[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : นายสมัย อาจหาญ
เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 7633/14]
อาหารที่ขายดี..แต่..อันตราย
ประเภทอาหารสำเร็จรูปที่มนุษย์บริโภคในชีวิตประจำวันเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพ
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : นายวีรพล ปานกอง
เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 5470/6]
กินมากยากนาน
กินยาปฏิชีวนะ...ระวังนะ...เสี่ยง
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2554 [เข้าชม : 22161/5]
กติกากรีฑา
นักกรีฑา ถ้าเรียนรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันย่อมได้เปรียบการแข่งขันและสามารถนำทีมสู่ชัยชนะในการแข่งขันได้
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2554 [เข้าชม : 9887/14]
กติกาการแข่งขันฟุชอล
นักกีฬาฟุตชอลที่ดี ถ้าเรียนรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันย่อมได้เปรียบการแข่งขันและสามารถนำทีมสู่ชัยชนะในการแข่งขันได้
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2554 [เข้าชม : 61738/10]
กติกาการแข่งขันฟุตบอล
นักกีฬาฟุตบอลที่ดี ถ้าเรียนรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันย่อมได้เปรียบการแข่งขันและสามารถนำทีมสู่ชัยชนะในการแข่งขันได้
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 5 ก.พ. 2554 [เข้าชม : 7353/6]
ทักษะพื้นฐานกรีฑาตอนที่ 5
การฝึกซ้อมการวิ่งมาราธอนการวิ่งระยะไกล เป็นเรื่องที่ทรมารน่าดูสำหรับคนทั่วไป แต่ประโยชน์ที่ได้รับจาการวิ่งระยะไกลช่วยทำให้น้ำหนักตัวมีความคงที่ และที่สำคัญนั่นคือช่วยให้ร่างกายแข็งแรง การวิ่งระยะไกลเปรียบเสมือนเป็นการวิ่งมาราธอน ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 5 ก.พ. 2554 [เข้าชม : 6538/16]
ทักษะพื้นฐานฟุตบอล ตอนที่ 5
การโหม่งประตูฟุตบอลเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งของกีฬาฟุตบอล จะเห็นได้จากกาแข่งขันฟุตบอล ตลอดระยะเวลาในการแข่งขัน ลูกโหม่งจะถูกนำมาใช้ตลอดเวลาในการแข่งขัน
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 28 ม.ค. 2554 [เข้าชม : 15122/8]
ทักษะพื้นฐานกรีฑาตอนที่ 4
การวิ่งงระยะไกลหมายถึง การวิ่งตั้งแต่ 5,000 เมตร ขึ้นไปจนถึงการวิ่งข้ามทุ่ง ซึ่งการวิ่งทั้งสองประเภทนี้ต้องการให้ " วิ่งให้เร็วและให้ทน "
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 28 ม.ค. 2554 [เข้าชม : 6842/13]
ทักษะพื้นฐานฟุตบอล ตอนที่ 4
การฝึกรับบอลในระดับนี้จะยากกว่าการรับบอลในระดับเอวที่สามารถดึงบอลมาสู่ อ้อมกอดได้ในระยะเวลาอันสั้น ด้วยการผ่อนน้ำหนักบอลที่ลอยเข้ามาดึงเข้าหาลำตัวเป็นขั้นตอนต่อเนื่องชนิด แทบจะเป็นอัตโนมัติ แต่การรับบอลกลางอากาศในระดับศีรษะ
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2554 [เข้าชม : 7388/12]
ทักษะพื้นฐานฟุตบอล ตอนที่ 3
การเลี้ยงลูกบอลเป็นการครอบครองลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือกลับหลัง โดยใช้เท้า หรือ เพื่อทำการหลบหลีกคู่ต่อสู้ เป็นทักษะที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการเล่นฟุตบอล ต้องอาศัยการฝึกฝนจนชำนาญ
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2554 [เข้าชม : 22593/4]
ทักษะพิ้นฐานกรีฑาตอนที่ 3
การวิ่งผลัด หมายถึง การแข่งขันกรีฑาประเภททีม ซึ่งต้องประกอบด้วยนักกีฬาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปลงทำหน้าที่วิ่งในแต่ละช่วงของระยะทางตามที่ตนได้ รับมอบหมายหรือทำการตกลงไว้
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2554 [เข้าชม : 8111/13]
ทักษพื้ันฐานฟุตบอลตอนที่ 2
การหยุดลูกบอล หมายถึง การบังคับลูกบอลที่เคลื่อนที่มาในลักษณะต่าง ๆ ให้อยู่กับเท้าบนพื้นดินหรือเคลื่อนไหวไปในลักษณะที่อยู่ในครอบครอง หลักทั่วไปในส่วนต่าง ๆของร่างกายช่วยในการบังคับลูกบอลนั้น ต้องอาศัยการผ่อนตาม เพื่อให้ลูกบอลอยู่ในครอบครอง
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2554 [เข้าชม : 17424/5]
ทักษะพิ้นฐานกรีฑาตอนที่ 2
การแข่งขันกรีฑา นักกรีฑาที่ดีต้องมีทักษะและพื้นฐานการวิ่งที่ถูกต้อง ทำให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 8 ม.ค. 2554 [เข้าชม : 8178/12]
ทักษะพื้นฐานฟุตบอล ตอนที่ 1
การเดาะลูกบอลก็เป็นทักษะการฝึกฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ที่จะทำให้ผู้เล่นเกิดความคุ้นเคยกับลูกบอลได้เป็นอย่างดี
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 8 ม.ค. 2554 [เข้าชม : 8827/6]
ทักษะพื้นฐานกรีฑาตอนที่ 1
การแข่งขันกรีฑา นักกรีฑาที่ดีต้องมีทักษะและพื้นฐานการวิ่งที่ถูกต้อง ทำให้ประสบความสำเร็จ ในการแข่งขัน
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2554 [เข้าชม : 7848/9]
ประวัติความเป็นมาของฟุตบอล
ฟุตบอลโลก หรือ ฟุตบอลโลกฟีฟ่า (FIFA World Cup) เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศ โดย ฟุตบอลโลก เริ่มครั้งแรกในปี ค.ศ.1930 (พ.ศ.2473) สำหรับผู้ริเริ่มให้มีการแข่งขัน ฟุตบอลโลก ครั้งแรกคือ จูลส์ ริเมท์ (Jules Rimet)
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
เมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2554 [เข้าชม : 156030/5]
ประวัติความเป็นมาของกรีฑา
กรีฑานับเป็นกีฬาเก่าที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์ เพราะแต่ก่อนมนุษย์ไม่รู้จักทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง ไม่รู้จักสร้างที่พัก ตลอดจนสร้างเครื่องนุ่งห่มเหมือนมนุษย์ปัจจุบัน มนุษย์สมัยนั้นต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติ และความดุร้ายของสัตว์ป่านานาชนิด
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : นางอนงลักษณ์ ศรีเวียงราช
เมื่อวันที่ : 19 ธ.ค. 2553 [เข้าชม : 12327/0]
แบบฝึกหัดบาสเกตบอล ชุดที่ 2
การจัดการเรียนการสอนวิชาบาสเกตบอล...ทดลองทำแบบฝึกหัด ชุดที่ 2 เพื่อประเมินตัวเอง

แสดงหน้าที่<- 10 จากทั้งหมด 25 หน้า ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |