[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาคุณธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
อังคาร ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน และการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG วิชาการปลูกพืชไร้ดินที่มีต่อทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ชื่อผลงาน ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน และการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG วิชาการปลูกพืชไร้ดิน ที่มีต่อทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย นางสาวนารี โอภาโส ปีที่วิจัย 2556 บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน 2) เพื่อศึกษาทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG 3) เพื่อศึกษาคุณธรรมในการทำงานร่วมกันของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG และ 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จังหวัดตรัง จำนวน 2 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 41 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน และการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG วิชา การปลูกพืชไร้ดิน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะในการทำงานร่วมกัน และ 5) แบบประเมินคุณธรรมในการทำงานร่วมกัน การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ ด้วย ค่าเฉลี่ย ( )ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การทดสอบว่า t (t-test dependent) ผลการวิจัย พบว่า 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 84.76/79.14 2. ทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3. คุณธรรมในการทำงานร่วมกัน ในภาพรวมคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน ทั้งด้านความรับผิดชอบ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน และด้านความประหยัด หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05

เข้าชม : 21141
นำเสนอโดย : นางสาวนารี โอภาโส
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
สพม เขต 13
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
เผยแพร่งานวิจัยของนายนาม สุขสวัสดิ์
โดย : [เข้าชม : 25317 ]
เผยแพร่งานวิจัย นางวนิดา สุขเกิด
โดย : [เข้าชม : 33563 ]
บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาคุณธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
โดย : [เข้าชม : 21142 ]
บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
โดย : [เข้าชม : 21192 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 22961 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น วิชา การทำนาดำข้าวหอมมะลิอินทรีย์
โดย : [เข้าชม : 21196 ]
16 รายการในร่างกายที่อาจจะยังไม่รู้
โดย : [เข้าชม : 26008 ]
แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็ดีขึ้น จริงรึ?
โดย : [เข้าชม : 26158 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2
โดย : [เข้าชม : 28519 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 27654 ]
 10 บทความ Text Random
สบายดีประเทศ........ลาว
เปลญวน
The greatest poverty
ไส้กรอก...ของอร่อยที่พึงระวัง
ผู้สูงอายุ กับการช้อปปิ้ง
เรียนอย่างไรให้เก่ง
หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพ
จูงสุนัขเดินเล่น...มีประโยชน์
เคล็ดลับเพิ่มความฉลาด....
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |