[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ศึกษา"พ่อคูณ" จากพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ
พุธ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552 เวลา 14.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดพิพิธ ภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราช สีมา เท่ากับว่าพิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อคูณได้เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อ   

ศึกษา"พ่อคูณ" จากพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552 เวลา 14.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดพิพิธ ภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราช สีมา เท่ากับว่าพิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อคูณได้เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อให้สาธุชนทั่วสารทิศได้เข้าชมเรื่องราวอัตโนประวัติพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ พระเถระที่ได้รับขนานนามว่า "เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด"

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ตั้งอยู่ที่ศาลาการเปรียญ (หลังเดิม) ณ วัดบ้านไร่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2532 เป็นสถานที่ซึ่งหลวงพ่อคูณใช้จำวัดและสนทนาธรรมกับลูกศิษย์ลูกหา ต่อมาจึงได้ปรับปรุงอาคารหลังนี้และบริเวณโดยรอบเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อนำเสนอเรื่องราวชีวประวัติของหลวงพ่อคูณตั้งแต่เยาว์วัย จนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ วัตรปฏิบัติในสมณเพศที่ถือสันโดษและเป็นพระนักพัฒนา แรงศรัทธามหาชนที่มีต่อหลวงพ่อคูณ รวมทั้งการบริจาคทานจำนวนมหาศาล

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ แบ่งเป็น 2 ชั้น 10 โซน

ชั้นที่ 1 - โซน 1 ศรัทธามหาชน, โซน 2 ภิกษุสมถะแห่งดินแดนอีสาน, โซน 9 เครื่องยึดเหนี่ยวใจใฝ่ทำดี, โซน 10 ให้แล้วรวย

ชั้นที่ 2 - โซน 3 กำเนิดผู้มีบุญ, โซน 4 ธุดงค์ 3 ประเทศ 3 พรรษา, โซน 5 พัฒนาวัดบ้านไร่, โซน 6 ทำบุญกับพระเจ้าอยู่หัว, โซน 7 มรดกทาน มรดกธรรม, โซน 8 มหาทานบารมีทวีคูณ ขอนำพาทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสด ดังนี้

เริ่มจากด้านหน้าทางเข้าประตูพิพิธภัณฑ์ ทันทีที่เราเปิดประตูเข้าไป จะพบเห็นข้อความ "ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งให้หมดมันยิ่งได้" บนบอร์ดกราฟิกใสตั้งอยู่ตรงหน้าอย่างเป็นสง่า และชวนให้ขบคิด ในแต่ละโซนจะมีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ทำหน้าที่มัคคุเทศก์นำชมพิพิธภัณฑ์   "สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ เชิญทุกท่านเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อคูณด้านในค่ะ" เสียงมัคคุเทศก์กล่าวต้อน รับผู้มาชม จะดังขึ้นเป็นระยะ

โซน 1 ศรัทธามหาชน จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อคูณท่านั่งยองๆ ขนาดเท่าจริงที่มีผู้สร้างนำมาถวาย ริมฝาผนังมีภาพจิตรกรรมแสดงภาพประชาชนจากภาคต่างๆ มากราบนมัสการหลวงพ่อ

มีบอร์ดกราฟิกเรื่อง เอกลักษณ์หลวงพ่อคูณ อาทิ การนั่งยอง รับปัจจัยใบเดียว เหยียบโฉนด เคาะหัว วัตถุมงคล เป็นต้น

ตู้จัดแสดงสิ่งของที่มีผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายหลวงพ่อ ภายใต้หัวข้อ "กูทำดี เขาจึงให้ของดีแก่กู" สิ่งของทั้งหมดที่อยู่ในตู้ประกอบด้วย เครื่องเบญจรงค์ เครื่องมุก ตู้พระธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ของส่วนใหญ่หลวงพ่อคูณยกให้คนอื่นไปหมดแล้ว
 


โซน 2 ภิกษุสมถะแห่งดินแดนอีสาน ด้านฝาผนังตั้งบอร์ดรูปหลวงพ่อคูณ สมัยยังเป็นพระหนุ่ม เวลาออกบิณฑบาตจะมีสัตว์ต่างๆ เช่น สุนัข ไก่ นก เดินตาม ท่านก็จะโยนอาหารให้เป็นทานตลอดทาง

ส่วนบริเวณข้างบันไดขึ้นไปที่ชั้น 2 จัดแสดงสิ่งของจำลองบรรยากาศเหมือนห้องจำวัด

(ห้องนอน) เดิมของหลวงพ่อ พร้อมเสียงบรรยาย

มีบอร์ดเล่าเรื่อง "ธรรมะข้างบันได" และภาพถ่ายขาวดำใส่กรอบเป็นรูปถ่ายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทับนั่งคู่กับหลวงพ่อคูณ

จากตรงนี้ จะมีมัคคุเทศก์นำชมขึ้นไปที่ชั้น 2

บนชั้น 2 เริ่มจากโซน 3 กำเนิดผู้มีบุญ จัดแสดงหุ่นจำลอง ประกอบเทคนิคแสงเสียง ตอนโยมแม่ฝันเห็นดวงแก้ว อันเป็นนิมิตหมายอันดีของผู้มีบุญที่กำลังจะถือกำเนิด และภาพจิตรกรรม กำเนิดผู้มีบุญ

พร้อมด้วยเสียงบรรยายเรื่องราวชีวประวัติของหลวงพ่อคูณ ตั้งแต่เด็กจนถึงเมื่อท่านตัดสินใจออกบวชและตั้งจิตปณิธานช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์

โซน 4 ธุดงค์ 3 ประเทศ 3 พรรษา จัดแสดงหุ่นจำลองย่อส่วนประกอบเทคนิคภาพเคลื่อนไหวแสงเสียง และบอร์ดกราฟิก "จาริกบุญ จาริกธรรม" นำเสนอเรื่องเส้นทางธุดงค์ 3 ประเทศ ไทย-ลาว-เขมร

ยังมีการจำลองเหตุการณ์เทศนาโปรดสัมภเวสี เมื่อครั้งออกธุดงค์ ในช่วงปี พ.ศ.2492-2495 โดยมีรูปหล่อจำลองหลวงพ่อคูณปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานกลางป่า ในสถานที่อันสงบวิเวกเพียงลำพัง

จากนั้นจะใช้เทคนิคภาพจำลองมัลติมีเดียเสมือนจริง เป็นรูปเสือโคร่งและภาพวิญญาณสัมภเวสีออกมาหลอกหลอน

แต่ด้วยจิตใจอันแน่วแน่ของหลวงพ่อคูณ ทำให้ภัยอันตรายไม่สามารถเข้ามากล้ำกรายได้

โซน 5 ถ้ากูไม่ทำแล้วใครจะทำ เป็นเรื่องราวของหลวงพ่อคูณหลังจากกลับธุดงค์

ท่านได้พัฒนาวัดบ้านไร่ จัดแสดงหุ่นจำลองย่อส่วน 4 เหตุการณ์ ได้แก่ หลวงพ่อคูณสร้างโบสถ์ไม้เพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระลูกวัด, หลวงพ่อคูณนำชาวบ้านขุดสระน้ำเพื่อเป็นที่เก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง

หลวงพ่อคูณปีนขึ้นเจิมป้ายโรงเรียนวัดบ้านไร่เพื่อความเป็นสิริมงคล และหลวงพ่อคูณใช้ยอดสากตำมวลสารศักดิ์สิทธิ์ นำมาสร้างพระเครื่องให้ศิษยานุศิษย์ได้บูชา มีบอร์ดแสดงภาพของการพัฒนาวัดบ้านไร่

ภาพโบสถ์ไม้หลังเก่าของวัด ถัดไปด้านซ้ายมือจะมีช่องกระจกให้ผู้เข้าชมมองเข้าไปจะเห็นโบสถ์วัดบ้านไร่ในปัจจุบันได้อย่างชัดเจนทีเดียว

"ความเจริญต่างๆ ของวัดบ้านไร่และอำเภอด่านขุนทดที่ปรากฏให้เห็นทุกวันนี้มาจากหลวงพ่อคูณทั้งนั้น" มัคคุเทศก์นำชมพิพิธภัณฑ์อธิบายถึงทานอันยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อคูณได้ประกอบไว้

มาถึงในโซน 6 ทำบุญกับพระเจ้าอยู่หัว ประมวลภาพพระมหากรุณา ธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

ทั้งเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับหลวงพ่อคูณ ทรงประทับอยู่ที่วัดบ้านไร่จนถึง 1 ทุ่มเศษ เกินกว่าหมายกำหนดการเดิม 2 ชั่วโมง จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ในโซนนี้ยังมีการจัดแสดงวัตถุอันเป็นที่ระลึก อาทิ แผ่นศิลาจารึกพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย และวีดิทัศน์ประมวลภาพพระมหากรุณาธิคุณของเจ้านายทุกพระองค์ที่มีต่อวัดบ้านไร่และพสกนิกรชาวด่านขุนทด

โซน 7 มรดกทาน มรดกธรรม จัดแสดงรูปหล่อสำริดหลวงพ่อคูณท่านั่งวิปัสสนา การจัดแสดงวัตถุอันเป็นที่ระลึกถึงคุณูปการ ทั้งตาลปัตรพัดยศ ใบอนุโมทนาบัตร ใบประกาศเกียรติคุณ โล่เกียรติยศของหลวงพ่อคูณที่ได้รับการเชิดชูยกย่องจากหน่วยงาน สถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข้อความในพินัยกรรม (มรณานุสติ) จัดทำเป็นแท่นจารึกขนาดใหญ่ เป็นพินัยกรรมที่หลวงพ่อคูณได้มอบร่างกายของท่านเมื่อมรณภาพไปแล้วให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาการแพทย์ เป็นมรดกธรรมที่เตือนสติให้ทุกคนได้ตระหนักว่า เมื่อตายไปแล้วเราไม่สามารถนำอะไรติดตัวไปได้

โซน 8 มหาทานบารมีทวีคูณ แสดงงานกราฟิกบนประติมากรรมต้นไม้แห่งทานบารมี ด้วยเงินจำนวนมากมายที่หลวงพ่อคูณได้บริจาคไปให้แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นประโยชน์และสร้างความเจริญแก่สังคม เปรียบเสมือนใบไม้จากต้นไม้ที่เจริญเติบโตสมบูรณ์ที่มีการผลิใบใหม่ไปตลอด

วีดิทัศน์ประมวลภาพ 3 เรื่อง เรื่องแรก เป็นเสียงหลวงพ่อคูณที่ได้พูดถึงหลักการบริจาคทานที่ท่านยึดถือ คือ เวลามีผู้นำปัจจัยมาถวาย หลวงพ่อคูณจะถือว่า เขามาฝากให้ท่านทำบุญต่อ ไม่ได้ให้ท่านเก็บไว้ ท่านจึงต้องบริจาคให้หมด เรื่องที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่ได้รับผลแห่งทานบารมีของหลวงพ่อคูณและเรื่องที่ 3 เป็นวีดิทัศน์เสียงหมอเพลงโคราชที่บรรยายถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อคูณ พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์แสดงข้อมูลเรื่องการบริจาคทานของหลวงพ่อคูณในด้านต่างๆ เมื่อเราเดินชมบริเวณนี้แล้ว มัคคุเทศก์จะนำย้อนลงไปชั้น 1 ตรงด้านปีกซ้ายซึ่งเป็นโซน 9 เครื่องยึดเหนี่ยวใจใฝ่ทำดี โซนนี้มีตู้จัดแสดงวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ ด้วยหลวงพ่อคูณมีชื่อเสียงในเรื่องวัตถุมงคล เหรียญรุ่นดังของหลวงพ่อคูณ เช่น รุ่นสหกรณ์ด่านขุน ทด เคยมีผู้ที่คล้องพระรุ่นนี้โดดตึกหนีไฟไหม้ลงมาแล้วไม่ได้รับบาดเจ็บ เป็นกิตติศัพท์ทำให้มีผู้นิยมเสาะหาบูชามากมาย อีกทั้งยังมีคอมพิวเตอร์เพื่อค้นคว้า สำหรับให้ผู้ชมได้อ่านข้อมูลวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้ ส่วนผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่มีความสนใจในวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ ยังมีบางรุ่นเปิดให้เช่าอยู่ที่ใต้ถุนโบสถ์ สามารถไปเช่าบูชาไว้เป็นสิริมงคลได้ โซน 10 ให้แล้วรวย จัดแสดงวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญทำทาน ซึ่งเป็นภาพที่พบเห็นคุ้นตาในวิถีชีวิตของคนไทยเมื่อไปทำบุญ  สอดแทรกคำสอนของหลวงพ่อคูณที่พูดถึงการทำบุญมาเป็นประโยคปิดท้ายในแต่ละช่วง ประติมากรรมต้นไม้แผ่ความรวย สื่อความหมายถึงการงอกงามของบุญกุศลที่ผู้มีจิตศรัทธาทุกคนได้ร่วมสร้างกับหลวงพ่อคูณ

นอกจากนี้ ได้จัดแสดงผนังภาพ "๙ บุญคูณลาภ" แนะนำจุดทำบุญภายในวัดบ้านไร่ 9 แห่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล  หลังจากได้ชมพิพิธภัณฑ์แล้ว ผู้เข้าชมสามารถแลกเหรียญและนำไปหยอดตู้หยอดเหรียญที่ระลึกของพิพิธภัณฑ์ เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกเป็นสิริมงคล รายได้ทั้งหมดใช้ในการบำรุงกิจการของพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ จากนั้น ลองมาประลองความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงพ่อคูณที่เราได้ชมในพิพิธภัณฑ์มาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเกมตามรอยธรรมหลวงพ่อคูณ มีคำถามทดสอบความจำและความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด ถ้าตอบถูกแต่ละข้อจะได้รับคติธรรมและคำพรจากหลวงพ่อคูณ

สุดท้าย หลังจากที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณเสร็จแล้ว หากมีเวลาพอยังสามารถเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อคูณได้ที่ศาลาโบสถ์วัดบ้านไร่ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในวัดบ้านไร่ได้ตามอัธยาศัย  ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "วัดบ้านไร่ (พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)" ธนาคารกรุงไทย สาขาด่านขุนทด เลขที่ 305-0-12285-4, ธนาคารกรุงเทพ สาขาด่านขุนทด เลขที่ 564-0-31584-1, ธนาคารออมสิน สาขาด่านขุนทด เลขที่ 06-4313-20-093061-6 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.044-253113 

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณแห่งนี้ รวบรวมวิถีปฏิบัติ แนวคิด คำสอนของหลวงพ่อคูณไว้ครบถ้วน เพื่อเป็นต้นแบบให้สาธุชนได้ศึกษาและเจริญรอยตามปณิธานแห่งทานบารมีของหลวงพ่อคูณไปตราบกาลนาน

ข้อมูลอ้างอิงจากข่าวสดรายวัน : โดย ฉัตรชัย สุนทรส เรื่อง สุรินทร์ สรรพคุณ ภาพเข้าชม : 3900
นำเสนอโดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot)
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สพม.เขต28
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ล่าสุด
ว7/2558
โดย : [เข้าชม : 21762 ]
สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
โดย : [เข้าชม : 23218 ]
สพฐ. กับ ระบบ TEPE Online
โดย : [เข้าชม : 23605 ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดย : [เข้าชม : 23136 ]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการ เล่าเรื่อง ... ด้วยหัวใจ...จากศิษย์ถึงครู
โดย : [เข้าชม : 34661 ]
การพัฒนางาน (Performance Agreement)
โดย : [เข้าชม : 35395 ]
อึ้ง! ผัวเข้าฝันเมียบอกถูกฆ่า งมพบกระดูกเผาไฟใต้บึง
โดย : [เข้าชม : 21125 ]
วันสถาปนาโรงเรียน
โดย : [เข้าชม : 23681 ]
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
โดย : [เข้าชม : 24858 ]
ความคิดสร้างสรรค์ 1 (Creativity)
โดย : [เข้าชม : 24352 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
ดื่มน้ำเย็นจัด ลดขีดจำกัดสมอง
สุธีเผยอาจลาเมลเบิร์นกลับค้าแข้งไทยลีก
เด็ก...คิดได้...คิดเป็น...หรือเปล่า???
การละเล่นของไทย ชุด งูกินหาง
ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องอาหาร
ราฟามามุขเดิม!"ถ้า"ตอร์เรสฟิตหงส์ไม่ร่วงยูซีแอล
มีวาสนาจึงได้พบกัน ตอน ๒
มีวาสนาจึงได้พบกัน ตอน ๓
ไทเกอร์ วูดส์ รถชนต้นไม้บาดเจ็บเล็กน้อย สหรัฐ
7 พฤติกรรมสุด "ยี้" ในที่ทำงาน
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |