[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ใครเครียด เชิญทางนี้
อังคาร ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552
ภาษาในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถทำความเข้าใจกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์   

            ข่าวตำรวจจับตลกสาวชื่อดัง นก เชิญยิ้ม (นิดา แสงสุข)  แจ้งข้อหามียาไอซ์-กัญชา ไว้ครอบครองโดยผิดกฎหมาย เจ้าตัวเผย ซื้อเสพครั้งแรก แก้เครียดหลังงานแสดงลดลง คิดถึงลูก-แม่ หลังโดนรวบ ยันเลิกแน่นอน ตำรวจจับได้   พร้อมของกลาง คือยาไอซ์ 2.5 กรัม กัญชาแห้ง 1 ถุง กัญชาผงผสมยาสูบบรรจุในกล่องลูกอม 1 กล่อง กัญชายัดในมวนบุหรี่ 6 มวน และอุปกรณ์การเสพจำนวน 1 รายการ  แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์)และประเภท 5 (กัญชา)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย น.ส.วนิดา สารภาพว่าเสพยาเสพติดมาก่อนหน้านี้ 4-5 ครั้งเท่านั้น เนื่องจากเกิดความเครียดที่งานแสดงลดน้อยลง แต่เพิ่งนัดซื้อไอซ์จากนายต้น เพียงครั้งแรก ยอมรับว่ารู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด แต่ตนเกิดความเครียดที่งานน้อย หลังจากถูกจับกุมก็คิดถึงลูกและแม่ และรู้ว่าไม่คุ้ม หลังจากนี้ยืนยันว่าจะเลิกเสพยาเสพติดอย่างแน่นอน ส่วนกัญชานั้นตนมีไว้เสพแก้เครียด ร่วมกับคนในกองถ่าย โดยในวันพรุ่งนี้ก็มีงานถ่ายละคร ดังนั้นจึงอยากฝากเตือนเพื่อนดาราที่เสพยาเสพติดด้วยว่าให้เลิกเสพ เพราะเมื่อถูกจับกุมจะรู้สึกไม่คุ้มค่าเหมือนที่ตนกำลังเผชิญ http://news.sanook.com

ภาพจาก : http://btgsf1.fsanook.com

       นก  เชิญยิ้มได้สารภาพว่าตนเองได้เสพยาเสพติด  เพราะความเครียด  ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่ามีคนเป็นโรคเครียดกันมาก  เนื่องมาจากหลายสาเหตุ  เช่น  ปัญหาครอบครัว  สังคม  เศรษฐกิจ  แต่โรคนี้ถ้าเรารู้จักที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่ามีสติก็สามารถบรรเทา  หรือกำจัดโรคเครียดให้หมดไปจากเราได้  เช่น  เข้าวัด  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ทำการกุศล  ศึกษาต่อ  พบปะเพื่อนฝูง  หรือแม่แต่การอ่านหนังสือ  ก็ทำให้เราผ่อนคลายความตึงเครียดได้เป็นอย่างดี  ในเรื่องของการอ่านนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องพันธกิจของภาษา  เรื่องภาษาช่วยจรรโลงใจ  เนื้อหาสาระของกลุ่มภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พันธกิจของภาษา

          ภาษาในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถทำความเข้าใจกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ ส่วนภาษาในความหมายอย่างแคบนั้น หมายถึง เสียงพูดที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันเท่านั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า ภาษา ไว้ว่า 'ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม; เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยา; อาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ'วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาภาษาในแง่ต่างๆ เรียกว่า "ภาษาศาสตร์" เริ่มบุกเบิกโดยแฟร์ดินอง เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) บุคคลที่พูดภาษาใดก็ตาม ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเชิงภาษาศาสตร์ของภาษานั้น ๆ  ที่มา http://th.wikipedia.org

         พันธกิจของภาษา
         พันธกิจ หมายถึง หน้าที่ (คำที่เกี่ยวข้องคือ พันธ ,พันธ์,พันธะ หมายถึง ผูก,มัด,ข้อผูกมัด,ข้อผูกพัน   และ กิจ หมายถึง งานธุระ ) พันธกิจของภาษา คือ หน้าที่ของภาษา นั่นเอง 
         พันธกิจของภาษามีอะไรบ้าง
         
๑..ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล
         ปัจเจกบุคคล ก็คือ บุคคลแต่ละคนซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน  ลักษณะเฉพาะเหล่านี้ รวมถึงอุปนิสัย อารมณ์ รสนิยม สติปัญญา ความคิด ทรรศนะ เป็นต้น ภาษาของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมา จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นปัจจเกบุคคลดังกล่าว ในสถานการณ์เดียวกันบุคคลอาจใช้คำหรือประโยคต่างกัน แล้วแต่ลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น
คนหนึ่งอาจพูดว่า
ฉันเหนื่อยเหลือเกิน ฉันไม่เดินต่อไปอีกแล้ว
อีกคนหนึ่งอาจพูดว่า
เหนื่อย ได้ยินไหม เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว ยังจะให้เดินต่อไปอีก
อีกคนหนึ่งอาจพูดว่า
เหนื่อยจัง หยุดพักกันก่อนเถอะ
ส่วนอีกคนหนึ่งพูดว่า
ฉันว่าพักเหนื่อยสักประเดี๋ยว แล้วค่อยไปต่อดีไหมจ๊ะ
เมื่อวิเคราะห์วิธีพูดหรือการใช้ภาษาของบุคคลเหล่านี้ อาจอนุมานอุปนิสัยของผู้พูดว่าน่าจะเป็นดังนี้
(อนุมาน หมายถึง การคาดคะเนตามหลักเหตุผล)
คนแรก ยึดตนเป็นที่ตั้ง
คนที่สองมักชอบตำหนิผู้อื่น
คนที่สามมีอุปนิสัยชอบชักชวนหรือเสนอแนะ
ส่วนคนสุดท้ายมีอุปนิสัยอ่อนโยน รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
        
๒.ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา
        อันที่จริงชีวิตมนุษย์แต่ละคนไม่ยืนยาวนัก ส่วนใหญ่คงไม่เกิน ๑oo ปี เวลาเพียงเท่านี้ สิ่งที่จะได้เห็น ได้ยิน ได้รับรส ได้สัมผัสด้วยตนเอง มีไม่มากนัก แต่ก็สามารถเรียนรู้ถึงสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากที่ตนประสบเองได้ โดยฟังคำบอกเล่าหรืออ่านข้อเขียนของผู้อื่น ซึ่งก็อาจฟังหรืออ่านที่ผู้อื่นเล่าหรือเขียนไว้อีกต่อหนึ่ง ประสบการณ์ทั้งหลายจะถ่ายทอดกันต่อๆไปโดยอาศัยภาษา ทำให้มีผู้รู้มากขึ้น และความรู้ก็แพร่ขยายออกไปมากขึ้นๆ สังคมมนุษย์จึงพัฒนาโดยต่อเนื่องตลอดมา ถ้าไม่มีภาษา มนุษย์คงต้องใช้เวลาหาความรู้ประสบการณ์และคิดค้นด้วยตนเองนานมาก กว่าจะเรียนรู้สิ่งที่มนุษย์ในอดีตได้ค้นพบกันไว้แล้ว ยิ่งกว่านั้นอาจคิดอะไรใหม่ๆไม่ได้เลย ชีวิตความเป็นอยู่ก็อาจเหมือนกับมนุษย์ในสมัยบรรพกาลซึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำไม่เจริญก้าวหน้า ไม่สามารถพัฒนาตนเองและสังคมได้ไกลถึงขนาดไปในอวกาศได้ ดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
        ๓.ภาษาช่วยกำหนดอนาคต 
        ในหลายกรณี มนุษย์สามารถกำหนดอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น ครูอาจกำหนดแผนการสอนของตนให้ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร   นักเรียนอาจกำหนดอนาคตของตนเองได้ว่าจะศึกษาต่อหรือไม่  แม่ทัพอาจกำหนดยุทธวิธีที่จะเอาชนะข้าศึก รัฐบาลอาจกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ   ผลที่เกิดขึ้นอาจตรงตามที่กำหนด มากหรือน้อยแล้วแต่กรณี  แต่ทว่าปัจจัยสำคัญที่ช่วยกำหนดอนาคตให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง คือ ภาษานั่นเอง         อย่างไรก็ตามพึงระลึกด้วยว่า อนาคตไม่แน่นอนเสมอไป บางครั้งเราใช้ภาษาชัดเจน  เขียนแผนอย่างรัดกุม สั่งการมีขั้นตอน แต่ก็อาจล้มเหลวไม่เป็นตามนั้น  เพราะมีเหตุการณ์อื่นแทรกซ้อนเข้ามา แต่ถ้าไม่ใช้ภาษาในการกำหนดอนาคตเสียเลย โอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวย่อมมีได้มากหลายเท่าทวีคูณ
        การใช้ภาษาเพื่อกำหนดอนาคตอาจมีรูปแบบหลากหลาย เช่น คำสั่ง แผน สัญญา  คำพิพากษา กำหนดการ  คำพยากรณ์ ทั้งนี้อาจมีความละเอียดซับซ้อนต่างๆกันไป แล้วแต่สถานการณ์และความจำเป็น
      
๔.ภาษาช่วยจรรโลงใจ
      คำว่า จรรโลง หมายถึง ค้ำจุนไว้ให้มั่นคง ใช้ได้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม  จรรโลงใจจึงหมายถึง ค้ำจุนใจไว้ให้มั่นคง ไม่ตกไปข้างอำนาจฝ่ายต่ำ       โดยธรรมชาติ มนุษย์ทุกเพศทุกวัยต้องการได้รับความจรรโลงใจในชีวิตอยู่เสมอ เด็กเล็กๆต้องการฟังเสียงเห่กล่อมของมารดา เมื่อได้ฟังแล้วย่อมเกิดความเพลิดเพลิน อบอุ่นและนอนหลับได้อย่างสุขสบาย เมื่อโตขึ้นเสียงเพลงทั้งบทร้องและทำนอง ให้ความเบิกบานใจแก่เด็ก เมื่อเติบโตขึ้นต่อๆมาก็ได้รับความจรรโลงใจจากสิ่งต่างๆ อีกอเนกประการ อาทิ จากนิทาน นิยาย บทกวี สารคดี บันเทิงคดี บทละคร ทั้งเรื่องที่เป็นสุขนาฏกรรม และ โศกนาฏกรรม สุนทรพจน์ คำจารึก คำอวยพร คำกล่าวแสดงไมตรีจิตและปรารถนาดี สุภาษิต คำขวัญ ปริศนาที่แฝงซ่อนปรัชญาชีวิต ตลอดจนคำพูดที่มีความไพเราะ มีรสนิยมอันประณีต สิ่งเหล่านี้อาศัยภาษาร้อยเรียงขึ้นทั้งสิ้น http://ddo.igetweb.com

        คำถาม

        1.  พันธกิจของภาษา  มีความหมายว่าอย่างไร

        2.  พันธกิจของภาษามีอะไรบ้าง

        กิจกรรมเสนอแนะ

        ให้นักเรียนอธิบายและยกตัวอย่าง  พันธกิจของภาษาในแต่ละด้าน

        การบูรณาการ  บูรณาการในกลุ่มสาระ  คือ การฟัง  การเขียน

        แหล่งอ้างอิง

 
        http://news.sanook.com

        http://btgsf1.fsanook.com

        http://th.wikipedia.org

        http://ddo.igetweb.comเข้าชม : 28737
นำเสนอโดย : นิตยา ทองดียิ่ง
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
สพม. เขต 13 ตรัง
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12932 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12427 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25554 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23798 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27657 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55621 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473128 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68294 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66248 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81699 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท้าทายในการแก้ไข
ลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัย
ลอยกระทง
โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis)
Ubon Ratchathani Province
ป้องกันโรคกระเพาะด้วยสตรอว์เบอร์รี่
Attractions in Ubon Ratchathani
อ่านอย่างไรให้จำแม่น
ค่าไฟฟ้า..น่าคิด
หลักการสังเกตคำสมาส คำสนธิ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |