[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554
การแปรรูป   

ที่มาภาพไอคอน  :  http://www.n3k.in.th/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/
images-stories-0-women-herb-1-74-400x267.jpg
ทำแยมมังคุดง่ายๆ ไว้ทาน

ประเทศไทยช่างโชคดีมากมาย ที่มีผลไม้หลากหลายชนิดไว้ทานตลอดปี อย่างช่วงนี้ก็เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน บางปีเกษตรได้รับผลผลิตเป็นจำนวนมาก ทำให้ผลไม้ราคาถูก บรรดาพ่อบ้านแม่บ้านก็เหมาซื้อมา จนบางครั้งทานกันไม่หมด เน่าเสียไปก็เยอะ แต่วันนี้มีวิธีแก้ปัญหา ถ้าซื้อมังคุดมาปริมาณมาก แล้วทานไม่ทัน ลองแปรรูปไปเป็นแยม
แล้วเก็บไว้ทานสิ  ส่วนผสมก็มีไม่มาก คือ นางเอกของงาน เนื้อมังคุด โดยปอกเปลือกนำแต่เนื้อมาประมาณ 4 ถ้วยตวง น้ำสะอาด 1.5 ถ้วยตวง น้ำตาลทราย 2 ถ้วยตวง น้ำมะนาว 4 ช้อนโต๊ะ และเกลือป่น 3 ช้อนชา  เมื่อได้ส่วนผสมมาครบครัน ก็เริ่มทำกันเลย  ทำให้มังคุดที่เคยทิ้งไว้เน่าเสีย กลับมามีประโยชน์อีกครั้ง
.
ที่มา  :  http://www.dailynews.co.th/

ที่มาภาพ  :  http://www.121easy.com/uploadcontent/editor/newIMG/images/where2go/EXPO_1006.jpg

วิธีแก้ปัญหามังคุดมีปริมาณมากโดยการแปรรูป

ที่มาภาพ  :  http://tangtong.yimshopping.com/images/product/tangtong/97c500916db14776ea6c09d67df93751.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  สาระที่  4  ประวัติศาสตร์          มาตรฐาน  ส  4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย  มีความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ที่มาภาพ  :  http://agri.kps.ku.ac.th/thaifruit/image/mangoteen/mg_yam.jpg
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรื่องการทำมาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การทำเครื่องมือการเกษตร
ภูมิปัญญาชาวบ้านประเภทต่างๆ
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการทำมาหากิน
ชาวบ้านรู้จักการแปรรูปผลิตผลในหลายรูปแบบ การถนอมอาหารให้กินได้นาน การดองการหมัก เช่น ปลาร้า น้ำปลา ผักดอง ปลาเค็ม เนื้อเค็ม ปลาแห้ง เนื้อแห้ง การแปรรูปข้าวก็ทำได้มากมายนับร้อยชนิด เช่น ขนมต่างๆ แต่ ละพิธีกรรมและแต่ละงานบุญประเพณี มีข้าวและขนมในรูปแบบไม่ซ้ำกัน ตั้งแต่ขนมจีน สังขยา ไปถึงขนมในงานสารท กาละแม
ขนมครก และอื่นๆ ซึ่งยังพอมีให้เห็นอยู่จำนวนหนึ่ง ในปัจจุบันส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาเป็นการผลิตเพื่อขาย หรือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ที่มาภาพ  :  http://www.panyathai.or.th/wiki/images/Pp7.jpg
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการรักษาโรค
ภูมิปัญญาที่ใช้ในการดูแลรักษา และแก้ปัญหาสุขภาพ เช่น การใช้สมุนไพรเป็นยาและอาหาร พืชสมุนไพร หมอพื้นบ้าน และการแพทย์แผนโบราณ

ที่มาภาพ  :   http://www.panyathai.or.th/wiki/images/Pp8.jpg
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการกินอยู่
ภูมิปัญญาที่ใช้ในการถนอมอาหาร การปรุงอาหาร การกินอาหาร

ที่มาภาพ  :  http://www.panyathai.or.th/wiki/images/Pppp9.jpg
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศิลปกรรม
 ภูมิปัญญาที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และนาฏกรรม

ที่มาภาพ  :  http://www.panyathai.or.th/wiki/images/Pp10.jpg
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรม
         ภูมิปัญญาที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ด้านภาษาและสำนวนไทย เช่น คำผญา คำสอน ความเชื่อ ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรมปริศนาคำทาย และ บทเพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงแหล่ เพลงกล่อมเด็ก เพลงฉ่อย กลอนลำ เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว ฯลฯ

ที่มาภาพ  :  http://www.panyathai.or.th/wiki/images/Pp11.jpg

ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ภูมิปัญญาที่ใช้ในการปรับประยุกต์พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความมั่นคงของชุมชน ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น ประเพณีการเกิด การบวช การแต่งงาน การตาย ฯลฯ

ที่มาภาพ  :  http://www.panyathai.or.th/wiki/images/Pp12.jpg
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         ภูมิปัญญาที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ เช่น การสร้างเขื่อน เหมือง ฝาย การควบคุมคุณภาพน้ำ การป้องกัน น้ำท่วม การจัดการป่าไม้ เช่น การปลูกสวนป่า และการอนุรักษ์ป่า

ที่มาภาพ  :  http://www.panyathai.or.th/wiki/images/Pp13.jpg
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม
การอยู่ร่วมกันในชุมชนดั้งเดิมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องไม่กี่ตระกูล ซึ่งได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ หรือสืบทอดบรรพบุรุษจนนับญาติกันได้ทั้งชุมชน มีคนเฒ่าคนแก่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นผู้นำหน้าที่ของผู้นำไม่ใช่ การสั่ง แต่เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา มีความแม่นยำในกฎระเบียบประเพณีการดำเนินชีวิต ตัดสินไกล่เกลี่ยหากเกิดความขัดแย้ง      ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ที่มาภาพ  :  http://www.panyathai.or.th/wiki/images/People_1.jpg
ที่มา  :  http://www.panyathai.or.th/

ที่บ้านของนักเรียนมีวิธีเก็บผลไม้ที่มีมากไว้กินนานๆอย่างไรบ้าง

ที่มาภาพ  :  http://gotoknow.org/file/tsirip/P1070403.JPG

ครูให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจัดทำเป็นรายงานการถนอมอาหารหลายๆประเภท

ที่มาภาพ  :  http://www.bloggang.com/data/wistakitchen/picture/1180146267.jpg

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีการถนอมอาหารเข้าชม : 9667
นำเสนอโดย : นางชูช่อ เพ็ชรแบน
โรงเรียนบ้านห้วยใต้
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
อยู่ในขั้น : ผู้มีวิชา

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ล่าสุด
ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์
โดย : [เข้าชม : 66114 ]
การทำนา
โดย : [เข้าชม : 65202 ]
วันต่อต้านยาเสพติด
โดย : [เข้าชม : 63620 ]
วันสุนทรภู่
โดย : [เข้าชม : 63967 ]
พุทธชยันตี
โดย : [เข้าชม : 63679 ]
วันวิสาขบูชา
โดย : [เข้าชม : 63829 ]
การเลือกอาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 63824 ]
อาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 70792 ]
นำปรุงส้มตำ
โดย : [เข้าชม : 71939 ]
ของขวัญวันวาเลนไทน์
โดย : [เข้าชม : 61145 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่
น้องนก นพวรรณ แชมป์เทนนิสเยาวชนสาวไทย
กระทรวงวิทย์ฯ เร่งทำขนาดมาตรฐาน "สุนัข-ควายไทย"
การแห่เทียน แสดงความสามัคคีของชุมชน
การบวกลบคูณหารระคนกับโบนัสคุณครู
ไวรัสฆาตกรร้ายตัวจิ๋ว ตอนที่ 2
การบวกลบคูณหารจำนวนเต็มโดยการแทนค่าในตัวแปร
ชมแพนด้าน้อยคิวยาว ตาขวาเปิดแล้ว กับค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ไวรัสฆาตกรร้ายตัวจิ๋ว ตอนที่ 3
การบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ (ยุทธวิธีค้นหาแบบรูป)
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |