[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
คู่บ่าวสาวชาวออสเตรีย ... ใจกล้า
เสาร์ ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2554
แขกที่มาร่วมงานได้รับอนุญาตให้ใส่เสื้อผ้า   

คู่บ่าวสาวชาวออสเตรียใจกล้า จัดงานแต่งไร้อาภรณ์

เมลานี่ แชคเนอร์ และ เรเน่ แชคเนอร์ คู่บาวสาวชาวออสเตรียใจกล้า ที่ต้องการให้งานแต่งงานของตัวเองเป็นที่จดจำ ไม่มีวันลืม ทั้งคู่จึงตัดสินใจจัดงานแต่งแนวนู๊ด โดยทั้งสองไม่สวมเสื้อผ้า เจ้าสาวสวมเพียงผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวและรองเท้าส้นสูง ส่วนเจ้าบ่าวมีเพียงหมวกเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายรูปไม่ให้อุจาด แต่ถึงกระนั้นแขกที่มาร่วมงานได้รับอนุญาตให้ใส่เสื้อผ้า

ที่มาของข้อมูล http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1302863136&grpid=04&catid=&subcatid=
ที่มาของภาพ http://www.prachachat.net/online/2011/04/13028631361302863214l.jpg
ที่มาของภาพ http://www.allbestwedding.com/wp-content/uploads/2009/05/home-9-300x278.jpg

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ความน่าจะเป็น  https://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=78564
ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ https://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=78567

เรื่อง การใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจและวางแผนในชีวิตประจำวัน
 
         ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนมีเรื่องหรือปัญหาให้ตัดสินใจหรือวางแผนอยู่เสมอ การตัดสินใจ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ บางครั้งอาจใช้สามัญสำนึก หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เช่น เรื่องส่วนตัว เรื่องของครอบครัว เรื่องของการทำงานในหน่วยงานราชการ หรือเอกชน แต่บางครั้งอาจใช้ ความรู้ หรือข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นเฉพาะเรื่อง เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนทำธุรกิจ การเลือกทำเลสร้างร้านค้า การทำสัญญาผูกพันในวงเงินที่สูงมาก ๆ ระดับชาติ เป็นต้น 
         การตัดสินใจหรือวางแผนในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว บางเรื่องอาจไม่สามารถใช้ข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวได้ แต่อาจต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเสียก่อน จึงจะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนได้ ซึ่งข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นหรือผ่านการวิเคราะห์ขั้นสูง แล้วเรียกว่า สารสนเทศ หรือ ข่าวสาร (Information)
         สารสนเทศ หรือข่าวสาร เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้บริหารหรือสาธารณชนที่จะใช้ในการตัดสินใจและวางแผนในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคของสารสนเทศ ประเทศใด บริษัทใด หน่วยงานใด หรือบุคคลใด มีสารสนเทศหรือข่าวสารที่ดีกว่า ทันสมัยกว่า ย่อมได้เปรียบและมีการพัฒนาได้รวดเร็วกว่า
         สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ตัดสินใจต้องเลือกใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ หรือคำตอบที่ต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับจุดประสงค์เดียวกันมักมีหลายวิธีการ
         ดังนั้น โดยทั่วไปหากผู้ตัดสินใจหรือผู้วิเคราะห์ยังไม่ทราบว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีใด จะไม่สามารถกำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ได้ถูกต้อง จึงสรุปได้ว่า ผู้วิเคราะห์ หรือผู้ตัดสินใจ ควรกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลก่อน แล้วจึงเริ่มต้นเก็บรวบรวมข้อมูล ที่จะใช้ประกอบการ ตัดสินใจและวางแผน จึงจะได้ข้อมูลที่มีสมบัติตรงตามวิธีการวิเคราะห์ที่กำหนด
         การใช้ข้อมูล สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนในชีวิตประจำวัน มีขั้นตอน พอสรุปได้ ตามแผนผังต่อไปนี้ 
ที่มาของภาพ http://203.114.105.84/virtual/thaimathkids.com/images/images007.jpg

คำถามในห้องเรียน

นักเรียนคิดว่าความน่าจะเป็นในการตัดสินใจจัดงานแต่งงานแบบครั้งนี้น่าจะมีการยอมรับมากน้อยเพียงใด อภิปรายและจะวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร 
ข้อเสนอแนะ
การจัดงานแต่งงานเป็นประเพณีแต่จะมีคู่บ่าวสาวกี่คู่ที่ใจกล้าโดยจัดงานแต่งแบบไร้อาภรณ์  ถ้าเป็นบ้านเราคงไม่ต้องพูดถึง
การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่  2  ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1   การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน   และทักษะการแสวงหาความรู้    มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ที่มาของภาพ http://www.iwillstudio.com/images/column_1236431224/Logo2.gif
ที่มาของภาพ http://learners.in.th/file/johjaeh/zipdress_1.jpg
ที่มาของภาพ http://www.tourandservice.com/images/column_1265685929/work.jpgเข้าชม : 11452
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25227 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22855 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22646 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27281 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27216 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27738 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29258 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42910 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39472 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34742 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
เด็กหญิงหลงป่าเขาใหญ่ 4 วัน 4 คืน รอดปาฎิหารย์
ทักษะพิ้นฐานกรีฑาตอนที่ 3
ทักษะพื้นฐานฟุตบอล ตอนที่ 3
Regatta
Mountain Bike
Shinkansen
สมศ.ไอเดียใหม่ ยกคุณภาพสถานศึกษา กับโครงการ " 1 ช่วย 9 "
นับเลขภาษาอังกฤษแบบยากๆ
Reservoir
dress right to the seasons
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |