[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาสถาบันอาชีวะไทย
เสาร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553

รมว.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งพัฒนาด้านโรงเรียนอาชีวะ   

  การประเมินภายนอกสถานศึกษาสังกัด สอศ.

นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบสรุปการประเมินภายนอกสถานศึกษาสังกัด สอศ.โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.ในรอบสอง ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๓ ว่า เป็นการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ๔๐๔ แห่ง รวมทั้งเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาที่ตั้งใหม่อีก ๑๑ แห่ง จากการประเมินเมื่อปี ๒๕๔๙-๒๕๕๒ ทาง สมศ.ได้ประเมินไปแล้ว ๔๐๓ แห่ง ได้รับการรับรอง ๓๖๒ แห่ง รอพินิจ ๑๔ แห่ง และไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ๒๗ แห่ง

ดังนั้น ในปีนี้ สมศ.จึงทำการประเมินรอบสองรวมทั้งสิ้น ๔๒ แห่ง ซึ่งพบว่าสถานศึกษาที่รอพินิจ ๑๔ แห่ง รวมทั้งวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี และวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานแล้ว ส่วนที่เหลืออีก ๒๖ แห่งคือสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นใหม่ ๑๑ แห่ง รวมทั้งสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินในรอบแรกที่เหลืออีก ๑๕ แห่ง จะได้รับการประเมินในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้ ซึ่งได้มอบหมายให้ น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ไปดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากบุคลากร งบประมาณ หรือไม่มีผู้เรียน ซึ่งหากเกิดจากประเด็นเหล่านี้ก็อาจต้องมีการเสนอเพื่อยุบรวมหรือยกเลิก ทั้งนี้มีนโยบายว่าสถานศึกษาของ สอศ.ต้องผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจาก สมศ.ได้ครบทุกแห่ง

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ สอศ.กลับไปทบทวนหลักการเดิมของการเปิดสอนสถานศึกษาสังกัด สอศ. เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง เป็นต้น ว่าแต่ละแห่งมีหลักการอย่างไร และปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ซึ่งหากเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็ไม่เป็นไร แต่หากเปลี่ยนแล้วไม่ดีก็ต้องมีการปรับปรุง มิเช่นนั้นจะกลายเป็นว่ามีสถานศึกษามาก แต่ไม่มีผู้เรียน

เลขาธิการ กอศ.กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่สถานศึกษาไม่ผ่านการประเมิน ก็ใช่ว่าจะเป็นความผิดของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมด เพราะเหตุผลที่ไม่ผ่านอาจจะมาจาก สอศ.จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาไม่เพียงพอ จึงทำให้ยังไม่มีความพร้อม ขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาอาจจะยังไม่เข้าใจในตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จ แต่ละด้านในการประเมินของ สมศ. แต่คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ สถานศึกษา สอศ.ที่ยังไม่ผ่านการประเมินจะได้รับการรับรองมาตรฐานทุกแห่ง

การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการ กอศ. ได้นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ โอกาส และศักยภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา (Vocational Education Institute : VEI) ในที่ประชุม เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบัน รวมทั้งรูปแบบองค์กรนำร่อง (Flagship) ซึ่งนำเสนอทั้ง ๓ รูปแบบคือ รูปแบบกลุ่มจังหวัด (Area Based Cluster VEI) รูปแบบกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง (Function Based Cluster VEI) และรูปแบบสถาบันเดี่ยว (Individual VEI) โดยได้เสนอข้อมูลอย่างรอบด้านของโครงสร้าง ภาพรวมทางด้านการเกษตร แหล่งผลผลิตที่สำคัญของประเทศ โครงสร้าง GDP ของประเทศจำแนกตามกลุ่มจังหวัด ภาพรวมศักยภาพพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมของประเทศจำแนกตามกลุ่มจังหวัด ภาพรวมการลงทุนของประเทศ ศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในพื้นที่ต่างๆ คือ

- ภาคเหนือตอนบน เน้นช่างฝีมือ หัตถอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ภาษาจีน
- ภาคเหนือตอนล่าง ช่างอุตสาหกรรมด้านการเกษตรแปรรูป
- ภาคกลาง ช่างเครื่องกลอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมโรงงานแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่างอุตสาหกรรมด้านการเกษตรแปรรูป ข้าว โรงสี ช่างอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- ภาคตะวันออก ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง ช่างเครื่องกลอุตสาหกรรมด้านการต่อเรือ ช่างโลหะ
- ภาคใต้ ช่างเทคนิคการเกษตรด้านการประมง-ต่อเรือ-ช่างฝีมือ ยาง ภาษามลายู

เลขาธิการ กอศ.กล่าวว่า ในการพิจารณาจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาจะพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยมอบให้รองเลขาธิการ กอศ.ทั้ง ๓ ท่านไปดำเนินการ โดยนายกมล รอดคล้าย จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลและหน่วยงานรอบด้าน รวมทั้งปรับข้อมูลต่างๆ ให้ทันสมัย ส่วนนางศิริพร กิจเกื้อกูล จะมอบหมายให้ดูแลเรื่องบุคลากรให้มีความชัดเจน รวมทั้งหลักสูตรใดๆ ที่จะยุบหรือเพิ่ม สำหรับนายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ จะมอบหมายให้ดูแลระบบการบริหารจัดการการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา โดยภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคมนี้ ทุกอย่างจะต้องดำเนินการให้ชัดเจน

 

 

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี http://www.moe.go.th/websm/2010/nc/nc31.html

 เข้าชม : 3256
นำเสนอโดย : Namthip Julprayoon
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
สพม.1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ล่าสุด
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย : [เข้าชม : 5296 ]
เที่ยวลาวใต้ ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 15648 ]
วิทยาการสมัยใหม่ ช่วยให้ฝันสลายกลายเป็นจริง
โดย : [เข้าชม : 20764 ]
Fruits Parade
โดย : [เข้าชม : 21347 ]
ตลก ขำ ๆ แบบ Joke Joke กับการออกเสียง can cannot และ can't
โดย : [เข้าชม : 21291 ]
ทำไม...แพง
โดย : [เข้าชม : 20161 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APCEU) ณ สาธารณรัฐฐเกาหลี
โดย : [เข้าชม : 20882 ]
Frist T.V. DIGITAL,April 2014
โดย : [เข้าชม : 20659 ]
Dawn Loggins
โดย : [เข้าชม : 15520 ]
Ha Ha English Joke
โดย : [เข้าชม : 18867 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
365วันแห่งรัก ทุกวัน"วาเลนไทน์"
ฉลองตรุษจีนด้วยรัก
ดอยอ่างขาง0องศา-แม่คะนิ้งพรึ่บ
ปิดฉากสุดยิ่งใหญ่! คลื่นคนนับแสนร่วม"อุบลฯMICT"
สำนวนไทย "แมวไม่อยู่หนูละเลิง"
สำนวน เจ้าชู้ประตูดิน
คนเลี้ยงแมวมีการศึกษาสูงกว่าคนเลี้ยงหมา
ปรับท่านั่งทำงานลดอาการปวดหลัง
5 อันดับภัยร้ายทางเน็ต
น้ำมันปลา รักษาโรคจิต แพทย์ตื่นเต้นอาจใช้รักษาแทนยาได้
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |