[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์นอกห้อง "ศรีวิชัย"พาสัมผัสป่าชายเลน
พุธ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2552

การเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะเรื่องของธรรมชาติ ที่สามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียนทางธรรมชาตินั่นเอง   

วิทยาศาสตร์นอกห้อง "ศรีวิชัย"พาสัมผัสป่าชายเลน

การเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะเรื่องของธรรมชาติ ที่สามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียนทางธรรมชาตินั่นเอง

อ.ถนอมศรี เจนวิถีสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา (มทร.ศรีวิชัย) ผู้ให้การสนับสนุน โครงการวิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้บริเวณป่าชายเลน ได้แสดงความคิดเห็นถึงโครงการนี้ว่า ปัจจุบันมีการเรียนการสอนหลายรูปแบบ หากได้พานักศึกษาออกไปดูของจริง จะทำให้นักศึกษาได้คิด และนำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมเป็นของคู่กัน

อ.ณิชา ประสงค์จันทร์ หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผู้ริเริ่มกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ ใช้ชื่อว่า "วิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้บริเวณป่าชายเลน" โดยเดินทางไปที่ป่าชายเลน สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา พื้นที่แห่งนี้เคยได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาการจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อม ในปี 2545
1.อ.ณิชา ประสงค์จันทร์

2.อ.ถนอมศรี เจนวิถีสุข

3.นันทวุธ พุทธรัตน์

4.อัจฉรา บุญสิทธิ์

5.หมัดแสล๊ะ เส็นลิหมีน

6. นิสราพร บุญเมือง

 


สำหรับเหตุผลที่พานักศึกษาไปเรียนรู้นอกห้องเรียน เนื่องจากการมองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว นั่นคือ มทร.ศรีวิชัย สงขลา มีพื้นที่ตั้งในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีอาณาเขตของป่าชายเลน ที่เคยอุดมสมบูรณ์ ทว่าตอนนี้กลับเสื่อมโทรมลง เพราะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ นอกจากนี้ยังนำมาปรับใช้ในรายวิชาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย

อ.ณิชา กล่าวต่อไปอีกว่า ป่าชายเลน เป็นป่าอีกชนิดหนึ่ง ที่ควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ เพราะป่าชายเลน เป็นศูนย์รวม ของพืชพรรณนานาชนิดที่เป็นประโยชน์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ ช่วยป้องกันการพังทลายของดินบริเวณชายฝั่งทะเล เป็นแนวป้องกันคลื่นลมตามธรรมชาติ เป็นแหล่งดักและกรองสารพิษ แหล่งเลี้ยงดูตัวอ่อนตามธรรมชาติ มนุษย์ใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนในแง่ที่เป็นแหล่งอาหาร แหล่งเศรษฐกิจที่ได้จากทรัพยากรพืชและสัตว์ การทำลายป่าชายเลน ที่เกิดจากการทำนากุ้ง ปลูกสิ่งก่อสร้าง ส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยา และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา

"จึงให้นักศึกษาร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มทรัพยากรและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน นอกเหนือจากการศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน โดยมีมีนักศึกษา คณาจารย์ กว่า 80 คน ที่เดินทางไปเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้ ร่วมปลูกป่า"

นายนันทวุธ พุทธรัตน์ "กิ๊ฟ" นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม กล่าวว่า จากการได้มาในครั้งนี้ได้เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติเกี่ยวข้องกัน หากไม่ได้ออกมาเห็นกับตา ก็คงไม่มีวันเข้าใจ วงจรชีวิตของระบบนิเวศ

น.ส.อัจฉรา บุญสิทธิ์ "อัจ" นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี บอกว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ป่า และได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญที่หาซื้อไม่ได้เพียงแต่เราสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนไว้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

น.ส.นิสราพร บุญเมือง นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม เล่าว่า ตอนแรกรู้สึกแปลกใจและสงสัยว่า วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอย่างไร เพราะปกติจะเรียนในห้องเรียน ห้อง Lab มีเครื่องมือมากมาย มีเรื่องให้ทดลองได้ทุกวัน แต่พอได้ร่วมโครงการ ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และยังได้เรียนรู้และได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริง ไม่ต้องจินตนาการจากความคิด

นายหมัดแสล๊ะ เส็นลิหมีน ประธานชมรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.หัวเขา กล่าวว่า ขอขอบคุณคณาจารย์ และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนได้อย่างใกล้ชิด เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนการสร้างประสบการณ์ต่างๆ ให้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน

นอกห้องเรียนก็ยังมีสิ่งเรียนรู้อีกมากมาย

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวสดรายวัน

parrot.เข้าชม : 4037
นำเสนอโดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot)
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สพม.เขต28
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ล่าสุด
ว7/2558
โดย : [เข้าชม : 21743 ]
สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
โดย : [เข้าชม : 23201 ]
สพฐ. กับ ระบบ TEPE Online
โดย : [เข้าชม : 23584 ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดย : [เข้าชม : 23118 ]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการ เล่าเรื่อง ... ด้วยหัวใจ...จากศิษย์ถึงครู
โดย : [เข้าชม : 34636 ]
การพัฒนางาน (Performance Agreement)
โดย : [เข้าชม : 35369 ]
อึ้ง! ผัวเข้าฝันเมียบอกถูกฆ่า งมพบกระดูกเผาไฟใต้บึง
โดย : [เข้าชม : 21112 ]
วันสถาปนาโรงเรียน
โดย : [เข้าชม : 23669 ]
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
โดย : [เข้าชม : 24845 ]
ความคิดสร้างสรรค์ 1 (Creativity)
โดย : [เข้าชม : 24341 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
รวมกันเราอุ่น
มะกันไขความลับ"ปอด"นก-จระเข้ พัฒนาจากยุคไดโนเสาร์
ของฝากจากครูเนาว์ ตอน "ไปเยี่ยมคุณยายที่อยุธยา""
ฝรั่งเศสโต้แขวะ"สหรัฐยึดเฮติ"
ภาพพระราชวังไทยแบบเสมือนจริง
อย.พบอีก 14 เครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้อันตราย!
ของฝากจากครูเนาว์ ตอน "ความรู้ระหว่างทางไปอยุธยา"
เหตุผลดี ๆ ของการกินผลไม้
เป็นผู้หญิงก็ดีเหมือนกัน
ตรวจตาหาอัลไซเมอร์ อีกห้าปีเดินเข้าร้านแว่นได้รู้กัน
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |