[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ทศวรรษแห่งการอ่าน
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552
ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ ให้วันที่ 2 เม.ย.ของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน ก่อนอื่นต้องมีหลักการอ่านออกเสียงและการอ่านในใจให้ถูกต้อง   

ทศวรรษแห่งการอ่าน

ครม.เห็นชอบการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 2 เม.ย.วันรักการอ่าน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอประกาศให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ พร้อมประกาศให้วันที่ 2 เม.ย.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันรักการอ่าน อีกทั้งกำหนดให้เรื่องการส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมี รมว.ศธ.เป็นประธาน  เป็นหลัก

(ที่มาข่าว http://news.mcot.net/social/inside.php?value=bmlkPTEwNzg1NyZudHlwZT10ZXh0)

 

ประเด็นที่โยงเข้าสู่การเรียน     สาระการอ่าน

เหมาะสำหรับนำไปใช้สอน   ทุกช่วงชั้น

(ที่มาภาพ school.obec.go.th)

เนื้อหาสาระ

         การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  หมายถึงอ่านคำที่เรียงร้อยเป็นข้อความตามภาษาพูดและใช้เสียงธรรมดาให้ถูกต้องชัดเจน  โดยการลั่นเสียง  และจังหวะเสียงให้เป็นไปตามความนิยม

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

        ๑. ความถูกต้อง
            ๑.๑   อ่านได้ถูกต้องตามอักขระวิธี
            ๑.๒   อ่านได้ถูกต้องตามวรรคตอน
            ๑.๓   อ่านได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
       ๒. ลักษณะท่าทาง
           ๒.๑ ลักษณะการวางท่าทาง
           ๒.๒ ลักษณะการจับหนังสือ
       ๓. ความคล่องแคล่ว
           ๓.๑ อ่านไม่สะดุดหรือไม่ติดขัด
           ๓.๒ อ่านได้อย่างมั่นใจ  ชัดถ้อยชัดคำ
       ๔. ความไพเราะ
           ๔.๑ ไม่อ่านเร็วหรือช้าเกินไป
           ๔.๒ ไม่อ่านเบาหรือดังเกินไป
           ๔.๓ เน้นเสียงหนักเบาได้อย่างเหมาะสม
          ๔.๔ ใส่อารมณ์ได้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
          ๔.๕ ตีสีหน้าให้เข้ากับเนื้อเรื่องที่อ่าน

ตัวอย่างการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
        ในที่สุด / เสียงทุกอย่างก็หมดไป / คงเหลือแต่เสียงลม / เสียงฝน / และเสียงกระแสน้ำกระทบผ่านต้นอ้อ / ต้นแขม / และรากลำพูที่ริมตลิ่ง / ธรรมชาติยังคงสำแดงอำนาจอันมหึมา / โดยปราศจากการรบกวนจากมนุษย์
 เช้าวันต่อมา / พระอาทิตย์ / ทอแสงอันแจ่มใสเมื่อรุ่งอรุณ / น้ำฝนติดอยู่ตามใบไม้ / กอหญ้า / ต้องแสงอาทิตย์เป็นประกาย / เมฆฝนที่ทะมึนอยู่เมื่อกลางคืน / คงเหลือในสภาพเหมือนปุยนุ่นเล็กๆ / ที่ถูกลมพัดปลิวไปติดขอบฟ้า / นกยางฝูงหนึ่ง / บินผ่านท้องน้ำ / ตรงคุ้งสำเภาไปอย่างเชื่องช้า / มุ่งหน้าไปหากันกลางทุ่ง / ธรรมชาติลืมโทสะ / ที่บังเกิดเมื่อตอนกลางคืนนั้นแล้วสิ้น / และเรื่มวันใหม่ด้วยอาการอันแจ่มใส  / เหมือนกับเด็ก / ที่ยิ้มเบิกบานทั้งน้ำตา
(หลายชีวิต  โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  ฉบับพิมพ์  พ.ศ. ๒๕๑๓ หน้า ๓)

การอ่านในใจ

       การอ่านใจในถือว่าเป็นการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อันได้แก่
           -   พัฒนาด้านความรู้ คือ ได้ทั้งความรู้รอบตัวและความรู้เฉพาะด้าน
           -   พัฒนาด้านอารมณ์ ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน บันเทิงใจคลายความขุ่นมัวต่าง ๆ
           -   พัฒนาคุณธรรม การมีคุณธรรมย่อมเกิดมาจากความจรรโลงใจซึ่งได้จากการอ่าน หนังสือประเภทธรรมะ ชีวประวัติ สารคดี ฯลฯ
       การอ่านในใจจึงเป็นวิธีการศึกษาอย่างหนึ่ง เพื่อเรียนรู้และเข้าใจประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งช่วยให้มนุษย์เกิดการปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข

หลักการอ่านในใจ

        ๑. ตั้งสมาธิให้แน่วแน่
        ๒. กะระยะช่วงสายตาแต่ละคราวให้กว้างที่สุด จะทำให้อ่านได้รวดเร็ว ไม่ควรมองเป็นคำ ๆ เพราะทำให้อ่านช้าและจับใจความไม่ได้
       ๓. การเคลื่อนไหวสายตาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไม่ควรบ่อยครั้ง แต่ควรเป็นไปอย่างมีจังหวะและแน่นอน ไม่ควรส่ายตาไปตามเส้นบรรทัด
      ๔. ไม่ควรอ่านย้อนกลับเพื่อทบทวนใหม่บ่อย ๆ ทำให้อ่านช้า
      ๕. การเปลี่ยนบรรทัดต้องให้แม่นยำ พยายามอย่ากลับไปอ่านซ้ำบรรทัดเดิมอีก
      ๖. ไม่ทำปากขมุบขมิบหรือออกเสียงในเวลาอ่าน
      ๗. ไม่ใช้นิ้ว ปากกา หรือดินสอ ชี้ที่ตัวหนังสือทีละตัว
      ๘. จับใจความสำคัญและใจความประกอบให้ได้ พิจารณาให้เข้าใจ
      ๙. บันทึกความรู้ ความเข้าใจ และความคิดไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(ที่มาภาพ hilight.kapook.com)

คุณสมบัติของนักอ่านที่ดี

      ๑.   มีความสนใจในการอ่าน
      ๒.  อ่านเป็นกิจวัตรประจำวัน
      ๓.  อ่านอย่างมีความสุข
      ๔.  อ่านเป็นเวลานาน
      ๕.  อ่านหนังสือทุกประเภท
      ๖.  ติดตามวงการหนังสืออยู่เสมอ
      ๗.   รู้ลักษณะและประเภทของหนังสือ
      ๘.  มีวิจารณญาณในการอ่าน
      ๙.   มีความเข้าใจเรื่องที่อ่าน
      ๑๐.  ใจกว้างในการรับฟัง
      ๑๑.  เชื่ออย่างมีเหตุผล
      ๑๒.  รู้จักวิธีอ่าน
 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ควรมีลักษณะ ดังนี้

      ๑.  เร้าใจให้เกิดความอยากอ่านหนังสือ
      ๒.  ให้เกิดความพยายามที่จะอ่านเพื่อจะได้รู้เรื่องที่น่ารู้ที่มีอยู่ในหนังสือและน่าสนุกตามกิจกรรมที่จัดขึ้น
      ๓.  แนะนำ  กระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็นเรื่องน่ารู้ต่าง ๆ  เกิดความรอบรู้ คิดกว้าง  มีการอ่านต่อเนื่องจนเป็นนิสัย
      ๔.  สร้างบรรยากาศที่น่าอ่าน  รวมทั้งให้มีวัสดุการอ่าน  มีแหล่งการอ่านที่เหมาะสมและเพียงพอ

ประเด็นคำถามสู่การอภิปราย

      ๑.  มีความคิดเห็นอย่างไรกับการส่งเสริมการอ่าน

      ๒.   สำรวจตนเองว่ามีนิสัยรักการอ่านหรือไม่ เพราะเหตุใด

      ๓.   ถ้ายังไม่มีนิสัยรักการอ่าน ควรปฏิบัติตนอย่างไรให้เกิดนิสัยรักการอ่าน

      ๔.   สำรวจตนเองว่าอ่านออกเสียงและอ่านในใจถูกต้องหรือยัง ถ้ายังควรแก้ไขอย่างไร

      ๕.   คิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาอย่างน้อย  ๑  กิจกรรม

กิจกรรมเสนอแนะ

        จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

         คลิกแบบฝึกการอ่านในใจ

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้กับกลุ่มสาระอื่น

         ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจะสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน

อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูล

       http://elibrary.eduzones.com/index.php?title

       แนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของ กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท.เพชรบูรณ์ เขต ๓

อ้างอิงที่มาภาพ

       school.obec.go.th

       hilight.kapook.comเข้าชม : 11436
นำเสนอโดย : ครูวรรณดี พลเยี่ยม
โรงเรียนบ้านพุขาม
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12932 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12427 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25554 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23798 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27657 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55621 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473128 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68294 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66248 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81699 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ทักษะที่จำเป็นที่ซู้ด
วิกฤติอักขระไทย
ดนตรีไทยมีอะไร...ที่น่าสนใจกว่าที่คุณคิด
เรื่องจิ๊บจ๊อยว่าด้วยทศนิยม ตอนที่ 2
เต้นกินรำกินจะได้รับการยกย่องจากสังคมปัจจุบันจริงหรือ
สอนภาษาอังกฤษให้สนุกได้จริงหรือ
Mind Mapping คืออะไร
30 Interesting Facts
วัยรุ่น รักได้ รักเป็น ให้สมวัย
ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์ (ตอนที่ 2)
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |