[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
เมื่อวันที่ : 11 พ.ค. 2557 [เข้าชม : 24810/0]
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อประสม (Multi Media Approach) และกระบวนการกลุ่ม ( Group Process)
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : นางพนมพร พรหมมา
เมื่อวันที่ : 2 พ.ค. 2557 [เข้าชม : 24308/0]
ความคิดสร้างสรรค์ 1 (Creativity)
การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
เมื่อวันที่ : 2 พ.ค. 2557 [เข้าชม : 18963/0]
ด่วน อบจ.นนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 17 อัตรา
รับสมัครวันที่ 1 ถึง 14 พฤษภาคม 2557
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : นางสาวเวียงศิริ ไกรเกตุ
เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2557 [เข้าชม : 20811/0]
ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APCEU) ณ สาธารณรัฐฐเกาหลี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ ๑๔" ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
นำเสนอโดย : เนาวรัตน์ ตั้งยะฤทธิ์
เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2557 [เข้าชม : 18123/0]
ฟ้าลืม
ครั้งหนึ่งเคยนั่งทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : สุภัตรา สาขา
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2557 [เข้าชม : 20592/0]
Frist T.V. DIGITAL,April 2014
เดือนเมษาหน้าร้อน จะเป็นจุดเริ่มต้นของทีวีดิจิทัล ที่หลายคนเฝ้ารอคอยกันเสียที ช่องไหนจะเป็นอย่างไร ก็พิสูจน์กันได้จากหน้าจอ
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 19811/0]
สมัครเข้าอบรม "โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสู่ภูมิภาค ประจำปี 2557"
มุ่งเน้นการเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนในการบูรณการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 16166/0]
สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียน
ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : สุภัตรา สาขา
เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 15454/0]
Dawn Loggins
สังคมเปลี่ยนไป โลกเปลี่ยนไป ความคิดเปลี่ยนไป กาลเวลาเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คืออนาคตที่เราเลือกที่จะเป็น
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
เมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 14736/0]
ออกแบบพัฒนาการเรียนรู้อย่างไร ... เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
ประเทือง วิบูลศักดิ์
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot)
เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 13668/0]
“อ๋อย” ฟุ้งสอบ GAT/PAT ช่วยมหา'ลัยคัดเด็ก เลิกจัดสอบเอง ชี้ชอบออกเกินหลักสูตร ไม่เป็นธรรมเด็กรวย-จน
สอบ GAT/PAT ครั้ง 1/2557 วันแรกเรียบร้อยดี “จาตุรนต์” ย้ำการจัดทดสอบกลางมีความจำเป็น หวังมหา'ลัยหันมาร่วมพัฒนากับ สทศ.เพื่อใช้คัดเลือกเด็ก เลิกจัดสอบตามอัธยาศัย แบบที่ผ่านมา โดยเฉพาะการออกข้อสอบเกินหลักสูตรสร้างความเหลื่อมล้ำแก่เด็กที่มีเงินและไม่มีเงิน
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot)
เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 13739/0]
เตือนจัดอันดับ 100 ร.ร.ดีที่สุดเต้าข้อมูลกันเอง พ่อแม่-นร.อย่าหลงเชื่อ สทศ.ใบ้สนิทไม่รู้ใครทำ
สทศ.ลั่นไม่มีนโยบายจัดอันดับคุณภาพ ร.ร.ระบุไม่รู้ที่มาว่าผู้จัดนำคะแนน O-NET มาจากที่ใดเหตุ สทศ.จะส่งตรงไปยัง ร.ร.และต้องใช้รหัสในการเข้าดู ฝากเตือน ผู้ปกครอง นร.รับข่าวสารอย่างรอบคอบ ชี้การจัดอันดับต้องมีหลักวิชา และพิจารณาหลายองค์ประกอบทั้งต้องระบุหน่วย
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot)
เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 14227/0]
เริ่มใช้ข้อสอบกลาง 15% ปีการศึกษา 2557
เปิดเผยภายหลังการประชุมชี้แจงนโยบายการใช้ข้อสอบกลางและรับฟังข้อคิดเห็น จากหน่วยงานสังกัดอื่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ในปีการศึกษา 2557 นี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะนำระบบข้อสอบกลางมาใช้จัดสอบปลายภาคใน 5 ระดับชั้น
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : สุภัตรา สาขา
เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2557 [เข้าชม : 18799/0]
Ha Ha English Joke
ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ว่าจะยากเสมอไปกับผู้เรียน ภาษาอังกฤษยังเต็มไปด้วย สิ่งที่น่าเรียนรู้และชวนขบขัน
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : สุภัตรา สาขา
เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2557 [เข้าชม : 21081/0]
Enjoy Reading
มาสนุกกับการอ่านภาษาไทยสนุก ๆ กันดีกว่า อาจทำให้เรามีเวลาได้คิด วิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่อาจตลก ๆ ที่เกิดกับเราได้
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
นำเสนอโดย : นางสาวนารี โอภาโส
เมื่อวันที่ : 20 มิ.ย. 2556 [เข้าชม : 15849/0]
พัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Kru Ja S.
เมื่อวันที่ : 20 มิ.ย. 2556 [เข้าชม : 18587/0]
ที่จอดรถ.....ราคาแพง
ค่าจอดรถปีละ17ล้าน
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Kru Ja S.
เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2556 [เข้าชม : 17847/0]
รหัสคล้ายกัน
จองตั๋วเครื่องบินด้วยรหัส ต้องระวังให้ดี

แสดงหน้าที่<- 3 จากทั้งหมด 405 หน้า ->
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |