[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
คนไทยยินดี ลูกหมีได้ชื่อ
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552
วันที่ ๑๐ สิงหาคมนี้ จะได้รู้กันเสียที ว่าลูกหมีชื่ออะไร   

                  http://crime.komchadluek.net/media/img/size1/2009/07/05/5jgf6diecb7kibgcgbj68.jpg

          นายโสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ได้เรียกประชุมหน่วยงานภาครัฐ - เอกชนหารือกำหนดรูปแบบการจัดงาน"คนไทยยินดีลูกหมีได้ชื่อ"ซึ่งเป็นการแจกรางวัลผู้ที่ชนะการประกวดตั้งชื่อลูกแพนด้าในรอบสุดท้ายโดยงานจะมีขึ้นระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๖ ส.ค.นี้ โดยมีนายอมรพันธุ์ นิมานันท์  ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่  เข้าร่วมรับฟังและแสดงความเห็น

         การประชุมครั้งนี้เพื่อหารือหาแนวทางประชาสัมพันธ์การจัดงานประกาศผลที่จะมีขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ในวันที่ ๑๒ ส.ค.เพื่อดึงคนให้มาเที่ยว จ.เชียงใหม่ให้มาก การประกาศผลการตั้งชื่อลูกแพนด้าขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้วว่าการประกาศผลจะมีขึ้นที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่กรุงเทพ ในวันที่ ๑๐ ส.ค. และในวันที่ ๑๒ ส.ค.จะมีการแจกรางวัลซึ่งจัดขึ้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งจะถือโอกาสจัดงานFfp ใช้ชื่อว่า “ คนไทยยินดีลูกหมีได้ชื่อ ” โดยจัดติดต่อกัน ๕ วัน

          ในการจัดงานดังกล่าว สายการบินไทยแอร์เอเชีย จะข้ามาร่วมสนับสนุน เบื้องต้นจะใช้งบประมาณมากกว่า ๓๐ ล้านเพื่อรณรงค์การจัดงาน เบื้องต้นกำหนดรูปแบบการจัดงานว่าจะเป็นการผสมผสานรูปแบบของล้านนา สากลและจีนเข้าด้วยกัน ภายในงานจะมีทั้งการแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงดนตรีในสวนซึ่งเป็นรูปแบบของดนตรีอคูสติกและแจ็ซ มีศิลปินชื่อดังของประเทศที่มาร่วม ได้แก่ วงสินเจริญบาร์เธอร์ เจนนิเฟอร์คิ้ม โก้มิสเตอร์แซ็กแมนที่สำคัญช่วง ๕ วันดังกล่าว จะเปิดให้ประชาชนได้ชมลูกแพนด้าตัวเป็นๆอีกครั้ง

ข่าวจาก http://breakingnews.nationchannel.com/

           เป็นประเด็นข่าวมาอีกครั้ง สำหรับการประกวดตั้งชื่อแพนด้าน้อย ซึ่งจะได้ข้อสรุปในวันที่ ๑๐ สิงหาคมนี้ และจะมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันแม่  โดยใช้ชื่อว่า "คนไทยยินดี ลูกหมีได้ชื่อ" นับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี
           อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการจัดงานดังกล่าว ท่านผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดงาน  การประชุมดังกล่าวเป็นอย่างไร  ศึกษาได้จากเนื้อหาด้านล่างนี้

ประเด็นในการศึกษา
ภาษาที่ใช้ในกิจกรรมการประชุม (วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕)

เนื้อหา

ภาษาที่ใช้ในกิจกรรมการประชุม
            กิจกรรมการประชุมเกิดขึ้นได้เมื่อมีองค์ประกอบ  ผู้ส่งสาร  สาร  และผู้รับสาร   สารที่ปรากฏในที่ประชุมแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทคือ สารของผู้เข้าประชุม เช่น คำถาม  คำอธิบาย  ข้อเสนอ  ข้อสนับสนุน  และอีกประเภทหนึ่งคือ สารของผู้เข้าประชุม  ซึ่งเรียกว่า มติของที่ประชุม  เช่น ข้อเสนอแนะ  ข้อยุติ  คำวิงวอน

 สื่อที่ใช้ในการประชุมสำหรับกลุ่มเล็ก ๆ คือ เสียงธรรมชาติหรือพูดจากันธรรมดา  แต่สำหรับกลุ่มใหญ่จะต้องใช้สื่อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  เช่น เครื่องขยายเสียง  สื่ออิเลคโทรนิค 

 ศัพท์เกี่ยวกับรูปแบบการประชุม
• การประชุมตามปกติ   หมายถึง การประชุมที่กระทำตามกัน เวลาและสถานที่ที่ได้ตกลงนัดหมายกันไว้ล่วงหน้าแล้ว
• การประชุมพิเศษหมายถึงการประชุมที่นอกเหนือจากวาระการประชุมปกติตามความจำเป็นและรีบด่วน 
• การประชุมสามัญ  หมายถึง  การประชุมที่ข้อบังคับกำหนดตายตัว เช่น เดือนละครั้ง  หรือปีละครั้ง
• การประชุมวิสามัญ  หมายถึง  การประชุมที่ข้อบังคับเปิดโอกาสให้กระทำตามความจำเป็น 
• การประชุมลับ  หมายถึง  การประชุมที่ขอให้ปิดเป็นความลับนำไปเปิดเผยได้เฉพาะมติหรือข้อปฏิบัติ
 ผู้เปิดเผยได้คือประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น 
• การประชุมปรึกษา  หมายถึง  การประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีภารกิจร่วมกันเริ่มตั้งแต่วางแผน
 เสนอแนวทางในการปฏิบัติ  การประเมินค่าตลอดถึงการสรุปผลการดำเนินงานจึงนับว่าเป็นอันเสร็จสิ้น
• การประชุมปฏิบัติการ  หมายถึง  การประชุมเพื่อแสวงหาความรู้ความเข้าใจ  และแนวทางการปฏิบัติ 
• การสัมมนา  หมายถึง  การประชุมเฉพาะกลุ่มตามหัวข้อที่กำหนดเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิด
และประสบการณ์  และประมวลความคิดข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
• การประชุมชี้แจง  หมายถึง การประชุมของหน่วยงานเพื่อชี้แจงให้บุคคลในหน่วยงานได้รับทราบข้อเท็จจริง 
นโยบายของหน่วยงานเพื่อนำไปปฏิบัติกัน
• การประชุมใหญ่   หมายถึง การประชุมที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะได้
 และจะจัดประชุมตามระยะเวลาที่กำหนด  หรือประชุมประจำปี
• การประชุมสาธารณะ  หมายถึง  การประชุมที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังได้  และเปิดโอกาสให้ถาม
หรือแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะได้ 

 ศัพท์ที่ใช้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
๑. ผู้จัดประชุม  คือ ผู้ริเริ่มให้เกิดการประชุม
๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าประชุม  คือ บุคคลที่ได้รับเชิญหรือได้รับแต่งตั้งให้เข้าประชุม
๓. ผู้เข้าประชุม  คือ บุคคลที่เข้าร่วมประชุม  ซึ่งมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
๑ องค์ประชุม คือ จำนวนผู้เข้าประชุมตามข้อบังคับที่กำหนดไว้  หากสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่
ครบตามกำหนดจะเปิดประชุมไม่ได้  เพราะไม่ครบองค์ประชุม  การประชุมจำเป็นต้องยุติลง
๒.  ที่ประชุม คือ จำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด  ยกเว้นผู้จัดการประชุม
๓. ประธาน คือ ผู้ทำหน้าที่ควบคุมการประชุม  เปิดประชุมและปิดประชุม
๔. เลขานุการ  คือ ผู้ทำหน้าที่จัดระเบียบวาระการประชุม
๕. เหรัญญิก คือ ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน
๖. ประชาสัมพันธ์  คือ ผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ
๗. พิธีกร  คือ ผู้ดูแลความเรียบร้อยของที่ประชุมทั้งหมด  สร้างบรรยากาศ  โน้มน้าวใจ  หรือคอยชี้
แจงให้ความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุม
 
 ศัพท์ที่ใช้เรียกเรื่องที่ประชุม
ในการประชุมเรื่องที่ประชุมเรียกว่า  ระเบียบวาระ  หรือกำหนดการประชุม

 ศัพท์ที่ใช้เรียกวิธีการสื่อสารในการประชุม
๑. เสนอ
๒. สนับสนุน
๓. คัดค้าน
๔. ผ่าน คือ ข้อเสนอที่ที่ประชุมมีมติยอมรับกัน
๕. ตก  คือ ข้อเสนอที่ที่ประชุมไม่ยอมรับเลย
๖. มติของที่ประชุม คือ ข้อตัดสินใจของที่ประชุมเพื่อนำไปปฏิบัติ

 การใช้ภาษาในการประชุม
 การใช้ภาษาในการประชุม  ถ้าเป็นทางการควรใช้ภาษาทางการหรือภาษาแบบแผน  ถ้าเป็นกลุ่มย่อยภายในสมาชิกมีความสนิทสนมกัน  ภาษาที่ใช้จะเป็นกึ่งทางการหรือระดับกันเองขึ้นอยู่กับกาลของที่ประชุม  เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแสดงความคิดเห็น มักจะใช้คำ "ขอ" เช่น ขอเสนอ , ขอทราบ เป็นต้น

 อวัจนภาษาที่ใช้ในการประชุม
๑. การชี้  กรรมการสามารถเสนอข้อคิดเห็นได้
๒. การยกมือ  ใช้ขออนุญาตเสนอ  หรือสนับสนุนข้อคิดเห็น
๓. การปรบมือ  สามารถแสดงความพอใจของผู้อภิปรายได้
๔. การพยักหน้า  คืออนุญาตให้ผู้ยกมือเสนอความคิดเห็น
๕. การเคาะค้อนหรือทุบค้อน  คือให้สมาชิกอยู่ในความสงบ

การบันทึกการประชุม
ผู้ที่บันทึกการประชุม คือ เลขานุการที่ประชุมซึ่งจะต้องมีความสามารถในการฟังและจำประเด็นความสำคัญในที่ประชุมได้ดี กล่าวคือสามารถย่อความจากการฟังประชุมได้เก่ง และบันทึกผลการประชุมได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย

 ใบงานเรื่อง วิธีสื่อสารในการประชุม

ตอนที่ ๑  จงจับคู่ให้ถูกต้อง (โดยการโยงเส้น)
๑.    การประชุมตามปกติ   - เปิดเผยได้เฉพาะมติ
๒.   การประชุมสาธารณะ  - สมาชิกทั้งหมดได้แสดงความคิดเห็น
๓.   การประชุมพิเศษ   - เฉพาะผู้มีสิทธิเข้าประชุมเท่านั้น
๔.   การประชุมสามัญ   - โดยบุคคลที่มีภารกิจร่วมกัน
๕.   การประชุมวิสามัญ   - เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นกัน
๖.    การประชุมลับ           - ให้หัวหน้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเท็จจริง
๗.    การประชุมปรึกษา   - เปิดโอกาสให้ประชุมตามความจำเป็นได้
๘.    การประชุมปฏิบัติการ  - กำหนดขึ้นนอกเหนือจากการประชุมปกติ
๙.     การประชุมสัมมนา   - มีข้อบังคับกำหนดไว้ตายตัว
๑๐.  การประชุมชี้แจง   - โดยผู้ปฏิบัติงานประเภทเดียวกัน
๑๑.  การประชุมใหญ่    - เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าฟังได้
๑๒. การประชุมเฉพาะกลุ่ม      - ประชุมตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตอนที่ ๒  จงให้ความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้

ศัพท์ที่ใช้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ผู้จัดประชุม………………………………………………………………………………………………
ผู้มีสิทธิ์เข้าประชุม………………………………………………………………………………………
ผู้เข้าประชุม………………………………………………………………………………………………
องค์ประชุม………………………………………………………………………………………………
ประธาน…………………………………………………………………………………………………
รองประธาน………………………………………………………………………………………………
เลขานุการ…………………………………………………………………………………………………
ผู้ช่วยเลขานุการ…………………………………………………………………………………………
กรรมการ…………………………………………………………………………………………………
คณะอนุกรรมการ…………………………………………………………………………………………
เหรัญญิก…………………………………………………………………………………………………
ประชาสัมพันธ์……………………………………………………………………………………………
ประธานในพิธีปิดเปิดการประชุม…………………………………………………………………………
พิธีกร……………………………………………………………………………………………………..
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………

ศัพท์ที่ใช้เรียกเรื่องที่ประชุม
ระเบียบวาระ……………………………………………………………………………………………
กำหนดการ………………………………………………………………………………………………
หมายกำหนดการ…………………………………………………………………………………………
ศัพท์ที่ใช้เรียกวิธีสื่อสารในการประชุม
เสนอ……………………………………………………………………………………………………..
ข้อเสนอ…………………………………………………………………………………………………
สนับสนุน…………………………………………………………………………………………………
คัดค้าน……………………………………………………………………………………………………
อภิปราย…………………………………………………………………………………………………
ผ่าน……………………………………………………………………………………………………..
ตก……………………………………………………………………………………………………..
มติของที่ประชุม…………………………………………………………………………………………
มติของที่ประชุมโดยเอกฉันท์……………………………………………………………………………
มติของที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก………………………………………………………………………

แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและวิธีแก้ไข (ฝึกใช้ภาษาในการประชุม)
กลุ่มที่ ๑ การมาโรงเรียนสาย
กลุ่มที่ ๒ ระเบียบวินัย
กลุ่มที่ ๓ ปัญหาขยะในโรงเรียน
กลุ่มที่ ๔ ปัญหาการหนีเรียน
กลุ่มที่ ๕ การจัดงานแสดดำอำลา
กลุ่มที่ ๖ การจัดงานต้อนรับท่านผู้อำนวยการ
กลุ่มที่ ๗ ปัญหาการทำความสะอาดโซน
กลุ่มที่ ๘ ปัญหายาเสพติด

หัวข้อในการวิเคราะห์
- สภาพปัญหา
- สาเหตุ
- แนวทางการแก้ปัญหา
การจัดงาน
- จุดมุ่งหมาย
- กำหนดวันเวลา สถานที่ กำหนดการ กิจกรรม
- ปัญหา การแก้ไขเข้าชม : 7633
นำเสนอโดย : ครูภริตพร อุปนันต์
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
สพม.35
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12991 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12482 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25635 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23871 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27728 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55755 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473645 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68382 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66350 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81808 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ช็อคอยากแรง
Food Scientist
มาแร้ว ! ที่นี่เล่นโยนลูกเต๋าไม่ผิด
คะแนน GAT-PAT... กับพิสัย (Range)
" ละมั่ง (Eld's Deer) " ทูตแห่งมิตรภาพ
สบู่ทำมือ(งาขาว งาดำ)
โพลล์ ... กับค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean , Average)
ยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย....มหาพีระมิดแห่งกิซ่า
ฮีตสิบสอง
A Vision of the Future
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |