[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
Classroom language
จันทร์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน มีทั้งภาษาที่จำเป็นต้องใช้ของคุณครูและนักเรียน มีแบบฝึกหัดประกอบภาพให้ download   

BANGKOK, 14 May 2011 (NNT) – The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) has launched 'Bangkok Clean and Green' project aimed at cleaning all 436 schools under the BMA to welcome the upcoming opening of the new academic year on 18 May 2011.

The governor will also inspect the traffic condition along Vibhavadi-Rangsit and Samsen Roads via helicopter on 18 May 2011, the first day of the new academic year.

 

ที่มา :  http://thainews.prd.go.th/en/news.php?id=255405140004

กทม.ทำความสะอาดโรงเรียน 436 แห่ง ต้อนรับปีการศึกษาใหม่ ในวันที่ 18 พ.ค.2554 นี้
ไม่ได้แล้ว วิชาภาษาอังกฤษ ทั้งครูและนักเรียนต้องเตรียมว่าจะพูดอะไรในชั้นเรียน

Classroom Language
เหมาะสำหรับ  ระดับชั้น ม.1

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
                           อย่างมีเหตุผล 
ตัวชี้วัด ม.1/1       ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน
มาตรฐาน ต 1.2    มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก
                           และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ม.1/2       ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้
                           อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด ม.1/1       ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรม
                           ของเจ้าของภาษา

Asking for something (เมื่อต้องการขอสิ่งของ)
Can I have a pen, please?
Do you have a pen for me?
May I have a pen, please?

Asking about words  (เมื่อต้องการถามว่าคำนี้หมายถึงอะไรในภาษาอังกฤษ)
What's "(the word)" in English?
What does "(the word)" mean?
How do you say "(the word in your language)" in English? คำนี้จะพูดภาษาอังกฤษว่าอะไร
How do you spell "(the word)"?   คำนี้สะกดว่าอะไร
How do you pronounce "(the word)"? คำนี้ออกเสียงอย่างไร
Where's the stress in "(the word)"? คำนี้ stress ตรงไหน
Asking to repeat (ขอให้พูดซ้ำ)
Could / Can you repeat that, please?
Could / can you say that again, please?
Pardon me?
Apologizing (ขอโทษ)
Excuse me, please.
I'm sorry.
Sorry about that.
Sorry I'm late. I don't understand.
Asking for help (ขอความช่วยเหลือ)
Can you help me, please?
Is this right / wrong?
Saying Hello and Goodbye (กล่าวทักทาย-อำลา)
Good morning / afternoon / evening!
Hello / Hi
How are you?
Goodbye
Have a good weekend / day / evening / time!

STUDENT - TEACHER  (นักเรียนกับครูใช้สนทนากัน)
Excuse me. May I come in?
Could you speak more slowly, please? พูดช้าๆ หน่อย
Can you repeat that please? I didn't understand. พูดอีกครั้งได้ไหมครับ/ค่ะ หนูไม่ได้ยิน
Sorry. I don't understand that.
How do you say 'mesa' in English?
How do you spell 'table'?
What's the difference between 'do' and 'did'?
I'm sorry, I've left my book at home.
Excuse me. I'm sorry I'm late.
Can you explain that again, please?
I didn't have time to do my homework.
I'm sorry. It's time to go.
See you next lesson.
Have a nice weekend
The same to you. Bye.
Have you finished?
STUDENT - STUDENT
Can you help me do this exercise?
Can you lend me a pen?   ขอยืมปากกาหน่อย
Have you done your homework?  ทำการบ้านเสร็จหรือยัง
What homework have we got to do? เราต้องทำการบ้านอะไรบ้าง
Sorry, I can't remember your name.
Can I share your book with you? ขอดูหนังสือด้วยนะ

Where's Angela today?
She's absent.
What page is it on? อยู่หน้าไหนแล้ว
Can you pass me that piece of paper, please? ช่วยส่งกระดาษให้หน่อย
Do we have to work in pairs? เราต้องทำงานเป็นคู่หรือ
Who's going to start9 ฬครจะเริ่มก่อน
Whose turn is it? ถึงตาใครแล้ว
It's mv turn now. ตาฉัน
Sorry, can you say that again'!
Excuse me, that's my book.
What do we have to do now?
We have to compare our work. เราต้องเปลี่ยนกันตรวจ

คำสั่งของคุณครู

Please turn on the light.
Please turn off the light.
Please write your name on your paper.
Good job! คำชม
Please stand up and read number 1.
First, read the paragraphs and circle all the words that you don’t know.
Then, with your partner, answer the questions about the words that you don’t know
Please get into groups of 5, and practice the dialogue.
Please be quiet.
If you need help, ask the teacher.
If you need help, ask your partner.
Put your name at the top of your paper.
Push your chairs in before you leave.
Go stand in the corner!
Pick up the garbage before you leave.
Any questions?
Does that makes sense?
Please be on time to class.
Keep Learning.Have Heart!
Come here and write the answer on the board please.
Give me the answer to number 2.

คำถามนำเข้าสู่บทเรียน
1. Could you speak English in the classroom?
2. If you don't understand the lesson,what would you say?

กิจกรรมเสนอแนะ
- ทำแบบฝึกหัด 1    
คลิกเพื่อ download
- ทำแบบฝึกหัด 2     คลิกเพื่อ download

- ทำแบบฝึกหัด 3     คลิกเพื่อ download

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

ที่มา :

http://esl.about.com/library/beginner/bl_commonphrases.htm

http://www.britishcouncil.org/portugal-inenglish-1998apr-ways-of-presenting-classroom-language.pdf



เข้าชม : 35076
นำเสนอโดย : Namthip Julprayoon
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
สพม.1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ ล่าสุด
99 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน!
โดย : [เข้าชม : 10521 ]
เวียดนาม ทำอย่างไรถึงปฏิรูปการศึกษาสำเร็จ
โดย : [เข้าชม : 12603 ]
Speak English for daily life :PDF
โดย : [เข้าชม : 27714 ]
Innovation CAI : brochure 4
โดย : [เข้าชม : 21722 ]
Innovation CAI : brochure 3
โดย : [เข้าชม : 20585 ]
Innovation CAI : brochure 2
โดย : [เข้าชม : 20407 ]
Innovation CAI : brochure 1
โดย : [เข้าชม : 20863 ]
Network Training AUA Korat :English in the class room activity 4,5
โดย : [เข้าชม : 20884 ]
Network Training AUA Korat :English in the classroom Activity 3
โดย : [เข้าชม : 20673 ]
Network Training AUA Korat : English in the Classroom activity 2
โดย : [เข้าชม : 20873 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Haunted house
เสธ. เสื้อสีเขียว แต่ชื่อแดง
ช็อค!"บัลลัค"เจ็บพักแข้ง2เดือนชวดฟุตบอลโลก2010"เบียร์"ป่วน
Happy Brithday "หลินปิง"
ชรา..ชะรอยยีน
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
มาทำความรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop กันเถอะ
เหตุการณ์ที่ราชประสงค์ จะเป็นอย่างไรน่ะ ?
"พลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน"
มาเรียนรู้ระบบประสาทกันเถอะ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |