[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
การสร้างสื่อ CAI ด้วยโปรแกรม SWISHmax3 ตอน 11 แบบทดสอบก่อนเรียน2
จันทร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555

การสร้างสื่อ CAI ที่ง่ายสำหรับคุณครูผู้อยากสร้างด้วยตัวเอง   


37.     คลิกแถบ Layout
38.     คลิกขวาที่ Frame 3 ของ Timeline ปุ่ม ยืนยัน เลือก Remove
                          
39.     ที่ Frame 3 ของ Timeline ปุ่ม ยืนยัน ปรากฏดังรูป
40.     ใส่ Effect เช่นเดียวกับ Text name และ Text ลงทะเบียน ความหมาย เมื่อถึง Frame 3 ไม่ให้แสดง ปุ่มยืนยัน Text name และ Text หน้าลงทะเบียน
41.     ที่ Outline Panel คลิกข้างหลังปุ่มยืนยัน Text name และ Text หน้าลงทะเบียน .ให้มีรูปปิดตา   เกิดขึ้น
42.     สร้าง Text แบบ Dynamic เพื่อการตอบรับการใส่ Input Text name โดยคลิกปุ่ม   แล้วลากบริเวณที่จะใช้แสดงข้อความ
43.     ที่แถบ Properties ของ Text ตั้งชื่อ ans คลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้า Target .เลือกแบบอักษร _serif เลือกประเภท Text เป็น Dynamaic
44.     สร้างปุ่ม คลิกไปทำข้อสอบ วางไว้ข้างล่าง Dynamic Text
45.     ที่ Frame 3 ของ Timeline Dynamic Text ans และ ปุ่มทำข้อสอบ ใส่ คำสั่ง Place
46.     ใส่ Script .กับ Scene ที่ Frame 3 ให้แสดง Dynamic Text ans ที่ Outline Panel คลิก Scene หน้าลงทะเบียน คลิกที่ Frame 3 ของ Timeline Scene หน้าลงทะเบียน
47.    คลิกแถบ Script คลิก Add Script เลือก Events เลือก Frame เลือก onFrame (…)
                                 
48.     คลิก Add Script เลือก Statements เลือก name = expr
49.      ปรากฏ Script ดังรูป
50.      ที่ Target พิมพ์ ans (ชื่อ Dynamic Text) ที่ Name เปลี่ยน object name เป็น text กดปุ่ม Enter
51.     ที่ Expression เปลี่ยน expression เป็น “ยินดีต้อนรับคุณ” add inputname add newline add "ทำแบบทดสอ     บก่อนเรียน"กดปุ่ม Enter

52.     คลิกแถบ Layout กดปุ่ม Play Movie พิมพ์ชื่อ นามสกุล ลงใน Input Text name
53.     กดปุ่ม ยืนยัน
54.     จะเห็น Dynamic Text แสดงผลบรรทัดเดียว กดปุ่ม หยุดแสดง ที่ Outline Panel คลิก Dynamic Text ans จะแสดง Propertirs ของ Dynamic Text ans
55.     เปลี่ยนขนาดของตัวอักษรจาก 48 เป็น 36 คลิกปุ่ม   ปรากฏ ดังรูป
56.    เปลี่ยนข้างหลังปุ่ม  เป็นดังรูป
57.     กดปุ่ม Play Movie ใส่ชื่อ กดปุ่มยืนยัน ปรากฏ ดังรูป
58.     ใส่ Script ให้ปุ่มคลิกไปทำข้อสอบ ดังนี้
ความหมาย เมื่อกดปุ่มแล้วปล่อย กำหนดค่าตัวแปร n เป็น 0 แล้วไปเล่น Scene ถัดไป
59.     หน้าลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้คลิกเครื่องหมาย – หน้า Scene หน้าลงทะเบียน ให้กลายเป็นเครื่องหมาย + และซ่อนอ็อบเจกต์ของหน้าลงทะเบียนทั้งหมด จากนั้นคลิกที่ Insert เลือก Scene
                     
60.     ปรากฏ Scene_2  ดังรูป ที่แถบ Properties ของ Scene_2 เปลี่ยนชื่อ Scene_2 เป็น Scene_1
                       
61.     สร้างข้อความข้อสอบข้อ 1) ข้อความคำตอบทั้ง 4 ข้อ และปุ่มหน้าข้อทั้ง 4
62.   จากรูป คำตอบ ตัวเลือก ข เป็นข้อถูก เปลี่ยนชื่อ Scene จาก Scene_1 เป็น Scene_1ข
63.     ทำการใส่ Script ให้กับปุ่มที่เป็นตัวเลือกที่ไม่ถูก ดังนี้
ความหมาย เพื่อกดปุ่มแล้วปล่อยมือ ให้บวกค่าในตัวแปร n ด้วย 0 แล้วไปเล่น Scene ถัดไป
64.     ทำการใส่ Script ให้กับปุ่มที่เป็นตัวเลือกที่ถูก ดังนี้
ความหมาย เพื่อกดปุ่มแล้วปล่อยมือ ให้บวกค่าในตัวแปร n ด้วย 1 แล้วไปเล่น Scene ถัดไป
65.    ข้อสอบข้อที่ 1 เสร็จ ให้คลิกเครื่องหมาย – หน้า Scene_1ข .เปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย + เพื่อซ่อนอ็อบเจ็กต์ที่อยู่ใน Scene_1ข
66.    ใส่ Script ให้ Scene_1ข ที่ Outline Panel คลิก Scene_1ข คลิกแผ่น Script ใส่ Script ดังนี้
67.     คลิกชวาที่ Scene_1ข เลือกคำสั่ง Copy Scene คลิกขวาที่ Scene_1ข เลือกคำสั่ง Paste
                        
68.     ปรากฏ Scene_1ข ดังรูป
69.     ที่ Workspace เปลี่ยนข้อความเป็นข้อ 2 และตัวเลือกทั้ง 4 ข้อ
70.     เปลี่ยนชื่อ Scene_1ข เป็น Scene_2ก
71.    ใส่ Script ให้ Scene_2ก ที่ Outline Panel คลิก ปุ่ม ก คลิกแผ่น Script ใส่ Script ดังนี้ เปลี่ยน n=n+0 เป็น n=n+1 คลิกปุ่ม ข เปลี่ยน Script จาก n=n+1 เป็น n=n+0
72.     ทำหน้า รายงานผลการทดสอบ คลิกเครื่องหมาย – หน้า Scene_2ก เปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย + เพื่อซ่อนอ็อบเจ็กต์ที่อยู่ใน Scene_2ก คลิก Insert เลือก Scene จะปรากฏ Scene_4
                        
73.     ที่แถบ Properties ของ Scene_4 เปลี่ยนชื่อเป็น หน้ารายงานผล
74.    คลิกปุ่ม   ที่ Toolbox ลากแสดงบริเวณ รายงานผลที่ Workspace ที่แถบ Properties ตั้งชื่อ Text เป็น report คลิกที่ปุ่มหน้า Target เปลี่ยนแบบอักษรเป็น _serif เปลี่ยนประเภท Text เป็น Dynamic คลิกปุ่ม   ให้แสดงผล 2 บรรทัด

75.     ที่ Outline Panel คลิกที่ Scene หน้ารายงานผล คลิกแผ่น Script ใส่ Script ดังรูป
76.     คลิกแถบ Layout กดปุ่ม Play Movie ใส่ชื่อ แล้วทำข้อสอบ
77.  กดหยุด  สร้างปุ่มกลับหน้าหลัก
78.     ใส่ Script ให้ปุ่มกลับหน้าหลักดังนี้
ความหมาย เมื่อกดปุ่มแล้วปล่อยมือ ให้แสดง หน้า menu ที่ level 0

79. ลองเพิ่มข้อสอบดูครับ

เข้าชม : 28105
นำเสนอโดย : นายไกวัลย์ ถนอมสิน
โรงเรียนบ้านปิงใน
สพป. น่าน เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
3 วิธี ง่าย ง่าย ทลายห่วงยางรอบเอว
โดย : [เข้าชม : 16751 ]
รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
โดย : [เข้าชม : 16971 ]
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้บริบทเป็นฐาน (Context-based Learning)
โดย : [เข้าชม : 21953 ]
บทคัดย่อ เรื่อง ผลการศึกษาและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย : [เข้าชม : 29541 ]
Five Steps for Student Development
โดย : [เข้าชม : 30204 ]
กดเครื่องคิดเลขทำไม ในเมื่อคิดในใจได้เร็วกว่า
โดย : [เข้าชม : 27121 ]
การสร้างสื่อ CAI ด้วยโปรแกรม SWISHmax3 ตอน 11 แบบทดสอบก่อนเรียน2
โดย : [เข้าชม : 28106 ]
การสร้างสื่อ CAI ด้วยโปรแกรม SWISHmax3 ตอน 11 แบบทดสอบก่อนเรียน1
โดย : [เข้าชม : 26722 ]
การแก้โจทย์ปัญหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) โดยใช้กระบวนการวิจัย
โดย : [เข้าชม : 30548 ]
การสร้างสื่อ CAI ด้วยโปรแกรม SWISHmax3 ตอน 10 การใช้งาน TextScroe_silver
โดย : [เข้าชม : 26449 ]
 10 บทความ Text Random
บทบาทของครูในการช่วยนักเรียนที่ครอบครัวหย่าร้าง
บาป...กรรม....อยู่ที่ใจลิขิต
ความสูญเปล่าทางการศึกษาคุณว่ามีหรือไม่...
7 วิธีคิดอย่างคนเก่ง
หน้าร้อน กับถั่วเขียว
โรคความดันสูง มะเขือเทศช่วยได้
ทดสอบระดับความเครียดกันเถอะ
เพิ่มความสวยด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
ท่องแดนซากุระ ..ภูเขาไฟฟูจิ
11 สิ่งดีดี..
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |