนั้นต้องดูว่าจะปรับเช่นไรให้เกิดการบริการตามรูปแบบที่เน้นการ กระจายอำจานสู่สถานศึกษา อย่างไรก็ตาม ได้มอบให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สพฐ. ไปเป็นผู้จัดทำรายละเอียด ผ่านการสัมมนาเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้าง สพฐ.

      “คาดว่าจะใช้เวลาในการทำงานประมาณ 3 เดือนก็พร้อมจะนำข้อมูลเสนอต่อนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ว่าที่ รมว.ศธ.พิจารณา เพราะว่าทำมาบ้างแล้วไม่ได้เริ่มจากศูนย์ อีกทั้งการดำเนินการต่าง ๆ ต้องศึกษากฎหมายควบคู่กันไปด้วย เมื่อทำแล้วจะต้องให้ฝ่ายกฎหมายกลั่นกรองอีกครั้ง เช่น การตั้งเป็นทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมได้เป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระลง แต่วัตถุประสงค์หลักที่ปรับโครงสร้างเพื่อจัดระบบการทำงานให้ลื่นไหลและ เหมาะสม เพราะในระบบโครงสร้างปัจจุบันนั้น ในบางจุดยังไปสกัดทำให้คนในไม่มีโอกาสได้เติบโตในหน้าที่การงาน”เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
นายชินภัทร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการมอบภารกิจให้รองผอ.สพท.ปฏิบัติหน้าที่ภายใน อำเภอที่รับผิดชอบ ซึ่งงานจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

1. ภารกิจตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนการบริหารทั่วไป และด้านวิชาการ

2.ความรับผิดชอบตามพื้นที่ เช่น ความรับผิดชอบในส่วนอำเภอ หรือกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ และ

3.ภารกิจเฉพาะ

       เพราะฉะนั้น การไปปฏิบัติงานในอำเภอนั้นจะต้องดูความเหมาะสมและความจำเป็นซึ่งจะต้อง กำหนดรูปแบบที่ชัดเจน กรณีที่ดูแลอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ไกล ไม่สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียวก็อาจจะต้องตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน อย่างไรก็ตาม มอบให้สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) สพฐ. ไปศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของทั้ง 185 เขต เพื่อกำหนดว่าเขตพื้นที่ใดมีศูนย์ประสานงานและเป็นภารกิจแบบใดที่ รองผอ.สพท.ดำเนินการ รวมถึงการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น

แหล่งที่มา....คม ชัด ลึก .... 13 มกราคม 2553

เข้าชม : 3620
นำเสนอโดย : เจริญ พหลทัพ
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา ล่าสุด
รายงานผลการสร้างและการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : [เข้าชม : 26583 ]
ไข้เลือดออก
โดย : [เข้าชม : 32779 ]
Excel สำหรับคิดทีเฉลี่ย
โดย : [เข้าชม : 32996 ]
การหาคะแนนทีเฉลี่ย ตอนที่ 2 (จบ)
โดย : [เข้าชม : 33955 ]
การหาคะแนนทีเฉลี่ย ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 74533 ]
คลิปคลายเครียด
โดย : [เข้าชม : 29825 ]
น้ำมะเขือเทศเข้มข้นป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก
โดย : [เข้าชม : 22027 ]
เผยแพร่ผลงานการวิจัย
โดย : [เข้าชม : 18088 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย : [เข้าชม : 14984 ]
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน
โดย : [เข้าชม : 14463 ]
 10 บทความ Text Random
ติดตั้ง Windows ใน NetBook ด้วย USB ไดรฟ์
ความรู้ กับผู้รู้
เกาเหลาไวรัส ตอน ถอดรหัส
ใครอยากสวย...ยกมือขึ้น..
"ไม่มีเวลา..ไม่มีเวลา"
เสริมมงคลแบบเสือ...เสือ...ต้อนรับปีขาล
คิดดี...ดี..เื่พื่อจิตบริสุทธิ์
เฮ้! เว็บไซต์คุณได้มาตราฐานหรือเปล่า?
ใจอยากจะเลิกบุหรี่...แต่อดไม่ได้..เรามีวิธีการเลิกบุหรี่ได้..
นาฬิกาชีวิต
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |