[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
GAT,PAT ครั้งที่ 2/2553
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
3,4,10,11 กรกฎาคม 2553   

        


       นางอุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ตรวจสนามสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT) ที่ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม พร้อมกล่าวว่า วันแรกของการจัดสอบGAT-PAT ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งสอบในวันที่ 3,4 ,10 และ 11 กรกฎาคม 2553 มีผู้สมัครทั้งหมด 238,281 คน ในจำนวนนี้มีกว่า 4,000 คน ที่ระบุเป็นนักเรียนชั้น ม.5 ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทอป.) ไม่อนุญาตให้นักเรียนชั้น ม.5 สอบในครั้งนี้ ดังนั้น หากรายใดเป็นนักเรียนชั้น ม.6 แต่ให้ข้อมูลผิดขอให้นำหลักฐานใบคำร้อง ซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ สทศ.เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นนักเรียนชั้น ม.6 พร้อมแนบบัตรประชาชนยื่นแก้ไขได้ที่สนามสอบ หรือแก้ไขอีกครั้งในวันประกาศผลสอบ 14 สิงหาคม 2553 ไม่เช่นนั้น สทศ.จะไม่ประกาศผลการตรวจคะแนนสอบของ นร.ที่ยืนยันอยู่ชั้น ม.5        
       นางอุทุมพร กล่าวอีกว่า ข้อสอบGAT-PATในครั้งนี้มีรูปแบบลักษณะความยากง่ายเหมือนข้อสอบเมื่อเดือน มีนาคมที่ผ่านมา โดยข้อสอบแกตยังมีหลายคำตอบ และหักคะแนนหากตอบผิดจนหมดข้อ รวมทั้งข้อสอบครั้งนี้ได้เพิ่มคำอธิบายที่ชัดเจนมากขึ้น สำหรับผู้สอบGAT-PATที่มีอายุมากสุดครั้งนี้ มีอายุถึง 61 ปี เลือกสอบGAT-PAT 1 และPAT 4 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์) โดยสอบที่ จ.เชียงใหม่ ศูนย์สอบ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ส่วนเด็กพิเศษในครั้งนี้มีสมัครสอบจำนวน 186 คน ตาบอดใช้อักษรเบรลล์ และมีผู้ช่วยอ่าน 27 คน ตาบอดไม่สามารถอ่านอักษรเบรลล์ 13 คน ตาเลือนลาง 28 คน และบกพร่องทางร่างกาย 118 คน       
       สำหรับการประกาศผลสอบ GAT-PATครั้งที่ 2 จะประกาศในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ ทางเว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th. และ สทศ.ใช้งบประมาณ 800,000 บาท วางระบบประกาศผลสอบทางเอสเอ็มเอสให้กับนักเรียนที่ต้องการด้วย โดยไม่มีใบรายงานผลไปที่บ้านนักเรียนเหมือนครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ สทศ.อยู่ระหว่างดำเนินการให้การสมัครสอบแกต แพทครั้งต่อไป ผู้สมัครสอบจะสามารถจ่ายเงินค่าสมัครสอบ ทางเซเว่น อีเลฟเว่นได้       
       นางอุทุมพร กล่าวด้วยว่า การสอบแพทครั้งนี้มีบริษัทเอกชนติดต่อขอส่งคนเข้ามาสมัครสอบในวิชาความถนัด ทางวิศวกรรมศาสตร์ ความถนัดทางวิชาชีพครู และความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการทดสอบสมัครเข้างานด้วย
ที่มา : http://www.norsorpor.com/ข่าว/n2082234/สทศ.ลั่นข้อสอบGAT-PAT2%20ยาก-ง่ายเหมือนเดิม%20เตือนม.5%20ห้ามสอบ

เนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2553 สอบในวันที่ 3,4 ,10 และ 11 กรกฎาคม 2553
         เป็นช่วงที่พี่ ม.6  สอบกัน ม.4 ,ม.5 ศึกษาไว้นะคะจะได้เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆ ครูได้ลิงค์ไว้ให้ดูเผื่อจะเป็นประโยชน์แก้นักเรียน ในส่วนของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ จะเป็น PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
เนื้อหา มีดังนี้
 1    ตรรกศาสตร์
 2    เซต
 3    ระบบจำนวนจริง
 4    ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 5    ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 6    เรขาคณิตวิเคราะห์
 7    ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 8    เมตริกซ์
 9    เวกเตอร์
 10  จำนวนเชิงซ้อน
 11  ลำดับและอนุกรม
 12  แคลคูลัสเบื้องต้น
 13  การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
 14  ความน่าจะเป็น
 15  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 16  การแจงแจงปกติ

 ประเด็นคำถามเพื่อนำไปสู่การอภิปรายในห้องเรียน
        1    ในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต้องสอบ GAT-PAT  นักเรียนต้องใช้คะแนนสอบนี้สมัครเข้าศึกษาต่อ
GAT หมายถึงอะไร PAT หมายถึงอะไร
         2    นักเรียนสนใจศึกษาต่อคณะอะไร จะต้องใช้คะแนนดังกล่าวเท่าไรจึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ

กิจกรรมเสนอแนะ
         1    เชิญรุ่นพี่มาแนะแนว และแนะนำการเตรียมตัวในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
         2    ตรวจสอบเนื้อหา  PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีแนวข้อสอบอย่างไร

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
        1   ภาษาไทย การอ่าน

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
        1   ข่าว : http://www.norsorpor.com/ข่าว/n2082234/สทศ.ลั่นข้อสอบGAT-PAT2%20ยาก-ง่ายเหมือนเดิม%20เตือนม.5%20ห้ามสอบ
        2   เนื้อหา : http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/5/57afcca57fc5ac2f7f5b9db8e7dc30bf.pdfเข้าชม : 8664
นำเสนอโดย : นางกิรณา แม่นผล
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
สพท.สุรินทร์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25298 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22931 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22707 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27359 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27284 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27794 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29314 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42977 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39537 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34803 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
พายุฤดูร้อน ภัยธรรมชาติ ... คณิตศาสตร์ช่วยได้อย่างไร
ภาวะเรือนกระจก...มุมดีๆที่ถูกมองข้าม
เคี้ยวหมากฝรั่งช่วยเพิ่มคะแนนคณิตศาสตร์
ตุ๊กตาเรซิ่นมวยไทย ของที่ระลึกที่สร้างรายได้งาม
ซุปเปอร์ซิ้ม สู่ ซุปเปอร์วูแมน ทำได้อย่างไร
ยก “ตลาดสด ”มาไว้ในห้องเรียน “คณิตกับชีวิตประจำวัน” เรื่องมันส์ๆของ “การคาดคะเน”
ความขัดแย้งจะอยู่คู่ประเทศไทยไปนานแค่ไหน
สารพันธุกรรมคืออะไร
สัญญาณฤดูใบไม้ผลิดาวอังคาร
ปัญหาราคาหมูไม่ใช่มะนาวของนายกฯ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |