[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
"มะลิกรองคล้องใจมอบให้แม่"
จันทร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
หอมกลิ่นอ่อนอ่อนเมื่อตอนเช้า สายแล้วเล่าเจ้าไฉนใยหอมอยู่ บ่ายคล้อยตะวันรอนกลิ่นยังเคล้าเจ้าโฉมตรู ทุกคนรู้ มะลิกรองของครูเนาว์   

ที่สิบสองสิงหา  เป็นวัน
สมเด็จแม่ทรงอนันต์ ค่าล้น
สละสุขเพื่อปวงชน ผองแม่
หวังแต่เพียงเห็นให้  ร่มแล้วแดนสยาม

ที่สิบสองสิงหามาบรรจบ
ราชสมภพพระแม่เจ้าเราทั้งผอง
บุญญาแม่แผ่คุ้มถิ่นแผ่นดินทอง
รุ่งเรืองรองทั่วหล้าบารมี

ขอน้อมก้มประนมกรกราบวอนไหว้
เทพไท้องค์เทวะคุณพระศรี
จงปกปักรักษาราชินี
เกษมทวีขอพะองค์ทรงพระเจริญ


                                                     ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
                                                                             ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวตั้งยะฤทธิ์
 

หอมกลิ่นอ่อนอ่อนเมื่อตอนเช้า
สายแล้วเล่าเจ้าไฉนใยหอมอยู่
บ่ายคล้อยตะวันรอนกลิ่นยังเคล้าเจ้าโฉมตรู
ทุกคนรู้ มะลิกรองของครูเนาว์

 ครูเนาว์ "สวัสดีจ้ะ วันนี้มีโอกาสมาสอนแทนอีกครั้ง คุณครูให้ปฏิบัติงานไว นำมาส่งครูเนาว์วันนี้ใช่ไหม"

           นักเรียน " ใช่ค่ะ ครูให้ออกแบบประดิษฐ์ดอกมะลิจากวัสดุอะไรก็ได้ ของหนูทำจากผ้าใยบัว"

              ครูเนาว์ " แล้วของเพื่อนมีอะไรบ้าง อ้อ นี่ จากกระดาษย่น  กระกดาษทิชชู ผ้าก็มี ผ้าอะไรเนี่ย ผ้าไหม สวยดีนะ"

              นักเรียน " ยังมีอีกค่ะ ดอกนี้จากต้นโสน ส่วนของอีกคน จากปั้นดิน แล้วที่หอมๆนั่นจากแกะสบู่ค่ะ"

              ครูเนาว์ " ดีมาก ก่อนที่จะส่งครูเรามาทบทวนกันก่อนดีไหม"  หลังส่งงานแล้วครูจะสอนให้ทำดอกมะลิง่าย ๆ ง่ายมาก(คลิกดูที่นี่ค่ะ)

1. จุดประสงค์ของงานในครั้งนี้    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกมะลิวันแม่อย่างง่ายจากวัสดุใกล้ตัว

2. สาระสำคัญ
      วันแม่เป็นวันสำคัญของคนไทย  นิยมนำดอกมะลิหรือผลิตภัณฑ์จากดอกมะลิมอบแด่แม่
ดอกมะลิประดิษฐ์จึงเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้

3. การวิเคราะห์พฤติกรรม
                           ด้านความรู้
                                           - มีความรู้  ความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกมะลิ
                           ด้านเจตคติ
                                           - เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
                           ด้านทักษะ/กระบวนการ
                                          - ปฏิบัติงานประดิษฐ์ดอกมะลิได้ตามขั้นตอน

4.  สาระการเรียนรู้
     1. การออกแบบและการเลือกวัสดุในการประดิษฐ์ดอกมะลิ
     2. วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกมะลิ
     3. วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกมะลิ
     4.  การประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน
     5. การจัดการผลงาน

5.  กระบวนการเรียนรู้
     1. ศึกษาลักษณะดอกมะลิจากตัวอย่างดอกจริงและดอกประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ
     2. วาดแบบ  ออกแบบกลีบดอกมะลิและส่วนประกอบ
     3. สำรวจและเลือกวัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ดอกมะลิ
     4. ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกมะลิจากใบความรู้และวิทยากร
     5.ลงมือปฏิบัติงานประดิษฐ์ดอกมะลิและจัดตกแต่งผลงาน
     6. ร่วมกันประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน
     7. ทำบรรจุภัณฑ์สินค้า  กำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ
     8. สรุปผลการทำงาน   ผู้สอนแนะนำเพิ่มเติม

6.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
     1. ตัวอย่างดอกมะลิของจริง/ดอกมะลิประดิษฐ์
     2.วั สดุอุปกรณ์งานดอกไม้ประดิษฐ์
     3. ใบความรู้

7.  การวัดผล  ประเมินผล
     วิธีการวัด
                   -     ประเมินการปฏิบัติงาน
                   -     ประเมินผลงาน
                   -     ทดสอบ
      เครื่องมือวัด
                   -      แบบประเมินการปฏิบัติงาน
                   -      แบบประเมินผลงาน
                   -      แบบทดสอบ
     เกณฑ์การประเมิน
                   -      แบบประเมินการปฏิบัติงาน  ได้ระดับคะแนน ร้อยละ 80 
                   -      แบบประเมินผลงาน  ได้ระดับคะแนน  ร้อยละ  80
                   -      แบบทดสอบ  ได้ระดับคะแนน  ร้อยละ  80
   

8. คำถามชวนคิด
                   -      เราจะมีวิธีอย่างไรบ้างในการทำให้ดอกมะลิคงสภาพอยู่ได้นาน (อบแห้ง)
                   -      ดอกมะลิ นอกจากอะนำมาร้อยมาลัยแล้วยังทำอะไรได้อีก  (ตากแห้งทำเครื่องหอม )
                 

9.  กิจกรรมเสนอแนะ
              ผู้เรียนสำรวจผลิตภัณฑ์ดอกมะลิที่จำหน่ายในท้องตลาด  สังเกตลักษณะที่ดีและไม่ดีของสินค้า   แล้วนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน                            

  10. แผนการจัดการเรียนรู้(คลิกที่นี่ค่ะ)

ภาพเคลื่อนไหวดอกมะลิ ดอกไม้สำหรับวันแม่ภาพเคลื่อนไหว

      คำนี้มีอานุภาพยิ่งใหญ่ในใจลูกทุกคน จนยากที่จะเปรียบเทียบได้กับทุกสรรพสิ่งในโลก ดังคำขวัญที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานไว้ว่า “แม่เป็นพระอรหันต์ของลูก คนที่เที่ยววิ่งหาพระเพื่อกราบไหว้พระอรหันต์ อย่าลืมว่ามีพระอรหันต์อยู่กับตัวแล้ว ควรปฏิบัติต่อแม่อย่าให้บกพร่องได้” พระคุณของแม่อันประกอบไปด้วยความรักที่มีต่อลูกอย่างสุดหัวใจเช่นนี้ คงไม่ยากจนเกินไปนัก หากเอ่ยคำว่า “รัก” ให้แม่ได้ชื่นใจบ้าง เพราะคุณอาจโชคดีกว่าหลาย ๆ คนที่ได้เพียงแต่รำลึกถึงพระคุณแม่ผ่านภาพและเงาที่ตราตรึงไว้ในความทรงจำเท่านั้นว่า “ลูกรักแม่”
      ชาวอเมริกันเป็นผู้กำหนดให้มีวันแม่อย่างเป็นทางการขึ้น และผู้ที่พยายามเรียกร้องให้มีวันแม่ในอเมริกา คือ แอนนา เอ็ม.จาร์วิส คุณครูแห่งรัฐฟิลาเดลเฟีย แต่กว่าเธอจะประสบความสำเร็จก็ครบ 2 ปีพอดีในปี ค.ศ.1914 (พ.ศ.2457) โดยประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน ได้มีคำสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และดอกไม้สำหรับวันแม่ของชาวอเมริกันก็คือดอกคาร์เนชั่น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ประดับตกแต่งบ้านหรือประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพู แต่ถ้าแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นสีขาว

    มะลิ 
  ชื่อสามัญ (Common name)  Jasmine 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) Jasminum tuberosa spp. 
   ชื่อวงศ์ (Family) Oleaceae 
  ถิ่นกำเนิด (Native) เขตร้อนหรือเขตกึ่งร้อนชื้น 
มะลิ มะลิลา มะลิหลวง มะลิซ้อน
Jusminum adenophyllum.

 

          มะลิเป็นพรรณไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบๆ ลำต้นสูงประมาณ 5 ฟุต ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกเป็นคู่ ไปตามก้านต้นลักษณะใบป้อมมน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบไม่มีจัก ผิวใบเรียบสีเขียวเข้มเป็นมัน ใบยาว 2-3 นิ้ว มีดอกมะลิเป็นดอกเดี่ยว ออกเป็นช่อตามปลายยอดหรือปลายกิ่งประมาณ 3-5 ดอก แล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกมีสีขาวกลิ่นหอม มีทั้งดอกลาและดอกซ้อน ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ มะลิออกดอกตลอดปี
          มะลิเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัด กลางแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในดินที่ร่วนซุย ขยายพันธุ์มะลิโดยการปักชำกิ่ง หรือตอนกิ่ง
          มะลินอกจากจะมีกลิ่นหอมไว้ดมแล้ว มะลิดอกแห้งใช้ปรุงเครื่องยาหอมใช้บำรุงหัวใจได้เป็นอย่างดี
      
      สำหรับในประเทศไทยนั้นมีการจัดงานวันแม่ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2486 ณ.สวนอัมพร โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดงาน แต่เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไปโดยปริยาย หลังจากผ่านพ้นวิกฤติสงครามไปแล้ว หลายหน่วยงานได้พยายามรื้อฟื้นให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง แต่กำหนดวันแม่ที่ประชาชนนิยม และเป็นที่รับรองของรัฐบาล คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 กำหนดงานวันแม่ในวันนี้ยังดำเนินต่อมาอีกหลายปี ก็ต้องมาหยุดชะงักลงอีก ด้วยเหตุผลที่ว่าสภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุนซึ่งก็คือกระทรวงวัฒนธรรมที่ถูกยุบไปนั่นเอง

 

     ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยเห็นว่าควรมีการจัดงานวันแม่ต่อไป จึงได้รื้อฟื้นงานวันแม่ขึ้นมาอีก และได้กำหนดให้จัดงานวันแม่ คือวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวก็เลิกไป จนกระทั่งในปี พ.ศ.2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นว่าควรกำหนดวันแม่ให้แน่นอนเสียที จึงได้กำหนดวันแม่ใหม่โดยให้ถือว่าวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ และ กำหนดให้ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ตั้งแต่นั้นมา

     เหตุผลที่ให้ดอกมะลิ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ ก็เนื่องจาก ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย...

ภาพเคลื่อนไหวดอกมะลิภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหว
 

อ้างอิง  :

      นิตยสารขวัญเรือน สิงหาคม 2541 
     นิตยสารคุณหญิง สิงหาคม 2544
     ปลูกต้นไม้แก้จน ประยูร จรรยาวงษ์ 

     http://www.doae.go.th/Library/html/detail/jasmine/dd0.htm    (เว็บความรู้ดอกมะลิ)
     http://www.panmai.com/card/aug1-1208827594.shtml          (URL บัตรอวยพร)

     http://ecard.kapook.com/viewecard.php?id=47073#           (เว็บ e-cardอวยพรวันแม่)เข้าชม : 63754
นำเสนอโดย : เนาวรัตน์ ตั้งยะฤทธิ์
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สพม. เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
การตกแต่งผ้าฮิญาบแบบง่ายๆด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 39217 ]
อาหารเพื่อสุขภาพรายวัน
โดย : [เข้าชม : 35663 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : การทอผ้าไหม
โดย : [เข้าชม : 38891 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : อาหารพื้นบ้าน
โดย : [เข้าชม : 43411 ]
การตกแต่งผ้าฮิญาบ(ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม)ด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 62310 ]
การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา (mental skills; Knowledge)
โดย : [เข้าชม : 66121 ]
เดอ โบโน. เอ็ดเวิร์ด.กับคุณค่าของเหรียญหกเหรียญ
โดย : [เข้าชม : 64142 ]
น้ำท่วมอีกแล้ว
โดย : [เข้าชม : 63357 ]
มาเริ่มต้นใช้งานกับแผนการสอนครูเนาว์ ปี2555
โดย : [เข้าชม : 68695 ]
เจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ
โดย : [เข้าชม : 120826 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ข้อสอบโอเน็ตออนไลน์ ชุดที่ 3
การแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัย
ข้อสอบโอเน็ตออนไลน์ ชุดที่ 4
ทักษะพื้นฐานฟุตบอลตอนที่ 3
ทักษะพื้นฐานกรีฑาตอนที่ 3
ทางเลือกใหม่
การสร้างคำใหม่ โดยการสมาสคำ
อาหารทุกมื้อสำคัญกับการนอน
สอบตรงเคลียริ่งเฮ้าส์ 7 วิชา
วันเด็กแห่งชาติ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |