[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
บุหรี่เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อคนรอบข้าง
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553

การเลิกบุหรี่เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ที่ไม่เคยติดบุหรี่ แต่มันอาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ติด มันสำคัญที่ใจว่าใจสั่งมาว่าให้เลิกบุหรี่หรือเปล่า ท่องไว้ เลิกแล้วครับ ผมเลิกกับมันแล้วครับ   


   ที่มาของภาพ  : new.goosiam.com

       บุหรี่ เป็นสิ่งเสพติดที่มีพิษภัยสูง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงมากกว่า 25 ชนิด ในแต่ละปีการเสียชีวิตด้วยบุหรี่มีอัตราสูงกว่าโรคเอดส์ การดื่มสุรา ยาเสพติด อุบัติเหตุ รถยนต์ การถูกฆาตกรรม และการฆ่าตัวตายรวมกัน แต่บุหรี่ยังเป็นที่นิยมและขยายวงกว้างถึงคนทุกเพศทุกวัย และทุก เศรษฐานะ จากสถิติปี 2549 พบจำนวนประชากรที่สูบบุหรี่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 11,033,031 คน คิดเป็นร้อยละ 21.91 ในจำนวนดังกล่าวมีผู้สูบบุหรี่เป็นประจำประมาณ 9,535,483 คน คิดเป็นร้อยละ 18.94 และจำนวนผู้ที่สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวประมาณ 1,497,548 คน คิดเป็นร้อยละ 2.97
เรามาบอกลาบุหรี่ดว้ยวิธีดังต่อไปนี้กันเถอะ

1. สร้างแรงจูงใจ          
 - คิดถึงโทษของบุหรี่ในระยะสั้น และยาว
 - คิดถึงผลดีต่อสุขภาพเมื่อหยุดบุหรี่
 
- คิดถึงครอบครัว โดยเฉพาะบุตรธิดา หรือบิดามารดา

2. กำหนดวันงดบุหรี่
    - ควรหาวันสำคัญของศาสนา หรือของครอบครัว  ควรเป็นระยะ 1-2 สัปดาห์แรกของการเริ่มมีความคิดตั้งใจมั่น

3. ปฏิบัติการฉับไว
             : งดบุหรี่แบบหักดิบ ได้ผลสำเร็จมากกว่าแบบค่อยๆ ลด

 4. การเตรียมตัว
    -
เตรียมสิ่งแวดล้อมในบ้านให้มีบรรยากาศปลอดบุหรี่ ได้แก่ให้เก็บบุหรี่และภาชนะ
หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ ( ไม้ขีดหรือไฟแช็ก, ถาดรองขี้เถ้าบุหรี่)ไม่ให้อยู่ในสายตา
ทำความสะอาดบ้านและห้องทำงานให้ปลอดจากกลิ่นบุหรี่
    -
การเตรียมใจและกายให้พร้อมสำหรับอาการถอนที่จะเกิดขึ้น มักมีใน 2 สัปดาห์แรก
แล้วจะลดลงและหายไป ได้แก่อาการหงุดหงิด คอแห้ง
   
- ให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นเวลานานอย่างน้อยวันละ 30 นาที ได้แก่การวิ่ง เดินเร็ว ๆ
ถีบจักรยาน เป็นต้น การออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยลดความเครียดได้ดีที่สุด
    - 
ควรบอกความตั้งใจให้ครอบครัวและเพื่อนสนิทเพื่อการเป็นกำลังใจและเข้าใจ
สำหรับเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ ควรชักจูงให้เลิกพร้อมกัน ขอร้องให้เพื่อนที่ยังเลิกไม่ได้หยุดสูบบุหรี่ช่วงที่พบปะ
หรือติดต่อทางโทรศัพท์แทนในระยะแรก
    - 
ผู้ที่เคยเลิกแล้วไม่ประสบผลสำเร็จไม่ควรท้อถอย เพราะบางครั้งความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้น
จากความพยายามเพียงครั้งเดียว  และไม่ควรอายในการพูดความจริง เพราะการพยายามงดสูบบุหรี่
มีแต่คนที่ปรารถนาดีต่อเราจะให้กำลังใจ  การเลิกไม่สำเร็จในครั้งเดียวไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนที่
ไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน ให้ทบทวนว่ามีจุดบอดอะไรที่เป็นอุปสรรค์หรือกิจกรรม
ร่วมทำให้กลับมาสูบบุหรี่ใหม่เพื่อหากลยุทธ์แก้ไขใหม่ในโอกาสต่อไป อาจพูดคุยกับผู้ที่เลิกบุหรี่
ได้สำเร็จเพื่อเป็นกลยุทธ์ ให้ตนเอง

5. การปฏิบัติตนช่วงที่งดบุหรี่
   
 - ให้หยิบภาพคนที่เป็นกำลังใจสูงสุดติดกระเป๋าเงินมาดู เพื่อเตือนสติให้ยึดมั่นต่อความตั้งใจ
และ เพื่อเป็นกำลังใจ
     -
ให้ดื่มน้ำเปล่ามาก ๆ เมื่อเกิดอาการเปรี้ยวปาก อยากบุหรี่
     - 
งดกิจกรรมร่วมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เช่นการดื่มเหล้า ชา กาแฟ
และเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเดินออกจากโต๊ะทันทีหลังอาหารถ้ามักสูบบุหรี่หลังอาหาร
     - 
หลีกเลี่ยงกลุ่มเพื่อนที่สูบบุหรี่ไประยะหนึ่ง ถ้าจำเป็นต้องติดต่อให้ใช้โทรศัพท์
การรับประทานอาหารนอกบ้าน ควรเลือกมุมปลอดบุหรี่
     - 
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยทำให้น้ำหนักคงที่หรือกระชับขึ้นเมื่องดบุหรี่
ควรเริ่มตอนเช้าหลังตื่นนอน  และแปรงฟัน เพราะเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถที่ดีที่สุดสำหรับผู้ติดบุหรี่
ซึ่งมักสูบบุหรี่หลังจากตื่นนอนเช้า
     - 
หาวิธีอื่น ๆ ในการลดเครียด นอกจากการออกกำลังกาย 
     - ในระยะสั้นได้แก่ อ่านหนังสือชวนหัว อาบน้ำ
    
-  ในระยะยาว หาสาเหตุหลักของความเครียด และแก้ที่สาเหตุ

ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มวัยรุ่น

           ควรหากิจกรรมเสริมหลักสูตร เรียนวิชาสันทนาการอื่น ๆที่น่าสนใจ เพิ่มความรู้รอบตัว
มีทักษะในสังคมปัจจุบันและอนาคตนอกจากช่วยผ่อนคลาย พบเพื่อนใหม่มากกว่าการไปจับกลุ่ม
คุยเรื่องทั่วไปที่บางครั้งหาสาระได้น้อย ได้แก่ การเรียนและซ้อมดนตรี เล่นกีฬา ( เทนนิส ว่ายน้ำ
ฟุตบอล ปิงปอง ตะกร้อ ฟันดาบ เปตอง กอล์ฟ ขี่ม้า สควอช เป็นต้น) เรียนนาฏศิลป์ เต้นรำ
เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนานสร้างทักษะภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ของ YMCA, YWCA
อาจเรียนวิชาชีพชั่วโมงละบาทของศูนย์ฝึกวิชาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรที่หาดใหญ่
ได้ความบันเทิงและความรู้ หรือสถาบันบันเทิงประเทืองสติปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ ซึ่งมีให้เรียนรู้
สนุกสนานมากมาย

          ควรหลีกเลี่ยงสถานบันเทิงที่มีควันบุหรี่มากเช่น ผับ ไนท์คลับ เข้าวงสนุกเกอร์ สถานบันเทิง
คาราโอเกะ ประเภทมีผู้สูบบุหรี่จำนวนมากเพราะจะทำให้ได้ควันพิษโดยไม่จำเป็น นอกจาก
การไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล

 


              **การงดสูบบุหรี่แบบหักดิบ ไม่สูบเลย ดีกว่าการลดจำนวนลง**

             สูบบุหรี่วันนี้อาจนำพาให้สูบกัญชา  ติดเฮโรอินในวันข้างหน้า

             สถิติวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่  เรียนดีกว่าผู้ที่ติดบุหรี่

 


ที่มา : www.pus.ac.th
       : www.piyavate.com


เข้าชม : 3403
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สพท.เชียงใหม่ เขต 1
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย ล่าสุด
รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมดนตรี เคลื่อนไหวและจังหวะ สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย : [เข้าชม : 16457 ]
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 20003 ]
รายงานผลการนิเทศครูผู้สอนปฐมวัยโดยใช้แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี - นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย : [เข้าชม : 30676 ]
อยากรู้ไหม "เวลา" มีค่าอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 24988 ]
รักวัว ให้ผูก รักลูกให้ตี
โดย : [เข้าชม : 24936 ]
ตลอดเวลา
โดย : [เข้าชม : 20673 ]
กำลังใจ
โดย : [เข้าชม : 20593 ]
อัพอีคิวเด็กไทยรับอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 20519 ]
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดย : [เข้าชม : 15763 ]
การฝึกสมอง...ให้มีความคิดสร้างสรรค์
โดย : [เข้าชม : 15509 ]
 10 บทความ Text Random
ลมหายใจคือทิพยโอสถ
"" 20 ไอเดีย..ลดความอ้วนแบบง่ายๆ ""
พ.ศ.2554 คือวันที่สร้างรอยยิ้มให้คนไทยยามทุกข์
ภัยที่มียอดผู้เสียชีวิตทุกประเทศรวมกัน 220,000 คน
ขนมไทยที่ควรเลี่ยง..สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก
มาดูแลจุดซ่อนเร้นป้องกันมะเร็งปากมดลูกกันเถอะ
ด้วยความรักความห่วงใยที่มีต่อลูกสาวทุกคน ครูบุษมีบทความ ความเชื่อที่ผิดมาบอกลูกสาวเกี่ยวกับประจำเดือนค่ะ
ออกกำลังสมอง ก่อนสมองจะเสื่อม
การสร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น
Love, dating and relationship
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |