[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาบริจาคเลือดกันเถอะ...ได้บุญและสุขภาพดี
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

การบริจาคโลทิต ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด มาบริจาคโลหิตกันเถอ ได้ทั้งบุญและได้ทั้งสุขภาพที่ดี   

บริจาคโลหิต..ได้บุญและสุขภาพดี

ที่มารูปภาพ : http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlCyGIIyvEOCuoYMnvJW-

         

          มักมีการพูดถึงกันอยู่บ่อยๆ เกี่ยวกับการให้ การบริจาค ไม่ว่าจะเป็นการให้วัตถุหรือให้ธรรมเป็นทาน  หรือให้อภัยเป็นทานก็ตาม  แต่มีทานที่สำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งซึ่งมักไม่มีใครนำมาพูดถึงกันเลยนั่นก็คือ   "การให้ชีวิตเป็นทาน"

          การให้ชีวิตเป็นทาน  คนทั่วไปมักเข้าใจกันว่า ต้องสละชีวิตของตัวเอง และต้องตายเพื่อให้คนอื่นมีชีวิตอยู่เท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นทานข้อนี้ได้แต่ในยุคปัจจุบัน คงจะหาคนที่มีความเสียสละมากมายถึงเพียงนั้นได้ยาก บางทีแม้ว่าจะต้องเสียสละเพื่อท่านผู้มีอุปการคุณ มีบุญคุณ เช่น พ่อ แม่ ที่กำลังป่วยหนักต้องการคนคอยปรนนิบัติดูแลอย่างใกล้ชิด หรือผู้มีพระคุณด้านอื่น ๆ ก็ตาม

          การ ให้ชีวิตเป็นทาน ก็มีทางให้เลือกหลายทาง โดยไม่จำเป็นที่ตัวเองจะต้องตายเพื่อผู้อื่นเสมอไป การบริจาคโลหิต คือ การให้ชีวิตเป็นทานอย่างหนึ่ง จะเห็นว่าบางทีคนที่กำลังป่วย อาการทรุดหนัก ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคร้ายใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้เลือดในร่างกายเสียไป หรือทำให้เสียเลือดมาก ถ้าเขามีโอกาสที่จะได้รับโลหิตแม้เพียงหยดเดียว อาจช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เพื่อทำความดีทำบุญสร้างกุศล ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกต่อไปได้

ที่มารูปภาพ : http://www.google.co.th/search?hl=th&rlz=1R2MOOI_enTH431&biw=1003&bih=516&tbm

         

          โลหิต เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลกทั่วๆ ไป เพราะเป็นสิ่งที่มีส่วนในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยให้อยู่รอดปลอดภัย นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างก็ได้พยายามค้นคว้าวิจัยมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการหาสารประกอบอื่นๆ ที่จะนำมาใช้ทดแทนโลหิตในร่างกายได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อให้เกิดการถ่ายเท หรือให้โลหิตจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได้

          การบริจาคโลหิต   คือ การสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการ เป็นสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเลย

          ผู้บริจาคโลหิต สามารถบริจาคได้ในทุกๆ 3 เดือน เพราะเมื่อบริจาคออกไปแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิต ขึ้นมาทดแทนส่วนที่ขาดหายไป ให้โลหิตในร่างกายมีปริมาณเท่าเดิม ถ้าไม่ได้บริจาคหรือถ่ายเทออกไป  ร่างกายก็จะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัว  ซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วเพราะหมดอายุ  ออกมาในรูปของปัสสาวะ อุจจาระ หรือเหงื่อ อยู่เป็นประจำทุกวัน เช่นนี้เองถึงเรียกได้ว่า  การบริจาคโลหิตทำให้มีสุขภาพดี

ที่มารูปภาพ : http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgHMprqGM0DwBM1ALLMvPGXC0rWN39CE2VIEyZDxBcrRCuvoVc

         

          เมื่อโลหิตมีความสำคัญ ยิ่งสำหรับชีวิตคนและสัตว์ เมื่อขาดโลหิตทุกชีวิตต้องตาย ให้ความหมายคล้ายต้นไม้ขาดน้ำ มีแต่จะช้ำเหี่ยวเฉาและแห้งตายไปในที่สุด  ผู้ป่วยที่มีอาการทรุดหนัก สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้เมื่อได้รับโลหิตทันต่อเวลา จากชีวิตสู่ชีวิต มอบโลหิตช่วยผู้ป่วย ให้เลือดให้ชีวิต บริจาคโลหิตเสริมชีวิตให้เป็นบุญ

          การบริจาคโลหิต    จึงถือว่าได้เสียสละสิ่งที่มีค่าที่สุดในร่างกาย ในชีวิตของคนเรา นอกจากจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้เสียสละโลหิตในร่างกายของตัวเอง ช่วยต่ออายุให้ชีวิตแก่คนป่วยที่กำลังจะตาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลแก่ผู้อื่นที่ได้รับโลหิตจากผู้บริจาคไปแล้ว สิ่งที่จะเกิดตามมาคือ ผู้บริจาคได้ทราบหมู่โลหิต และได้ตรวจคุณภาพโลหิตของตัวเอง ได้รับการตรวจสุขภาพในทุกๆ 3  เดือน

          กรณี ผู้บริจาคโลหิตตามกำหนด นอกจากจะได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ไวรัสตับอักเสบ ซี เชื้อไวรัสเอดส์ และเชื้อซิฟิลิส (กามโรค) แล้ว ยังเป็นการช่วยสร้างเสริมเพิ่มพูนทานบารมีที่ยิ่งใหญ่  ซึ่งยากที่ใครจะทำให้เกิดให้มีขึ้นได้ ย่อมได้รับอานิสงส์ส่งผลตามมาภายหลัง  ดังคำที่ว่า ผู้ให้ย่อมได้รับการให้ตอบ ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ เช่นเดียวกับการให้ทานที่ยิ่งใหญ่อื่นๆ  และเช่นนี้เองถึงกล่าวได้ว่าการบริจาคโลหิตได้บุญเป็นอย่างยิ่ง

ที่มารูปภาพ : http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLYTVqp9KCx1MHift1T7x8cEAodKEepbvbehi0byW8ashF2IjLUA

         

          การให้ทานโดยทั่วไปมี 18 ประการ ดังที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถามโนรถปูรณี สีหนาทสูตร อังคุตตรนิกาย 3/235-236 ดังนี้ คือ

1.ทำให้ชีวิตมีความสุข
2.เป็นรากฐานของสมบัติ
3.เป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์
4.ช่วยต้านภัยให้ชีวิตได้
5.ช่วยคุ้มครองป้องกันอันตราย
6.ช่วยปูทางไปสู่สุคติ
7.เป็นที่อาศัยได้
8.เป็นที่พึ่งพิงได้
9.ช่วยเสริมพลังใจให้เข้มแข็งได้
10.เป็นทางเดินของบัณฑิต
11.ได้เป็นเชื้อสายของพระพุทธเจ้า
12.ทำให้ได้สมบัติในสวรรค์
13.ทำให้ได้สมบัติพญามาร
14.ทำให้ได้สมบัติพระพรหม
15.ทำให้ได้สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิ
16.ทำให้ได้สาวกบารมีญาณ
17.ทำให้สำเร็จปัจเจกโพธิญาณ
18.ทำให้สำเร็จอภิสัมโพธิญาณ


          การบริจาคโลหิต เป็นปรมัตถทานบารมีสูงสุดที่มนุษย์สามัญทั่วๆ ไปพึงทำได้ เพราะเป็นการให้ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตตนเพื่อนำไปช่วยต่อชีวิตให้ผู้ อื่น ผู้ให้ย่อมเกิดความปีติ ความสุขทางใจ จากผลบุญของการให้ไร้ขีดจำกัดอย่างแน่นอน

         สนใจติดต่อขอบริจาคโลหิต หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย   ถนนอังรีดูนังต์ โทร.0-2251-311 ต่อ 113, 161, 162  หรือ ศูนย์รับบริจาคโลหิตใกล้บ้านท่าน

ที่มาข้อมูล : http://www.kaewjamfa.org/article-84.php

 

ที่มารูปภาพ : http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0fuEczuzWhcnd-


สิทธิพิเศษสำหรับผู้บริจาคโลหิต


          1. ผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่  7 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษได้ ไม่เกินร้อยละ  50

          2. ผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 16 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล +ค่าห้องพิเศษและค่าอาหารได้ร้อยละ  50

           3. ผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 24 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ ช่วยเหลือค่ารักษา

พยาบาล  100% + ค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร ได้ร้อยละ  50

          4. ผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 100 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์   " ขอพระราชทานเพลิงศพ" ได้เป็นกรณีพิเศษ   ** เฉพาะผู้บริจาคโลหิตเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 

          5  ผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 9 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ ตรวจวิเคราะห์สารเคมีในโลหิตได้ เช่น   ตรวตจหาน้ำตาล,ไขมัน, การทำงานของตับ, การทำงานของไต ฯลฯ

          โดยผู้บริจาคโลหิตสามารถใช้สิทธิ์ได้   ปีละ  1 ครั้ง

ที่มาข้อมูล : http://www.oknation.net/blog/Nirvana-Thailand/2009/07/30/entry-3

 


ที่มารูปภาพ : http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcFlhl5cCBdxGvtsM89lJMuOo6Vxk18lht9EApA9hm2AMaAqKr

แหล่งอ้างอิง

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlCyGIIyvEOCuoYMnvJW-

http://www.google.co.th/search?hl=th&rlz=1R2MOOI_enTH431&biw=1003&bih=516&tbm

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgHMprqGM0DwBM1ALLMvPGXC0rWN39CE2VIEyZDxBcrRCuvoVc

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLYTVqp9KCx1MHift1T7x8cEAodKEepbvbehi0byW8ashF2IjLUA

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0fuEczuzWhcnd-

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcFlhl5cCBdxGvtsM89lJMuOo6Vxk18lht9EApA9hm2AMaAqKr

http://www.oknation.net/blog/Nirvana-Thailand/2009/07/30/entry-3    เข้าชม : 3357
นำเสนอโดย : นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
สพป. เชียงใหม่ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ล่าสุด
รู้หรือไม่?การปฐมพยาบาลคนเป็นลมชักนั้น ห้ามเอาช้อนไปงัดปาก
โดย : [เข้าชม : 13750 ]
เหตุผลดีๆ ที่ควรดื่มน้ำมะนาวตอนเช้า
โดย : [เข้าชม : 35618 ]
เผยอาหาร 10 อย่างที่ไม่ควรกินมากเกิน
โดย : [เข้าชม : 24594 ]
เคล็ดลับดูแลยาง ช่วยประหยัดน้ำมัน
โดย : [เข้าชม : 23463 ]
รักษารองเท้าหน้าฝน
โดย : [เข้าชม : 22362 ]
คุณ "ต้มบะหมี่"..ถูกวิธีแล้วหรือยัง..?
โดย : [เข้าชม : 23228 ]
มะเฟืองลดน้ำหนักได้จริงหรือ
โดย : [เข้าชม : 22578 ]
ยิ่งแก่...ก็ยิ่งเตี้ย จริงหรือไม่ ???
โดย : [เข้าชม : 26097 ]
ลูกพลับ ของดีใกล้ตัว!
โดย : [เข้าชม : 21612 ]
น้ำพริกตาแดง" ต้านสารอนุมูลอิสระ ต้านโรค
โดย : [เข้าชม : 20857 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
Enjoy Reading
Ha Ha English Joke
เริ่มใช้ข้อสอบกลาง 15% ปีการศึกษา 2557
เตือนจัดอันดับ 100 ร.ร.ดีที่สุดเต้าข้อมูลกันเอง พ่อแม่-นร.อย่าหลงเชื่อ สทศ.ใบ้สนิทไม่รู้ใครทำ
“อ๋อย” ฟุ้งสอบ GAT/PAT ช่วยมหา'ลัยคัดเด็ก เลิกจัดสอบเอง ชี้ชอบออกเกินหลักสูตร ไม่เป็นธรรมเด็กรวย-จน
ออกแบบพัฒนาการเรียนรู้อย่างไร ... เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
Dawn Loggins
สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียน
สมัครเข้าอบรม "โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสู่ภูมิภาค ประจำปี 2557"
Frist T.V. DIGITAL,April 2014
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |