[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
ข่าวดี! ปตท.- บางจาก
เสาร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554
ลดราคาดีเซลลง 10 สตางค์ มีผล 12 มี.ค.   

ข่าวดี! ปตท. - บางจากลดราคาดีเซลลง 10 สตางค์ มีผล 1 2 มี.ค.

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศในส่วนของน้ำมันดีเซลลง 10 สตางค์/ลิตร มีผลเวลา 05.00น. วันนี้ 12 มี.ค.2554 ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเหลือ 29.89บาท/ลิตร 
ที่
มาของข้อมูล http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1299854481&grpid=&catid=05&subcatid=0505

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการคำนวณต้นทุน(FiFO&Avg.cost)
1. ต้นทุนที่แท้จริงแบบ FIFO และต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost)
1.1 ต้นทุนที่แท้จริงแบบ FIFO
          ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า จะทราบได้อย่างไรว่าลงทุนในหุ้นหลายๆตัว แต่ละตัวจะมีกำไร/ขาดทุนเท่าไหร่ การคำนวณกำไร/ขาดทุนที่แท้จริงไม่ได้มาจากการคิดคำนวณจากยอดต้นทุนเฉลี่ยแต่อย่างใด ที่ท่านทราบจากหน้าจอพอร์ตการลงทุนในขณะที่ต้องการซื้อหรือขายระบบเพียงจะคำนวณสถานะปัจจุบันว่า ประเมินกำไร/ขาดทุนว่าเป็นเท่าไหร่จากการที่ท่านซื้อสะสมมาตลอดและขายออกไปว่ามีต้นทุนเฉลี่ยที่เท่าไหร่ แต่ทว่า การคำนวณต้นทุนที่แท้จริงนั้นมาจากการคำนวณแบบ FIFO-First-In First-Out การคำนวณจากต้นทุนเฉลี่ยเป็นการคำนวณที่ท่านสามารถมองเป็นกำไร/ขาดทุนประมาณการ ณ เวลานั้น
1.2 ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost)
- การคำนวณกำไร/ขาดทุนสุทธิ (Unrealized Profit / Loss) บนระบบอินเทอร์เน็ต ณ ปัจจุบัน จะคำนวณจาก Avg. Cost
2. วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ค่าคอมมิชชั่น
คำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต: 0.15% โดยไม่มีอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำที่ 50 บาทต่อวัน
คำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด: 0.25% โดยมีอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำที่ 50 บาทต่อวัน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะคำนวณจากค่าคอมมิชชั่น

ตัวอย่าง
ถ้ามูลค่าการซื้อขายของท่านทั้งหมดต่อวันอยู่ที่ 50,000 บาท
ค่าคอมมิชชั่น 50,000 X 0.15% = 75 บาท
ภาษีมูลค่า (VAT 7%) 75 X 7 % = 5.25 บาท
ค่าคอมมิชชั่นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 75 + 5.25 = 80.25 บาท
หากมูลค่าการซื้อขายของท่านด้วยการส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตในวันต่ำกว่า 33,333 บาทต่อวัน บริษัทฯจะคิดค่าคอมมิชชั่นของการซื้อขายทุกรายการในวันนั้นๆที่ 50 บาท ลักษณะการคำนวณเป็นดังนี้

ตัวอย่าง

ถ้าคุณชำระค่าคอมมิชชั่น 0.15 บาท ต่อมูลค่าการซื้อขาย 100 บาท
ถ้าคุณชำระค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ 50 บาท มูลค่าการซื้อขายจะเป็นเท่าไหร่?
(100 / 0.15) X 50 = 33,333.33 บาท
ที่มาของข้อมูล http://www.kimeng.co.th/thai/CalAvg.asp

สูตร 
คณิตศาสตร์ 
กำไร = ขาย - ทุน
ขาดทุน = ทุน - ขาย
ลด = ปิด - ขาย

แบบข้อสอบ กำไร ขาดทุน
1 ขายปลาได้เงิน 200 บาท ขาดทุน 20% อยากทราบว่าลงทุนซื้อปลามาเท่าใด
  1. 250 บาท
  2. 240 บาท
  3. 235 บาท
  4. 230 บาท
2  เก้าอี้ตัวหนึ่ง ราคา 150 บาท ทางร้านขายลดราคา 10% จะซื้อได้ราคาเท่าใด
  1. 145 บาท
  2. 135 บาท
  3. 140 บาท
  4. 136 บาท
3  โต๊ะตัวหนึ่งติดราคาไว้ 250 บาท ทางห้างประกาศลดราคา 15% ราคาขายจริงจะเป็นเท่าใด
  1. 212.50 บาท
  2. 215 บาท
  3. 217 บาท
  4. 213.50 บาท
4 ซื้อนาฬิกาเรือนละ 2500 บาท ต่อมาขายในราคา 2600 บาท จะได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์
  1. ขาดทุน 4%
  2. กำไร 4%
  3. ขาดทุน 4.12%
  4. กำไร 4.12%
5 ปิดราคาขายสร้อยคอ 9500 บาท ขายจริง 9000 บาท คิดเป็นลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
  1. 5.26%
  2. 5.50%
  3. 5%
  4. 5.45%
6 พ่อค้าซื้อหมวกราคา 100 บาท นำมาปิดราคาขายโดยคิดกำไร 35% ต่อมาเขาติดป้ายลดราคา 20 บาท เขายังคงได้กำไรเท่าใด
  1. 108 บาท
  2. 35 บาท
  3. 20 บาท
  4. 8 บาท 
7 ชาวนาขายไก่ให้พ่อค้าไป 500 บาท ได้กำไร 10% พ่อค้านำไปขายต่อได้กำไร 15% พ่อค้าขายไก่ได้กี่บาท
  1. 615 บาท
  2. 632.50 บาท
  3. 515 บาท
  4. 510 บาท  
8 ซื้อน้อยหน่ามา 120 ผล เน่าเสีย 5 ผล ของน้อยหน่าทั้งหมดที่ซื้อมา จะมีน้อยหน่าดีทั้งหมดกี่ผล
  1. 6 ผล
  2. 94 ผล
  3. 114 ผล
  4. 115 ผล  
9 อำนวยปลูกข้าว 40% ของที่ดินทั้งหมด ถ้าอำนวยมีที่ดิน 200 ไร่ จะปลูกข้าวกี่ไร่
  1. 90 ไร่
  2. 80 ไร่
  3. 70 ไร่
  4. 60 ไร่  
10 ซื้อแหวนวงหนึ่งราคา 2540 บาท ถ้าจะขายให้ได้กำไร 20% จะต้องขายในราคาเท่าไร
  1. 3084 บาท
  2. 3408 บาท
  3. 3048 บาท
  4. 2985 บาท
ที่มาของข้อมูล  http://www.vcharkarn.com/exam/index.php/set/1464

คำถามในห้องเรียน
1. ถ้าราคาน้ำมันดีเซลลง 10 สตางค์/ลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเหลือ 29.89 บาท/ลิตร นักเรียนคิดว่าใครได้รับผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ด้านใดบ้าง อธิบาย

ข้อเสนอแนะ
น้ำมันดีเซลจะลดราคาหรือขึ้นราคา  ผู้บริโภคจำเป็นต้องใช้ ในการเดินทางด้วยรถยนต์ไม่ว่ารถโดยสารหรือรถยนต์ส่วนบุคคลก็ตาม

การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส.3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส.3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 4 การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ที่มาของภาพ http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCS4ig75QguIe1eOCgBJ5r1iT59XlKN-jyML40YY19XN5c0BGUDA
ที่มาของภาพ http://www.toptenthailand.com/images/rank/r_1879.jpg
ที่มาของภาพ http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/281/281/images/ptt-oil.jpg

 เข้าชม : 9491
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25397 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 23009 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22788 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27445 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27376 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27878 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29384 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 43055 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39609 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34880 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Trophy
The Statue of Liberty
มาตรฐานที่ 4
ทำไมไม่ได้ดาว
ตะขาบ
พี่มากขาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Fuji Mount (ภูเขาไฟฟูจิ)
The best in the World
10 หลุมดำเรื่องการกิน
เมื่อถึงยุคปฏิวัติ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |