[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
ดวลแข้งเล็กๆทั่วไทย
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2553
สามัคคีคือพลัง งานทุกอย่างถึงแม้จะยากสักเพียงใด ก็กลายเป็นง่าย   

ขอบคุณภาพจากhttp://www.khaosod.co.th

     

             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย เชิญร่วมชมและเชียร์นักกีฬาจำนวน 30 ทีมจากกว่า 300 ทีมทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค กีฬา "สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 5" ในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันเสาร์ที่ 23 ม.ค.นี้ ที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) กรุงเทพฯ คุณแม่สุนันท์ เลาหเธียรประธาน คุณแม่น้องเอย สาวน้อยนักวิ่งโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กทม. ที่มาให้กำลังใจลูกสาวอยู่ข้างสนามในรอบคัดเลือก กล่าวว่า เคยได้ยินน้องเล่าให้ฟัง เวลาไปฝึกซ้อมกับเพื่อนๆ หลังเลิกเรียน แต่นึกภาพไม่ออกว่าจะแข่ง ออกมาเป็นแบบไหน พอได้มาสัมผัสบรรยากาศข้างสนามทำให้ได้รู้ว่าเป็นการแข่งขันที่ต้องใช้ความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจ และการฝึกซ้อมร่วมกันเป็นอย่างดี
 ผู้ฝึกสอนทีม โรงเรียนศึกษาสรรค์ กล่าวว่า ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันมาตลอดตั้งแต่ปีแรก ปีนี้นับว่าประสบความสำเร็จมากที่สุด ต้องยกความดีให้เด็กๆ ทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมและพยายาม มาด้วยกัน การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยจะทำให้ดีที่สุด   ที่มาของข่าว http://www.khaosod.co.th/

กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนบอกความหมายของความสามัคคีได้ได้
2.นักเรียนบอกพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามัคีได้
3.นักเรียนบอกธรรมที่ปฎิบัติแล้วก่อให้เกิดควาสามัคคี

      ความสามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุ ผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์

ขอบคุณภาพจากhttp://www.khaosod.co.th

      

    ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ขอบคุณที่มา http://www.tlcthai.com/webboard/view_

        ปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดความสามัคคี คือ ความสามัคคีกลมเกลียวกัน หรือความร่วมมือและร่วมใจกัน เป็นสิ่งที่สำคัญที่คนไทยทุกคน ๆ คนพึงมีอยู่ในจิตสำนึก และช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น พื้นฐานที่สุดของการจรรโลงความสามัคคีกลมเกลียวกันให้บังเกิดขึ้น และดำรงอยู่ต่อไปอย่างแน่นแฟ้น คือ การรู้จักหน้าที่ของตนเอง ในหมู่สมาชิกของสังคม และประเทศนั้น ๆ กล่าวคือ ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปให้ทันการณ์ทันเวลา โดยเต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถ และโดยบริสุทธิ์จริงใจ ผลงานของแต่ละคนจักได้ประกอบส่งเสริมกันขึ้นเป็นความสำเร็จและความมั่นคงของชาติ

     การที่จะเกิดความสามัคคีได้ในการกระทำต้องเริ่มจากใจภายในเสียก่อน ถ้าทุกคนมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ว ประเทศชาติย่อมคลาดแคล้วจากภัยของศัตรู และตั้งมั่นมีความสุขสมบูรณ์อยู่ได้ หากขาดความสามัคคี ไม่รักใคร่ไว้วางกัน ปราศจากความปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การดำเนินงานย่อมจะไม่สำเร็จ ธรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะคือ

สังคหวัตถุ ๔ ประการซึ่งได้แก่

      ๑.ทาน คือ การให้ปันของแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ และศิลปวิทยา
      ๒.ปิยวาจา คือ พูดจาปรารัยด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไพเราะเป็นที่เจริญใจ มีวาจาที่นิ่มนวลไพเราะ อ่อนหวาน เป็นคุณ ทำให้เกิดความพอใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟัง 
       .อัตถจริยา คือ การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกัน ช่วยเหลือกันด้วยกำลังกาย กำลังความคิด และกำลังทรัพย์ เป็นต้น 
    ๔.สมานัตตตา คือ ความเป็นผู้วางตนเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตามที่ควรจะเป็น วางกิริยาอัธยาศัยให้เหมาะกับฐานะ หรือตำแหน่งหน้าที่
      การปฏิบัติตามธรรม ๔ ประการ ข้างต้น เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติ ความสามัคคีย่อมจะเกิดขึ้นขอบคุณของข้อมูล http://www.bloggang.com/

เนื้อหาเหมาะสมกับช่วงชั้นที่ 2  และช่วงชั้นที่ 3

คำถามชวนคิด

  1.ความสามัคคีมีความหมายว่าอย่างไร
  2.การไม่มีความสามัคคีจะได้รับผลจากการปฏิบัติตนอย่างไร

กิจกรรมเสนอแนะ  
   1.
 ปฏิบัติตนที่แสดงว่าเป็นผู้มีความสามัคคี  
   
2. ยกย่องชมเชยบุคคลที่แสดงออกถึงการมีความสามัคคี

การบูรณาการกับสาระอื่น

   ทุกสาระการเรียนรู้

อ้างอิงแหล่งข้อมูล

http://www.khaosod.co.th/view
http://www.tlcthai.com
http://www.bloggang.com

http://play.kapook.com/dookdik/animation/cat-372เข้าชม : 5197
นำเสนอโดย : เตือนใจ บุตรโต
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
สพท.ชัยภูมิ เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย ล่าสุด
ปลอดภัยไว้ก่อน
โดย : [เข้าชม : 46846 ]
วีดีโอ เรามานับเลขกันเถอะปฐมวัย
โดย : [เข้าชม : 47157 ]
การสอนแบบมีลติมิเดียระดับปฐมวัยกิจกรรมเกมการศึกษา
โดย : [เข้าชม : 46035 ]
กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย(การหยดสี)
โดย : [เข้าชม : 64383 ]
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โดย : [เข้าชม : 41721 ]
เด็กพูดไม่ชัด ทำไงดี
โดย : [เข้าชม : 44846 ]
อึ้ง! เด็กชายวัย 2 ขวบติดบุหรี่
โดย : [เข้าชม : 42256 ]
ทำไมเด็กต้องอาละวาด?
โดย : [เข้าชม : 44244 ]
ออกกำลังกายตามช่วงอายุ...ชีวิตจะยืนยาว
โดย : [เข้าชม : 46679 ]
พ่อแม่เชื่อ ...ว่า "หนูทำได้"
โดย : [เข้าชม : 42472 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน
เผยวิธีสังเกตอาการ…มะเร็ง
Hovercraft
ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและสากล
ซีดอง /ดองกร้าพยานรักข้ามสายพันธุ์
เดินอย่างเดียวแก้ได้ 7 โรค
มจร.กับ ... ผลวิจัย
เด็กแว้นป่วนเมือง
Youth Hostel
พลาสเตอร์คุมกำเนิด
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |