[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ถอด'นาธาน' พ้นเยาวชนดีเด่น -โสฬสไตรยางค์
อังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2553
การดำเนินชีวิตของนาธาน นับว่าเป็นความประมาทอย่างยิ่ง      ถอด'นาธาน' พ้นเยาวชนดีเด่น -โสฬสไตรยางค์

                                            

                                           ภาพจาก :  http://static.truelife.com/data


         'อิสสระ'ตั้งฝ่าย กม.เล่นงานแพ่ง-อาญา
                           
       ถอนสิทธิ"นายกฯ"เจ้าของฉายาลับ-ลวง-แหล พ้นรางวัลเยาวชนแห่งชาติ
ชี้อายุเกิน ขาดคุณสมบัติชัดเจนเตรียมแก้ระเบียบอุดช่องโหว่ป้องกันเลียนแบบ
ด้าน “อิสสระ” สั่งตั้งฝ่ายกฎหมาย เล่นงานทั้งแพ่ง-อาญา นาธาน และ
2 พนักงานอาร์เอส ฐานสมรู้ร่วมคิดหลอกลวงด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ
       
           ที่มา : เดลินิวส์  วันอังคาร ที่ 05 มกราคม 2553 เวลา 7:57 น

      การดำเนินชีวิตของนาธาน  นับว่าเป็นความประมาทอย่างยิ่ง   ความดีจะทำให้
เกิดสิริมงคลต่อผู้ปฏิบัติ   มิได้เกิดจากการหลอกลวง  หรือการฉกฉวยโอกาสทั้งที่
รู้ว่า...ไม่ใช่   อีกอย่างชื่อเสียง เกียรติยศนั้น มิได้ได้มาด้วยการร้องขอ  แต่ผู้นั้น
ตั้งมั่นสร้าง  สะสม  และสั่งสมความดี ....โดยใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์  เมื่อได้มาแล้ว
จึงความจะหวงแหนฤๅต่อสู้เพื่อรักษา

เรื่อง  สุภาษิตโสฬสไตรยางค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ที่มา   โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์  เดิมเป็นสุภาษิตภาษาอังกฤษ   
โปรดเกล้าฯให้กวีในราชสำนักแปล  และ ประพันธ์เป็นโคลงภาษาไทย  แก้ไขให้ถูกต้อง
ตามความในภาษาอังกฤษ
             สุภาษิต   แปลว่า   คำพูดที่ถือเป็นคติ
            โสฬส     แปลว่า    สิบหก
            ไตรยางค์   แปลว่า องค์สาม
   สุภาษิตโสฬสไตรยางค์  แปลว่า สุภาษิตที่จำแนกเนื้อความได้ ……หมวด หมวดละ…ข้อ

จุดมุ่งหมายในการแต่ง   เพื่อแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ควรละเว้น  ๑๖  หมวด
            หมวดละ ๓  ข้อ  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ  มีความเจริญในชีวิต

สาระสำคัญของเรื่อง มีบทนำ ๑ บท เนื้อเรื่องมี  ๑๖  บท และบทสรุป ๑ บท
              ซึ่งบอกจำนวนสุภาษิตว่ามี
 ๑๖  หมวด  หมวดละ  ๓  ข้อ รวมเป็น ๔๘  ข้อ  ดังนี้
 ๑. สามสิ่งควรรัก คือ   ความกล้า   ความสุภาพ  ความรักใคร่
 ๒. สามสิ่งควรชม คือ   อำนาจปัญญา   เกียรติยศ    มีมารยาทดี
 ๓. สามสิ่งควรเกลียด คือ     ความดุร้าย  ความหยิ่งกำเริบ   อกตัญญูู
 ๔. สามสิ่งควรรังเกียจติเตียน คือ  ชั่วเลวทราม  มารยา  ฤษยา
 ๕. สามสิ่งควรเคารพ คือ   ศาสนา   ยุติธรรม  สละประโยชน์ตนเอง
 ๖. สามสิ่งควรยินดี คือ    งาม    ตรงตรง    ไทยแก่ตน
 ๗. สามสิ่งควรปรารถนา คือ   ความสุขสบาย  มิตรสหายที่ดีดี   ใจสบายปรุโปร่ง
 ๘. สามสิ่งควรอ้อนวอนขอ คือ   ความเชื่อถือ  ความสงบ   ใจบริสุทธิ์
 ๙. สามสิ่งควรนับถือ คือ   ปัญญา   ฉลาด   มั่นคง
 ๑๐. สามสิ่งควรจะชอบ คือ   ใจอารีสุจริต    ใจดี   ความสนุกเบิกบานพร้อมเพรียง
 ๑๑. สามสิ่งควรสงสัย คือ   ยอ   หน้าเนื้อใจเสือ    พลันรักพลันจืด
 ๑๒. สามสิ่งควรละ คือ      เกียจคร้าน    วาจาฟั่นเฝือ   หยอกหยาบแลแสลงฤาขัดคอ
 ๑๓. สามสิ่งควรจะกระทำให้มี คือ   หนังสือดี  เพื่อนดี   ใจเย็นดี
 ๑๔. สามสิ่งควรจะหวงแหนฤๅต่อสู้เพื่อรักษา คือ   ชื่อเสียงยศศักดิ์  บ้านเมืองของตน
       มิตรสหาย
 ๑๕. สามสิ่งควรครองไว้ คือ   กิริยาที่เป็นในใจ   มักง่าย   วาจา
 ๑๖. สามสิ่งควรจะเตรียมเผื่อ คือ   อนิจจัง  ชรา  มรณะ

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง   ผู้ที่นำสาระสำคัญของโคลงเรื่องนี้ไปปฏิบัติ  ย่อมนำความสุข
                           ความเป็นสิริมงคล   ความเจริญใจมาสู่ตนเอง  เกิดความเจริญในชีวิต 
                           เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองและต่อสังคมส่วนรวม


                                         อ่านโสฬสไตรยางค์เพิ่มเติมที่นี่


ความคิดสร้างสรรค์แบ่งปันหลังเรียน

ให้แบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  ๕  คน  แต่ละกลุ่ม ระดมความคิดวิเคราะห์กรณีตัวอย่างต่อไปนี้
         ๑. จากพฤติกรรมของนาธาน ที่เป็นข่าว  วิเคราะห์ได้ว่านาธานมีข้อบกพร่อง
             ในสุภาษิตโสฬสไตรยางค์   บทใด  ข้อใด  จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง

        ๒. ถ้านักเรียนเป็นนาธาน นักเรียน จะมีวิธีดำเนินชีวิตอย่างไร


กิจกรรมเสนอแนะ
          ๑. แต่งเพลงสรุปสุภาษิตโสฬสไตรยางค์  แล้วนำเสนอหน้าห้อง
          ๒. ช่วยกันวิเคราะห์สุภาษิตโสฬสไตรยางค์  ว่าข้อควรปฏิบัติมีกี่ข้อ อะไรบ้าง 
              และข้อที่ควรระวังมิให้พลั้งเผลอ มีข้อใดบ้าง

กิจกรรมบูรณาการ  
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  เรื่อง คุณธรรมของฆราวาส
         กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาฯ  เรื่อง การคบเพื่อน

ที่มา :  เพลินพิศ สุพพัตกุล แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย ขั้น  ม.๒
          เพลินพิศ สุพพัตกุล หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาภาษาไทย   ขั้น ม.๒

 เข้าชม : 39575
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12949 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12442 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25572 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23815 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27673 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55645 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473241 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68312 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66263 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81733 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
อย่างเดียว..ที่เหลือจากระเบิดนิวเคลียร์
อัตราส่วนง่ายๆในโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
แผ่นดินไหวเกี่ยวอะไรกับลอการิทึม
เป็นพุทธแต่ปาก จึงหลงวัฒน์
มองพิศสกิดเส้นใย
มะระขี้นก ประกบ เบาหวาน
เช็คช่วยชาติ......ช่วยหนูประมาณค่า
คุณรู้จัก,,ส้วม ดีแค่ไหน
การค้นหาภาพเหมือนบน Google (Similar Image)
กำแพงเมืองจีน (Great Wall) . . .ยาวมากกว่าที่คุณคิด !
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |