[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
จากต้นกล้าสู่มืออาชีพ
อังคาร ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2552

ท่ามกลางกระแสข่าวเศรษฐกิจที่มีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยอาจทรุดตัวและลากยาวไปอีกระยะหนึ่ง ใน 1-2 ปีข้างหน้า ส่งผลให้คนไทยจำนวนมากตกงานเป็นว่าเล่น   

จากต้นกล้าสู่มืออาชีพ


*โดย  วิชาญ  อัครวนสกุล

          ท่ามกลางกระแสข่าวเศรษฐกิจที่มีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยอาจทรุดตัวและลากยาวไปอีกระยะหนึ่ง ใน 1-2 ปีข้างหน้า ส่งผลให้คนไทยจำนวนมากตกงานเป็นว่าเล่น บัณฑิตจบใหม่จากหลายสถาบันก็ยังหางานทำไม่ได้ มาตรการหนึ่งที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ว่างงาน หลาย ๆ ท่านคงทราบกันดีแล้ว   ในชื่อโครงการต้นกล้าอาชีพ

          ต้นกล้าอาชีพ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพของแรงงาน สนับสนุนให้    ผู้ว่างงาน รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้นและเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน หลังจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

          จากต้นกล้าๆ น้อยๆ จะได้รับการเพาะบ่ม เข้าสู่ 7 กลุ่มอาชีพ ได้แก่
          1. กลุ่มอาชีพการเกษตรและการแปรรูป  ได้แก่ กลุ่มการผลิต กลุ่มแปรรูป กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มการฝึกอบรมเกษตรทางเลือก 
          2. กลุ่มอาชีพภาคการผลิต ได้แก่ กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ  กลุ่มเครื่องยนต์ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์และอัญมณี
          3. กลุ่มอาชีพการบริการและการท่องเที่ยว  ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มสุขภาพ กลุ่มการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
          4. กลุ่มอาชีพการค้าและเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มการขายสินค้าและการสร้างร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มผู้ประกอบการ
          5. กลุ่มอาชีพคอมพิวเตอร์และธุรการ ได้แก่ กลุ่มออกแบบ กลุ่มงานในสำนักงาน กลุ่มการพัฒนาโปรแกรม กลุ่มช่างคอมพิวเตอร์
          6. กลุ่มอาชีพคมนาคมและการขนส่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพด้าน Logistics หรือการขนส่งสินค้า
          7. กลุ่มอาชีพการก่อสร้าง ได้แก่ กลุ่มช่างต่าง ๆ กลุ่มการผลิตวัสดุก่อสร้าง

          ในแง่ของประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับนั้น ผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใชในการทำงาน โดยเฉพาะหากกลับไปใช้ในท้องถิ่นของตัวเอง จะเท่ากับเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนนั้น ๆ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและชุมชนอีกด้วย

          จากการนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้เพื่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการสร้างงาน ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรก หรือการสู้ชีวิตครั้งใหม่ หวังไว้ว่าสักวันหนึ่ง แรงงานเหล่านี้จะพัฒนาตนต่อยอดอีกขั้นหนึ่งสู่ความเป็นมืออาชีพของแหล่งงาน หรือของสถาบัน หน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งกับตนเองและส่วนรวม

ความเป็นมืออาชีพ เป็นอย่างไร
          ในความเป็นมืออาชีพนั้นมีความลึกซึ้งในตัวของมันเอง ไม่เกี่ยวกับว่าทำงานมานานหรือไม่เพียงใด เงื่อนไขของเวลาไม่ได้เป็นตัววัดว่าคน ๆ นั้น เป็นมืออาชีพแล้ว ความเป็นมืออาชีพต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ
          มืออาชีพ อันดับแรกเลยคือมีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ ใส่ใจในงานที่เราทำให้สมบูรณ์ ทุ่มเทและเกาะติดกับงานอย่างจริงจัง ทำงานด้วยหัวใจ มีศรัทธาและความรักในงาน และเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
          มืออาชีพ มีความชำนาญการและความสามารถ พร้อมทั้งมีความรอบรู้ในสิ่งที่เราปฏิบัติ รู้วิธีและหลักการที่ถูกต้อง เสาะแสวงหาความรู้ในเรื่องที่เป็นภาระหน้าที่และความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ ใช้ปัญญาในการพัฒนาสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ
          มืออาชีพ เป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน และไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าหากเกิดความผิดพลาด  ทุกครั้งที่มีความผิดพลาดก็พร้อมที่จะถอยหลังกลับมาแก้ไข จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
          มืออาชีพ เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความเพียรพยายามให้การทำงานบรรลุเจตนารมย์ ต้องพยายามสร้างทีม พยายามผลักดันให้ทีมงาน    ทุกคนมีความรับผิดชอบต่องาน รู้จักสร้างแรงจูงใจมากว่าการควบคุมและสั่งการ

เอาใจช่วยให้ต้นกล้าทุกต้น ให้ก้าวสู่อาชีพและความเป็นมืออาชีพต่อไปทุกคนครับ  สู้ ๆ

………………………………………………………………

อ้างอิงรูปภาพ
http://tbn3.google.com/images?q=tbn:HAobT4IlJEegJM:http://matichon.co.th/online/2009เข้าชม : 6300
นำเสนอโดย : อภันตรี อมราพิทักษ์
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
เผยแพร่งานวิจัยของนายนาม สุขสวัสดิ์
โดย : [เข้าชม : 25360 ]
เผยแพร่งานวิจัย นางวนิดา สุขเกิด
โดย : [เข้าชม : 33604 ]
บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาคุณธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
โดย : [เข้าชม : 21186 ]
บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
โดย : [เข้าชม : 21235 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 23003 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น วิชา การทำนาดำข้าวหอมมะลิอินทรีย์
โดย : [เข้าชม : 21236 ]
16 รายการในร่างกายที่อาจจะยังไม่รู้
โดย : [เข้าชม : 26080 ]
แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็ดีขึ้น จริงรึ?
โดย : [เข้าชม : 26201 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2
โดย : [เข้าชม : 28563 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 27698 ]
 10 บทความ Text Random
powerpoint แสดงโครงการพัฒนาครูทั้งระบบอย่างละเอียด
น้ำออกรู...ดูสิ่งมหัศจรรย์
8 การออกกำลังดีที่สุด และแย่ที่สุดสำหรับหัวใจ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร Communicative Approach
นอนอย่างไรให้ตาสวย
จงคิดเชิง+
น้ำอะไรที่ใคร ๆ ก็ชอบ ??????
3 ผักผลไม้เพิ่มความสุข
คนที่ถูกปฏิเสธ แต่ไม่ยอมแพ้ และกลายมาเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |