[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
การทำทรายหอมไล่ยุง
เสาร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552
ทรายหอมไล่ยุง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เช่น ใบโหระพา ใบกระเพรา ตะไคร้หอม ซึ่งมีกลิ่นหอมสามารถไล่ยุงไม่ให้มารบกวน เป็นการป้องกันการถูกยุงกัด ป้องกันการเป็นโรคปวดข้อยุงลาย โรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆที่ยุงเป็นพาหนะได้   

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
ลักษณะโรค
โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มีอาการคล้ายไข้เดงกี แต่ต่างกันที่ไม่มี
การรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) ซึ่งมียุงลาย เป็นพาหะนำโรค
วิธีการติดต่อ
ติดต่อกันได้โดยมียุงลาย Aedes aegypti เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ เมื่อยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่อยู่
ในระยะไข้สูง ซึ่งเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือด เชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง และเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วเดินทางเข้า
สู่ต่อมน้ำลาย เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ทำให้คนนั้นเกิดอาการของโรคได้
ระยะฟักตัว
โดยทั่วไปประมาณ 1-12 วัน แต่ที่พบบ่อยประมาณ 2-3 วัน
ระยะติดต่อ
ระยะไข้สูงประมาณวันที่ 2 – 4 เป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก
อาการและอาการแสดง
        ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงอย่างฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายและอาจมีอาการคันร่วมด้วย พบตาแดง (conjunctival injection)แต่ไม่ค่อยพบจุดเลือดออกในตาขาว ส่วนใหญ่แล้วในเด็กจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าในผู้ใหญ่ ในผู้ใหญ่อาการที่เด่นชัด
คืออาการปวดข้อ ซึ่งอาจพบข้ออักเสบได้ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า อาการปวดข้อจะพบได้หลายๆ ข้อ
เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆ (migratory polyarthritis)อาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับข้อไม่ได้ อาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดข้อเกิดขึ้นได้อีกภายใน 2-3 สัปดาห์ต่อมา และบางรายอาการปวดข้อจะอยู่ได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปี ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงถึงช็อก ซึ่งแตกต่างจากโรคไข้เลือดออก อาจพบ ourniquet test ให้ผลบวก
และจุดเลือดออก (petichiae) บริเวณผิวหนังได้          ข่าวจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาะารณสูข

จากข้อมูลดังกล่าว  จะเห็นได้ว่ายุงเป็นพาหนะนำโรค ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง   เราควรหาวิธีการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ไม่ว่าจะเป็นยุงที่กัดกลางวัน หรือกลางคืน ก็เป็นอันตรายทั้งนั้น  ในที่นี่จึงได้นำเสนอวิธีการทำทรายหอมไล่ยุง  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เช่น ใบโหระพา  ใบกระเพรา ตะไคร้หอม มีกลิ่นหอมสามารถไล่ยุงไม่ให้มารบกวนบริเวณที่ต้องการได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ช่วงชั้นที่ 2

การทำทรายหอมไล่ยุง
วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ
        1.  ทรายละเอียด                         5  ขีด
        2.  ตะไคร้หอมแห้งผง                  3  ขีด
        3.  ใบโหระพาแห้งผง                   3  ขีด    1/4 ถ้วยตวง
        4.  ใบกระเพราแห้งผง                   3 ขีด
        5.  การบูรเกล็ด                           3  ช้อนชา
        6.  น้ำมันตะไคร้หอม                    10  ซีซี
        7.  ตะแกรงตาถี่
        8.  ถาชนะสำหรับผสมที่แห้งสนิท
        9.  ไม้พาย
        10. สีผสมอาหาร
        11.  เครื่องชั่ง
        12.  เครื่องมือสำหรับตำหรือบด

น้ำมันตะไคร้หอม                             ตะไคร้หอม                           กระเพรา                            โหรพา

                       
ภาพจากwww.mju.ac.th/biotech/                               ภาพจากwww.baanmaha.com/                     ภาพจาก
ngcspice.com/product.


        
        ทราย                                         การบูรเกล็ด                            ตะแกรง                                          

                                                      
ภาพจากwww.thaimisc.pukpik.com                      ภาพจากwww.tarad.com                     ภาพจาก www.yaristhailandclub.com
                                              

ขั้นตอนการทำ
        1.นำทรายละเอียดล้างให้สะอาดผึ่งแดดให้แห้ง ผสมสีผสมอาหารกับน้ำในปริมาณที่ต้องการ
นำทรายละเอียดที่เตรียมไว้มาคลุกเคล้าให้ทั่ว แช่ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมงแล้วนำไปตากแดดให้แห้งสนิท
        2.  ผสมใบโหระพาแห้ง  ใบกระเพราแห้ง  ตะไคร้หอมแห้ง แยกกันตำหรือบดให้ละเอียด
        3.  ชั่งผงใบโหระพาแห้ง  ใบกระเพราแห้ง  ตะไคร้หอมแห้ง อย่างละ  3  ขีด และชั่งทรายสีน้ำหนัก  5  ขีด
        4.  นำส่วนผสมที่ชั่งมาใส่รวมกันในภาชนะที่แห้งสนิทใช้พายคนให้เข้ากัน
        5.  ใส่การบูรเกล็ดคลุกเคล้าให้เข้ากัน
        6.  ใส่น้ำมันตะไคร้หอมคลุกเคล้าให้เข้ากัน จะได้ทราบหอมสำหรับไล่ยุง
        7.  นำทรายทรายหอมไล่ยุงบรรจุลงในภาชนะปากกว้างมีฝาปิดสนิท
        8.  เมื่อต้องการใช้ให้เปิดฝาขวดหรือนำไปบรรจุในภาชนะโปร่งเพื่อให้กลิ่นสมุนไพรระเหยออกมาไล่ยุง

วิธีการใช้ทรายหอมไล่ยุง
       
เมื่อต้องการใช้ทรายหอมไล่ยุงให้เขย่าขวด แล้วเปิดฝาขวดออกนำไปวางในที่ไม่ต้องการให้ยุงรบกวน
เมื่อไม่ต้องการใช้ให้ปิดฝาขวดให้สนิท


ประโยชน์ของทรายหอมไล่ยุง
        1.  ใช้ไล่ยุงไม่ให้มารบกวนทั้งกลางวันและกลางคืน
        2.  เป็นการประหยัดรายจ่ายในการซื้อยากันยุง
        3.  หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอัตราย
        4.  นำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ข้อเสนอแนะ
       
มีวิธีไล่ยุงด้วยตะไคร้หอมอีกวิธีหนึ่ง  คือ ใช้ใบตะไคร้หอมสดหมักในแอลกอฮอร์  อัตราส่วน 1 ต่อ 1
วางไว้ใกล้ขอบประตูที่ใช้เปิด ปิด บ่อยๆ หรือชุบสำลีแขวนไว้หน้าประตูเข้าออก  ก็ได้

บูรณาการ
       
1. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการชั่ง ตวง
        2. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  เรื่อง พืชสมุนไพร
        3. กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ เรื่องเทคนิคการใช้สี 

เอกสารอ้างอิง
www.mju.ac.th/biotech/Biotech_mic.html
www.baanmaha.com/community/112008-post1.html
gotoknow.org/blog/tasana01
www.ngcspice.com/product.detail_114498_en_630096
thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.p
www.yaristhailandclub.com/smf/index.
www.wanjai.com/ebook/listknowledge.
http://www.praploeng.sk1plan.org/mag.htm
www.tarad.com/homehandmade/เข้าชม : 59025
นำเสนอโดย : เตือนใจ เหล่าสุวรรณ
โรงเรียนบ้านกลาง
สพท.สงขลา เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
การตกแต่งผ้าฮิญาบแบบง่ายๆด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 12188 ]
อาหารเพื่อสุขภาพรายวัน
โดย : [เข้าชม : 11721 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : การทอผ้าไหม
โดย : [เข้าชม : 12767 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : อาหารพื้นบ้าน
โดย : [เข้าชม : 13872 ]
การตกแต่งผ้าฮิญาบ(ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม)ด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 32348 ]
การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา (mental skills; Knowledge)
โดย : [เข้าชม : 48986 ]
เดอ โบโน. เอ็ดเวิร์ด.กับคุณค่าของเหรียญหกเหรียญ
โดย : [เข้าชม : 47791 ]
น้ำท่วมอีกแล้ว
โดย : [เข้าชม : 47917 ]
มาเริ่มต้นใช้งานกับแผนการสอนครูเนาว์ ปี2555
โดย : [เข้าชม : 51661 ]
เจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ
โดย : [เข้าชม : 69221 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 35
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 36
New Warning for Video Games
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 37
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 38
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 39
Tokyo the costliest city in the world
ตะลุยตัวเลขไปโคราชและสมุทรสงครามกัน
คนไทยยินดี ลูกหมีได้ชื่อ
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 40
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |