[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
เมื่อใดใช้คำว่า "ทรง" และไม่ใช้คำว่า "ทรง" ในราชาศัพท์
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554
คำว่า ทรง ซึ่งเป็นคำที่เราชาวไทยพบกันมากทั้งการฟังข่าว การอ่านจากหนังสือพิมพ์ แต่เราไม่ทราบว่า คำว่า ทรง ที่ใช้กันอยู่ถูกต้องหรือไม่   

เมื่อใดใช้คำว่า "ทรง" และไม่ใช้คำว่า "ทรง" ในราชาศัพท์

1.   บทนำ    "ในหลวง” ทรงให้แพทย์อ่อนน้อมถ่อมตน ศิริราช-กสพท.จัดประชุม
                     วิชาการ นัดถกมาตรฐานบัณฑิตหมอ
                      แหล่งที่มา  : ไทยรัฐออนไลน์วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2554

2.   ประเด็นข่าว
                     จากประเด็นข่าวอ่านพบคำราชาศัพท์คำว่า  ทรง  ซึ่งเป็นคำที่เรา
                     ชาวไทยพบกันมากทั้งการฟังข่าว  การอ่านจากหนังสือพิมพ์
                     แต่เราไม่ทราบว่า คำว่า  ทรง  ที่ใช้กันอยู่ถูกต้องหรือไม่


3.   เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษา 
                    การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา  ทางภาษา
                    และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ


4.    เนื้อเรื่อง   จากข้อความ  "ในหลวง” ทรงให้แพทย์อ่อนน้อมถ่อมตน ศิริราช-กสพท.จัดประชุม
                     วิชาการ นัดถกมาตรฐานบัณฑิตหมอ........หลายคนอาจจะทราบว่า คำว่าทรง
                     ซึ่งเป็นคำราชาศัพท์จะนำไปใช้ได้อย่างไรบ้าง  ลองศึกษาดูค่ะ
                     คำราชาศัพท์ถ้าแปลตามรูปศัพท์ หมายถึง ศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์
                     คำราชาศัพท์ใช้กับพระมหากษัตริย์ เจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์ 
                     พระสงฆ์และคนสุภาพ ราชาศัพท์เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ชาวไทยใช้สื่อสาร
                     กับบุคคลดังกล่าวด้วยความเชื่อและการยกย่องมาแต่โบราณกาล 
                      (ที่มา : http://www.panyathai.or.th/wiki/index.ph )
                     การใช้คำว่า "ทรง" ในการใช้ราชาศัพท์ที่ผิดไปจากแบบแผน นับวันจะปรากฏ
                    ให้เห็นทางสื่อมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
                    สร้างความเข้าใจผิดในการใช้ราชาศัพท์ต่อ ๆ กันไปเพราะเข้าใจว่าการใช้ภาษา
                    ที่สื่อนำเสนอนั้นเป็นการใช้ภาษา ที่ถูกต้อง
                    การใช้คำว่า "ทรง" ผิดแบบแผนการใช้ราชาศัพท์มักเกิดจากเติมคำว่า "ทรง"
                    หน้าคำกริยาที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว คำที่พบเห็นการใช้ผิดอยู่เป็นประจำก็คือใช้ว่า
                    ทรงเสด็จ, ทรงเสด็จพระราชดำเนิน, ทรงพระราชทาน, ทรงทอดพระเนตร
                    ซึ่งคำที่ถูกต้องคือ เสด็จ, เสด็จพระราชดำเนิน, พระราชทาน, ทอดพระเนตร
                    โดยไม่ต้องมีคำว่า "ทรง" นำหน้าคำเหล่านี้เพราะเป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว             
                     อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า "ทรง" ที่นำหน้าราชาศัพท์ได้โดยไม่ผิดแบบแผน
                     ก็มีหากใช้คำว่า “ทรง” นำหน้าคำนามราชาศัพท์เพื่อสร้างคำกริยาราชาศัพท์ เช่น
                     ทรงพระกรุณา (ทรง + พระกรุณา) ทรงพระผนวช (ทรง + พระผนวช) ทรงพระราชดำริ
                     (ทรง + พระราชดำริ) ทรงพระประชวร (ทรง + พระประชวร) ทรงพระดำเนิน (ทรง + พระดำเนิน) ฯลฯ
                     แต่ถ้าคำนามราชาศัพท์มีคำกริยาอยู่หน้าคำแล้ว เช่น มีพระราชดำริ (มี + พระราชดำริ)
                   ไม่ใช้ว่า ทรงมีพระราชดำริ  แต่ใช้ว่า ทรงพระราชดำริ ได้ (ทรง + พระราชดำริ)
                    มีพระราชประสงค์ (มี + พระราชประสงค์) ไม่ใช้ว่า ทรงมีพระราชประสงค์
                    เป็นพระราชโอรส (เป็น + พระราชโอรส) ไม่ใช้ว่า ทรงเป็นพระราชโอรส
                    ทั้งนี้ คำว่า "ทรง" ยังมีความหมายขึ้นอยู่กับคำนามราชาศัพท์ที่ตามท้าย เช่น
                    ทรงพระราชยาน (ทรง = นั่ง) ทรงช้าง, ทรงม้า (ทรง = นั่ง, ขี่) ทรงพระโอสถมวน
                    (ทรง = ดูด, สูบ) ทรงธรรม (ทรง = ฟัง) ทรงศีล (ทรง = รับ) ทรงกีฬา (ทรง = เล่น)
                    ทรงงาน (ทรง = ทำ) ทรงบาตร (ทรง = ตัก)
                   นอกจากเรื่องการใช้คำว่า "ทรง" ว่าเมื่อใดใช้เมื่อใดไม่ใช้ ยังมีราชาศัพท์คำอื่น ๆ
                   อีกมากที่จะต้องอธิบายหรือชี้แจงเพื่อความเข้าใจ และเพื่อให้ใช้กันได้อย่างถูกต้องต่อไป.
                        (ที่มา :   http://www.iqraforum.com/forum/index.php?topic=75.0)

5.    ประเด็นคำถาม
       แบ่งกลุ่มนักเรียนและปฏิบัติกิจกรรมดังนี้     
        กลุ่มที่ 1   ให้นักเรียนรวบรวมคำราชาศัพท์ที่ใช้คำว่าทรง ที่พบจากการอ่าน การฟังข่าว
                         และนำมาแยกแยะว่าคำไหนใช้ถูก หรือผิด พร้อมอธิบายเหตุผล จากความรู้การใช้คำว่าทรง
       กลุ่มที่ 2    ให้นักเรียนรวบรวมคำราชาศัพท์ คำอื่นๆ   พร้อมทั้งแสดงความหมาย   รายงานเพื่อแบ่งปันความรู้
                         ( การจัดกิจกรรมอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)
6.     กิจกรรมเสนอแนะ
         นำผลงานติดแสดงป้ายนิเทศน์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนชั้นอื่นๆ

7.      การบูรณาการ
         บูรณาการกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  
         เรื่องการอธิบายแสดงความคิดเห็น และฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม   การแบ่งปันความรู้
         การฝึกระดมความคิด  ฝึกการยอมรับการเปรียบเทียบทางเหตุ ผลและการอ้างอิง8.    แหล่งอ้างอิง  :  ไทยรัฐออนไลน์วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2554
                             : http://www.iqraforum.com/forum/index.php?topic=75.0
                             :http://billboss.jalbum.net/cartoon/
                             :
  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/

 


 เข้าชม : 7493
นำเสนอโดย : นางสาวธัญวรรณ เถาโพธิ์
โรงเรียนบ้านดงคู่
สพป.สุโขทัยเขต2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12991 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12482 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25635 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23871 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27728 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55755 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473645 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68382 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66350 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81808 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดจากคนขับจริงหรือ
ส้มตำ....มาจากไหน
อาหารเช้าทำให้เรียนเก่งจริงหรือ?
ลมสุริยะเปลี่ยนสีของดาวเคราะห์น้อย
ฟ้า ฝน ลม พายุ
น้ำมะนาว...คุณค่าที่ควรรู้
ขำขำ อารมณ์ดี ต้องอย่างงี้สิ แกล้งเพื่อนด้วย Photoshop
พริก...แก้ง่วง
ที่ไม่แน่คือค่าพาย
เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์........
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |