[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552

คนเราควรจะมีหลักการในการดำเนินชีวิต เหมือนเรือทีต้องมีหางเสือคอยนำทาง   

  วันนี้เป็นวันหยุดสบาย ๆ  ได้อยู่บ้่านบ้าง หันไปหยิบหนังสือสวย ๆ  งาม มาอ่าน จากหนังสือ  spicy จึงเลือกมาฝากท่านผู้อ่านทุก  ๆ  ท่าน

ปรัชญาในทำงานและการดำเนินชีวิต (ดร.เทียม  โชควัฒนา)

   
  คนเราควรมีหลักการในการดำเนินชีวิต  เหมือนหางเสือช่วยนำทาง  เพื่อจะพาชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จที่หวังไว้
1.ความรู้เหมือนดาบยิ่งใช้ยิ่งคม    ผู้ใดมีความรู้แล้วนำความรู้ของตนมาใช้และถ่ายทอดให้ผู้อื่นนั้น จะยิ่งเกิดความชำนาญ  และเป็นการเพิ่มคุณค่าแห่งความรู้นั้นด้วย
 เปรียบเสมือนดาบที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์และได้รับการเอาใจใส่ดุแล  ให้คงไว้ซึ่งความคมตลอดเวลา
2. เรียนรู้สิ่งใด เรียนรู้จากคน   เรื่องราวทุกอย่างคนเป็นผู้สร้างขึ้น  ดังนั้นถ้าต้องการเรียนรู้สิ่งใดให้เรียนรู้จากคน  ซึ่งล้วนเป็นขุมทรัพย์แห่งความรู้
และประสบการณ์
3. เข็มเล่มหนึ่งไม่มีปลายแหลมสองด้าน    ทุกคนมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อย  คนเราจึงไม่มีใครเก่งทุกอย่าง  เปรียบเสมือนเข็มที่มีปลายแหลม  สำหรับเย็บ ปะ  ชุน  ได้เพียงด้านเดียว  ฉะนั้นคนเราควรรู้และทบทวนจุดเด่น
และจุดด้อยของตนเองอยู่เสมอ
4. หนังฉายซ้ำไม่ตื่นเต้น  ตลกมุกเก่าไม่มีมีคนฮา  งานทุกควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น  และสอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนไปเสมอ็
5. ความเป็นเพื่อเป็นสิ่งที่ดีงามที่มนุษย์จะพึงปฏิบัติต่อกัน  คนเราจะมีความสุขในชีวิตหากรู้จักมอบความเป็นเพื่อนให้แก่คนรอบข้าง  รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างจริงใจ  โดยไม่หวังสิ่งตอบเทน
6. การใช้โทสะ  มีแต่สร้างความรุนแรง  การใช้โทสะเข้าตัดสินปัญหาไม่เกิดผลดีกับใครเลย มีแต่สร้างความรุนแรงเพิ่มขึ้น
7. ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวกพ้อง  อดอยากแค่ไหน  จงทำตัวเป็นเสือ ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวกเดียวกัน  แต่ต้องพยายามเป็นผู้ช่วยเหลือผองเพื่อนจะดีกว่า
8. เราพูดด้วยความโมโหเพียงครั้งเดียว แต่อยู่ในใจของคนอื่นตลอดชีวิต   การพูดโดยใช้อารมณ์ไม่ใช้สติไตร่ตรองเสียก่อนแม้เพียงครั้งเดียว ก็อาจทำลายทั้งตนเองและมิตรภาพได้ตลอดไป
9. อย่าปล่อยชีวิตให้หมดไปอย่างไร้ค่า   ถ้าเข้าใจการจากไปอย่างไม่ย้อนกลับของเวลา  ย่อมใช้ชีวิตในแต่ละช่วงอย่างมีค่า
10. ไม่มีอะไร  เกินความพากเพียรของมนุษย์   คนเราถ้าไม่นิ่งนอนใจ แต่เพียรพยายามใช้สติปัญญาต่อสู้อย่างเต็มกำลังแล้วในที่สุดเราก็จะเป็นผู้มีชัยชนะ
11. ผู้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มักเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป  ความเป็นคนมีอารมณ์ดี  ยิ้มแย้ม มีชีวิตชีวานั้น เป็นเสน่ห์ของมนุษย์อย่างแท้จริง
12. ทำดีเปรียบการเดินทวนน้ำ ทำชั่วเปรียบการลอยตามน้ำ  การทำความดีเปรียบเสมือนปลาว่ายทวนน้ำ  ขึ้นไปที่สูงจะพบแต่น้ำใสสะอาดฉันใดคนที่พยายามทำความดี แม้ลำบากยากเย็นก็ย่อมพบชีวิตที่ดี  สะอาดสดใส
อันเป็นมงคลแก่ตนเองฉันนั้น
13. มนุษยสัมพันธ์  คือพื้นฐานของความสำเร็จ   องค์กรจะเจริญรุ่งเรืองได้ บุคคลในองค์กรต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสุภาพอ่อนโยน รู้จักข่มอารมณ์ และให้อภัยซึ่งกันและกันเสมอ
14. พลังกายในวัยหนุ่มสาวมีเหลือเฟือ ควรใช้ให้คุ้มค่า  เกิดเป็นคนต้องใช้ชีวิตคุ้มค่าต่อตนเอง  ต่อผู้อื่น และต่อสังคม  อย่าให้มีช่วงเวลาใดที่ต้องรู้สึกเสียดายที่ให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์  อารมณ์ชั่ววูบอาจจะทำลาย
มิตรภาพที่ยืนยาวได้  การแก้ปัญหาโดยขาดสติ  หรือใช้อารมณ์จะก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีระหว่างกัน  และอาจลุกลามไปสู่ความบาดหมางกันได้
15. อย่าหลงเชื่อคำกล่าวของผู้อื่นโดยขาดสติและความรอบคอบ  ก่อนที่จะเชื่อหรือคล้อยตามคำพูดใด ๆ ของผู้อื่น ต้องใช้สติไตร่ตรองด้วยเหตุและอย่างรอบคอบเสียก่อน
16. เป็นคนรักตัวเองในทางที่ถูก คนที่รักตัวเองอย่างแท้จริง คือคนที่สร้งางคุณค่าให้ตนเองอย่างสม่ำเสมอ  ด้วยการหมั่นศึกษาพัฒนาตนเองดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี   มีเพื่อนที่ดี  และหลีกหนีให้ห่างไกลจากอบายมุข
17. หากอยากมีอนาคตที่มั่นคง จงอย่าเห็นแก่ตัว  คนดีย่อมไม่เห็นแก่ตัว  ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คนเช่นนี้สมควรได้รับการสนับสนุนให้ได้ดีมีอนาคต
18. แม้จะลำบากเพียงใดก็ย่อมฟื้นคืนเป็นดีได้   จงคิดเสมอว่า  คนเรานั้นแม้จะประสบความล้มเหลว ก็ย่อมสามารถปรับปรุงให้กลับคืนดีได้  หากไม้ท้อแท้ต่อโชคชะตา  และคิดเสมอว่า เมื่อล้มแล้วก็สามารถลุกขึ้นยืนได้
19. เมื่อแหงนมองฟ้า ก็อย่าลืมว่าเท่าตัวเองสัมผัสกับดินอยู่  คนเราต้องเตือนตนเองไม่ให้ลืมตัวอย่างทะนงว่าตนนั้นเลิศเลอไปกว่าคนอื่น  จงคิดเสมอว่าในโลกนี้มีคนที่ดีกว่าเราอีกมาก
20. ความรักเป็นความสุขเหนือทรัพย์สินเงินทอง   คนที่มีความรัก  มีจิตใจดี  และมองโลกในแง่ดี จะมีความสุขยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด
21. กินข้าวอย่างมังกร ทำงานอย่างเสือ  คนจีนมองมังกรเป็นสัตว์ที่สง่างาม ฉะนั้นถ้าจะทำอะไรรวดเร็วก็ต้องเร็วแบบสง่างาม ส่วนเสือนั้นคนจีนมองว่าปราดเปรียวในการล่าเหยื่อและไม่กินลูกตัวเอง  หมายถึงให้ทำงานอย่างคล่องตัว
ทำงานเป็นทีมและไม่รังแกพวกเดียวกัน
22.เดินเร็ว ฝีเท้าย่อมไม่สวยและอาจหกล้มได้  จะก้าวให้มั่นคงและกิจการไม่ล้อมเหลวต้องรอบคอบเสมอ
23.เกียรติที่สูงไม่จำเป็นต้องให้ตัวเองอวดอ้าง  ถ้าเราทำตัวเหมาะสมกับคนที่มีเกียรติแล้วไม่อวดอ้าง  คนอื่นก็จะมอบเกียรติให้เราเอง
24. การช่วยเหลือผู้อื่นและมองคนในแง่ดี ทำให้เกิดสุขทางใจ  การทำบุญ  ทำทาน  ช่วยเหลือผู้อื่น  มองหรือคิดถึงผู้อื่นในแง่ดี  ทำให้จิตใจของตนดีและมีความสุขได้
25.ผิดครั้งแรกเป็นครู  แต่ผิดซ้ำสองนั้นถือว่าโง่  คนเราทำงานก็ต้องผิดพลาด  แต่สิ่งสำคัญต้องจดจำความผิดนั้น  นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุถ้าผิดซ้ำซากก็เหมือนคนที่หาบทเรียนจากประสบการณ์ไม่ได้
26. คนจะโง่หรือฉลาด  ดูได้จากคำพูด  คำพูดเปรียบเหมือนประตูของจิตใจ  คนโง่จะพูดเรื่องที่ขาดหลักคิดและเหตุผล  ในขณะที่คนฉลาดจะมีเหตุผลและหลักคิดที่ดี


เข้าชม : 5862
นำเสนอโดย : อานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
เผยแพร่งานวิจัยของนายนาม สุขสวัสดิ์
โดย : [เข้าชม : 25216 ]
เผยแพร่งานวิจัย นางวนิดา สุขเกิด
โดย : [เข้าชม : 33460 ]
บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาคุณธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
โดย : [เข้าชม : 21042 ]
บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
โดย : [เข้าชม : 21089 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 22859 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น วิชา การทำนาดำข้าวหอมมะลิอินทรีย์
โดย : [เข้าชม : 21092 ]
16 รายการในร่างกายที่อาจจะยังไม่รู้
โดย : [เข้าชม : 25904 ]
แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็ดีขึ้น จริงรึ?
โดย : [เข้าชม : 26059 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2
โดย : [เข้าชม : 28413 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 27554 ]
 10 บทความ Text Random
Technical funny teaching(2)
Technical funny teaching(3)
กลุ่มเลือด..กับอาชีพที่ถูกโฉลก ( ตอนที่ 1 )
เราจะจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีสติปัญญาแตกต่างกันอย่างไร
เราจะจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีสติปัญญาแตกต่างกันอย่างไร
เราจะจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีสติปัญญาแตกต่างกันอย่างไร
เราจะจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีสติปัญญาแตกต่างกันอย่างไร
เราจะจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีสติปัญญาแตกต่างกันอย่างไร
เราจะจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีสติปัญญาแตกต่างกันอย่างไร
เราจะจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีสติปัญญาแตกต่างกันอย่างไร
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |