[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันวิสาขบูชา
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
ความสำคัญของวันวิสาขบูชาและกิจกรรมของพุทธศาสนิกชน   

 ขสมก.จัดทัวร์ไหว้พระทั่วกรุง  9 วัดวันวิสาขบูชาฟรี  ส่งรถเมล์ร้อน  50  คันวิ่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 14-17พ.ค. 54  ขสมก.จะจัดโครงการไหว้พระ 9 วัดฟรีในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ตามนโยบายนายโสภณ ซีมย์   รมว.คมนาคม
 เวลา 06.00-22.00 น.  มีเส้นทางเดินรถดังนี้     เที่ยวไป  จากหมอชิต ผ่าน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร,  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร,  วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร,  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร, 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์),  วัดอนงคารามวรวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดกัลป์ยานมิตรวรมหาวิหาร,  วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
ส่วนเที่ยวกลับ   จากสะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งธน  ผ่านวัดระฆังโฆสิตารามฯ,  วัดอรุณราชวรารามฯ,  วัดกัลยานมิตรฯ  วัดประยุรวงศาวาสฯ,  วัดอนงคารามฯ  วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์), วัดพระแก้ว,  วัดมหาธาตุฯ , วัดสุทัศนฯ  วัดสระเกศฯ,
วัดเบญจมบพิตรฯ  กลับเข้าเส้นทางเดิม
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่  9  พฤษภาคม  54 www.dailynews.co.th 

ที่มาภาพ : http://www.dailynews.co.th/content/images/1105/09/w11.jpg

 การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  มาตรฐาน  1.2  ยึดมั่นในศีลธรรม  การทำความดี  มีค่านิยมที่ดีงาม  และศรัทธาในพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
ระดับชั้น  ป.3  ช่วงชั้นที่  1

 วันวิสาขบูชาเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือในวันเพ็ญ(ขึ้น ๑๕ ค่ำ) เดือนหก หรือเดือนวิสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ววันวิสาขบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือเอาความอัศจรรย์ ๓ ประการที่เกิดขึ้นในวาระเดียวกัน แต่ละประการได้เกิดขึ้นในโอกาสต่างกัน เมื่อวันเช่นนี้เวียนมาถึงรอบปี
พุทธศาสนิกชนจึงประกอบพิธีสักการะบูชาเป็นการยิ่งใหญ่ ความอัศจรรย์ทั้ง ๓ ประการที่เกิดในวันวิสาขบูชา ได้แก่
  ๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ครั้นพระกุมารประสูติได้ ๕ วันก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ"
๒. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ การตรัสอริยสัจสี่ คือของจริงอันประเสริฐ ๔ ประการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา
๓. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)  ซึ่งมีพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา
ธรรมเนียมการปฏิบัติในวันวิสาขบูชา 
เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึงในรอบปี พุทธศาสนาชนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิต (พระสงฆ์ สามเณร) หรือ ฆราวาส (ผู้ครองเรือน)ทั่วไป จะร่วมกันประกอบพิธีเป็นการพิเศษทำการสักการบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณา พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปโลก เมื่อวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงในวันเดียวกันได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในรอบปี คือเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญวิสาขบูชา กลางเดือน 6 ประมาณเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายนของไทยเรา ชาวพุทธทั่วโลกจึงประกอบพิธีสักการบูชา การประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา แบ่งออกเป็น ๓ พิธี คือ
            ๑. พิธีหลวง (พระราชพิธี)
            ๒. พิธีราษฎร์ (พิธีของประชาชนทั่วไป)
            ๓. พิธีของพระสงฆ์ (คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้)
ที่มา : http://www.onab.go.th

ที่มาภาพ : http://www.numtan.com/nineboard/picupreply/408-14-1086187292.jpg
เข้าชมวีดีโอ :http://video.mthai.com/player.php?id=23M1192091530M0
 วันวิสาขบูชามีความสำคัญอย่างไร
 วันวิสาขบูชาเกิดเหตุการณืที่สำคัญอะไรบ้าง
 วันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนปฏิบัติกิจกรรมอะไรบ้าง
 
 นอกจากการเรียนรู้เรื่องวันวิสาขบูชาแล้วครูอาจให้นักเรียนศึกษาค้นค้วาเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นอกเหนือจากวันวิสาขบูชา

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ให้นักเรียนเขียนบันทึกการร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชา
 กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี  ให้นักเรียนประดิษฐ์ดอกบัวเพื่อใช้ในกิจกรรมวันวิสาขบูชา
 กลุ่มสาระศิลปะ  ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
ที่มาภาพไอคอน : http://thummada.com/php_upload2/lotus_69.jpg
 

 เข้าชม : 7377
นำเสนอโดย : นางชูช่อ เพ็ชรแบน
โรงเรียนบ้านห้วยใต้
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
อยู่ในขั้น : ผู้มีวิชา

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ล่าสุด
ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์
โดย : [เข้าชม : 66074 ]
การทำนา
โดย : [เข้าชม : 65179 ]
วันต่อต้านยาเสพติด
โดย : [เข้าชม : 63598 ]
วันสุนทรภู่
โดย : [เข้าชม : 63950 ]
พุทธชยันตี
โดย : [เข้าชม : 63659 ]
วันวิสาขบูชา
โดย : [เข้าชม : 63807 ]
การเลือกอาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 63803 ]
อาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 70755 ]
นำปรุงส้มตำ
โดย : [เข้าชม : 71849 ]
ของขวัญวันวาเลนไทน์
โดย : [เข้าชม : 61128 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
เผย 4 ข้อการใช้ยาแบบผิด ๆ ที่คนมักทำ
Tree house
วัฒนธรรมไทย
Verb คำกริยาน่ารู้
Verb คำกริยาน่ารู้ II
กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย(การหยดสี)
อปท.
Google ให้คุณสั่งค้นด้วยคำพูด
ทำไมนะ….. สัตว์ปีกจึงไม่มีฉี่
สารอาหาร ... เท่าไหร่ถึงจะพอ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |