[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นางเพียรจิต พันธุ์โอภาส
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 4941/0]
การแก้กรรม
การแก้กรรมตามหลักพุทธศาสนา
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นายนำโชค อุ่นเวียง
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 16980/2]
เว้ เมืองมรดกโลก ความงามแห่งเวียดนามกลาง
เว้เป็นเมืองหลวงเก่า อยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก เสน่ห์ของเว้จึงอยู่ที่การเป็นเมืองโบราณที่ยังคงมีชีวิตสีสันของการดำรงชีวิตของผู้คน ในที่นี้เราจะพาคุณไปท่องเที่ยวเมืองเว้กัน
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นางสาวเกศรินทร์ แสนอุลัย
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 9174/5]
แข้งดวลแข้ง
เมื่อแข้งในพรีเมียร์ลีก มาดวลกับผืนป่าห้วยขาแข้ง ใครจะแน่กว่ากัน
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นางเธียรไท เจนเชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 4567/0]
การกราบ
วิดีโอมารยาทการกราบที่ถูกต้อง
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นางชูช่อ เพ็ชรแบน
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 7378/2]
วันวิสาขบูชา
ความสำคัญของวันวิสาขบูชาและกิจกรรมของพุทธศาสนิกชน
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นางเธียรไท เจนเชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 3737/0]
ปูมหลังเจ้าชายวิลเลี่ยม
ประวัติเจ้าชายวิลเลี่ยมและเคท
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นางเธียรไท เจนเชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 3701/0]
พิธีอภิเษกสมรสเจ้าชายวิลเลี่ยม
พิธีอภิเษกสมรสเจ้าชายวิลเลี่ยมและเคท
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นางหมายใจ จิตรีธรรม
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 3538/0]
วันสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวไทย
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นางเธียรไท เจนเชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 4523/1]
โอบามาเผยเครียด
โอบามาเผยเครียดแผนฆ่า 'บิน ลาดิน' เสี่ยง55เปอร์เซ็นต์
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นางหมายใจ จิตรีธรรม
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 10038/0]
ไฟฟ้ามีคุณอนันต์มีโทษมหันต์
ในชีวิตประจำวันเราต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกชนิดจึงควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นายอารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 7286/0]
กัมพูชาไม่ถอนทหารจาก “พระวิหาร” ก็ยากแก้ปัญหาข้อพิพาท
พระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นายธนบดี จอมศรีกระยอม
เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 5826/1]
"เสรีภาพของสื่อประจำปี 2011: การสำรวจความเป็นอิสระของสื่อทั่วโลก"
"ฟรีดอมเฮาส์"เผย เสรีภาพสื่อทั่วโลกประสบภาวะเสื่อมถอย ไทยลดจาก"กึ่งเสรี"เหลือ"ไม่เสรี"
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นายเสรี เกษสกุล
เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 5737/1]
ภัยธรรมชาติ
ร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นายนำโชค อุ่นเวียง
เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 38424/0]
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กับความร่วมมือภายใต้ศตวรรษที่ 21
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และกรอบความร่วมมือ เพื่อก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นางแสงสุรีย์ อุ่นชื่น
เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 5657/0]
อาเซียนกับข้อพิพาทไทย-เขมร
อาเซียนเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหากรณีพิพาทปัญหาพรมแดนและเขาพระวิหาร
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นางสาวเกศรินทร์ แสนอุลัย
เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 5968/4]
บันทึกกรรม
ประเภทและผลของกรรม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี
เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 26048/0]
มารู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจกันเถอะ
เศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจ
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นางเธียรไท เจนเชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 6774/0]
มนุษย์มาจากปลา
วิวัฒนาการของมนุษย์มาจากปลา

แสดงหน้าที่<- 9 จากทั้งหมด 22 หน้า ->
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |