[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สมเด็จย่า
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
ทรงเป็นย่าของแผ่นดิน   

พระราชประวัติสมเด็จย่า

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระนามเดิมว่า"สังวาลย์ ตะละภัฏ" พระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นบุตรีองค์ที่ ๓ ของพระชนกชูและพระชนนีคำ ซึ่งพระชนกถึงแก่กรรมตั้งแต่พระองค์ มีพระชนมายุได้เพียง ๓ พรรษา และต่อมาสูญสิ้นพระชนนีเมื่อพระชนมายุ ๙ พรรษา
ครอบครัวเมื่อทรงพระเยาว์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงกำพร้าพระชนก ตั้งแต่มีพระชนมายุไม่มากนัก ต่อมาพระญาติได้นำขึ้น ถวายตัวเป็นข้าหลวงรุ่นเด็ก ของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรี ราชสิรินธร พระราชธิดาในพระ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทว ครั้นเมื่อมีพระชน มายุได้ ๙ พรรษา ทรงกำพร้าพระชนนีอีก จึงทรงอยู่ในพระอุปการะ ของสมเด็จพระศรี สวรินทิราฯ และสมเด็จ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ตลอดมา
การศึกษาเมื่อทรงพระเยาว์

เมื่อทรงพระเยาว์พระองค์ได้ทรงศึกษาในโรงเรียนวัดอนงคารามแผนกเด็กนักเรียนหญิง ต่อมาทรงย้ายไปศึกษา ที่โรงเรียนศึกษานารีโรงเรียนของ ม.จ.มัณฑารพกมาสน์ โรงเรียนแถวพระบรมมหาราชวังและโรงเรียนสตรีวิทยา ตามลำดับ
การอภิเษกสมรส

ในปีพ.ศ. ๒๔๖๒ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ ได้ทรงหมั้น นางสาวสังวาลย์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเข้าสู่พิธีอภิเษกสมรสที่วังสระปทุมเมื่อ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓ พระนาม ตอนนั้นคือ "หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา"

 

 

 

พระราชภาระทางครอบครัว

นับแต่วาระนั้นเป็นต้นมา พระองค์ทรงเป็นพระชนนีของพระราชธิดาและพระราช โอรสทั้ง ๓ พระองค์ทรงอนุศาสน์สั่งสอนทั้งการ ศึกษาและความประพฤติ สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ วัฒนา ตรัสเล่าเรื่องต่างๆ ดังนี้
การถวายพระกษิธารา(การเลี้ยงลูกด้วยนม)
"แม่ก็เลี้ยงข้าพเจ้านานเกือบจะถึงปีประมาณ ๙ ถึง ๑๐ เดือน ส่วนรัชกาลที่ ๘ นั้นก็ ได้ทำเช่นเดียวกัน ส่วนรัชกาลที่ ๙ ทรงเลี้ยงอยู่เพียง ๓ เดือน" การเป็นที่ไว้วางพระ ราชหฤทัยแก่พระญาติ
"สมเด็จพระพันวัสสาฯ จะไม่ทรงเลี้ยงและแนะนำในชีวิตประจำวัน แต่จะทรงแนะนำในสิ่งที่สำคัญๆเพราะทรง เกรงใจแม่ ทรงเห็นแม่เลี้ยงอย่างมีระเบียบ ก็คือการเลี้ยงแบบที่ถูกแล้ว"
การลงพระอาญา
"ในการทำผิดครั้งแรกโดยไม่เข้าใจ ท่านจะอธิบายและใช้เหตุผลถ้าอธิบายเข้าใจกันดีแล้วไปทำเช่นนั้นอีก ท่านจะ ประกาศว่าอย่างนี้ต้องลงโทษแล้ว"
การตรงต่อเวลา
"ทุกอย่างที่ทำต้องทำตามเวลาต้องตรงเวลา และเรื่องการรับประทานอาหารก็ต้องเป็นเวลาเหมือนกันต้องมีระ เบียบ ในด้านนี้"
การประหยัด
"ในการประหยัดก็ได้จัดให้มีเงินค่าขนม..สัปดาห์ละครั้งตามอายุ และก็ได้ไม่มากนักแต่ถ้าจะซื้อหนังสือหรือของ เล่นท่านก็บอกว่าถึงวันเกิดจะซื้อให้จะไม่ซื้อพรำเพรื่อ"

พระราชกรณียกิจ
- หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
- แพทย์ทางวิทยุ
- โครงการรักษาโรคเฉพาะทาง
- โครงการสาธารณสุข พอ.สว.
- ทุนอุดหนุนการวิจัย
- โครงการเฉพาะกิจพัฒนาดอยตุง

บั้นปลายพระชนมชีพ
สมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงพระประชวรโรคพระหทัย และเสด็จเข้ารักษาพระองค์ ที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2538 เสด็จสวรรคต เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2538 เวลา 21 นาฬิกา 17 นาที รวมพระชนมายุ 94 พรรษา 8 เดือน 27 วัน ปวงพสกนิกรต่างเชื่อมั่นว่าด้วยอานุภาพแห่งกุศลกรรมที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างต่อ เนื่องยาวนาน พระองค์ผู้จากไปจักได้เสด็จสถิตในภพภูมิอันประเสริฐ อันควรแก่พระคุณธรรมของพระองค์แล้ว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และอุทิศพระองค์เพื่องาน เพื่อสังคมและเพื่อ ประเทศชาติบ้านเมืองด้วยพระวิญญาณของการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่แท้จริง จนทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น พระมารดา แห่งการสังคมสงเคราะห์ ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอัน ล้นพ้นหาที่สุดมิได้.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศานาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สาระที่  4  ประวัติศาสตร์

มฐ. ส 4.2 ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจของบุคคลสำคัญ

ประเด็นคำถามเพื่อนำไปสู่การอภิปรายในห้องเรียน

นักเรียนมีวิ๊การทำความดีเพื่อสมเด็จย่าอย่างไรบ้าง

กิจกรรมเสนอแนะ

นักเรียนควรจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ

สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

นำสเนอผลงานหน้าชั้นเรียน

การบูรณาการ  ศีลป  วาดภาพสมเด็จย่า

ภาษาไทย เขียนประวัติสมเด็จย่า

อ้างอิงแหล่งที่มาhttp://www.wat-srinagarin.com/th/somdetya/contents.phpเข้าชม : 5664
นำเสนอโดย : นางเพียรจิต พันธุ์โอภาส
โรงเรียนบ้านอุทัยทอง
สพป. นครราชสีมา เขต 6
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ล่าสุด
ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์
โดย : [เข้าชม : 66073 ]
การทำนา
โดย : [เข้าชม : 65175 ]
วันต่อต้านยาเสพติด
โดย : [เข้าชม : 63595 ]
วันสุนทรภู่
โดย : [เข้าชม : 63949 ]
พุทธชยันตี
โดย : [เข้าชม : 63656 ]
วันวิสาขบูชา
โดย : [เข้าชม : 63805 ]
การเลือกอาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 63803 ]
อาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 70753 ]
นำปรุงส้มตำ
โดย : [เข้าชม : 71849 ]
ของขวัญวันวาเลนไทน์
โดย : [เข้าชม : 61127 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
รู้จักตัวตน รู้จักคนจากวรรณกรรมท้องถิ่น
ปูนซีเมนต์เป็นเหตุ
กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว ตอนที่ 1
ลดพุง นุ่งสวย (Menu to Lose Body Fat)
มาพวกเรามา....มาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันเถอะ
ทำไม ... ต้องชักแม่น้ำทั้งห้า
คุณรู้ไหม....ทำไมต้องมีนางสงกรานต์
ภาษาอังกฤษยอดฮิตพูดผิดจนติดปาก
สร้างงานสร้างราคา
สมรรถภาพทางกาย/สมรรถภาพทางกลไก หรือสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |