[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พุทธประวัติ
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
ผู้ให้กำเนิดศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้า มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางเจ้าสิริมหามายา แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ   

              เจ้าชายสิทธัตถะกุมาร ประสูติตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ที่สวนลุมพินีวัน ใต้ต้นสาละ(ปัจจุบันคือ      ตำบลรุมมินเต ประเทศเนปาล)

         http://www.learntripitaka.com/History/Images/D02.jpg

          ที่มาภาพ:http://www.learntripitaka.com/History/Images/D02.jpg

                 เมื่อพระชนม์มายุได้ ๑๖ พรรษาทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโธราหรือพิมพามีราชโอรส ๑ คนชื่อ พระราหุลครั้งหนึ่งขณะเจ้าชายสิทธัตถะกุมารกำลังประพาสอุทยาน ระหว่างทางได้ทอดพระเนตรเห็น คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นก็ทรงหดหู่ในพระทัยทรงเห็น ความสุขทางโลกเป็นเพียงมายา ความสุขในกามคุณเป็นความสุขจอมปลอม วิถีทางที่จะพ้นทุกข์ของชีวิต หนทางที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสาร คือเวียนว่าย ตายเกิด จะต้องสละเพศผู้ครองเรือนเป็นสมณะจึงตรัสพระทัยออกผนวช พระองค์ทรงม้ากัณฐกะออกผนวช มีนายฉันทะตามเสด็จ โดยมุ่งตรงไปที่แม่น้ำอโนมานที ทรงตัดพระเกศา และเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นผ้ากาสาวพักตร์ ทรงเปลื้องเครื่องทรงมอบให้นายฉันนะนำกลับพระนคร 
     

http://i233.photobucket.com/albums/ee89/micsci/buddha/p-35b.jpg

                ที่มาภาพ: http://i233.photobucket.com/albums/ee89/micsci/buddha/p-35b.jpg

              หลังจากทรงผนวชแล้ว จึงทรงมุ่งไปที่แม่น้ำคยา แคว้นมคธ เพื่อค้นคว้าทดลองในสำนักอาฬารดาบส   กาลามโครตร และอุทกดาบส รามบุตร เมื่อเรียนจบทั้งสองสำนัก ก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามที่มุ่งหวังไว้ จึงเสด็จไปที่แม่น้ำเนรัญชรา ในตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (ปัจจุบันสถานที่นี้เรียกว่า ดงคศิริ) เมื่อบำเพ็ญทุกรกิริยา โดยขบฟันด้วยฟัน กลั้นหายใจและอดอาหาร หลังจากทดลองมา 6 ปี ก็ยังไม่พบทางพ้นทุกข์ จึงทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา หันมาบำรุงพระวรกายโดยปกติและทรงบำเพ็ญเพียรที่นั่นจนพระองค์ได้ค้นพบความจริงอันประเสริฐ และทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณณ โคนใต้ต้นโพธิ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา (ปัจจุบันคือ ต.พุทธคยา ประเทศอินเดีย)ของวันขึ้น ๑๕ คำ เดือน ๖ทรงบรรลุรูปฌาณทั้ง 4 ชั้น แล้วใช้สติปัญญาพิจารณาจนเกิดความรู้แจ้ง คือ
               1. เวลาปฐมยาม ทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ ความรู้เป็นเหตุให้ระลึกชาติได้
               2. เวลามัชฌิมยาม ทรงได้จุตูปปาตญาณ(ทิพยจักษุญาณ)คือรู้เรื่องเกิด-ตายของสัตว์ทั้งหลายว่า เป็นไปตามกรรมที่ตนกระทำไว้
               3. เวลาปัจฉิมยาม ทรงได้ อาสวักขยญาณ คือ ความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะหรือกิเลส หมายถึง ตรัสรู้อริยสัจ4 ที่ทรงได้ทำให้ทรงพิจารณาถึงขันธ์ 5 และใช่แห่งความเป็นเหตุที่ เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท อันเป็นต้นทางให้เขาถึงอริยสัจ 4 

http://img175.imageshack.us/img175/2530/10593511wl1.jpg

            ที่มาภาพ:http://img175.imageshack.us/img175/2530/10593511wl1.jpg

                    เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาอยู่เป็นเวลาถึง ๔๕ ปีพระองค์จึงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ที่เมืองกุสินารา ใต้ต้นสาละ ณ สาลวโนทยาน              ของเหล่ามัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ พระชนมายุ 80 ปีในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖  ทรงเทศนาสั่งสอนมาเป็นเวลา 45 ปี

http://www.larnbuddhism.com/puttaprawat/image/51.gif

ที่มาภาพ:http://www.larnbuddhism.com/puttaprawat/image/51.gif

ประเด็นคำถามเพื่อนำไปสู่การอภิปรายในห้องเรียน
          ๑.เหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงออกผนวชคืออะไร จงอภิปราย
          ๒.จงอภิปราย หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือหลักธรรมใด และบรรลุรูปญาณทั้ง ๔ คืออะไร
กิจกรรมเสนอแนะ ควรให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต และหนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพุทธประวัติ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล/ภาพประกอบ
         http://www.learntripitaka.com/History/Images/D02.jpg
         http://i233.photobucket.com/albums/ee89/micsci/buddha/p-35b.jpg
         http://img175.imageshack.us/img175/2530/10593511wl1.jpg

         http://www.larnbuddhism.com/puttaprawat/image/51.gifเข้าชม : 8756
นำเสนอโดย : วุฒินันท์ พาชื่นใจ
โรงเรียนดอนมัน
สพป.นครราชสีมา เขต 7
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ล่าสุด
ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์
โดย : [เข้าชม : 66084 ]
การทำนา
โดย : [เข้าชม : 65184 ]
วันต่อต้านยาเสพติด
โดย : [เข้าชม : 63607 ]
วันสุนทรภู่
โดย : [เข้าชม : 63956 ]
พุทธชยันตี
โดย : [เข้าชม : 63667 ]
วันวิสาขบูชา
โดย : [เข้าชม : 63813 ]
การเลือกอาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 63807 ]
อาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 70773 ]
นำปรุงส้มตำ
โดย : [เข้าชม : 71866 ]
ของขวัญวันวาเลนไทน์
โดย : [เข้าชม : 61135 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
วันไหว้ครู ตรงกับวันอะไรของเดือนมิถุนายน
โรค "งอน"
เสน่ห์ญี่ปุ่น โจโจ้ซัง ซูบารุ โกโบริ ถึงเคอิโงะ อิทธิพลบนแผ่นดินไทย
ตัวอย่าง แบบบันทึกการออกแบบการเรียนรู้
รู้จัก...โรคถูกสาปหรือ Congenital Central Hypoventilation Syndrome หรือ Ondine’s Curse
ใช้ภาษาไทยได้ดีมีโอกาสเป็นดารา
คู่มือชนะชีวิตในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่น
เตือนภัย...จากบุหรี่
เรื่องกล้วยๆแต่ไม่กล้วยกับการคาดคะเนสู่ บวก ลบ คูณ หาร
ลักษณะทางพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |