[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 30665/0]
การคิดอนาคตและการวางเป้าหมายในชีวิต
การคิดอนาคตกับการวางเป้าหมายในชีวตเป็นสิ่งที่ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองควรเอาใจใส่และปฏิบัติให้ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอหากใครมีเป้าหมายที่แน่นอนโดยเฉพาะนักเรียนอันเป็นที่รักของครูคงจะประสบความสำเร็จในด้านการเรียนเป็นอันดับแรกขอให้เด็ก ๆ คิดถึงอนาคตนะ
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 30021/0]
เพศศึกษากับวัยรุ่น
ปัญหาที่สำคัญของวัยรุ่นในปัจจุบัน คือปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศการที่เด็กและเยาวชนเติบโตในสภาพแวดล้อมของสื่อยั่วยุทางเพศ ปัญหาการถูกล่อลวงไปมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : พิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์
เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 36700/0]
ปฐมวัย : ทำไมต้องให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
....
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : Kru:orawan kongpila
เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 6998/0]
เมืองโบราณดงเมืองแอม(ตอนที่2)
พื้นที่ของแหล่งโบราณคดีมีคูน้ำ และคันดินที่เป็นกำแพงเมืองล้อมรอบทำให้มีลักษณะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมขนาดใหญ่
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 72370/0]
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หมายถึง การปฏิบัติที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์เร็วตั้งแต่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการหรือคู่นอนโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย การมีจำนวนคู่นอนมากกว่า 1 คน
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : เตือนใจ บุตรโต
เมื่อวันที่ : 7 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 6161/0]
ยามภาวะวิกฤติ สกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ช่วยได้
สหกรณ์อเนกประสงค์ ตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางจิราภรณ์ รัตนพงศ์
เมื่อวันที่ : 7 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 4714/0]
ก้าวย่าง...อย่างมั่นใจ
เป็นที่สอบถามกันมากสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองว่า GAT PAT คืออะไร นักเรียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างและจะทำอย่างไร
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นายวรพจน์ บำรุงเวช
เมื่อวันที่ : 7 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 15827/0]
ยอดลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
ชอว์น โกลด์สมิธ วัยรุ่นชาวเมืองลองไอส์แลนด์ รัฐนิวยอร์กของอเมริกา ได้ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ที่ดีต่อสังคมจนได้รับป้ายตราบำเพ็ญประโยชน์จากองค์การลูกเสืออเมริกาถึง 121 อัน
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : มาหามะ สะอุ
เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 5003/0]
แม่และแม่คนที่2ควรรู้ (ตอนที่1)
สิ่งดีๆเริ่มจากสิ่งที่ดีๆ..... คุณแม่ในภาวะปัจจุบัน คงจะไม่มองข้าม การเอาใจใส่ลูกน้อย ผู้น่ารักในอ้อมแขนของคุณ บางอย่างคุณครู...สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน หรือแนะนำแก่ผู้ปกครองของเราได้
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : มาหามะ สะอุ
เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 5120/0]
ครูกับการสร้างสรรค์ความคิดของนักเรียน
ในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาใด ๆ ครูเป็นผู้มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนซึ่งสามารถทำได้ ดังต่อไปนี้
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 12538/0]
ทักษะที่จำเป็นที่ซู้ด
ทักษะชีวิต (Life skills) หมายถึงทักษะที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องมีและต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยให้ตนเองมีความสุข สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และประสบความสำเร็จ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มีอยู่ 2 อย่างคือ ทักษะทั่วไป (Generic Skills)
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : เตือนใจ บุตรโต
เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 6543/0]
การช่วยเหลือตนเอง
ารช่วยเหลือตนเอง การแก้ไขปัญหาหรือสร้างความกินดีอยู่ดีของตนเองและครอบครัว จำเป็นจะต้องเริ่มต้นด้วยการคิดและทำเพื่อช่วยเหลือตนเอง โดยการ
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 17107/0]
ทำไมวัยรุ่นจึงป่อง
ผลวิจัยพบหากหนุ่มมองสาวนาน 8.2 วินาที นั่นอาจหมายถึงรักแรกพบ ในทางกลับกัน สาวใช้เสี้ยวเวลามองหนุ่มทุกคนนานพอกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางจิราภรณ์ รัตนพงศ์
เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 5651/0]
สุขกันเถอะเรา
ในภาวะปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง ผู้คนขาดความปรองดองสามัคคีและพบกับภาวะความเครียดจากพิษเศรษฐกิจ การเมืองและปัญหาสุขภาพ
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : พิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์
เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 15305/0]
นิทานสำหรับเด็ก เรื่องเล็ก ที่ยิ่งใหญ่
การเล่านิทาน ทำให้ครอบครัวไทยตระหนักถึงความสำคัญของการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุญส่ง ใหญ่โต
เมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2552 [เข้าชม : 4956/0]
การพัฒนาอย่างไร..ให้เด็กไทยคิดเป็น
ความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุญส่ง ใหญ่โต
เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2552 [เข้าชม : 5667/0]
เจาะแก่น “Child Centered”
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคืออะไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย :
เมื่อวันที่ : 27 เม.ย. 2552 [เข้าชม : 6864/0]
วางแผนชีวิตต้องวางแผนทางการเงิน
การดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข ต้องมีการวางแผนชีวิต โดยเฉพาะการวางแผนทางการเงิน

แสดงหน้าที่<- 7 จากทั้งหมด 7 หน้า
[ 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |