[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
มิคสัญญี คำนี้น่าสนใจ
อังคาร ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553
กรุงเทพมหานครกำลังก้าวสู่ยุคมิคสัญญีหรือไม่   

เหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารกับกลุ่มผู้ชุมนุม ไม่มีทีท่าว่าจะยุติ ยังจะทวีความรุนแรง  มีคนตายและบาดเจ็บ
เพิ่มมากขึ้น  บ้านเมืองกำลังก้าวสู่ยุคมิคสัญญีหรือ?

ประเด็นข่าวร้อน 
มีบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง กล่าวถึงคำว่า "มิคสัญญี" ว่าเหตุการณ์ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
กลุ่มผู้ชุมนุม จนกระทั้งลุกลามปานปลายไม่มีท่าทีว่าจะยุติ  จนทำให้ผู้คนบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมาก
เรียกเหตุการณ์นี้ว่ามิคสัญญีในกรุงเทพฯ


จากประเด็นข่าว จะเล่าเรื่องคำ "มิคสัญญี"
มิคสัญญี  เป็นคำ บาลี (เข้าหลักตัวสะกดตัวตาม) 
มาจากคำว่า  มิคะ  แปลว่า  สัตว์ป่า จำพวก เนื้อ  กวาง อัเก้ง (พจนานุกรมฯ,๒๕๔๒ : ๘๖๐)
และคำว่า สัญญี  แปลว่า มีความหมายรู้ได้ มีความรู้สึก  มีความระลึก  มีความจำได้ (พจนานุกรมฯ, ๒๕๔๒: ๑๑๒๖)
เมื่อรวมคำ มิคสัญญี แปลว่า ชื่อยุคหนึ่งที่มีแต่รบราฆ่าฟัน เบียดเบียนกัน
ดูเหมือนความหมายจะแตกต่างจากความหมายเดิมอย่างสิ้นเชิง
ดังนั้นต้องพิจารณาเชิง นัย
สัตว์จำพวก เนื้อ กวาง หรือ อีเก้ง เป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษมีภัย  และอาจถูกทำร้ายและถูกฆ่าโดยง่าย
ดังนั้น คนที่ไม่มีอาวุธ  ไม่มีจิตใจที่โหดร้าย มุ่งหวังความสบงสุขอย่างแท้จริง เปรียบเหมือนสัตว์ จำพวก
เนื้อ  กวาง หรือ อีเก้ง ซึ่งอาจถูกทำร้ายจากพวกอัธพาลได้โดยง่าย
ส่วนคำว่าสัญญี มีความหมายใกล้เคียงรากคำศัพท์เดิม คือ มีความคิดว่า...  หรือ มีความสำคัญหมายว่า...
แปลตามนัยของรากศัพท์  มิคสัญญี ก็คือ มีความคิดว่าหรือสำคัญหมายว่าคนพวกนั้นเปรียบเหมือน เนื้อ
กวาง หรือ อีเก้ง จะฆ่าจะฟันเมื่อไหร่ก็ได้
ในอดีต ประเทศเพื่อนบ้านเรา มีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ คนที่ถูกฆ่าเปรียบเหมือน เนื้อ กวาง หรืออีเก้งจริงๆ
ถูกต้อนมารวมกันแล้วระดมยิงด้วยอาวุธร้ายแรง ล้มตายเป็นหมื่นเป็นพัน
อย่างนี้ฟันธงลงไปได้เลยว่า  มิคสัญญี
เหตุการณ์ในกรุงเทพฯ ตั้งวันที่ ๑๐ เมษา ๕๓  เข้าข่าย มิคสัญญี ตามการนำเสนอข่าวหรือไม่ต้องพิจารณา
คนที่ถูกฆ่า เปรียบเหมือน เนื้อ กวาง หรืออีเก้ง หรือไม่ อย่างไร

 

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง คำบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
การนำคำบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย
ภาษาบาลีสันสกฤตถือเป็นภาษาตาย(Dead language)คือเป็นภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ปะบนในภาษาไทย
ผ่านตัวอักษรและเสียง  เนื่องมาจากการเข้ามาของศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม วรรณกรรม บางคำมีความหมายตรงตามตัว
บางคำมีความหมายโดยนัย

คำว่า มิค อ่านออกเสียงได้สองแบบ มิ-คะ หรือ มิก-คะ  เป็นคำนาม
มิคชาติ     เนื้อ  หมู่เนื้อ
มิคลุท,มิคลุทกะ (มิก-คะ-ลุด , มิก-คะ-ลุด-ทะ-กะ)  พรานล่าเนื้อ
มิคเศียร  ชื่อเดือนแรกแห่งจันทรคติ  หรือเดือนอ้าย
มิคี  แม่เนื้อ  นางเนื้อ

สัญญี  มีความรู้สึก เป็นคำวิเศษณ์
วิสัญญี  หมดความรู้สึก  สิ้นสติ  สลบ
วิสัญญีแพทย์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการให้ยาชาและยาสลบ  เป็นคำนาม
วิสัญญีภาพ  ความหมดความรู้สึก ความสิ้นสติ เป็นคำนาม
วิสัญญีวิทยา  วิชาว่าด้วยการให้ยาชายาสลบ เป็นคำนาม

คำถามเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม
มิค สัญญี  เป็นบาลีหรือสันสกฤต เข้าหลักเกณฑ์อย่างไร

อภิปรายร่วมกัน
กรุงเทพฯ เข้าสู่ยุคมิคสัญญีหรือไม่อย่างไร เสนอแนวคิดเพื่อไม่ให้เกิดยุคมิคสัญญี

ความรู้สู่บูรณาการ
ค้นประวัติศาสตร์ ของชาติต่างๆ ที่ปรากฏยุคมิคสัญญี เปรียบเทียบเหตุการณ์ในประเทศไทย

 อ้างอิง

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. นามีบุ๊คพับลิเคชั่นส์. กรุงเทพฯ  ๒๕๔๖.

/www.norsorpor.com

http://gotoknow.org/blog/bali/214937

 

 

 

เข้าชม : 9045
นำเสนอโดย : นายไชยยงค์ โปซิว
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
สพทตรัง เขต 2
อยู่ในขั้น : ผู้มีวิชา

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12875 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12370 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25501 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23742 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27597 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55540 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 472827 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68243 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66199 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81618 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
AF6 โฆษณาแอบแฝง
กบในกะลาครอบ
ฟ้าผ่าในกองถ่ายแหยมยโสธร
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 28
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 29
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 30
อยากรู้ไหมเพราะอะไร... ฟ้าจึงผ่ากองถ่ายแหยมยโสธร
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 31
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 32
แพทย์"มศว"เจ๋ง-วิจัย"ยามะเร็ง" ช่วยผู้ป่วยเบาหวานไม่ตัดอวัยวะ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |