[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
10ปี "พระบัณฑิตอาสา" เข็มทิศจิตใจ-เพื่อชาวเขา
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

"มาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไร? ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่?" เป็นคำถามที่ออกมาจากความรู้สึกของผู้ร่วมเดินทาง เพื่อตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ที่อาศรมขุนแม่รวม อ.กัลยาณิวัฒนา (วัดจัน) จ.เชียงใหม่   

10ปี "พระบัณฑิตอาสา" เข็มทิศจิตใจ-เพื่อชาวเขา

 

ด้วยระยะทางที่แสนห่างไกลจากความเจริญ การเดินทางต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเดินทางถึงที่หมาย

ย้อนกลับไปในอดีตมีพระสงฆ์คณะหนึ่ง ที่เรียกว่า "พระธรรมจาริก" ได้ออกเดินทางจาริกปฏิบัติศาสนกิจในชุมชนบนพื้นที่สูงในดงดอยห่างไกล เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนบนพื้นที่สูง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย

พระธรรมจาริก ผู้จาริกตามรอยพระบาท โดยมิเลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์วรรณะ ท่ามกลางวิกฤตศรัทธาของชาวพุทธที่กำลังคลอนแคลน การทำงานของเหล่าพุทธสาวกนี้จึงเปรียบได้ดังแสงประทีปบนขุนเขาห่างไกลจากสังคมเมืองอันสับสนวุ่นวาย

แต่ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ผลิตพระบัณฑิตออกมารับใช้พระศาสนาและสังคม ได้ตระหนักว่า ควรที่จะขยายภารกิจการเผยแผ่พระศาสนาไปสู่ชาวเขาเหล่านั้นด้วย ได้จัดโครงการ "พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก)" เมื่อปีพุทธศักราช 2543
 


นับเนื่องถึงปัจจุบันปี 2553 เป็นเวลา 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการ คือ

1.เพื่อเผยแผ่พระ พุทธศาสนาแก่ชาวเขา

2.เพื่อช่วยพัฒนาจิตใจตามแนวพระ พุทธศาสนาและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3.เพื่อให้การศึกษา ภาษา หน้าที่พลเมืองที่ดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยตลอดถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

4.เพื่อช่วยแนะนำและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

5.เพื่ออบรมสั่งสอนชี้ให้เห็นถึงหลักการดูแลสุขภาพพื้นฐานและพิษภัยของยาเสพติด โรคเอดส์ ตามพื้นที่เป้าหมาย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ทั้งนี้ "พระธรรมโกศาจารย์" อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ฝากให้พระบัณฑิตอาสาช่วยคิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่อาศรมให้มากขึ้น การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนทั้งการจัดอาศรมให้มีความสะอาดร่มรื่น เหมาะแก่การเป็นศูนย์พัฒนาด้านจิตใจของชุมชน การทำงานที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประสานภาคีกับกลุ่มต่างๆ อย่างใกล้ชิด อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย  จากที่ได้สนทนากับพระบัณฑิตอาสาที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง คือ "พระมานพ มหายโส" และ "พระสมพงษ์ จิตตสังวโร" ซึ่งเป็นพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ท่านเล่าว่า "หลังจากศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้ว ก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะขึ้นมาปฏิบัติงานกับชนบนพื้นที่สูงและก็ได้สมัครเข้าร่วมโครางการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เมื่อเดินทางมาแล้วก็พบว่าการปฏิบัติงานเช่นนี้ต้องใช้ความอดทนอย่างสูง โดยเฉพาะเมื่อชาวบ้านอยู่อย่างไร กินอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น และที่สำคัญต้องเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้"

"นอกจากนี้ ต้องทำหน้าที่สอนนักเรียน ในช่วงแรกต้องสอนถึง 18 คาบ/สัปดาห์ นับว่าเป็นงานหนัก พร้อมกันนี้ก็ต้องพัฒนาเสนาสนะให้เจริญขึ้นด้วย ชาวเขาที่ตั้งรกรากอยู่ที่นี่เขาอยู่กันมากว่าร้อยปี และเขาก็มีวิถีชีวิตอยู่แบบพอเพียง เราเข้ามาก็ช่วยเสริมในส่วนที่ขาดและไม่ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของเขา"

"กำลังใจที่ได้คือพระธรรมโกศาจารย์ อธิการ บดี ได้รวบรวมปัจจัยกว่า 100,000 บาท ให้สร้างที่พักให้กับนักเรียนที่อาศรมแห่งนี้ อีกทั้งเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้เมตตาบริจาคปัจจัยสร้างที่พักเพิ่มให้อีก 1 หลัง นับเป็นความเมตตาอย่างสูงที่ท่านมีต่อพระสงฆ์ที่ทำงานอยู่บนพื้นที่สูง เราพร้อมที่จะทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความรู้ เพื่อพัฒนาชนบนพื้นที่สูงต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้ต้องพานพบกับอุปสรรคนานัปการก็ตาม ปัจจัยที่ได้จากนิตยภัต เดือนละ 5,000 บาท หมดไปกับการใช้จ่ายช่วยเหลือชาวบ้านและเด็กๆ ซึ่งอาตมาไม่เสียดายเลย"

โครงการพระบัณฑิตอาสาได้สร้างพระนิสิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นพระรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาชาวเขารูปแบบใหม่และเอาใจใส่ชาวเขาอย่างจริงจัง ทำงานเพื่ออุดมการณ์ตามแนวความคิดที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เปรียบเสมือนเข็มทิศจิตใจช่วยพัฒนาชาวเขา


ข้อมูลอ้างอิงจากข่าวสดรายวันเข้าชม : 3043
นำเสนอโดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot)
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สพม.เขต28
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ล่าสุด
ว7/2558
โดย : [เข้าชม : 21677 ]
สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
โดย : [เข้าชม : 23134 ]
สพฐ. กับ ระบบ TEPE Online
โดย : [เข้าชม : 23519 ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดย : [เข้าชม : 23057 ]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการ เล่าเรื่อง ... ด้วยหัวใจ...จากศิษย์ถึงครู
โดย : [เข้าชม : 34517 ]
การพัฒนางาน (Performance Agreement)
โดย : [เข้าชม : 35247 ]
อึ้ง! ผัวเข้าฝันเมียบอกถูกฆ่า งมพบกระดูกเผาไฟใต้บึง
โดย : [เข้าชม : 21074 ]
วันสถาปนาโรงเรียน
โดย : [เข้าชม : 23634 ]
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
โดย : [เข้าชม : 24809 ]
ความคิดสร้างสรรค์ 1 (Creativity)
โดย : [เข้าชม : 24307 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
การตัดมดลูกโดยผ่านกล้องส่องช่องท้อง
น้องไมร่าวัย 13 คว้าแชมป์ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์- ชมคลิปเสียงร้องหวานไพเราะ
เจตซุน เพมา 'ราชินี'องค์จิกมี
Thailand's Got Talent 22May11 13 คิดบวกสิปป์
โคราชแห่ไหว้ร่าง น้องครีม เด็ก 9 เดือน ไม่เน่าเปื่อย ให้โชคลาภ
The Giant Flower
ข่าวดีสำหรับพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
ภาระงานสอนของครู
ความสุขคนไทย
เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตหมดเวลาลงทะเบียน 2 มิ.ย.
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |