[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
พิธีเปิดตรังเกมส์
พุธ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2552

วันนี้วันที่ 9 เดือน 9 ปี 09 จะมีพืธีเปิดตรังเกมส์ ลองมาดูกันว่าจะมีการแสดงชุดใดและมีความหมายอย่างไร แม้จะไม่เกี่ยวกับกลุ่มสาระภาษาไทยสักเท่าไร แต่ก็...แหมครูนิตเป็นคนเมืองตรัง ก็อยากโชว์ของดีเมืองตรังบ้างละน๊า   

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “ตรังเกมส์”
กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๘  “ตรังเกมส์”
วันพุธที่  ๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
ณ  สนามกีฬาจังหวัดตรัง
------------------------------------------

          ๑. เวลา  ๑๗.๓๐ น.
           -  INTRODUCTION
           -  การแสดงวงโยธวาฑิตนั่งบรรเลง วง P.S.Trang Symphonic Band
           -  การประชาสัมพันธ์และแจ้งลำดับขั้นตอนต่างๆ ของงาน

          ๒. เวลา  ๑๘.๐๐ น.
            -  การถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT
            -  VO. นำเข้าสู่สนามและเปิดตัวพิธีกร
            -  พิธีกรนำเข้าสู่การต้อนรับประธานในพิธี
            -  ประธานในพิธีเข้าสู่สนาม
            -  เพลงมหาฤกษ์ 
            -  เทคนิคเอฟเฟกต์พิเศษต้อนรับประธานในพิธี
            -  การมอบสูจิบัตร   
            -  พิธีกรนำเข้าสู่พิธีการและการแสดงตามลำดับ

          ๓. เวลา  ๑๘.๐๖ น.
            - การแสดงพิธีเปิดชุดที่ ๑  ตระการตา  ดินน้ำฟ้า (๑๒ นาที)

         ๔. เวลา  ๑๘.๑๘ น.        
            -  พิธีการและขบวนพาเหรด (๕๐ นาที)              
            - ป้ายการแข่งขัน
            -  ขบวนธงชาติ ธงตรังเกมส์  และธงจังหวัดตรัง
            -  MASCOT
            -  ขบวนเจ้าหน้าที่นักกีฬาจะเข้าสู่สนามโดยเรียงลำดับตามตัวอักษร  จังหวัดตรัง จะเข้ามาเป็นขบวนสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพ
            -  ขบวนคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พร้อมด้วยการเชิญธงประจำการแข่งขันเข้าสู่สนาม
            -  พิธีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
            -  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวนำเข้าสู่งาน
            -  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  กล่าวรายงาน
            -  ประธานในพิธี  กล่าวเปิดการแข่งขันฯ
            - พิธีการเชิญธงการแข่งขันฯ  ขึ้นสู่ยอดเสา  พร้อมธงจังหวัดตรัง
            -  พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬาและกรรมการผู้ตัดสิน

         ๕. เวลา ๑๙.๐๘ น.     
            -  พิธีการจุดไฟในกระถางคบเพลิง
            -  การแสดงพิธีเปิดชุดที่ ๒  มหัศจรรย์  ฝันแห่งไฟ (๔ นาที)
            -  เทคนิคเอฟเฟกต์เฉลิมฉลองไฟแห่งการแข่งขัน

         ๖. เวลา  ๑๙.๑๒ น.   
           -  การแสดงพิธีเปิดชุดที่ ๓  งามคุณค่า  ถวายไท้ (๑๕ นาที)

          ๗. เวลา  ๑๙.๒๗ น.   
            -  การแสดงพิธีเปิดชุดที่ ๔  โลกสดใส  ใต้ทะเล (๑๒ นาที)

          ๘. เวลา ๑๙.๓๙ น.    
            -  การแสดงพิธีเปิดชุดที่ ๕  มนต์เสน่ห์  เที่ยวเมืองตรัง (๑๘ นาที)

          ๙. เวลา ๑๙.๕๗ น.     
           -  ประธานในพิธีเดินทางกลับ

          ๑๐. เวลา ๒๐.๐๐ น.
           -   เสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างสมบูรณ์

 

รายละเอียดและความหมายของการแสดงในพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๘  “ตรังเกมส์”
--------------------------------

          ชุดที่ ๑ ตระการตา  ดินน้ำฟ้า
         ๑.๑  พารามอเตอร์ โปรยดอกศรีตรังจากท้องฟ้าสู่สนาม
         ๑.๒  หนังตะลุงอาจารย์ณรงค์  จันทร์พุ่ม  เบิกฟ้าเมืองตรัง
         ๑.๓  เปิดดินแดนเรืองคุณค่า  นามว่า  “ตรัง” ซึ่งได้มีมิชชันนารีสตรีชาวตะวันตก ได้เขียนบันทึกไว้สมัยรัชกาลที่ ๕  และตีพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ออกไปทั่วโลก  โดยมีใจความสำคัญว่า “ในความเห็นของฉัน ตรังเป็นจังหวัดที่สวยที่สุดในสยาม”
         ๑.๔  รอยทางความเรืองงามสืบสู่วันเวลาแห่งการพัฒนาของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี  และการก่อกำเนิดต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย  ณ จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งอันดามัน
         ๑.๕  และความสวยงามของจังหวัดตรัง  จึงส่องสะท้อนสู่ความงดงามของดิน น้ำ ฟ้า
     ดิน  คือสุดสายปลายทางของรถไฟสายอันดามัน  สิ้นสุดสายปลายทางที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  และเป็นแผ่นดินอันอุดมของชาวสวนยางพารา
     น้ำ  คือเมืองท่าของการเดินเรือในฝั่งอันดามัน  นับตั้งแต่อดีตและเป็นความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล  ซึ่งทำให้วิถีชีวิตของชาวประมงอิ่มสุข
     ฟ้า  คือเมืองแห่งเส้นทางสายการบิน  และเป็นเมืองที่ผืนฟ้าใสสะอาด  อากาศบริสุทธิ์  และผู้คนก็มีชีวิตอยู่อย่างสงบงาม
         ๑.๖  ความเป็นเมืองตรังที่สงบงาม จึงแทนค่าเป็นลายเส้นภาพวาดของท่านชวน  หลีกภัย  บนผืนสนามกีฬาซึ่งแทนค่าแทนใจที่งดงามเปี่ยมด้วยคุณความดีของ “คนเมืองตรัง”

         ชุดที่ ๒ มหัศจรรย์  ฝันแห่งไฟ
    - ขบวนเรือพระเฉลิมพระเกียรติอัญเชิญไฟพระฤกษ์เข้าสู่สนาม   
    - บุคคลทรงคุณค่าของจังหวัดตรัง  ประกอบพิธีต่อไฟพระฤกษ์สู่คบเพลิงและส่งคบเพลิงให้นักวิ่งคบเพลิงคนที่ ๑
    - นักวิ่งคบเพลิงคนที่ ๑ – ๒ – ๓ – ๔ – ๕ – ๖ – ๗ – ๘ – ๙
    - การจุดไฟสู่กระถางคบเพลิง
    - นาฬิกาเริ่มเดิน  พลุดอกไม้ไฟเต็มท้องฟ้า

        ชุดที่ ๓ งามคุณค่า ถวายไท้
      ๓.๑  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเล่าขานโดยปี่โนราและเครื่องดนตรีประกอบโนรา  พร้อมกับการร่ายบทโนราโดยศิลปินแห่งชาติ  สถาพร  ศรีสัจจัง  ศิษย์เก่าโรงเรียนสภาราชินี
      ๓.๒  การแสดงของกลุ่มโนรา “มาเมืองตรัง  ไม่หนังก็โนรา”
      ๓.๓  การเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้าน  นำไปสู่การใฝ่รู้ทางการศึกษาทำให้เมืองตรังเป็นเมืองแห่งการศึกษา  ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมัยรัชกาลที่ ๖  ปรากฏเป็นนาม ๒ สถาบันคือ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ และโรงเรียนสภาราชินี  ซึ่งทำให้คนเมืองตรังเป็นคนรักการศึกษา ใฝ่หาความก้าวหน้าแต่ก็ยังคงรักษารากฐานของวิถีชีวิตที่สงบสุข
     ๓.๔  กลุ่มไทยพุทธ  
-  ประเพณีลากพระ หรือชักพระในปัจจุบัน  คือความสุขใจในพุทธประเพณีที่วิจิตรงดงาม 
     ๓.๕  กลุ่มไทยจีน     
-  ประเพณีกินผัก  หรือกินเจในปัจจุบัน  คือคืนวันแห่งความสุขของความศรัทธาในองค์เทพต่างๆ  ที่นำเสนอมาในรูปของขบวนธงจีนของศาลเจ้า
     ๓.๖  กลุ่มไทยมุสลิม
-  คือวิถีชีวิตแห่งความผูกพันและคืนวันที่มีความสุขอยู่กับกลุ่มกรงนกเขาและนกกรงหัวจุก
    ๓.๗  กลุ่มไทยคริสต์ 
-  กลุ่มประสานเสียงจากโบสถ์คริสต์ที่มีความสำคัญมาแต่ครั้งอดีต
    ๓.๘  และทุกคน  ทุกเชื้อชาติ  ศาสนา ของคนใต้และคนตรังต่างร่วมเป็นหนึ่งใจในขบวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดตรังและเสด็จไปตามสถานที่งดงามต่างๆ ยังความปลาบปลื้มปิติสืบปัจจุบัน  และด้วยพระมหากรุณาธิคุณก่อเกิดความร่มเย็นใต้ฟ้าพระบารมีของทุกเชื้อชาติศาสนา  ซึ่งร่วมน้อมถวายความจงรักภักดีอย่างยิ่งใหญ่
    ๓.๙  เทคนิคพิเศษเลข ๙  จึงปรากฏเรืองงามเฉลิมฟ้าเมืองตรัง

       ชุดที่ ๔ โลกสดใส ใต้ทะเล
     ฟ้าสากลได้จารึกถึงหนึ่งในความงดงามของเมืองตรัง นั่นคือ  ความมหัศจรรย์แห่งโลกใต้ท้องทะเล  ซึ่งเป็นการแสดงในแนวแฟนตาซีที่สดใส  สวยงาม  ตระการตา   มาผสมผสานกับบทเพลงแห่งอันดามันและการเล่าเรื่องด้วยกวีพื้นบ้านของคุณจิระนันท์  พิตรปรีชา  กวีซีไรซ์  ซึ่งแสดงเป็นนางฟ้าอันดามัน 
- สายรุ้งทอประกายเหนือท้องทะเลเมืองตรัง  เรือใบของผู้แสวงหา  มุ่งหน้าหาสมบัติล้ำค่า
- ปรากฏความงดงามของถ้ำมรกตภาพฝันที่เป็นจริง
- ในคืนเพ็ญผู้แสวงหาได้พบกับเจ้าหญิงมรกตและปลาพะยูนและลูกน้อย ซึ่งแหวกว่ายอยู่กับหญ้าทะเล
- เจ้าหญิงมรกตได้นำพาให้รู้จักกับโลกใต้น้ำและระบำแฟนซีจากเหล่าสัตว์ใต้น้ำ  ซึ่งมีความสุขอยู่กับท้องทะเลอันงดงาม
- จากนั้น  ผู้แสวงหาจึงได้ค้นพบทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าทั้ง ๓ อย่าง คือ
     ๑. มรกตและทรัพย์สินเงินทองใต้ท้องทะเล
      
๒. เหล่าปะการังและความงดงามของสัตว์น้ำใต้ทะเล
     ๓. คุณค่าของความรักของปลาพะยูนในความเป็นแม่   และเป็นผู้ที่ดูแลความสมดุลของธรรมชาติใต้ทะเล
- สุดท้ายผู้แสวงหาหรือนักท่องเที่ยวก็ไม่นำทรัพย์สมบัติอะไรกลับออกไปเลย  นอกจากความสุขความทรงจำที่จะนำกลับไปบอกต่อเพื่อให้ทุกคนได้กลับมาสู่เมืองตรัง  เมืองแห่งสวรรค์ใต้น้ำที่งดงามที่สุดในโลก

      ชุดที่ ๕ มนต์เสน่ห์ เที่ยวเมืองตรัง
    ๕.๑  เปิดตัวเทพธิดาศรีตรัง คุณปวีณา  ตัณฑ์ศรีสุโรจน์  และสายผ้าสีม่วงสื่อสายใยงดงามออกไปทั่วทุกทิศ  เพื่อต้อนรับทุกๆ คน ที่มาเที่ยวเมืองตรัง
    ๕.๒  ตรังจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่แสวงหาความสุขทางใจ  และขบวนรถสามล้อเครื่อง หรือรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ  จำนวน ๑๙ คัน  จึงนำธงนักกีฬาทั้ง ๗๖ จังหวัดเข้าสู่สนาม  เพื่อนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
    ๕.๓  ศิลปินเพลง  บ่าววี , ป๋อง ณ ปะเหลียน , หลวงไก่  และวราภรณ์  ศรีดุก   ซึ่งเข้ามาสู่สนามด้วยขบวนรถตุ๊กตุ๊กหัวกบก็พร้อมใจกันนำไปสู่การเที่ยวเมืองตรังอย่างครึกครื้น
   ๕.๔   กลุ่มเที่ยวไทยครึกครื้น  เศรษฐกิจไทยคึกคัก  จึงนำขบวนฟินาเล่สู่ภาพจบของการรวมใจกันครั้งยิ่งใหญ่ของคนเมืองตรังในครั้งนี้  ซึ่งปรากฏงดงามตระการตาด้วยการแสดงพลุดอกไม้ไฟไพโรเทคนิคชุดพิเศษ  เพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งพิธีเปิดครั้งยิ่งใหญ่จาก  “ใจของคนเมืองตรัง”  ข้อมูลจาก  http://www.tranggames.comเข้าชม : 2942
นำเสนอโดย : นิตยา ทองดียิ่ง
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
สพม. เขต 13 ตรัง
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
กลบทยานีย้อนคืนคำ
โดย : [เข้าชม : 18544 ]
การอ่านจับใจความเรียงความ
โดย : [เข้าชม : 19331 ]
พลชี้หญิงไทยสุขเฉลี่ย 7.46 จากคะแนนเต็ม 10
โดย : [เข้าชม : 11597 ]
อนุมัติให้คุณครูบุญส่ง ใหญ่โต ได้รับแต่งตั้งวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
โดย : [เข้าชม : 13094 ]
176 คำศัพท์
โดย : [เข้าชม : 11776 ]
10 ข้อ ปรัชญาแห่งชีวิต ฉบับเบาสมอง
โดย : [เข้าชม : 12275 ]
UTQ 2137
โดย : [เข้าชม : 39349 ]
เฉลย UTQ 2131
โดย : [เข้าชม : 54191 ]
เขียนสบายๆ ตามใจปรารถนา
โดย : [เข้าชม : 10479 ]
รามเกียรติ์
โดย : [เข้าชม : 10743 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
อโรคยาปรมาลาภา กับสุขภาพกายและสุขภาพจิต
จริงหรือที่คนต้องการเวลานอนหลับมากเมื่ออายุมากขึ้น
รู้จักพยัญชนะไทยให้ถึงแก่น (1)
โรคกระดูกพรุน...คุณรู้จักดีแค่ไหน ?
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค
เผย 5 ปัจจัยฆ่าตัวตาย
คนผอม...กับเซลลูไลต์
Healthcare มาดูแลสุขภาพกันเถอะ
ฝรั่ง..ผลไม้ชนิดหนึ่ง
เขาขาด-เขาเศษ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |