[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
....หมูแพง...????????
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
ราคาหมูยังแพงไม่เลิก "พาณิชย์"เตรียมออกมาตร การควบคุมราคา-ปริมาณหมู   

ราคาหมูยังแพงไม่เลิก "พาณิชย์"เตรียมออกมาตร การควบคุมราคา-ปริมาณหมู สั่งห้ามแต่ละภูมิภาคขายเกินราคาที่กำหนด ภาคกลางขายไม่เกินก.ก.ละ 152 บาท ภาคเหนือ-อีสานไม่เกิน 157 บาท ภาคใต้ไม่เกิน 162 บาท หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน ไม่ติดป้ายราคาหน้าฟาร์มโดนปรับอีก 1 หมื่น หากส่งออก-เคลื่อนย้ายเข้า 24 จังหวัดติดชายแดนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ แย้มเป็นแค่มาตรการชั่วคราว 3-4 เดือน คาดมีผลบังคับใช้วันนี้ แผงหมูครวญราคาพุ่งไม่หยุด ผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนกินไก่-ปลาแทน บางร้านต้องปิดตัวชั่วคราวหลังรับภาระขาดทุนไม่ไหว เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่กระทรวงพาณิชย์ นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า ที่ประชุมกกร.เชิญสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และสมาคมชำแหละสุกรแห่งประเทศไทย มาชี้แจงสถานการณ์ราคาและปริมาณผลผลิตของสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกร ซึ่งจากการรับฟังและพิจารณาข้อมูลพบว่า ปัญหาสุกรแพงเกิดจากผลผลิตปัจจุบันลดลง 25-30 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมจะมีวันละ 40,000 ตัว เหลือเพียงวันละ 32,000 ตัว โดยลดลงจาก 12.5 ล้านตัวต่อปี เป็น 10 ล้านตัวต่อปี เนื่องจากเกิดโรคระบาดในสุกร ส่งผลทำให้ราคาปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศจำนวนมาก เพราะราคาขายในต่างประเทศจูงใจกว่าราคาภายใน ซึ่งก่อนหน้านี้กรมการค้าภายในได้ออกมาตรการเพื่อแก้ปัญหาด้วยการประกาศราคาจำหน่ายปลีกและควบคุมการขนย้ายสุกรมีชีวิตในพื้นที่ 24 จังหวัด ที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ราคาสุกรก็ยังแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายยรรยง กล่าวอีกว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้น กกร.จึงมีมติให้ออกมาตรการควบคุมเพิ่มเติม โดยแบ่งออกเป็นมาตรการด้านปริมาณและด้านราคา ซึ่งเป็นการควบคุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง สำหรับมาตรการด้านราคามี 2 มาตรการ คือ 1.เตรียมออกประกาศ กกร. กำหนดราคาควบคุมหรือราคาจำหน่ายสูงสุด ขายส่งและขายปลีก สำหรับสุกรมีชีวิต สุกรชำแหละและชิ้นส่วนเนื้อสุกร โดยห้ามไม่ให้ขายเกินราคาควบคุมที่กกร.ประกาศ ซึ่งจะแบ่งตามภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคกลาง ตะวันออกและตะวันตก ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตไม่เกินกิโลกรัม (ก.ก.) ละ 81 บาท ขายส่งสุกรชำแหละผ่าซีกไม่เกินก.ก.ละ 93 บาท ขายส่งชิ้นส่วนสุกรเนื้อแดงไม่เกินก.ก.ละ 137 บาท และขายปลีกสุกรเนื้อแดง (ไหล่ สะโพก) ไม่เกินก.ก.ละ 152 บาท ส่วนภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตไม่เกินก.ก.ละ 85 บาท ขายส่งสุกรชำแหละผ่าซีกไม่เกินก.ก.ละ 97 บาท ขายส่งชิ้นส่วนสุกรเนื้อแดงไม่เกินก.ก.ละ 142 บาท และขายปลีกเนื้อแดง (ไหล่ สะโพก) ไม่เกินก.ก.ละ 157 บาท และภาคใต้ ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตไม่เกินก.ก. ละ 87 บาท ขายส่งสุกรชำแหละผ่าซีกไม่เกินก.ก.ละ 99 บาท ขายส่งชิ้นส่วนหมูเนื้อแดงไม่เกินก.ก.ละ 147 บาท และขายปลีกเนื้อแดง (ไหล่ สะโพก) ไม่เกินก.ก.ละ 162 บาท หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นายยรรยง กล่าวต่อว่า 2.กำหนดให้ฟาร์มเลี้ยงสุกรติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสุกรเป็นหน้าฟาร์ม เพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดให้ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก เฉพาะสุกรเนื้อแดงหน้าเขียง ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท โดยมาตรการทั้งหมดคาดว่า จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.เป็นต้นไป ซึ่งในส่วนของมาตรการควบคุมราคาจำหน่ายสูงสุดจะบังคับใช้เป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้น จนกว่าสถานการณ์ราคาและผลผลิตสุกรจะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยคาดว่าภายใน 3- 4 เดือนราคาสุกรจะคลี่คลายลง และมั่นใจว่าราคาขายที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยราคาควบคุมดังกล่าวเป็นราคาที่ผู้ขายยังคงมีกำไรประมาณ 5-6 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๒  การวัด
มาตรฐาน  ค ๒.๑    เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
มาตรฐาน  ค ๒.๒    แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
สาระการเรียนรู้
การชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยมาตรฐานเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด
1. เครื่องชั่งมาตรฐาน มีหลายชนิด เช่น เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตัว
2. หน่วยมาตรฐานที่ใช้ในการชั่ง ได้แก่ กิโลกรัม(กก.) กรัม(ก.) และขีด
3. ตัวอย่างการใช้เครื่องชั่งมาตรฐาน
     เครื่องชั่งมีหลายชนิด ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาลักษณะและการใช้งานของเครื่องชั่งแต่ละชนิดให้ถูกต้อง เพื่อจะได้นำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม
          - เครื่องชั่งสปริง เป็นเครื่องชั่งมาตรฐานที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด ใช้สำหรับชั่งสิ่งของทั่วไป เช่น เป็ด ไก่ เนื้อ ผัก ผลไม้ เป็นต้น


เครื่องสปริง


               วิธีชั่งเครื่องชั่งสปริง
                    ก่อนชั่ง ให้เข็มชี้น้ำหนักของเครื่องชั่ง ชี้ที่ตัวเลข 0 เสมอ
                    ขณะชั่ง ต้องวางสิ่งของที่ต้องการชั่งไว้บนส่วนของเครื่องชั่ง และเข็มชี้ตัวเลขตัวใด แสดงว่าเป็นน้ำหนักของสิ่งของนั้น
          - เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งแบบหน้าปัด เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน เป็นเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งสิ่งที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น คน ข้าวสาร น้ำตาล ฯลฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัม กรัม และขีด
     หน่วยมาตรฐานที่ใช้เป็นกิโลกรัม กรัม และขีด มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งใน 1 กิโลกรัม จะสามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยเล็กลงได้อีก
          1 กิโลกรัม = 1,000 กรัม
          1 กิโลกรัม = 10 ขีด
          1 ขีด = 100 กรัม

การเปรียบเทียบน้ำหนัก
    เราสามารถนำสิ่งของ 2 สิ่ง มาเปรียบเทียบน้ำหนักได้ โดยมีหลักดังนี้
          1. ให้เริ่มเปรียบเทียบในหน่วยกิโลกรัมก่อน
          2. ถ้าหน่วยกิโลกรัมเท่ากัน ให้เปรียบเทียบในหน่วยที่เป็นกรัมหรือขีด
               เช่น   2 กิโลกรัม 400 กรัม  <  2 กิโลกรัม 800 กรัม


ประเด็นคำถาม     1. คุณแม่ให้นักเรียนไปซื้อเนื้อหมูจำนวน  1 กิโลกรัม เข็มชี้น้ำหนักของเครื่องชั่งจะตรงกับเลขอะไร?
                                 2. หน่วยมาตรฐานที่ใช้ในการชั่งเรียกชื่อว่าอย่างไร?
                                 3. เนื้อหมูหนัก 1 กิโลกรัมจะหนักเท่ากับกี่ขึด?

กิจกรรมเสนอแนะ    1. ให้นักเรียนนำสิ่งของคนละหนึ่งชนิดมาฝึกชั่งและอ่านน้ำหนักสิ่งของที่จะชั่ง
                                      2. เปรียบเทียบความแตกต่างของน้ำหนักตัวของตนเองกับเพื่อนๆ

การบูรณาการ           1. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
                                      2. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อมูลรูปภาพ    http://www.thaidonatedb.com/img/ramafoundation.jpg
                           http://www.thaigoodview.com/files/u20908/31255.jpg

ข้อมูล/แหล่งอ้างอิง 1. http://tnews.teenee.com     

2.http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=15348&mul_source_id=027350

 เข้าชม : 5318
นำเสนอโดย : จันทรรัตน์ จันทร์คำ
โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25233 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22868 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22653 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27287 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27222 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27744 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29263 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42921 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39478 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34749 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
หลักการสังเกตคำสมาส คำสนธิ
"ปากเกร็ด" มหานครไม่ยอม "จม"
ลงแขกเกี่ยวข้าว
บุญคูณลาน
บุญพระเวส
บุญบั้งไฟ
ลงจนได้
ฉี่บ่อยระวังโรคร้าย
แบรด พิตต์ ทุ่มเงิน
ฤดูกาลแห่งแม่คะนิ้ง
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |