[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา
เรามาเรียนรู้...เกี่ยวกับประวัติกรีฑาในประเทศและต่างประเทศ
อังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2553
ประวัติความเป็นมาของกรีฑาในประทศและต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างละเอียดในการศึกษาครั้งนี้   


ภาพจาก..sporthero.sat.or.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้                    สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)

                         สาระที่ 3 :  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย  เกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล
                         มาตรฐาน พ 3.1:  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
                         มาตรฐาน พ 3.2: รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำ
                                                 อย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา  มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณ
                                                 ในการแข่งขัน  และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหว้ง

      1.สามารถอธิบายและเข้าใจในประวัติของกรีฑาในประเทศและต่างประเทศ
      2.สามารถวิเคราะห์ความเป็นมาของกรีฑาและปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว

เนื้อหาสาระ

ประวัติความเป็นมาของกรีฑา 
     นับย้อนหลังไปในสมัยกรีกเรืองอำนาจ ชาวกรีกสมัยนั้นส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าซีอุสว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุด และจัดให้มีพิธีบวงสรวง ซึ่งในพิธีบวงสรวงมีกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมส่วนหนึ่งก็คือการแข่งขันกีฬา โดยจัดขึ้นที่เชิงเขาโอลิมปัส เมืองโอลิมเปีย เรียกชื่อการแข่งขันนี้ว่า รัฐพิธีโอลิมปิก ซึ่งถือว่าเป็นการกำเนิดกีฬาโอลิมปิก
     กีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณ (Ancient Olympic Games) ของกรีกจัดขึ้น 4 ปี ต่อครั้ง จะเริ่มตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานยืนยัน แต่ที่มีหลักฐานบันทึกไว้และถือกันว่าเป็นกีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณครั้งที่ 1 คือ การแข่งขันซึ่งจัดในปี 776 ก่อนคริสต์ศักราช กรีฑามีบทบาทสำคัญในกีฬาโอลิมปิกเป็นอย่างมาก กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 13
มีการแข่งขันวิ่ง 192 เมตรอย่างเดียว และต้องแข่งขันเสร็จภายในวันเดียว ครั้งที่ 18 เพิ่มการแข่งขันมวยปล้ำและปัญจ   กรีฑา ซึ่งปัญจกรีฑาประกอบด้วยการวิ่ง การกระโดดไกล การพุ่งแหลน การขว้างจักร และมวยปล้ำ หลังจากนั้นได้เพิ่มกีฬาอื่น ๆ เข้าไปอีก และเพิ่มจำนวนเวลาในการแข่งขันเป็น 5 วัน สำหรับผู้ชนะในการแข่งขันจะได้รับมงกุฎที่
ทำด้วยใบมะกอกเป็นรางวัล
    นอกจากกรีกจะใช้กีฬาเพื่อประโยชน์ในการบวงสรวงเทพเจ้าที่ตนนับถือแล้ว ชนชาติกรีกยังถือว่ากีฬาโดยเฉพาะกรีฑามีคุณประโยชน์ในการสร้างประชาชนพลเมืองของกรีกให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะรับใช้และปกป้องชาติบ้านเมือง
    หลังจากกรีกตกอยู่ใต้อำนาจของโรมัน เมื่อประมาณกลางศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราชโรมันยังคงจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกต่อมาเพื่อสนองความต้องการของสาธารณชนแต่มาตรฐานการกีฬาเริ่มด้อยลง ต่อมาในสมัยจักรพรรดิทีโอโดซิอัสที่ 1 (Theodosius 1) แห่งโรมัน ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ทรงรังเกียจว่ามีพวกนอกศาสนาร่วมแข่งขันจึงให้เลิกกีฬาโอลิมปิกเสียตั้งแต่ พ.ศ. 937 เป็นอันว่ากีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณซึ่งจัดมานานถึง 1,200 ปี ได้ถึงวาระสิ้นสุดลง
    กีฬาโอลิมปิกหยุดไปเป็นเวลานานถึง 15 ศตวรรษ จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 บารอน ปิแอร์ เดอกูเบอร์แตง (Baron Pierre de Coubertin, พ.ศ. 2406 – 2480) ชาวฝรั่งเศสได้ริเริ่มฟื้นฟูกีฬาโอลิมปิกขึ้นมาใหม่ทำให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยปัจจุบัน (Modern Olympic Games) ครั้งแรกขึ้นใน พ.ศ. 2439 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ การที่กำหนดให้กรีกเป็นสถานที่แข่งขันครั้งแรกก็เพื่อเป็นเกียรติแก่ถิ่นกำเนิดของกีฬาโอลิมปิก
    ในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่ ยังคงให้ความสำคัญต่อกรีฑาเช่นกันประเภทกรีฑาที่แข่งขันในโอลิมปิกครั้งแรกนี้ ได้แก่ วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 400 เมตร วิ่ง 800 เมตร วิ่ง 1,500 เมตร วิ่งมาราธอน วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร กระโดดสูง กระโดดค้ำ กระโดดไกล  วิ่งเขย่งก้าวกระโดด ทุ่มน้ำหนัก และขว้างจักร
    กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 2 จัดที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และต่อมาได้เวียนไปจัดตามประเทศต่าง ๆ โดยจัด 4 ปีต่อครั้ง เช่นเดียวกับโอลิมปิกสมัยโบราณ แต่มีเว้นไปบ้างในช่วงเวลาที่เกิดสงครามโลก
    ใน พ.ศ. 2455 ได้มีการจัดตั้งองค์การระดับนานาชาติที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกรีฑาโดยเฉพาะ คือ สหพันธ์กรีฑานานาชาติ (International Amateur Athletic Federation ชื่อย่อว่า IAAF) โดยมีประเทศสมาชิก 207 ประเทศ IAAF ได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑาในระดับนานาชาติขึ้น คือ การแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก
    นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกรีฑารายการต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การแข่งขันกรีฑาในร่ม การแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์เอเชีย การแข่งขันกรีฑาในกีฬาเอเชียนเกมส์ การแข่งขันกรีฑาในกีฬาซีเกมส์ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ
    ในการแข่งขันรายการที่สำคัญของโลกล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญต่อกรีฑาทั้งสิ้น ทั้งนี้การแข่งขันกรีฑารายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาภายหลังนั้น ก็เกิดจากแนวความคิดของการแข่งขันกรีฑาในกีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณนั่นเอง

ประวัติกรีฑาในประเทศไทย
    กระทรวงธรรมการ (ปัจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑานักเรียนขึ้นครั้งแรก ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2440 ณ ท้องสนามหลวง ในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนั้นพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดการแข่งขันและทอดพระเนตรการแข่งขัน ได้เชิญพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครั้งนั้นด้วย การแข่งขันกรีฑานักเรียนในครั้งแรกนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เป็นที่สนใจของนักเรียนและประชาชนโดยทั่วไป ต่อมากระทรวงธรรมการได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑานักเรียนเป็นประจำทุกปี
    การแข่งขันกรีฑานักเรียนซึ่งได้เริ่มแข่งขัน ณ ท้องสนามหลวงนั้น ต่อมาได้เปลี่ยนสถานที่มาแข่งขันที่สนามโรงเลี้ยงเด็ก และมีการแสดงทางการฝีมือของนักเรียนด้วย ต่อจากนั้นก็ย้ายสนามแข่งขันไปแข่งที่โรงเรียนมัธยมราชบูรณะ (ปัจจุบันคือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) ซึ่งในการแข่งขันได้เพิ่มกิจกรรมอย่างอื่นเข้าไปด้วย เช่น การแสดงกายบริหาร การโหนราว  การไต่บันไดโค้ง การหกคะเมนบนหลังม้า การหกคะเมนไม้คู่ การหกคะเมนไม้เดี่ยว การเล่นว่าย การเล่นชิงช้า  การหัดแถว การชักเย่อ การกระโดดสูง การวิ่งข้ามรั้ว การวิ่งเก็บของ การกระโดดไกล การวิ่งเร็วระยะทาง 2 เส้น การวิ่งรอบกระสอบ การวิ่งทนระยะทาง 10 เส้น  เป็นต้น และต่อมาใน พ.ศ. 2484 ได้เปลี่ยนสถานที่ไปแข่งขันที่บริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ
    พ.ศ. 2484 ได้มีการจัดตั้งสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขึ้น อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมพลศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาประเภทมหาวิทยาลัยและประชาชนแทนกรมพลศึกษา
    พ.ศ. 2504 ได้จัดตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬาประชาชน โดยให้จัดมีการแข่งขันกรีฑาและกีฬาต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี เรียกกันโดยทั่วไปว่า กีฬาแห่งชาติ และให้ถือว่ากรีฑาเป็นกีฬาหลักที่ต้องจัดให้มีในการแข่งขันทุกครั้ง

    พ.ศ. 2528 เปลี่ยนชื่อองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นการกีฬาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีเอกชนหลายแห่งได้ให้ความสำคัญต่อกรีฑาของประเทศไทย โดยจัดให้มีการแข่งขันกรีฑารายการต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยร่วมกับสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ประเด็นคำถาม
        1. การสร้างเสริมสุขภาพทางกายในการเล่นกรีฑามีผลดีอย่างไร
        2. นักเรียนคิดว่าการเล่นกรีฑาให้ประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไร
        3. นักเรียนบอกได้ไหมว่าการเล่นกรีฑามีผลกระทบกับร่างกายดีอย่างไร
      
กิจกรรมเสนอแนะ 
        1. ให้นักเรียนไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในห้องสมุดโรงเรียนหรืออินเตอร์เน็ต
        2. จัดนิทรรศการ หรือจัดบอร์ดเกี่ยวกับความเป็นมาของกรีฑา
        
การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ
        1. ภาษาไทย     การอ่านจับใจความ  การสรุปบทความ
        2. วิทยาศาสตร์  ระบบการไหลเวียนโลหิตและการเต้นของหัวใจ
        3. คณิตศาสตร์   การคำนวณเวลาในของแต่ละยุคของกรีฑา
        4. สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) อาหารและโภชนาการสนองต่อการอออกำลังกาย

แหล่งข้อมูลที่มา...เอกสารประกอบการเรียนกรีฑา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


เข้าชม : 231106
นำเสนอโดย : เจริญ พหลทัพ
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา ล่าสุด
นอนไม่หลับเป็นภัยกับผู้สูงอายุ เป็นชนวนโรคความดันโลหิตสูง
โดย : [เข้าชม : 22155 ]
รู้ได้ไงว่าเราเป็น เบาหวาน!!!
โดย : [เข้าชม : 36644 ]
ถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิง Female Condom(FC.)
โดย : [เข้าชม : 61570 ]
ถุงยางอนามัยชาย( Condom)
โดย : [เข้าชม : 96141 ]
แคปซูลคุมกำเนิดหรือยาฝังคุมกำเนิด (ปรับปรุง2558)
โดย : [เข้าชม : 61889 ]
ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน
โดย : [เข้าชม : 70861 ]
แผ่นแปะคุมกำเนิด(พลาสเตอร์คุมกำเนิด)
โดย : [เข้าชม : 55339 ]
อยากปึ๋งปั๋ง ระวังเสี่ยงตาย!
โดย : [เข้าชม : 54558 ]
ฝ้าขาวในน้ำประปา คืออะไร ดื่มได้หรือไม่
โดย : [เข้าชม : 55288 ]
ประวัติกีฬาฟุตซอล
โดย : [เข้าชม : 68373 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Tree house
วัฒนธรรมไทย
Verb คำกริยาน่ารู้
Verb คำกริยาน่ารู้ II
กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย(การหยดสี)
อปท.
Google ให้คุณสั่งค้นด้วยคำพูด
ทำไมนะ….. สัตว์ปีกจึงไม่มีฉี่
สารอาหาร ... เท่าไหร่ถึงจะพอ
Baguette
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |