[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การเตรียมตัวสอบ O-Net อย่างไรจึงจะพิชิตข้อสอบได้
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2553

การเตรียมตัวสอบเป็นการเตรียมตัวระยะยาว โดยเฉพาะจะต้องเตรียมตัวในวิชา วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษให้ดี เพราะว่าข้อสอบจะออกค่อนข้างยาก (บางปีภาษาอังกฤษก็ยาก บางปีวิทยาศาสตร์ก็ยาก)   

การเตรียมตัวสอบเป็นการเตรียมตัวระยะยาว โดยเฉพาะจะต้องเตรียมตัวในวิชา วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษให้ดี เพราะว่าข้อสอบจะออกค่อนข้างยาก (บางปีภาษาอังกฤษก็ยาก บางปีวิทยาศาสตร์ก็ยาก) ดังนั้นควรเรียน O -NET ในวิชาที่คิดว่าไม่ถนัด สิ่งที่ไม่ต้องกังวลมากนักคือคณิตศาสตร์ O -NET เพราะว่าจะออก ง่ายมากๆ จะเน้นพื้นฐานให้เข้าใจง่ายๆ

การสอบ O- NET เป็นการสอบที่นักเรียนทุกคนต้องสอบ ซึ่งจะเป็นการสอบวัดระดับขั้นพื้นฐาน ที่ทุกๆคณะต้องการ เปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม นักเรียนหรือผู้ปกครองส่วนใหญ่ จะเข้าใจว่าการสอบ O -NET นั้นเป็นระบบใหม่ แต่ในความเป็นจริง แนวข้อสอบของ O -NET นั้นมาจากการสอบของระบบเก่า ที่มาจากคณิตศาสตร์ 2 ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์กายภาพนั่นเอง (เป็นระบบที่มีมาเป็น 10 ปีแล้ว เพียงแต่เปลี่ยนชื่อใหม่) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือ คณิตศาสตร์จะง่ายลงมาก บทที่ออกก็น้อยลงและมีความซับซ้อนน้อยลง ในวิชาอื่นๆ ในบางปีอาจจะยากขึ้นเล็กน้อย เช่นภาษาอังกฤษ และ สังคม ส่วนวิทยาศาสตร์กายภาพที่เปลี่ยนชื่อ เป็น วิยาศาสตร์ O- NET นั้น มีเนื้อหาคล้ายๆเดิม  กว่า 20 ปี เพื่อฝึกให้นักเรียนสอบอย่างมั่นใจ แนวทางการเตรียม O -NET จะเน้นที่การทำโจทย์เป็นหลัก เพราะข้อสอบมักจะเอาของเก่าๆมาออกนั่นเอง สำหรับนักเรียนที่ไปได้ช้าหรือค่อนข้างอ่อน แนะนำว่าควรเรียนแบบตัวต่อตัวหรือติว O -NET แบบเรียนกลุ่มย่อยไป ก็จะสามารถทำคะแนนได้ ในระดับสูงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวสอบ ที่จะได้ผลก็ต่อเมื่อนักเรียนควรต้องกลับบ้านไปทำโจทย์ O- NET เพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะ

สำหรับการเตรียมตัวสอบ O -NET ในวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนต้องเตรียมตัวในเรื่องดังต่อไปนี้ เซต ตรรกศาสตร์ ในส่วนของแผนภาพเวนน์ ระบบจำนวนในส่วนของ ค่าสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่นไม่ออก ตรีโกณ 1 เกี่ยวกับอัตราส่วนธรรมดา สถิติ 1 และ สถิติ 2 เลขยกกำลัง เอกซ์โปเนนเชียล ล็อกการิทึ่ม ไม่ออก เรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ โดยการจัดแบบวงกลม และ ของซ้ำ ไม่ออก อย่าลืมเรื่องความน่าจะเป็นด้วย สิ่งที่อยากจะเตือนนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบ O -NET กับสถาบันสอนพิเศษอื่นๆ คือ สถาบันส่วนใหญ่ ติว O NET ในแบบที่เกินจากข้อสอบออก หลายสถาบันสอนแบบมักง่าย โดยการเปิดวีดีโอที่เป็นเนื้อหาของโครงสร้างข้อสอบ PAT มาให้นักเรียนศึกษา ซึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่บนพื้นฐาน ของเนื้อหาที่เหมือนกัน แต่ความลึกซึ้งก็คนละเรื่องกันเลย ยกตัวอย่างเช่น คณิตศาสตร์ ในข้อสอบ PAT จะออกประมาณ 17 บท ส่วน O- NET จะออกประมาณ 7 บท ดังนั้น นักเรียนที่เรียน O- NET กับสถาบันเหล่านี้ไม่แปลกเลยที่จะสอบ O -NET ออกมาแล้ว ได้คะแนนน้อยสาเหตุคือสับสน

O - NET คืออะไร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรของรัฐทำหน้าที่ จัดระบบการทดสอบพัฒนาแบบทดสอบ เพื่อวัดและประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน บริการสอบวัดความรู้ความสามารถ พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันฯมีภารกิจหลักในการทดสอบมาตรฐาน การจัดการศึกษาด้านผู้เรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยการทดสอบ ผลการเรียนรู้รวบยอดระดับชาติ ซึ่งเป็นการวัดผลของกระบวนการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สะสมระยะยาวในตัวผู้เรียน เพื่อนำผล O -NET ไปใช้ในการเปรียบเทียบ บ่งชี้ ประเมินและกำหนดนโยบายการศึกษา โดยทดสอบนักเรียน 4 ช่วงชั้นดังนี้ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) โดยในช่วงชั้น ดังกล่าว การสอบ O- NET ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าใดนัก แต่ในช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) จะมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นตัววัดระดับในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงเน้น  O NET ในส่วนนี้ ในเริ่มแรกปีการศึกษา 2549 สถาบันทดสอบ จะดำเนินการประเมินให้กับช่วงชั้นที่ 4 ก่อนเนื่องจากมหาวิทยาลัย ต้องการใช้ผลการทดสอบเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา สถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติจะพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้วัดและประเมินผลมาตรฐาน การจัดการศึกษาด้านผู้เรียน ในช่วงชั้นที่ 4
O -NET คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่4 จัดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

1 ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับการเตรียมตัวสอบ O- NET นักเรียนจะต้องเน้นไปที่วิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ นะคะ เนื่องจากเป็นวิชา ที่นักเรียนส่วนใหญ่ ทำคะแนนได้ค่อนข้างยาก นั่นหมายถึง หากนักเรียนตั้งใจ เรียน O- NET ในส่วนนี้ ทำคะแนนให้ดี โอกาสติด จะมีสูงมากนะคะ

ลักษณะข้อสอบและการประเมินผล O NET ประกอบด้วย

1. แบบทดสอบ O- NET จะมีทั้งปรนัยและอัตนัย ในอัตราส่วนระหว่าง 80% - 90% : 10% - 20% ข้อสอบแบบปรนัย จะเป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก สำหรับข้อสอบ อัตนัย จะเป็นข้อสอบ แบบเขียนคำตอบสั้นๆ (Short Answer)
2. เวลาในการทำข้อสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง
3. ข้อสอบ O -NET แต่ละข้อ คะแนนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบ

 

การเตรียมสอบO- NET

1.ให้นักเรียนฝึกทำแบบทดสอบเสมือนจริงเป็นการจำลองบรรยากาศการสอบ O -NET ที่จะทำให้คุ้นเคย

2.ศึกษาแนวข้อสอบกว่า 10 พ.ศ. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ทำข้อสอบ O -NET ที่หลากหลายทุกรูปแบบ

3.การเตรียมสอบ O - NET จะเน้นจากความเข้าใจพื้นฐานเพื่อนำไปสู้การประยุกต์โจทย์ O -NET ที่ยากขึ้น

.

 แหล่งข้อมูล http://www.mahahidol./ Admission.com


เข้าชม : 75209
นำเสนอโดย : ณัฐฎา แสงคำ
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม.เพชรบูรณ์ เขต 40
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
ตาบอดสี
โดย : [เข้าชม : 33345 ]
ประโยชน์ของชมพู่
โดย : [เข้าชม : 53706 ]
พลังงานเสียง (sound energy)
โดย : [เข้าชม : 61020 ]
จงโคร่ง ชื่อวิทยาศาสตร์: Bufu asper Gravenhorst,
โดย : [เข้าชม : 47069 ]
ทำไมจึงต้องรังเกียจเหี้ย
โดย : [เข้าชม : 48424 ]
โรควูบ (Fainting) และหมดสติ (Syncope) ภัยใกล้ตัวเรา
โดย : [เข้าชม : 47951 ]
ปฏิบัติการลดปัญหาขยะ ด้วยวิธีง่ายๆกันเถอะ
โดย : [เข้าชม : 49793 ]
โรควูบ (Fainting) และหมดสติ (Syncope) ภัยใกล้ตัวเรา
โดย : [เข้าชม : 41492 ]
เคล็ดลับสุขภาพดี..คุณสร้างได้ไม่ยาก
โดย : [เข้าชม : 29267 ]
วิธีป้องกันตัวฟ้าผ่า
โดย : [เข้าชม : 29860 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
ความเครียด
พลิ้ว...ไหว...ในจ้นทบุรี
หาดเจ้าหลาว ...จันทบุรี
กล้วยไม้ ..หรือไฉน
ว่าด้วยเรื่อง ... Bar Code
30 สิ่ง น่าทำ
กิริยาบุญในวันสงกรานต์
ปล่อยนก ปล่อยปลา วันสงกรานต์
พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
แหล่งให้ความรู้ทางด้านชีววิทยา ...
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |