[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
คิดให้ดีก่อน...กับการกู้เงิน ชพค. เวนคืนกรมธรรม์วันเดียว 25 % หรือ 9,300 บาท
พุธ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552
จากหัวข้อข่าว ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครูในเรื่องหนี้สิน แต่ครูบางคนไม่ได้เดือดร้อนแต่จะกู้เพื่อเอาประกัน ก็ต้องคิดดูให้ดี เพราะบริษัทประกันก็ไม่ย่อม   

                  คิดให้ดีก่อน...กับการกู้เงิน ชพค.  เวนคืนกรมธรรม์วันเดียว  25 %  หรือ 9,300  บาท


     จากหัวข้อข่าว  ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครูในเรื่องหนี้สิน  แต่ครูบางคนไม่ได้เดือดร้อนแต่จะกู้เพื่อเอาประกัน   ก็ต้องคิดดูให้ดี  เพราะบริษัทประกันก็ไม่ย่อม
เสียผลประโยชน์  เพราะถ้าคิดได้ที่หลัง      วันเดียวเสียผลประโยชนืไป  25 %  เป็นจำนวนเงินถึง  9,300  บาท  บริมีมีแต่ได้  เสือนอนกิน
  ถ้ากว่าเราจะคิดนานหลายเดือนเงินประกันชีวิตแทบ
ไม่ได้เลย

                                                      http://tbn0.google.com/images


"ชินภัทร"เผยเวนคืนกรมธรรม์ได้เงิน75%"คปภ."ข้องใจเงื่อนไขบังคับประกันเงินกู้ช.พ.ค.
+โพสต์เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 2552


ความคืบหน้ากรณีสมาชิกกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เรียกร้องให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ช่วยประสานงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งกำกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ช่วยเจรจาเรื่องการเวนคืนหรือยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
โครงการ 5 ซึ่งถูกธนาคารออมสินหักเงินเบี้ยประกันไปแล้วคนละ 37,200 บาท เนื่องจากมีสมาชิก ช.พ.ค.จำนวนมากไม่ได้สมัครใจทำประกัน
แต่ถูกบังคับให้ต้องทำตามเงื่อนไขโครงการเงินกู้ ซึ่งเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่ไม่ชอบธรรมมาตั้งแต่ต้น แต่ล่าสุดนายจุรินทร์ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะช่วยเหลือครูในเรื่องนี้หรือไม่นั้น
 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม น.ส.วราวรรณ เวชชสัสถ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในหลักการ
ของการทำประกันชีวิตนั้น ผู้ทำประกันสามารถจะขอเวนคืนกรมธรรม์ได้ทุกกรณีอยู่แล้ว เพราะถือเป็นสิทธิที่ทำได้ โดยผู้ทำประกันสามารถไปยื่นขอเวนคืนกรมธรรม์ได้
ที่บริษัทรับทำประกันชีวิตได้เลย โดยทางบริษัทรับประกันชีวิตจะต้องพิจารณาตามมูลค่าการเวนคืน ซึ่งต้องมาคำนวณค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการของทางบริษัทด้วย ดังนั้น
 สมาชิก ช.พ.ค.จะไม่ได้รับคืนเงินกรมธรรม์เต็ม 100%

"โดยปกติในการทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อในโครงการเงินกู้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิต แต่ขึ้นอยู่กับผู้กำหนดเงื่อนไขโครงการ ซึ่งในกรณีนี้คือธนาคาร
ออมสินกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยบริษัทประกันชีวิตเป็นเพียงผู้ที่เข้ามารับทำประกัน
ให้เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สมาชิก ช.พ.ค.ผู้กู้มีเงินชำระหนี้อยู่แล้ว จึงไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีการกำหนดเงื่อนไขบังคับให้ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตเพื่อประกันสิน
เชื่ออีก เพราะโดยหลักการของการประกันภัยจะห้ามบังคับทำประกัน ดังนั้น หากข้าราชการครูหรือสมาชิก ช.พ.ค.ที่ยื่นกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
โครงการ 5 มีข้อสงสัยในเรื่องใด หรือต้องการสอบถามรายละเอียดขั้นตอนเพื่อขอเวนคืนกรมธรรม์ สามารถโทรศัพท์มาได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186
หรือโทร.0-2515-3981, 0-2515-3930, 0-2515-3928

ด้านนายจุรินทร์กล่าวว่า ตนได้มอบหมายนายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัด ศธ. และประธานคณะกรรมการ สกสค. ให้ไปดูแลเรื่องการเวนคืนกรมธรรม์แล้วว่า ถ้าครูคนใด
ต้องการยกเลิกการทำประกันชีวิตจะสามารถทำได้หรือไม่ หากทำได้ในทางปฏิบัติจะต้องดำเนินการอย่างไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง จากนั้นให้สำนักงาน สกสค.
แจ้งให้ครูได้รับทราบโดยเร็ว

นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัด ศธ. และประธานคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า การขอเวนคืนกรมธรรม์เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะดำเนินการได้ ซึ่งทาง สกสค.
คงไม่ไปเจรจาให้ อย่างไรก็ตาม ตนเคยสอบถามทางบริษัท ทิพยประกันภัยเรื่องการขอเวนคืนกรมธรรม์ ได้รับคำตอบว่า ถ้าขอเวนคืนในวันรุ่งขึ้นหลังจากธนาคารออมสิน
อนุมัติเงินกู้ จะได้เงินคืน 75% จากเบี้ยประกัน 37,200 บาท แต่ถ้าระยะเวลาผ่านมาแล้ว 2 เดือน ตนไม่แน่ใจว่าจะได้รับเงินคืนกี่เปอร์เซ็นต์

                  ที่มา มติชนรายวัน วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11486 หน้า 22

เนื้อหาคณิตศาสตร์       ร้อยละ    การคิดที่ได้รับเป็นจำนวนเท่าไรใน  75%  และจำนวนเงินที่เสียไป   จาก  25%ของจำนวนเงินทั้งหมด

ทักษะการคิด
    นายแดงกู้เงิน ชพค.  จำนวน  600,000  บาท    ต้องเสียค่าประกัน    จำนวน   37,200  บาท   ประกันชีวิตจำนวน     10  ปี  ถ้านายแดงยกเลิก
การทำประกันชีวิตจะได้รับเงินประกันคืนเพียง  75% นายแดงจะได้เงินเท่าไร  และเสียค่า คืนประกันชีวิตคิดเป็นเงินจำนวนเท่าไร

วิธีคิด
 ครูแดงกู้เงินชพค.  จำนวยน  600,000  บาท เสียเงินค่าประกันชีวิตจำนวน   37,200 บาท 
         คิดเป็น  100 %ครูแดงจะถอนประกันชีวิตในวันรุ่งขึ้นจะได้คืน     75 % 
          เสียเงิน 100 % คิดเป็นเงินเสียเงินค่าประกันชีวิตจำนวน              37,200  บาท
          เสียเงิน 1  %  คิดเป็นเงินเสียเงินค่าประกันชีวิตจำนวน             37,200  ÷ 100 
             75 % เสียเงินประกันชีวิต                      37,200  ÷100 ×  75  =  27,900  บาท
           ฉะนั้นเราจะเสียจากการคืนประกันชีวิตจำนวน      37200  -  27900 =  9300 บาท
        นี่เป็นเพียงคืนในวันรุ่งขึ้น   วันเดียวเสียเงิน                       9,300  บาท

                                    จะได้รับเงินค่าประกันคืนเพียง  27,900  บาท

บูรณาการ       การประหยัด   การให้คิดก่อนที่จะกู้จะทำให้เสียเงินทอง

คำถามท้ายบท
                  1.  เงินประกันชีวิต  37,200  บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์
                  2.  75 % ของ  37,200  บาทคิดเป็นเงินประกันชีวิตเท่าไร
                  3.  25%  ของ  37,200  บาท คิดเป็นเงินประกันชีวิตที่ต้องเสียไปจำนวนเท่าไร


จัดทำโดย  นางบุญส่ง     ใหญ่โต  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาทื 


 

 เข้าชม : 20800
นำเสนอโดย : นางบุญส่ง ใหญ่โต
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
สพป.ชัยนาท
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25286 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22922 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22696 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27346 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27275 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27786 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29306 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42962 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39528 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34793 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
อุรุกวัย-เยอรมัน ชิงที่3 บอลโลก คืนนี้
นักกีฬาบาสเกตบอลควรรู้ประวัติกีฬาบาสเกตบอล
กีฬาทุกชนิดมีประวัติความเป็น กีฬาตะกร้อก็เช่นเดียวกันเมีประวัติที่น่าศึกษาเช่นเดียวกันกีฬาชนิดอื่น
A Balanced Diet
วิเคราะห์ละครไทย..."ไทรโศก"
Food Airlines
TV programmes
นิราศนรินทร์ ตอน จากน้องไปไกล
How do Teenagers Spend Their Leisure Time ?
อาณาจักรหริภุญชัยอาณาจักรโบราณในดินแดนของไทย
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |