[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
บุญเดือนหก คืออะไรใครรู้บ้าง
ศุกร์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2553
ประเพณีความเชื่อ ควบคู่กับความศรัทธาจนกลายมาเป็นศิลปวัฒนธรรมภาคประจำอีสาน   

         

                                                                                                

 

 ที่มาภาพ   www.images.google.co.th

         นี่ก็ย่างเข้าเดือนหกแล้ว ว่ากันว่าใครที่ได้ไปเที่ยวจังหวัดยโสธรช่วงนี้จะได้ยินเสียงกลองผสมผสานการขับขานบอกถึงตำนานบั้งไฟด้วยจังหวะแบบพื้นเมืองอีสาน บุญเดือนหก หรือ ประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นประเพณี เก่าแก่ที่ดีงามสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทั้งยังเป็นประเพณีที่ผู้คนให้ความสนใจมานานนับหลายชั่วอายุคน เชื่อกันว่าเป็นการบูชาพญาแถน เทพเจ้าผู้บันดาลน้ำฝน สำหรับงานบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2553 โดยงานนี้จัดเพื่อมุ้งเน้นความสามัคคี สืบสานประเพณีดั้งเดิม

         จากประเด็นข่าวข้างต้นทำให้นึกถึงขบวนแห่ที่มีศิลปวัฒนธรรมของทางภาคอีสาน ที่สวยงาม มีความพร้อมเพียง มุ่งเน้นความความสนุกสนาน ที่ใช้ในงานบุญต่างๆ และ ในขบวนแห่ก็มักควบคู่มากับการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานนั้นคือการ เซิ้ง ซึ่ง เซิ้งที่ว่านั้นคือ เซิ้งบั้งไฟ


                          เนื้อหา สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ นาฏศิลป์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

            มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์   วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
            มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

 

           คำว่า เซิ้ง หมายถึง  ศิลปะการแสดงของภาคอีสาน ลีลาจังหวะการร่ายรำเน้นจังหวะการย่ำเท้าประกอบเพลงด้วยความคึกครื้น สนุกสนาน  

           ประวัติประเพณีบั้งไฟ

           กล่าวกันว่าเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็น พญาคันคาก แสดงธรรมจนเหล่ามนุษย์เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจนลืมถวายเครื่องบัดพลี แด่พญาแถน ทำให้เกิดความโกรธ จึงสาปให้มนุษย์ไม่มีฝนตกนานเจ็ดปี เจ็ดเดือน เจ็ดวัน ทำให้แห้งแล้งไปทุกหย่อมหญ้า ต่อเมื่อพญาคันคาก อาสาออกไปรบกับพญาแถน พญาแถนได้รับความพ่ายแพ้ จึงร้องขอชีวิต โดยมีข้อตกลงว่า หากมวลมนุษย์จุดบั้งไฟขึ้นไปบนเมืองสวรรค์ พญาแถนก็จะบันดาลให้ฝนตก หากเมืองสวรรค์ได้ยินเสียงกบ เขียดร้อง ให้รับรู้ว่าฝนตกลงมาโลกมนุษย์แล้ว และเมื่อพญาแถนได้ยินเสียง สนูว่าว ให้บันดาลให้ฝนหยุดตก เพราะถึงฤดูกาลการเก็บเกี่ยวแล้วประเพณีบุญบั้งไฟจึงถือกำเนิดนับแต่นั้นมา

 

                                 ที่มาภาพ   www.images.google.co.th

            การแสดงเซิ้งบั้งไฟ เป็น การแสดง เรื่องราวในงานประเพณีแห่บั้งไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์การแข่งขันบั้งไฟ โดยมีวัตถุประสงค์จะใช้กิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์ สื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้ถึงอดีตและความเป็นมา ของวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ และตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสืบสานและเผยแพร่สู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป


                             ตัวอย่างกาพย์เซิ้งบั้งไฟ

          โอ เฮาโอศรัทธา เฮาโอ               ขอเหล้าเด็ดนำเจ้าจักโอ
  ขอเหล้าโทนำเจ้าจักถ้วย                  หวานจ้วยๆต้วยปากหลานชาย
  เอามายายหลานชายให้คู่                  ขั่นบ่คู่ตูข่อยบ่หนี
  ตายเป็นผีกะสินำมาหลอก                 ออกจากบ้านกะสิหว่านดินนำ
  หว่านดินนำกะให้แม่สาวย้าน เป็นต้น  

 ขอบคุณที่มาของกาพย์


            การแต่งกาย

            คือสวมเสื้อแขนกระบอกย้อมคราม มีการตกแต่งตัวเสื้อด้วยด้ายสีและกระดุมสีต่างๆ  นุ่งโสร่งหรือผ้าซิ่นมัดหมี่คั่นต่อตีนซิ่น ที่เอวจะแขวนกระดิ่งหรือกระพรวนคอวัว สวมหมวกกาบเซิ้ง พาดสไบขิดเฉียงไหล่ สวมส่วยมือ

 


 ที่มาภาพ    www.images.google.co.th

           ประเด็นคำถามที่น่าสนใจ
 
 1.เมื่อจุดบั้งไฟแล้วฝนตกจริงตามตำนานหรือไม่
 2. นอกจากเซิ้งบั้งไฟแล้วยังมีเซิ้งชนิดใดที่เกี่ยวกับความเชื่อของคนในชุมชนอีกบ้าง
 

           เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

 1.ให้นักเรียนลองค้นคว้าที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟที่นอกจากจังหวัดยโสธรแล้วมีจังหวัดใดอีกบ้าง
 2.ให้นักเรียนเรียนรู้และศึกษาสภาพบริบทของแต่ละท้องที่ที่มีการแห่บั้งไฟ
 3.ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าการแสดงของภาคอีสานว่ามีการแสดงชนิดบ้างนอกจากการเซิ้ง

           การบูรณาการกับกลุ่มมาระการเรียนรู้

 วิชา ภาษาไทย
   มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

 วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมในสังคมไทย และสังคมโลก อย่างสันติสุข
   

   อ้างอิงแหล่งข้อมูล

 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2553 หน้า 28

 www.google.co.th

   อ้างอิงข้อมูลภาพ

 www.images.google.co.th

www.images.google.co.th     

www.images.google.co.thเข้าชม : 11083
นำเสนอโดย : นิรุตต์ โต๊ะถม
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สพม.34
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ ล่าสุด
ต้นทุนและกำไร (ฐานการเรียนที่ 10)
โดย : [เข้าชม : 20696 ]
การซ่อมผลงานปั้นที่แตกหัก มีรอยร้าว (ฐานการเรียนที่ 9/2)
โดย : [เข้าชม : 20833 ]
การซ่อมผลงานปั้นที่แตกหัก มีรอยร้าว (ฐานการเรียนที่ 9/1)
โดย : [เข้าชม : 20424 ]
การเผาผลงานปั้น (ฐานการเรียนที่ 8/2)
โดย : [เข้าชม : 19936 ]
การเผาผลงานปั้น (ฐานการเรียนที่ 8/1)
โดย : [เข้าชม : 19806 ]
การปั้นตุ๊กตาดิน (ฐานการเรียนที่ 7/2)
โดย : [เข้าชม : 19821 ]
การปั้นตุ๊กตาดิน (ฐานการเรียนที่ 7/1)
โดย : [เข้าชม : 20147 ]
การเทพิมพ์ (ฐานการเรียนที่ 6)
โดย : [เข้าชม : 19641 ]
การปั้นรูปปั้นดินต้นแบบ (ฐานการเรียนที่ 5)
โดย : [เข้าชม : 19688 ]
การสร้างลวดลายบนงานปั้น (ฐานการเรียนที่ 4 )
โดย : [เข้าชม : 19774 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
หนังสือ 6 เล่มที่เด็กไทยควรอ่าน(เล่มที่ 2 รามเกียรติ์)
หนังสือ 6 เล่มที่เด็กไทยควรอ่าน(เล่มที่ 3 นิทานชาดก)
หนังสือ 6 เล่มที่เด็กไทยควรอ่าน(เล่มที่ 4 อิเหนา)
หนังสือ 6 เล่มที่เด็กไทยควรอ่าน(เล่มที่ 5 พระราชพิธีสิบสองเดือน)
หนังสือ 6 เล่มที่เด็กไทยควรอ่าน(เล่มที่ 6 กาพย์เห่เรือ)
เรื่องร้อนแรง เมื่อเสื้อแดงนัดถวายฎีกา
เพราะอะไร ? พระอาทิตย์ไม่เคยหลับ...ที่นอร์เวย์
สภาพสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
หนุ่มเมืองพัทลุงแสวงโชค จับตะหลิวหน้าเตาขายข้าวผัดปู
เปลี่ยนถุงนมให้มีคุณค่า
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |