[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 14 พ.ย. 2555 [เข้าชม : 53005/0]
เคล็ดลับการอ่านหนังสือสอบให้ได้ผล
10 วิธีในการอ่านหนังสือให้สอบได้คะแนนดีๆ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 11 พ.ย. 2555 [เข้าชม : 45892/0]
แผ่นดินไหว...อันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามา
วิธีปฏิบัติตัวก่อนเกิดแผ่นดินไหว และหลังการเกิดแผ่นดินไหว
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางปราณี หีบแก้ว
เมื่อวันที่ : 18 ส.ค. 2555 [เข้าชม : 57700/0]
โครงงานน้ำยาถูพื้นสูตรน้ำหมักชีวภาพ
การทดลองนำน้ำหมักชีวภาพมาผสมกับสารทำน้ำยาถูพื้นเป็นน้ำยาถูพื้นสูตรน้ำหมักชีวภาพ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2555 [เข้าชม : 36550/0]
ครีมกันแดด..กันได้จริงหรือ
SPF (Sun Protection Factor) หรือ ค่าการป้องกันแสงแดดเป็น ค่าที่ใช้บอกว่าเราจะสามารถยืนกลางแดดโดยทาสารกันแดดนั้นๆโดยผิวหนังไม่ถูก เผาไหม้ได้นานเท่าใด เปรียบเทียบกับผิวที่ไม่ได้ใช้สารกันแดด โดยค่าที่วัดจะเป็นการวัดเฉพาะการปกป้อง UVB เท่านั้น
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2555 [เข้าชม : 30811/0]
น้องดาว
กลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรม เป็นโรคพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่พบได้บ่อยที่สุด เด็กกลุ่มอาการดาวน์จะมีศีรษะค่อนข้างเล็ก แบน และตาเฉียงขึ้น ดั้งจมูกแบน ปากเล็ก ลิ้นมักยื่นออกมา ตัวค่อนข้างเตี้ย มือสั้น มักมีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด หรือโร
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2555 [เข้าชม : 26331/0]
ปูอัดแสนอร่อยทำมาจากอะไรกันแน่
ปูอัด นั้น ภาษาทางการเรียกว่า เนื้อปูเทียม การผลิตเนื้อปูเทียมของปลาขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า ปลาเป็ด
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางปราณี หีบแก้ว
เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2555 [เข้าชม : 26082/0]
ตัวอย่างข้อสอบ PISA
จงอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ แล้วตอบคำถาม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางปราณี หีบแก้ว
เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2555 [เข้าชม : 18540/0]
PISA
PISA (Programme for International Student Assessment)คือโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ที่ดำเนินการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 15 ก.ค. 2555 [เข้าชม : 29612/0]
การสอน IS:Independent Study
การให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study : IS” นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 15 ก.ค. 2555 [เข้าชม : 14879/0]
การเตรียมการสอน
การเตรียมการสอน เป็นการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สอนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการสอน เป็นการวางแผนและ เตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้การเรียนของผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2555 [เข้าชม : 12512/1]
สมรรถนะครู
สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล สมรรถนะ มี 2 ประเภท คือ 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 2. สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency)
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2555 [เข้าชม : 9945/0]
สมรรถนะสำหรับนักเรียน
เป็นสมรรถนะจำเป็นพื้นฐาน 5 ประการที่ผู้เรียนพึงมี
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2555 [เข้าชม : 6940/0]
ความหมายของหมวกหกใบ (Six Thinking Hats)
หมวก 6 สี ทำให้คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีสติและเหตุผล
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2555 [เข้าชม : 12486/0]
RCA คืออะไร
กิจกรรมที่กำหนดให้มีการอภิปรายแสดงความรู้สึกนึกคิดและการประยุกต์ความคิดอย่างมีประสิทธิภาพหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2555 [เข้าชม : 14790/0]
ทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม
มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : ครูอารดา พันธ์วิไล
เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2555 [เข้าชม : 14416/1]
แผนการจัดการเรียนรู้ ครูวิทย์มือใหม่ เรื่อง ระบบลำเลียงเลือด
ระบบลำเลียงเลือด เป็นระบบที่สำคัญในการสูญฉีดโลหิตให้ไหลเวียนไปเลี้ยงส่วน ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย และมีความสัมพันธ์กับระบบอื่น ๆ ด้วย
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : ครูอารดา พันธ์วิไล
เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2555 [เข้าชม : 32712/0]
แผนจัดการเรียนรู้ ครูวิทย์มือใหม่ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
ระบบย่อยอาหารคือการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของอาหารให้เล็กลง มีหน้าที่ย่อยและ ดูดซึมสารอาหารเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางปราณี หีบแก้ว
เมื่อวันที่ : 30 มิ.ย. 2555 [เข้าชม : 6488/0]
แกนโลกเอียงมากขึ้น 10 เซนติเมตร จริงหรือ
แกนโลกเอียงมากขึ้น 10 เซนติเมตร จริงหรือไม่และส่งผลอย่างไร

แสดงหน้าที่<- 2 จากทั้งหมด 43 หน้า ->
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |