[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
พ่อหลวงของปวงไทย
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
สำนักพระราชวังแถลง ในหลวงอุณหภูมิพระวรกายลดลงในระดับปกติ เสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น ทรงบรรทมได้ดี   

         เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๒   คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้รายงานว่า อุณหภูมิพระวรกายลดลงจนอยู่ในระดับปกติ เสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น ทรงพระบรรทมได้ดี คณะแพทย์จึงได้ลดพระโอสถปฏิชีวนะ และลดปริมาณสารอาหารที่ถวายทางหลอดพระโลหิตลง  ข่าวจาก :  http://www.norsorpor.com

         เมื่อทราบข่าวว่าพ่อหลวงของปวงไทยทรงพระประชวร  ทำให้พสกนิกรทั้งหลายเกิดความไม่สบายใจ  และต่างกันพร้อมใจอธิษฐานให้พ่อหลวงทรงหายจากอาการพระประชวรเร็วๆ  ซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ได้ออกแถลงการณ์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชะชนทราบเป็นระยะๆ  และในขณะนี้พระองค์ท่านมีพระวรกายดีขึ้นตามลำดับ 

ภาพจาก : http://cddweb.cdd.go.th

         จะเห็นว่าในการออกแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังเกี่ยวกับเรื่องนี้  จะต้องใช้คำราชาศัพท์  ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ทุกช่วงชั้น  วันนี้ลองมาศึกษาเรื่องคำราชาศัพท์กันนะคะ

          ราชาศัพท์

             ราชาศัพท์  หมายถึง  คำเฉพาะใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์  และรวมถึงคำที่ใช้กับ
พระภิกษุสงฆ์  ข้าราชการและสุภาพชนด้วย  เราจึงแบ่งการใช้ศัพท์ตามที่มีประเพณีกำหนดออกเป็น  ๓  ระดับ คือ
                    ๑.  คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
                    ๒.  คำราชาศัพท์สำหรับพระภิกษุสงฆ์
                    ๓.  คำศัพท์สำหรับสุภาพชน
            
            คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
            การใช้ถ้อยคำสำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเทิดทูนนี้ จะมีคำศัพท์โดยเฉพาะซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะมีทั้งคำนาม คำสรรพนามและคำกริยา
           คำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือคำราชาศัพท์นี้นำเอาคำในภาษาลี สันสกฤต เขมร และคำไทยมาใช้ มีวิธีการ นำเอามาใช้คือ
         ๑. ใช้คำว่า พระบรม หรือ พระบรมราช นำหน้าคำนั้นเพื่อให้ทราบว่าคำนั้นมีความสำคัญยิ่ง เพื่อต้องการเชิดชูพระราชอำนาจ หรือพระราชกฤษดาภินิหาร เช่น พระบรมราช-โองการ พระบรมราชวัง พระบรมราโชวาท พระบรมราชานุญาต
         ๒. ใช้คำ พระราช นำหน้าคำนั้น เพื่อให้เป็นคำที่ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ เช่น พระ-ราชพาหนะ พระราชประวัติ พระราชดำริ
พระราชประสงค์  เป็นต้น
         ๓. ใช้คำ พระ นำหน้าคำนามทั่วไป เพื่อให้ทราบว่าเป็นคำราชาศัพท์ เช่น
              ๓.๑ เครื่องราชูปโภค และสิ่งของที่เป็นราชาศัพท์ เช่น พระภูษา พระกลด พระ-สนับเพลา พระยี่ภู่ พระบัญชร พระโอสถ
              ๓.๒ อวัยวะ เช่น พระพักตร์ พระเศียร พระบาท พระศอ พระขนง พระเนตร พระกรรณ พระปราง พระพาหา พระอุทร
              ๓.๓ ใช้กับคำนามที่ไม่มีราชาศัพท์ใช้ เช่น พระแท่น พระที่ พระนม พระอู่ พระ-เก้าอี้ พระสหาย พระพี่เลี้ยง พระอาจารย์
         ๔. ใช้คำ ราช นำหน้าคำ เพื่อให้ทราบว่าเป็นพระมหากษัตริย์ เช่น ราชการ ราชกิจ ราชทูต ราชสมบัติ ราชโอรส ราชธิดา ราชพัสดุ ราชธานี ราชรถ
         ๕. ใช้คำ ทรง ประกอบข้างหลังคำนามสามัญ เพื่อให้เป็นคำนามราชาศัพท์ เช่น ช้าง-ทรง ม้าทรง รถทรง เรือทรง เครื่องทรง
         ๖. ใช้คำ ทรง นำหน้าคำเพื่อทำให้เป็นคำราชาศัพท์ เช่น ทรงพระอักษร ทรงดนตรี  ทรงม้า ทรงเมตตา
         ๗. ต้น ใช้ประกอบท้ายคำนามสามัญ เพื่อให้ทราบว่าเป็นของพระมหากษัตริย์ เช่นช้างต้น ม้าต้น เรือต้น รถต้น เครื่องต้น
         ๘. หลวง ใช้ประกอบท้ายคำนามสามัญ เพื่อให้เป็นคำนามราชาศัพท์ และแสดงว่าเป็นของพระมหากษัตริย์ เช่น ลูกหลวง หลานหลวง ข้าหลวง ของหลวง ม้าหลวง สวน-หลวงเรือนหลวง วังหลวง
        ข้อพึงสังเกต คำว่า  “หลวง” ที่เป็นคำสามัญ แปลว่า  “ใหญ่” เมื่อใช้ประกอบคำอื่นไม่เป็นราชาศัพท์ เช่น เมียหลวง ทะเลหลวง ถนนหลวง เขาหลวง และคำว่า “ในหลวง" ข้อมูลจาก : http://www.phutti.net

         คำถาม :  ให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับคำราชาศัพท์

         กิจกรรมเสนอแนะ : ให้นักเรียนนำแถลงการณ์ทีสำนักพระราชวังประกาศ  แล้วสำรวจดูว่ามีคำราชาศัพท์คำใด  และมีความหมายอย่างไร

         การบูรณาการกับสาระการอ่าน  การดู  การฟัง

         แหล่งอ้างอิง

         http://www.phutti.net

         http://cddweb.cdd.go.th

         http://www.norsorpor.com

        



เข้าชม : 7160
นำเสนอโดย : นิตยา ทองดียิ่ง
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
สพม. เขต 13 ตรัง
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12458 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 11970 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 24976 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23231 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27071 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 54806 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 469046 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 67730 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 65711 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 80921 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ฝาแฝดที่มีความเหมือน
เมื่อสาวหล่อควงนายหัว
ไอน์สไตน์ ลูกม้าน้อยตัวเล็กที่สุดในโลก
OTOP เพิ่มรายได้...........ร่ำรวยได้
The Seven Best Diet Foods มาควบคุมน้ำหนักด้วย อาหาร 7 ชนิดกันดีกว่า
รู้ว่าเขาหมดใจ แต่ทำไมยังฮักเหลือเกิน
ไปเชียงราย..หาโอกาส..ตักบาตร "เป็งปุ๊ด"
เซิ้งรสแซ่บ!
เดี่ยวนี้คนไทยสนใจ..แม่สี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์...ภัยมืดใกล้ๆ คุณ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |