[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
เปลี่ยนถุงนมให้มีคุณค่า
เสาร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552
ถุงนมเป็นเศษวัสดุสังเคราะห์ เมื่อนักเรียนดื่มนมหมดแล้วถุงนมก็เป็นกลายเป็นเศษขยะที่ทำลายยาก ดังนั้นเรามารู้จักเศษวัสดุและหาวิธีการนำเศษวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นประดิษฐ์เป็นดอกไม้   

        เศษวัสดุ  หมายถึง  สิ่งต่างๆที่มนุษย์นำมาใช้ตามประโยชน์ที่ต้องการ  ซึ่งแยกออกเป็น  2  ประเภท  คือ
               1. วัสดุที่มีตามธรรมชาติ
               2. วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
วัสดุบางอย่างใช้ไม่หมดสิ้นถูกทิ้งให้เป็นขยะที่ไม่มีประโยชน์  บางชนิดสลายตัวเร็ว แต่บางชนิดใช้เวลาย่อยสลาย เป็น 100  ปี  สิ่งต่างๆดังกล่าวเรียกว่าวัสดุ
           ประเภทของเศษวัสดุ
               เศษวัสดุซึ่งหาได้จากที่ต่างๆ  มี  2 ประเภท
                   1. เศษวัสดุสังเคราะห์  เป็นเศษวัสดุที่ได้จากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาซึ่งมีมากมายหลายประเภท  เช่น กระดาษ  พลาสติก  กระเบื้อง  แก้ง  โลหะ ไม้  ยาง ผ้า ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  กล่อง  ฝา  ถุง  ขวด กระป๋อง เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องยนต์  เครื่องประดับ เครื่องใช้ทั่วไป  เป็นต้น
                   2. เศษวัสดุธรรมชาติ  เป็นเศษวัสดุที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น   ส่วนต่างๆของสัตว์  ส่วนต่างๆของพืช  กรวด  หิน  ดิน ทราย เป็นต้น
        เศษวัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง
              1. ประเภทกระเบื้องหรือแก้ว  เช่น  เศษขวดแก้วหรือหลอดแก้วที่บาง
              2. ประเภทที่ใช้บรรจุสารเคมี  เช่น  ขวดน้ำยาต่างๆ  ถ่านไฟฉาย   ขวดยาฆ่าแมลง  ยาฆ่าหญ้า
              3. ประเภทที่เป็นเชื้อเพลิง  เศษวัสดุเหล่านี้จะมีกำมะถันหรือน้ำมันเชื้อเพลิง  เช่น ไม้ขีดไฟ   น้ำมัน
              4. ประเภทที่มีสนิมซึ่งเป็นพวกโลหะต่างๆ
              5. ประเภทที่ใช้รักษาโรค ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถานพยาบาล
              6. ประเภทมีพิษ  ส่วนใหญ่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ  เช่น ส่วนต่างๆของพืชและสัตว์บางชนิดที่มีสารเป็นพิษต่อร่างกาย ทำให้เกิดอาการต่างๆซึ่งอาจถึงชีวิตได้
       ประโยชน์ของการนำเศษวัสดุมาใช้ประดิษฐ์ดอกไม้
              1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการประหยัด
              2. ช่วยในการบรรเทาอาการคนไข้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับจิตใจและโรคทางประสาทได้ เพราะผู้ป่วยมีความเพลิดเพลิน
มีความภูมิใจในผลงาน ทำให้จิตใจมุ่งอยู่กับงานไม่ฟุ้งซ่าน
              3. เป็นการฝึกให้รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ไม่ได้ใช้แล้ว สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้ รู้จักแยกเก็บของเหลือใช้อย่างถูกวิธี
              4. เสริมสร้างการฝึกคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นแนวทางให้เกิดการทดลองสร้างผลงานใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว สังคม ประเทศและต่อโลก
              5. เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว  เมื่อเราสามารถประดิษฐ์ได้ดีมีคุณภาพเป็นที่พอใจต่อผู้พบเห็น ก็อาจจัดทำเพื่อจำหน่าย 

กลุ่มสาะรการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ช่วงชั้นที่ 2 
     
ตัวอย่างการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ
       
วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ
               1. ถุงนมพลาสติกหรือถุงพลาสติก
               2. น้ำ
               3. ผงซักฟอก
               4. ภาชนะใส่น้ำ
               5. กรรไกร
               6. มีดคัทเตอร์
               7. ตะปูเล็กๆ
               8. กระดาษแข็ง
               9. กาว
              10. ลวดเบอร์  22
              11. ด้าย
              12. กระดาษหนังสือพิมพ์
              13. ฟลอร่าเทป
              14. กระดาษย่น
              15. ลวดสำเร็จ
              16. ภาชนะจัดดอกไม้
               17. ใบไม้ธรรมชาติแห้ง เช่น ใบเฟิร์น  ใบหมากแดง

ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ
        1.  นำถุงนมพลาสติกล้างน้ำ  2- 3 ครั้ง  นำไปแช่น้ำผงซักฟอกเพื่อล้างคราบไขมัน ( น้ำ 30  ส่วน ต่อผงซักฟอก 1 ส่วน)  ตัดปากถุงด้านข้างทั้ง 2 ข้าง และตัดรอยต่อถุงเพื่อให้น้ำผงซักฟอกเข้าไปได้ทั่งถึง ล้างน้ำสะอาดอีกครั้งนำไปผึ่งแดดให้แห้งสนิท

       2.  ตัดถุงเป็นวงกลม 3 ขนาด แต่ละขนาดตัดเป็นริ้วๆรอบวงกลมเจาะรูเล็กตรงจุดกึ่งกลาง แยกเก็บตามขนาดเพื่อสะดวกในการนำมาใช้

        3.   ตัดกระดาษแข็งเป็นรูปวงกลม 3 ขนาด แต่ละขนาดจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งหนึ่งของขนาดวงกลมถุงนม  ทากาวติดกระดาษแข็งกับถุงนมให้จุดศูนย์กลางตรงกัน ใช้กระดาษแข็ง 1 ชิ้นต่อถุงนม 2 ชิ้น เจาะรูเล็กๆที่จุดกึ่งกลางทุกแผ่น ทำเป็นกลีบดอก  3  ขนาด

        4.  ตัดถุงพลาสติกที่มีสีต่างกับถุงนมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใกล้เคียงกับวงกลมใหญ่สุด  ตัดเป็นริ้วให้รอบทำเป็นเกสร           ตัดลวดยาว  40  เซนติเมตรพับครึ่งพันมัดกลางเกสร รวบปลายเกสรขึ้นมัดด้วยด้าย

        5.  นำกลีบดอกมาประกอบกับเกสร โดยใช้ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ตามลำดับเสียบต่อใต้ก้านเกสร

        6.  พันก้านด้วยริ้วกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วพันทับด้วยฟลอร่าเทปใช้กระดาษย่นทำกลีบเลี้ยง ทากาวติดใต้กลีบดอกชั้นล่างสุด

        7.  ออกแบบใบบนกระดาษย่น 2 ชิ้น ต่อ 1 ใบ ใช้ลวดสำเร็จดามกลางใบ

        8.  ใช้ด้ายมัดใบประกอบกับก้านดอก ปิดทับด้วยฟลอร่าเทป

        9.   นำดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากถุงนมจัดในภาชนะและตกแต่งแซมด้วยใบไม้ธรรมชาติแห้ง

คำถามอภิปราย
        1.  เศษวัสดุ มีกี่ประเภทอะไรบ้าง 
        2.  การแยกเก็ยเศษวัสดุควรเก็บอย่างไรถึงจะดูเป็นระเบียบและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย
        3.  การนำเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นของไม้มีประโยชน์อย่างไร
        4.  ถุงนมเป็นเศษวัสดุประเภทใด ย่อยสลายได้ง่ายหรือไม่
        5.  ถุงนมนอกจากนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้แล้วน่าจะทำอะไรได้อีก

ข้อเสนอแนะ
     
1. การประดิษฐ์ให้เหมือนธรรมชาติจะต้องศึกษาและเก็บรายละเอียดของลักษณะดอกไม้และส่วนประกอบอื่นๆให้ชัดเจนมากที่สุด จะสะดวกในการสร้างแบบ
      2. การเลือกวัสดุที่นำมาประดิษฐ์ดอกไม้  จะต้องพิจารณาความเหมาะสมและสวยงามตามธรรมชาติของดอกไม้แล้ว ต้องมีความทนทานเหมาะกับการใช้สอยด้วย
      3. สีสันที่ใช้ควรพิจารณาว่าควรจะใช้สีเดิมหรือดัดแปลงใหม่
      4. การเตรียมวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ต้องพิจารณาว่าดอกไม้ที่จะประดิษฐ์นั้นต้องใช้วัสดุ ชนิดใด อย่างไร เช่น การประดิษฐ์ที่ต้องใช้กาว ถ้าจะให้ติดแน่นและแห้งเร็วก็อาจเทกาวผึ่งให้หมาดไว้ก่อนเมื่อนำมาใช้จะติดทันทีไม่เสียเวลา หรืออาจใช้กาวปืนก็ได้
      5. ผู้ประดิษฐ์ต้องฝึกให้เป็นคนประณีต รอบคอบ สะอาด เรียบร้อย รู้จักวิธีการทำงานที่เหมาะสม ผลงานที่ประดิษฐ์จึงดูสวยงามมีราคา

 บูรณาการ

        1. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
        2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศษสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เงินทองของมีค่า

เอกสารอ้างอิง
       www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/technol 
       culture.rru.ac.th/PDFFile/10remnents.pdfเข้าชม : 85725
นำเสนอโดย : เตือนใจ เหล่าสุวรรณ
โรงเรียนบ้านกลาง
สพท.สงขลา เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
การตกแต่งผ้าฮิญาบแบบง่ายๆด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 39258 ]
อาหารเพื่อสุขภาพรายวัน
โดย : [เข้าชม : 35701 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : การทอผ้าไหม
โดย : [เข้าชม : 38941 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : อาหารพื้นบ้าน
โดย : [เข้าชม : 43460 ]
การตกแต่งผ้าฮิญาบ(ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม)ด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 62371 ]
การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา (mental skills; Knowledge)
โดย : [เข้าชม : 66128 ]
เดอ โบโน. เอ็ดเวิร์ด.กับคุณค่าของเหรียญหกเหรียญ
โดย : [เข้าชม : 64146 ]
น้ำท่วมอีกแล้ว
โดย : [เข้าชม : 63366 ]
มาเริ่มต้นใช้งานกับแผนการสอนครูเนาว์ ปี2555
โดย : [เข้าชม : 68703 ]
เจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ
โดย : [เข้าชม : 120891 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Brainstorming
ดาวโจนส์ ปิดลดลง 59.03 จุด ... กับ ทศนิยม
คำนาม เพิ่มความสง่างามในการใช้ภาษา
ทักษะบาสเกตบอล ตอนที่ 5
ทักษะตะกร้อตอนที่ 5
คำสรรพนาม ใช้ถาม ใช้แทน ใช้ชี้เฉพาะ
Signs..
หมันเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
สุดยอดสวน...สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
ช่วยเหลือถูกวิธี ชีวีปลอดภัย
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |