[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ใครเครียด เชิญทางนี้
อังคาร ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552
ภาษาในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถทำความเข้าใจกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์   

            ข่าวตำรวจจับตลกสาวชื่อดัง นก เชิญยิ้ม (นิดา แสงสุข)  แจ้งข้อหามียาไอซ์-กัญชา ไว้ครอบครองโดยผิดกฎหมาย เจ้าตัวเผย ซื้อเสพครั้งแรก แก้เครียดหลังงานแสดงลดลง คิดถึงลูก-แม่ หลังโดนรวบ ยันเลิกแน่นอน ตำรวจจับได้   พร้อมของกลาง คือยาไอซ์ 2.5 กรัม กัญชาแห้ง 1 ถุง กัญชาผงผสมยาสูบบรรจุในกล่องลูกอม 1 กล่อง กัญชายัดในมวนบุหรี่ 6 มวน และอุปกรณ์การเสพจำนวน 1 รายการ  แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์)และประเภท 5 (กัญชา)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย น.ส.วนิดา สารภาพว่าเสพยาเสพติดมาก่อนหน้านี้ 4-5 ครั้งเท่านั้น เนื่องจากเกิดความเครียดที่งานแสดงลดน้อยลง แต่เพิ่งนัดซื้อไอซ์จากนายต้น เพียงครั้งแรก ยอมรับว่ารู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด แต่ตนเกิดความเครียดที่งานน้อย หลังจากถูกจับกุมก็คิดถึงลูกและแม่ และรู้ว่าไม่คุ้ม หลังจากนี้ยืนยันว่าจะเลิกเสพยาเสพติดอย่างแน่นอน ส่วนกัญชานั้นตนมีไว้เสพแก้เครียด ร่วมกับคนในกองถ่าย โดยในวันพรุ่งนี้ก็มีงานถ่ายละคร ดังนั้นจึงอยากฝากเตือนเพื่อนดาราที่เสพยาเสพติดด้วยว่าให้เลิกเสพ เพราะเมื่อถูกจับกุมจะรู้สึกไม่คุ้มค่าเหมือนที่ตนกำลังเผชิญ http://news.sanook.com

ภาพจาก : http://btgsf1.fsanook.com

       นก  เชิญยิ้มได้สารภาพว่าตนเองได้เสพยาเสพติด  เพราะความเครียด  ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่ามีคนเป็นโรคเครียดกันมาก  เนื่องมาจากหลายสาเหตุ  เช่น  ปัญหาครอบครัว  สังคม  เศรษฐกิจ  แต่โรคนี้ถ้าเรารู้จักที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่ามีสติก็สามารถบรรเทา  หรือกำจัดโรคเครียดให้หมดไปจากเราได้  เช่น  เข้าวัด  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ทำการกุศล  ศึกษาต่อ  พบปะเพื่อนฝูง  หรือแม่แต่การอ่านหนังสือ  ก็ทำให้เราผ่อนคลายความตึงเครียดได้เป็นอย่างดี  ในเรื่องของการอ่านนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องพันธกิจของภาษา  เรื่องภาษาช่วยจรรโลงใจ  เนื้อหาสาระของกลุ่มภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พันธกิจของภาษา

          ภาษาในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถทำความเข้าใจกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ ส่วนภาษาในความหมายอย่างแคบนั้น หมายถึง เสียงพูดที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันเท่านั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า ภาษา ไว้ว่า 'ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม; เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยา; อาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ'วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาภาษาในแง่ต่างๆ เรียกว่า "ภาษาศาสตร์" เริ่มบุกเบิกโดยแฟร์ดินอง เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) บุคคลที่พูดภาษาใดก็ตาม ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเชิงภาษาศาสตร์ของภาษานั้น ๆ  ที่มา http://th.wikipedia.org

         พันธกิจของภาษา
         พันธกิจ หมายถึง หน้าที่ (คำที่เกี่ยวข้องคือ พันธ ,พันธ์,พันธะ หมายถึง ผูก,มัด,ข้อผูกมัด,ข้อผูกพัน   และ กิจ หมายถึง งานธุระ ) พันธกิจของภาษา คือ หน้าที่ของภาษา นั่นเอง 
         พันธกิจของภาษามีอะไรบ้าง
         
๑..ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล
         ปัจเจกบุคคล ก็คือ บุคคลแต่ละคนซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน  ลักษณะเฉพาะเหล่านี้ รวมถึงอุปนิสัย อารมณ์ รสนิยม สติปัญญา ความคิด ทรรศนะ เป็นต้น ภาษาของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมา จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นปัจจเกบุคคลดังกล่าว ในสถานการณ์เดียวกันบุคคลอาจใช้คำหรือประโยคต่างกัน แล้วแต่ลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น
คนหนึ่งอาจพูดว่า
ฉันเหนื่อยเหลือเกิน ฉันไม่เดินต่อไปอีกแล้ว
อีกคนหนึ่งอาจพูดว่า
เหนื่อย ได้ยินไหม เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว ยังจะให้เดินต่อไปอีก
อีกคนหนึ่งอาจพูดว่า
เหนื่อยจัง หยุดพักกันก่อนเถอะ
ส่วนอีกคนหนึ่งพูดว่า
ฉันว่าพักเหนื่อยสักประเดี๋ยว แล้วค่อยไปต่อดีไหมจ๊ะ
เมื่อวิเคราะห์วิธีพูดหรือการใช้ภาษาของบุคคลเหล่านี้ อาจอนุมานอุปนิสัยของผู้พูดว่าน่าจะเป็นดังนี้
(อนุมาน หมายถึง การคาดคะเนตามหลักเหตุผล)
คนแรก ยึดตนเป็นที่ตั้ง
คนที่สองมักชอบตำหนิผู้อื่น
คนที่สามมีอุปนิสัยชอบชักชวนหรือเสนอแนะ
ส่วนคนสุดท้ายมีอุปนิสัยอ่อนโยน รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
        
๒.ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา
        อันที่จริงชีวิตมนุษย์แต่ละคนไม่ยืนยาวนัก ส่วนใหญ่คงไม่เกิน ๑oo ปี เวลาเพียงเท่านี้ สิ่งที่จะได้เห็น ได้ยิน ได้รับรส ได้สัมผัสด้วยตนเอง มีไม่มากนัก แต่ก็สามารถเรียนรู้ถึงสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากที่ตนประสบเองได้ โดยฟังคำบอกเล่าหรืออ่านข้อเขียนของผู้อื่น ซึ่งก็อาจฟังหรืออ่านที่ผู้อื่นเล่าหรือเขียนไว้อีกต่อหนึ่ง ประสบการณ์ทั้งหลายจะถ่ายทอดกันต่อๆไปโดยอาศัยภาษา ทำให้มีผู้รู้มากขึ้น และความรู้ก็แพร่ขยายออกไปมากขึ้นๆ สังคมมนุษย์จึงพัฒนาโดยต่อเนื่องตลอดมา ถ้าไม่มีภาษา มนุษย์คงต้องใช้เวลาหาความรู้ประสบการณ์และคิดค้นด้วยตนเองนานมาก กว่าจะเรียนรู้สิ่งที่มนุษย์ในอดีตได้ค้นพบกันไว้แล้ว ยิ่งกว่านั้นอาจคิดอะไรใหม่ๆไม่ได้เลย ชีวิตความเป็นอยู่ก็อาจเหมือนกับมนุษย์ในสมัยบรรพกาลซึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำไม่เจริญก้าวหน้า ไม่สามารถพัฒนาตนเองและสังคมได้ไกลถึงขนาดไปในอวกาศได้ ดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
        ๓.ภาษาช่วยกำหนดอนาคต 
        ในหลายกรณี มนุษย์สามารถกำหนดอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น ครูอาจกำหนดแผนการสอนของตนให้ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร   นักเรียนอาจกำหนดอนาคตของตนเองได้ว่าจะศึกษาต่อหรือไม่  แม่ทัพอาจกำหนดยุทธวิธีที่จะเอาชนะข้าศึก รัฐบาลอาจกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ   ผลที่เกิดขึ้นอาจตรงตามที่กำหนด มากหรือน้อยแล้วแต่กรณี  แต่ทว่าปัจจัยสำคัญที่ช่วยกำหนดอนาคตให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง คือ ภาษานั่นเอง         อย่างไรก็ตามพึงระลึกด้วยว่า อนาคตไม่แน่นอนเสมอไป บางครั้งเราใช้ภาษาชัดเจน  เขียนแผนอย่างรัดกุม สั่งการมีขั้นตอน แต่ก็อาจล้มเหลวไม่เป็นตามนั้น  เพราะมีเหตุการณ์อื่นแทรกซ้อนเข้ามา แต่ถ้าไม่ใช้ภาษาในการกำหนดอนาคตเสียเลย โอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวย่อมมีได้มากหลายเท่าทวีคูณ
        การใช้ภาษาเพื่อกำหนดอนาคตอาจมีรูปแบบหลากหลาย เช่น คำสั่ง แผน สัญญา  คำพิพากษา กำหนดการ  คำพยากรณ์ ทั้งนี้อาจมีความละเอียดซับซ้อนต่างๆกันไป แล้วแต่สถานการณ์และความจำเป็น
      
๔.ภาษาช่วยจรรโลงใจ
      คำว่า จรรโลง หมายถึง ค้ำจุนไว้ให้มั่นคง ใช้ได้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม  จรรโลงใจจึงหมายถึง ค้ำจุนใจไว้ให้มั่นคง ไม่ตกไปข้างอำนาจฝ่ายต่ำ       โดยธรรมชาติ มนุษย์ทุกเพศทุกวัยต้องการได้รับความจรรโลงใจในชีวิตอยู่เสมอ เด็กเล็กๆต้องการฟังเสียงเห่กล่อมของมารดา เมื่อได้ฟังแล้วย่อมเกิดความเพลิดเพลิน อบอุ่นและนอนหลับได้อย่างสุขสบาย เมื่อโตขึ้นเสียงเพลงทั้งบทร้องและทำนอง ให้ความเบิกบานใจแก่เด็ก เมื่อเติบโตขึ้นต่อๆมาก็ได้รับความจรรโลงใจจากสิ่งต่างๆ อีกอเนกประการ อาทิ จากนิทาน นิยาย บทกวี สารคดี บันเทิงคดี บทละคร ทั้งเรื่องที่เป็นสุขนาฏกรรม และ โศกนาฏกรรม สุนทรพจน์ คำจารึก คำอวยพร คำกล่าวแสดงไมตรีจิตและปรารถนาดี สุภาษิต คำขวัญ ปริศนาที่แฝงซ่อนปรัชญาชีวิต ตลอดจนคำพูดที่มีความไพเราะ มีรสนิยมอันประณีต สิ่งเหล่านี้อาศัยภาษาร้อยเรียงขึ้นทั้งสิ้น http://ddo.igetweb.com

        คำถาม

        1.  พันธกิจของภาษา  มีความหมายว่าอย่างไร

        2.  พันธกิจของภาษามีอะไรบ้าง

        กิจกรรมเสนอแนะ

        ให้นักเรียนอธิบายและยกตัวอย่าง  พันธกิจของภาษาในแต่ละด้าน

        การบูรณาการ  บูรณาการในกลุ่มสาระ  คือ การฟัง  การเขียน

        แหล่งอ้างอิง

 
        http://news.sanook.com

        http://btgsf1.fsanook.com

        http://th.wikipedia.org

        http://ddo.igetweb.comเข้าชม : 19679
นำเสนอโดย : นิตยา ทองดียิ่ง
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
สพม. เขต 13 ตรัง
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 3866 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 3607 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 7061 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 23413 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 180141 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 47270 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 46012 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 53922 ]
หัวใจชายหนุ่ม ตอนคุณค่าการใช้ภาษา
โดย : [เข้าชม : 51806 ]
มหาเวสสันดรชาดก ตอน องค์ประกอบของชาดก
โดย : [เข้าชม : 48028 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
The provinces are flooded.
Omelette
คติผู้นำกับคำคมๆ นี้ของใคร
ลิลิตตะเลงพ่าย ตอน คำสอนของพ่อ
คิดรวยทางลัด
ภัยออนไลน์
กล้องบอล 360 องศา
How do you feel today? Flood arrives in Bangkok
สัญลักษณ์ของเสียงดนตรี (1)
มหาวิทายาลัย เลื่อนสอบ-เลื่อนเปิด
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |