[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
การทำทรายหอมไล่ยุง
เสาร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552
ทรายหอมไล่ยุง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เช่น ใบโหระพา ใบกระเพรา ตะไคร้หอม ซึ่งมีกลิ่นหอมสามารถไล่ยุงไม่ให้มารบกวน เป็นการป้องกันการถูกยุงกัด ป้องกันการเป็นโรคปวดข้อยุงลาย โรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆที่ยุงเป็นพาหนะได้   

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
ลักษณะโรค
โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มีอาการคล้ายไข้เดงกี แต่ต่างกันที่ไม่มี
การรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) ซึ่งมียุงลาย เป็นพาหะนำโรค
วิธีการติดต่อ
ติดต่อกันได้โดยมียุงลาย Aedes aegypti เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ เมื่อยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่อยู่
ในระยะไข้สูง ซึ่งเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือด เชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง และเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วเดินทางเข้า
สู่ต่อมน้ำลาย เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ทำให้คนนั้นเกิดอาการของโรคได้
ระยะฟักตัว
โดยทั่วไปประมาณ 1-12 วัน แต่ที่พบบ่อยประมาณ 2-3 วัน
ระยะติดต่อ
ระยะไข้สูงประมาณวันที่ 2 – 4 เป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก
อาการและอาการแสดง
        ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงอย่างฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายและอาจมีอาการคันร่วมด้วย พบตาแดง (conjunctival injection)แต่ไม่ค่อยพบจุดเลือดออกในตาขาว ส่วนใหญ่แล้วในเด็กจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าในผู้ใหญ่ ในผู้ใหญ่อาการที่เด่นชัด
คืออาการปวดข้อ ซึ่งอาจพบข้ออักเสบได้ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า อาการปวดข้อจะพบได้หลายๆ ข้อ
เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆ (migratory polyarthritis)อาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับข้อไม่ได้ อาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดข้อเกิดขึ้นได้อีกภายใน 2-3 สัปดาห์ต่อมา และบางรายอาการปวดข้อจะอยู่ได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปี ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงถึงช็อก ซึ่งแตกต่างจากโรคไข้เลือดออก อาจพบ ourniquet test ให้ผลบวก
และจุดเลือดออก (petichiae) บริเวณผิวหนังได้          ข่าวจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาะารณสูข

จากข้อมูลดังกล่าว  จะเห็นได้ว่ายุงเป็นพาหนะนำโรค ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง   เราควรหาวิธีการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ไม่ว่าจะเป็นยุงที่กัดกลางวัน หรือกลางคืน ก็เป็นอันตรายทั้งนั้น  ในที่นี่จึงได้นำเสนอวิธีการทำทรายหอมไล่ยุง  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เช่น ใบโหระพา  ใบกระเพรา ตะไคร้หอม มีกลิ่นหอมสามารถไล่ยุงไม่ให้มารบกวนบริเวณที่ต้องการได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ช่วงชั้นที่ 2

การทำทรายหอมไล่ยุง
วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ
        1.  ทรายละเอียด                         5  ขีด
        2.  ตะไคร้หอมแห้งผง                  3  ขีด
        3.  ใบโหระพาแห้งผง                   3  ขีด    1/4 ถ้วยตวง
        4.  ใบกระเพราแห้งผง                   3 ขีด
        5.  การบูรเกล็ด                           3  ช้อนชา
        6.  น้ำมันตะไคร้หอม                    10  ซีซี
        7.  ตะแกรงตาถี่
        8.  ถาชนะสำหรับผสมที่แห้งสนิท
        9.  ไม้พาย
        10. สีผสมอาหาร
        11.  เครื่องชั่ง
        12.  เครื่องมือสำหรับตำหรือบด

น้ำมันตะไคร้หอม                             ตะไคร้หอม                           กระเพรา                            โหรพา

                       
ภาพจากwww.mju.ac.th/biotech/                               ภาพจากwww.baanmaha.com/                     ภาพจาก
ngcspice.com/product.


        
        ทราย                                         การบูรเกล็ด                            ตะแกรง                                          

                                                      
ภาพจากwww.thaimisc.pukpik.com                      ภาพจากwww.tarad.com                     ภาพจาก www.yaristhailandclub.com
                                              

ขั้นตอนการทำ
        1.นำทรายละเอียดล้างให้สะอาดผึ่งแดดให้แห้ง ผสมสีผสมอาหารกับน้ำในปริมาณที่ต้องการ
นำทรายละเอียดที่เตรียมไว้มาคลุกเคล้าให้ทั่ว แช่ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมงแล้วนำไปตากแดดให้แห้งสนิท
        2.  ผสมใบโหระพาแห้ง  ใบกระเพราแห้ง  ตะไคร้หอมแห้ง แยกกันตำหรือบดให้ละเอียด
        3.  ชั่งผงใบโหระพาแห้ง  ใบกระเพราแห้ง  ตะไคร้หอมแห้ง อย่างละ  3  ขีด และชั่งทรายสีน้ำหนัก  5  ขีด
        4.  นำส่วนผสมที่ชั่งมาใส่รวมกันในภาชนะที่แห้งสนิทใช้พายคนให้เข้ากัน
        5.  ใส่การบูรเกล็ดคลุกเคล้าให้เข้ากัน
        6.  ใส่น้ำมันตะไคร้หอมคลุกเคล้าให้เข้ากัน จะได้ทราบหอมสำหรับไล่ยุง
        7.  นำทรายทรายหอมไล่ยุงบรรจุลงในภาชนะปากกว้างมีฝาปิดสนิท
        8.  เมื่อต้องการใช้ให้เปิดฝาขวดหรือนำไปบรรจุในภาชนะโปร่งเพื่อให้กลิ่นสมุนไพรระเหยออกมาไล่ยุง

วิธีการใช้ทรายหอมไล่ยุง
       
เมื่อต้องการใช้ทรายหอมไล่ยุงให้เขย่าขวด แล้วเปิดฝาขวดออกนำไปวางในที่ไม่ต้องการให้ยุงรบกวน
เมื่อไม่ต้องการใช้ให้ปิดฝาขวดให้สนิท


ประโยชน์ของทรายหอมไล่ยุง
        1.  ใช้ไล่ยุงไม่ให้มารบกวนทั้งกลางวันและกลางคืน
        2.  เป็นการประหยัดรายจ่ายในการซื้อยากันยุง
        3.  หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอัตราย
        4.  นำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ข้อเสนอแนะ
       
มีวิธีไล่ยุงด้วยตะไคร้หอมอีกวิธีหนึ่ง  คือ ใช้ใบตะไคร้หอมสดหมักในแอลกอฮอร์  อัตราส่วน 1 ต่อ 1
วางไว้ใกล้ขอบประตูที่ใช้เปิด ปิด บ่อยๆ หรือชุบสำลีแขวนไว้หน้าประตูเข้าออก  ก็ได้

บูรณาการ
       
1. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการชั่ง ตวง
        2. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  เรื่อง พืชสมุนไพร
        3. กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ เรื่องเทคนิคการใช้สี 

เอกสารอ้างอิง
www.mju.ac.th/biotech/Biotech_mic.html
www.baanmaha.com/community/112008-post1.html
gotoknow.org/blog/tasana01
www.ngcspice.com/product.detail_114498_en_630096
thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.p
www.yaristhailandclub.com/smf/index.
www.wanjai.com/ebook/listknowledge.
http://www.praploeng.sk1plan.org/mag.htm
www.tarad.com/homehandmade/เข้าชม : 79228
นำเสนอโดย : เตือนใจ เหล่าสุวรรณ
โรงเรียนบ้านกลาง
สพท.สงขลา เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
การตกแต่งผ้าฮิญาบแบบง่ายๆด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 39258 ]
อาหารเพื่อสุขภาพรายวัน
โดย : [เข้าชม : 35701 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : การทอผ้าไหม
โดย : [เข้าชม : 38941 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : อาหารพื้นบ้าน
โดย : [เข้าชม : 43460 ]
การตกแต่งผ้าฮิญาบ(ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม)ด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 62371 ]
การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา (mental skills; Knowledge)
โดย : [เข้าชม : 66128 ]
เดอ โบโน. เอ็ดเวิร์ด.กับคุณค่าของเหรียญหกเหรียญ
โดย : [เข้าชม : 64146 ]
น้ำท่วมอีกแล้ว
โดย : [เข้าชม : 63366 ]
มาเริ่มต้นใช้งานกับแผนการสอนครูเนาว์ ปี2555
โดย : [เข้าชม : 68703 ]
เจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ
โดย : [เข้าชม : 120891 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ฝึกเขียนจดหมายส่วนตัว ไม่ต้องกลัวผิดซอง
มาแต่งกลอนสุภาพกันเถอะ
มอนเตรเนโกรอยู่ไหน
เรียบเรียงถ้อยคำ...งามล้ำภาษาไทย
การเลือกซื้อสินค้าและบริการ
การแปรรูปแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
การจัดสวนถาดแบบแห้ง
การขยายพันธุ์ชวนชม
การทาสีบ้าน
ค้นพบโลกใบที่ 2 อุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |