[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
งัดกฎเหล็ก! ครูละเมิดเด็ก
พุธ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2552

จากข่าวที่ครูสั่งให้เด็กชายอายุ 4 ขวบสองคนอนาจารเด็กหญิงในชั้นอนุบาลด้วยกัน อ้างว่าเป็นการสอนเพศศึกษา ปรากฏทั้งในข่าวโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์หลายฉบับ สร้างความตระหนกให้บรรดาผู้ปกครองและสังคมไทยอีกครั้ง   

งัดกฎเหล็ก! ครูละเมิดเด็ก

 
จากข่าวที่ครูสั่งให้เด็กชายอายุ 4 ขวบสองคนอนาจารเด็กหญิงในชั้นอนุบาลด้วยกัน อ้างว่าเป็นการสอนเพศศึกษา ปรากฏทั้งในข่าวโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์หลายฉบับ สร้างความตระหนกให้บรรดาผู้ปกครองและสังคมไทยอีกครั้ง

นี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกของปัญหาครูละเมิดสิทธิเด็ก ครูทำอนาจารเด็ก ครูล่วงเกินทางเพศเด็ก ทำให้เกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแวดวง "ครู" ของสังคมไทย

นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ กรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ให้คำแนะนำถึงกระบวนการดำเนินคดีความที่ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะขั้นตอนการดูแลและถามปากคำจากเด็ก เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็กที่ถูกกระทำน้อยที่สุด

ทางที่ดีควรส่งเด็กให้ไปรับการตรวจวินิจฉัยจากจิตแพทย์เด็ก เพื่อให้ตรวจดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็ก แม้กรณีนี้จะไม่มีร่องรอยบาดแผลที่ปรากฏบนร่างกาย แต่มีผลกระทบต่อจิตใจ อารมณ์ของเด็ก การให้ปากคำของเด็กจะยากลำบาก ต้องวางแผน ควรมีจิตแพทย์เด็ก นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาสอบถามเด็ก

ส่วนบุคลากรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอาจเป็นผู้ตั้งคำถามแล้วให้นักจิตวิทยาสอบถามจากเด็กแทน มีการบันทึกวิดีโอ และมีบุคคลที่เด็กร้องขอ อาจเป็นครูอนุบาลที่เด็กไว้ใจหรือผู้ปกครอง นั่งอยู่เป็นเพื่อนขณะซักถามเด็ก และอย่าเน้นการค้นหาข้อเท็จจริงจากพยานเด็ก แต่ควรหาข้อเท็จจริงอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น การที่ครูชั้นประถมศึกษาเข้าไปอยู่ในห้องเรียนเด็กอนุบาลได้อย่างไร เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง จุดนี้ถือเป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวพันกับประเด็นแห่งคดีหรือพยานแวด ล้อม หรือการที่ครูไม่ได้อยู่ลำพังแต่มีเด็กผู้ชายสองคนอยู่ด้วย เพราะถูกครูเรียกเข้าไปในห้องใช้ให้กระทำ เด็กผู้ชายสองคนก็เป็นพยานได้ และไม่มีความผิดกฎหมายถือว่าเป็น Innocent agent ไม่สามารถมีเจตนากระทำความผิดได้เลยเพราะเด็กยังไม่มีอารมณ์เพศ
 


กรณีของเด็กผู้หญิงให้เด็กเล่าเท่าที่เด็กจะทำได้ นอกจากนี้ มีพยานอื่นๆ ที่เห็นว่าครูคนนี้เข้าไปในพื้นที่ของชั้นอนุบาล หรือออกไปจากห้องเรียนชั้นอนุบาลบ้างหรือไม่ การสืบหาข้อ เท็จจริงอื่นๆ จะช่วยทำให้ไม่จำเป็นต้องไปสอบ ถามรายละเอียดจากเด็กผู้หญิงมากนักเพื่อป้อง กันไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อจิตใจเด็ก

ประการสำคัญ ควรมีการดำเนินคดีกับครูที่กระทำผิด เบื้องต้นต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่ใช่การโยกย้ายให้ไปช่วยงานราชการส่วนอื่น หากตรวจสอบพบว่าผิดจริงต้องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ เพราะถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก หากปล่อยให้ครูผู้นี้เข้าไปอยู่ใกล้ชิดเด็กอาจกระทำผิดซ้ำได้ง่ายและก่ออันตรายที่ร้ายแรงกว่าเดิมต่อเด็กอื่นๆ

ขณะเดียวกันต้องจัดกระบวนการบำบัดฟื้นฟูให้เด็ก ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย พ่อแม่ผู้ปกครองต้องคอยติดตามดูแลลูกเป็นระยะเพื่อดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็ก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าระบบของโรงเรียนนี้หละหลวมมาก โดยปกติโรงเรียนที่มีทั้งชั้นอนุบาลและประถมจะแยกกันชัดเจน ทั้งด้านพื้นที่และบุคลากร จะไม่ปะปนกัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ แต่นี่ครูผู้ชายที่ไม่ใช่ครูประจำชั้นอนุบาลกลับเข้าไปอยู่ในห้องเรียนของเด็กอนุบาลและก่อเหตุได้ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีปัญหาเรื่องจัดระบบความปลอดภัย ต้องแก้ไขโดยเร็ว
 


การจัดระบบที่ทำได้คือ จัดเขตพื้นที่ให้เด็ก โดยเฉพาะเด็กอนุบาลควรจัดเขตพื้นที่ให้เด็กอยู่ เช่น ในช่วงพักกลางวัน จุดที่เด็กควรอยู่คือในสนามเด็กเล่น หรือโรงอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ ควรมีครูเวรอยู่ประจำจุดนั้นๆ หากเด็กออกนอกบริเวณหรือไปในพื้นที่อื่นต้องส่งต่อให้ครูที่ดูแลอยู่ในบริเวณนั้นดูแลเด็กต่อ และห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นจุดสำคัญมากในการสร้างความปลอดภัยให้เด็กนักเรียน

ประการสำคัญต้องติดตามดูพฤติกรรมของบุคลากรภายในโรงเรียน ไม่ได้หมายถึงคอยจับผิด แต่หมายถึงการเข้าไปดูแลพัฒนาอบรมให้ครูว่ามี บุคลากรคนใดในโรงเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง เช่นเดียวกับที่ประเทศออสเตรเลีย จะมีหน่วยงานที่ดูแลครูโดยเฉพาะ ดูแลตั้งแต่เริ่มเรียนเป็นนักเรียนฝึกหัดครูในระดับปริญญาตรี จนถึงสมัครเข้าเป็นครูในโรงเรียน หากพบว่าครูกระทำผิด จะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ

หรือหากมีปัญหาอื่นๆ จะมีผู้ให้คำแนะนำปรึกษาหรือช่วยเหลือ ทั้งยังจัดเขตพื้นที่ห้องพักหรือที่พักอาศัยของครูไม่ให้ปะปนกับเด็ก มีการออกกฎห้ามครูพาเด็กมายังห้องพักหรือที่พักอาศัยเด็ดขาด การพูดคุยกับเด็กต้องอยู่ในพื้นที่เปิดเผย ในชั้นเรียนหรือห้องพักครูที่ไม่ได้อยู่ตามลำพังกับเด็ก ถือเป็นหลักที่ครูต้องพึงปฏิบัติ

สิ่งสำคัญผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก (ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการเขต นายอำเภอ หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ) ต้องเข้ามาดูแลให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรา 63 ที่ว่า "โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดระบบงานและกิจกรรมแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา" เพราะเมื่อมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนเหล่านี้ไม่มีระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่วางไว้

ควรจัดกลไกติดตามตรวจสอบ มาตรการหรือระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีอยู่ในทุกโรงเรียนว่ากำลังดำเนินการเต็มประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติหรือไม่ หรือตั้งขึ้นมาเพื่อให้รับรู้แต่ไร้ซึ่งการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง เพราะแม้กฎหมายจะกำหนดบทบาทหน้าที่และสิ่งที่ต้องทำไว้อย่างละเอียด แต่หากไม่มีผู้ปฏิบัติตามปัญหาจะเกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวสดรายวัน

parrot.เข้าชม : 4235
นำเสนอโดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot)
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สพม.เขต28
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ล่าสุด
ว7/2558
โดย : [เข้าชม : 21743 ]
สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
โดย : [เข้าชม : 23201 ]
สพฐ. กับ ระบบ TEPE Online
โดย : [เข้าชม : 23584 ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดย : [เข้าชม : 23118 ]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการ เล่าเรื่อง ... ด้วยหัวใจ...จากศิษย์ถึงครู
โดย : [เข้าชม : 34636 ]
การพัฒนางาน (Performance Agreement)
โดย : [เข้าชม : 35369 ]
อึ้ง! ผัวเข้าฝันเมียบอกถูกฆ่า งมพบกระดูกเผาไฟใต้บึง
โดย : [เข้าชม : 21112 ]
วันสถาปนาโรงเรียน
โดย : [เข้าชม : 23669 ]
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
โดย : [เข้าชม : 24845 ]
ความคิดสร้างสรรค์ 1 (Creativity)
โดย : [เข้าชม : 24341 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
'ฟ้าทะลายโจร' สุดยอดสมุนไพรแห่งปี
ชุดประจำชาติ มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี ๒๕๕๒
สูตรใหม่! "สเปรย์โป๊ยกั๊ก" เสริมฤทธิ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
เพลิดเพลิน 5 พิพิธภัณฑ์ แห่งเกาะรัตนโกสินทร์
ชีวิตยุ่งๆของกุ้งพยาบาล / วินิจ รังผึ้ง
ไข้หวัดใหญ่ 2009
สมองซีกซ้าย หรือสมองซีกขวา ของคุณ ทำงานมากกว่ากัน
วิธีดูแลเท้าให้พ้นจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
20 อันดับไวรัสที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |