[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
มาเรียนรู้สร้างสรรค์..การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint กันดีกว่า
อังคาร ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2553
มาเรียนรู้สร้างสรรค์..การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ส่วนประกอบการใช้งานมีอะไรบ้าง   

มาเรียนรู้สร้างสรรค์..การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint กันดีกว่า
      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับช่วงชั้นที่ 1- 2

          
คอมพิวเตอร์นอกจากความสามารถในการพิมพ์เอกสารยังสามา รถสร้างภาพจากคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ ปัจจุบันมีโปรแกรมให้เลือกใช้งานมากมายเช่น Photoshop CorelDraw โปรแกรมที่ทำงานสร้างภาพที่มีมาให้พร้อมกับโปรแกรม Windows คือโปรแกรม Paint Brush สามารถเรียกใช้ได้โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories แล้วคลิกเมาส์ที่ Paint Brush เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Paint Brush สามารถใช้ตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย ๆ และใช้วาดรูป มีหลักการทำงานคือ คลิกเมาส์ เลือกปุ่มคำสั่งที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการใช้คำสั่งแล้วนำมาใช้กับรูปภาพที่ใช้งาน

 ส่วนประกอบของโปรแกรม Paint Brush ประกอบด้วย
    1. ไตเติลบาร์ (Title bar) แสดงชื่อโปรแกรม
    2. เมนูบาร์ ( Menu bar) แสดงเมนูคำสั่งของโปรแกรม
    3. ทูลบาร์ (Toolbar) เป็นแถบเครื่องมือที่เป็นปุ่มคำสั่งสำหรับแต่งภาพ
    4. พื้นที่แสดงภาพ เป็นพื้นที่แสดงภาพที่สามารถใช้เครื่องมือทำงานได้
    5. แถบแสดงรูปภาพของเครื่องมือที่เลือกใช้
    6. ช่องแสดงสีหลัก (Foreground) และสีพื้น (Background)

    7. ช่องแสดงจานสีที่มีสำหรับเลือกใช้สีในการทำงาน
    8. ปุ่มโคลส (Close) อยู่ที่ขอบขวาสุดของไตเติลบาร์ เป็นรูปตัว    อักษร x เมื่อคลิกเมาส์ จะเป็นการปิดโปรแกรม
    9. ปุ่มมินิไมซ์ (Minimize button ) ใช้ลดขนาดหน้าต่างโปรแกรม
    10. ปุ่มแมกซิไมซ์ (Maximize button) ใช้ขยายหน้าต่างการทำงาน
 

 การใช้แถบเครื่องมือ (Toolbar)
ใช้งานโดยการคลิกที่ปุ่มเครื่องมือที่ต้องการใช้งาน จากนั้นคลิก เมาส์ เลือกลักษณะของเครื่องมือที่มีอยู่ต่าง ๆ กัน ตามความเหมาะสมกับงานแล้วใช้งานโดยอาศัยการทำงานจาก เมาส์ เพื่อเลือกภาพและแสดงตำแหน่งของเป้าหมายที่อยู่ในพื้ นที่แสดงภาพ
 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นการฝึกการใช้เมาส์อย่างหนึ่ง สำหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่ จะได้มีโอกาสได้ฝึกการใช้เครื่องมือ ปุ่ม ต่าง ๆ และโครงสร้างของ Windows ให้ชำนาญขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนสร้างส รรค์ทางศิลปะ เป็นการคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งด้วย
 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Paint
คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เริ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป

 


 
 การออกจากโปรแกรม Paint
คลิกที่เมนู File เลือกคำสั่ง Exit
 การใช้กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดหรือระบายสี
การเลือกเครื่องมือใด ๆ ให้ใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือนั้น
 การใช้ดินสอ
    1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ดินสอ 
    2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปดินสอ ใช้วาดอะไรก็ได้แล้วค่ะ
    3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่
 การใช้แปรงทาสี
   1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป แปรงทาสี  
   2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปแปรงทาสี ใช้วาดรูปอะไรก็ได้แล้วค่ะ
   3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่
   4. ลองเปรียบเทียบดูว่า รูปที่วาดด้วยแปรงทาสี ปลายจะใหญ่กว่าวาดด้วยดินสอ
 การใช้สีสเปรย์
   1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป สีสเปรย์ 
   2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกระป๋องส ีสเปรย์แล้วลองใช้เมาส์กดแล้วลากและปล่อยจะพ่นเหมือน สเปรย์
   3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ แล้วลองพ่นดูใหม่
   4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของหัวสเปรย์ ลองคลิกดู แล้วลองพ่นใหม่ซิคะ
 การวาดเส้นตรง
   1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นตรง  
   2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วนักเรียนลองใช้เมาส์กดและลากดูจะเป็นเส้นตามที่เรา ลาก   
   3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
   4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกดู แล้วไปลากเส้นดูใหม่
 การวาดเส้นโค้ง
   1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นโค้ง  
   2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลองลากไปตามต้องการหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกตรงกลาง เส้นแล้วดึงให้มีส่วนโค้งเราก็จะได้เส้นโค้งตามต้องการ
   3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ
   4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกเปลี่ยนขนาดของเส้นตามที่เราต้องการ


 การวาดเส้นอิสระ
   1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นอิสระ 
   2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลากไปตามที่เราต้องการเมื่อต้องการจะหยุดให้กดเมาส์ดับเบิลคลิกถึงจะหยุดเส้นได้
   3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
   4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
 การวาดรูปหลายเหลี่ยม หรือ สี่เหลี่ยมมน
   1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป เหลี่ยม  หรือ 
   2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไ ปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าต้องการให้เป็นรูปสี่เ หลี่ยมจัตุรัสต้องกดปุ่มShiftค้างไว้ด้วย
   3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
   4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
 การวาดรูปวงกลม / วงรี
   1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป วงกลม 
   2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไ ปจะเป็นรูปวงรีถ้าต้องการให้เป็นรูปวงกลมต้องกดปุ่มS hiftค้างไว้ด้วย
   3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
   4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
 การใช้ยางลบ
   1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ยางลบ 
   2. นำมาวางบนพื้นที่วาดรูป แล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไป จะเป็นรูปก้อนเหลี่ยมเล็กๆ ถ้าต้องการให้ยางลบก้อนใหญ่ให้กดปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มขนาดได้
ถ้าต้องการลดขนาดของยางลบ ก็กดปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อลดขนาดได้
   3. นำยางลบมาลบรูปภาพ โดยการกดเมาส์ถูไปมาบนรูปที่ต้องการลบ
 การเลือกถังสี
   1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ถังสี 
   2. สามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้ แล้วนำไปคลิกบนรูปที่นักเรียนต้องการ
 การเลือกสีหลักและสีพื้น
   1.เลื่อนตัวชี้ตำแหน่งไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มซ้าย ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีหลัก
   2. เลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง ไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มขวา ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีพื้น
 การใช้เครื่องมือรูปตัดอิสระ รูปตัดแบบสี่เหลี่ยม
สำหรับการย้ายหรือตัดส่วนประกอบของรูป มีวิธีดังนี้
   1. ใช้เมาส์คลิกที่รูปเครื่องมือ  หรือ 
   2. นำมาลากให้เป็นรูปไข่ปลาตัดให้ได้รอบรูป หรือส่วนของรูปที่ต้องการตัด
   3. ใช้เมาส์จับชิ้นส่วนของรูป ลากไปตามที่ต้องการ แล้วปล่อย
 การพิมพ์ข้อความ
   1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ 
   2. นำมาลากบนพื้นที่วาดภาพ จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
   3. ให้ใช้เมาส์ ดึงจุดดำตรงกลางกรอบสี่เหลี่ยม แล้วลากปรับให้ยาวพอจะพิมพ์ข้อความได้
   4. ให้คลิกที่เมนู View เลือกคำสั่ง Text Toolbar
   5. ให้เลือกแบบตัวอักษร ที่ลงท้ายด้วย UPC จะเป็นภาษาไทย
   6. เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้อง การได้ ดังตัวอย่าง
 
 การขยายภาพ
     1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ 
     2.เลือกจำนวนเท่าที่ต้องการจะขยายส่วนของภาพจากส่วนข องกล่องเครื่องมือภาพจะขยายตามจำนวนเท่านั้น 3.หากเลือกจำนวนเท่าเป็น1xจะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมขึ้นให้เลื่อนช่องสี่เหลี่ยมที ่ได้ไปยังส่วนที่ต้องการขยายเพื่อดูรายละเอียดแล้วคลิก

 การกลับสู่ขนาดเดิม กระทำได้โดย
    1. เลือกเครื่องมือ  จากกล่องเครื่องมืออีกครั้ง
    2. คลิกที่รูปนั้น
 การบันทึกจัดเก็บ
    1. คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Save As จะพบภาพ
    2. คลิกเปลี่ยนแฟ้มที่จะบันทึกว่าจะให้อยู่ในแฟ้มไหน เช่น ในแผ่นดิสก์ ก็เลือก 3.5Floppy(A)
    3. ตอบ Save
    4. ให้ออกจากโปรแกรม
การเรียกแฟ้มเดิมขึ้นมา
    1.คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Open จะพบภาพ 
    2. เลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการ ตอบ Open
    3. เมื่อได้แฟ้มงานที่ต้องการแล้วนำมาแก้ไขเสร็จแล้ว ให้จัดเก็บอีกครั้งโดยคลิกที่เมนูFileเลือกคำสั่ง Save และปิดแฟ้มออกจากโปรแกรม

ชวนคิดหลังเรียน
 
  1.  วาดภาพตามจินตนาการคนละ 1 ภาพ
   2.  แปลคำศัพท์คอมพิวเตอร์คนละ 10 คำ

กิจกรรมเสนอแนะ
  
1. ฝึกวาดภาพ  ควรใช้เครื่องมืออย่างคบถ้วน
   2. สร้างชิ้นงานตามจินตนาการ 
ที่มา
http://www.thaigaming.com/articles/55182.htm
http://www.bpp.go.th/e-learning/windowsxp_6.html
http://2poto.com/html/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=350
http://wbi.dru.ac.th/dcc/e-lea/win/part05.php
http://www.kusolsuksa.com/webboard/index.php?topic=593.0
http://lumtian.blogspot.com/2008/07/40.html
http://www.nongchangkuen.com/e-learning/4/before.phpเข้าชม : 22016
นำเสนอโดย : นายมณเฑียร โคกเขา
โรงเรียนบ้านลำแคลง
สพท.ตรัง1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
การตกแต่งผ้าฮิญาบแบบง่ายๆด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 39126 ]
อาหารเพื่อสุขภาพรายวัน
โดย : [เข้าชม : 35588 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : การทอผ้าไหม
โดย : [เข้าชม : 38807 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : อาหารพื้นบ้าน
โดย : [เข้าชม : 43329 ]
การตกแต่งผ้าฮิญาบ(ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม)ด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 62218 ]
การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา (mental skills; Knowledge)
โดย : [เข้าชม : 66107 ]
เดอ โบโน. เอ็ดเวิร์ด.กับคุณค่าของเหรียญหกเหรียญ
โดย : [เข้าชม : 64134 ]
น้ำท่วมอีกแล้ว
โดย : [เข้าชม : 63350 ]
มาเริ่มต้นใช้งานกับแผนการสอนครูเนาว์ ปี2555
โดย : [เข้าชม : 68671 ]
เจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ
โดย : [เข้าชม : 120771 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Tense: คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร
ท่าไม้รำที่ 3....ของกระบี่กระบอง
ชาวนาลุ้นข้าวแพงเหมือนทองคำ
โครงงานการสูญเปล่าของขยะ
ภูมิอากาศโลก(ตอนที่ 1)
งานดอกไม้ประดิษฐ์ กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
รายวิชาโครงงานกับแผนการจัดการเรียนครูเนาว์ แผน4
โครงงานการสูญเปล่าของขยะในโรงเรียน (ตอน 2)
Past Simple Tense: อดีตธรรมดา
ภูมิอากาศโลก(ตอนที่ 2)
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |