[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Srinuan Boontham
เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2556 [เข้าชม : 50044/0]
Children's Day
Why do celebrate Children's Day?
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2556 [เข้าชม : 69973/0]
ประวัติกีฬาบาสเกตบอล
กีฬาทุกชนิดมีประวัติความเป็น กีฬาบาสเกตบอลก็เช่นเดียวกันเมีประวัติที่น่าศึกษาเช่นเดียวกันกีฬาชนิดอื่น
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
เมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2556 [เข้าชม : 62297/0]
เร่งสูตรควบรวมชั้น แก้ปมยุบ ร.ร.เล็ก
สพฐ.หนุนรถรับ-ส่ง อาคารเดิมศูนย์โอท็อป
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 3 ม.ค. 2556 [เข้าชม : 69251/0]
ประวัติกีฬาตะกร้อ
ไทย ก็นิยมเล่นกีฬาตะกร้อมายาวนาน และประยุกต์จนเข้ากับประเพณีของชนชาติไทยอย่างกลมกลืนและสวยงามทั้งด้านทักษะและความคิด
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางสาวนิตินุช สุดหนองบัว
เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2555 [เข้าชม : 63369/0]
" 10 ถนนดีชวนเที่ยวของไทย "
มี 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่มีถนนสวยงามเหมาะสำหรับคนชอบการขับรถท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้ค่ะ
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : นายมณเฑียร อิ่นแก้ว
เมื่อวันที่ : 27 ธ.ค. 2555 [เข้าชม : 50388/0]
ข้อสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2555
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 รหัสวิชา อ23102 ชั้น ม.3
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2555 [เข้าชม : 59818/0]
ลิปสติกที่ดีเป็นอย่างไร
ลิปสติก คือ เครื่องสำอางที่ใช้แต่งริมฝีปาก มักเป็นสีแดงหรือสีชมพู ทำให้ริมฝีปากสวยงาม และปกปิดความบกพร่องของริมฝีปาก
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Srinuan Boontham
เมื่อวันที่ : 24 ธ.ค. 2555 [เข้าชม : 42150/0]
Christmas time
Read a short passage about Christmas
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางปราณี หีบแก้ว
เมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2555 [เข้าชม : 57698/0]
ดื่มแล้วสวย
กระแสความสวยสร้างได้กำลังเป็นที่นิยม จึงมีสินค้าเพื่อความงามเกิดขึ้นมากมาย "ดื่มแล้วสวย" "ดื่มแล้วขาวอมชมพู"
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Kru Ja S.
เมื่อวันที่ : 15 ธ.ค. 2555 [เข้าชม : 36741/0]
Zorbing
Zorbing.....กีฬาน่าตื่นเต้น
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา
เมื่อวันที่ : 14 ธ.ค. 2555 [เข้าชม : 61889/0]
ตาสว่างคือหนทางหลีกเลี่ยงยาเสพติด (5)
ศาสนาแต่ละศาสนามีหลักคำสอนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ปฏิบัติตาม ได้ศึกษาและใช้หลักธรรมมาวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด หากนักเรียนสามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จะทำให้เกิดความสุ
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา
เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2555 [เข้าชม : 80501/0]
ตาสว่างคือหนทางหลีกเลี่ยงยาเสพติด (4)
มีสถานการณ์หลาย ๆ สถานการณ์ที่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับการที่นักเรียนถูกชักชวน ล่อลวงให้ไปเกี่ยวข้อง ลองเสพ ให้ซื้อและขายยาเสพติดจากบุคคลใกล้ชิด คนแปลกหน้า หากนักเรียนได้รับการฝึกทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และนำการคิดนั้นไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาได้เป็นอย
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา
เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2555 [เข้าชม : 67695/0]
ตาสว่างคือหนทางหลีกเลี่ยงยาเสพติด (3)
ข้อมูลข่าวสาร มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของทุกคน ผู้ที่สามารถรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลาย ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ย่อมจะทำให้ผู้นั้นสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันท
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : นายสมัย อาจหาญ
เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2555 [เข้าชม : 57402/0]
ดื่มชา ... อย่าใส่นม
งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า ชาช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น และทำให้เส้นเลือดใหญ่ขยาย
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา
เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2555 [เข้าชม : 62439/0]
ตาสว่างคือหนทางหลีกเลี่ยงยาเสพติด (2)
การวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของการใช้ยาเสพติดและการแพร่ระบาดของสารเสพติด จะทำให้สามารถนำไปเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง และสามารถเสนอแนะวิธีการที่หลากหลายในการป้องกัน แก้ไข ตลอดจนหลีกเลี่ยงยาเสพติดแก่ตนเองและผู้อื่นได้
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา
เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2555 [เข้าชม : 54382/0]
ตาสว่างคือหนทางหลีกเลี่ยงยาเสพติด(1)
สารเสพติดเป็นสารอันตรายเมื่อผู้ใดเสพเข้าร่างกายไม่ว่าจะโดยการรับประทาน สูด ดม หรือฉีด จะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ เช่น ต้องการเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้นเรื่อย ๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา เป็นต้น นอกจากมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสภ
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Namthip Julprayoon
เมื่อวันที่ : 4 ธ.ค. 2555 [เข้าชม : 36776/0]
King Bhumiphol--The King In Thai Hearts
อ่านเรื่องราวที่ประชาชนถ่ายทอดออกมา ว่าทำไมถึงรักพระเจ้าอยู่หัวองค์นี้
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
เมื่อวันที่ : 2 ธ.ค. 2555 [เข้าชม : 69530/0]
มงคลสูตรคำฉันท์ ตอน อำนาจของคำถาม
มงคล คือเหตุที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ ใครอยากมีมงคล ต้องปฏิบัติเอง

แสดงหน้าที่<- 7 จากทั้งหมด 244 หน้า ->
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |