[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ ICT ของบุคลากรเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอน
จันทร์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ ICT ของบุคลากรเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1   

บทคัดย่อ

 

  

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ ICT ของบุคลากรเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1

ผู้ศึกษา    นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว

 

 ปีที่ศึกษา 2554

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ICT ที่มีต่อการฝึกอบรม และศึกษาระดับความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมพัฒนาศักยภาพ ICT ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ ICT ของบุคลากรเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอน ประจำปี 2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระดับสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 139 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าและแบบสอบถามปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลกระทำโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการวิจัยพบว่า

 

1.ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ ICT ของบุคลากรเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอนพบว่า ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ICT ที่มีต่อการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ ICT ของบุคลากรเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ

                   2.ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ ICT ของบุคลากรเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอน โดยภาพรวม พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และการนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในระดับมาก ส่วนระบบเครือข่ายของหน่วยงาน และ การเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ ICT ของบุคลากรเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่น ๆ ดังนี้คือ ได้รูปแบบและแนวทาง ในการประยุกต์การใช้งาน การพัฒนาตนเองและขององค์กร ควรจัดอบรมให้กับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จัดอบรมหลักสูตร และกิจกรรมการฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย ควรจัดฝึกอบรมแบบเคลื่อนที่การถ่ายทอดเนื้อหามีความชัดเจนมากกว่านี้ ควรมีการจัดพัฒนาศักยภาพเพื่อการใช้สื่อการเรียนการสอนในระบบเครือข่าย และควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ                                      
   

เข้าชม : 48047
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมิอง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน)
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
การตกแต่งผ้าฮิญาบแบบง่ายๆด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 39139 ]
อาหารเพื่อสุขภาพรายวัน
โดย : [เข้าชม : 35601 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : การทอผ้าไหม
โดย : [เข้าชม : 38825 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : อาหารพื้นบ้าน
โดย : [เข้าชม : 43343 ]
การตกแต่งผ้าฮิญาบ(ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม)ด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 62236 ]
การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา (mental skills; Knowledge)
โดย : [เข้าชม : 66108 ]
เดอ โบโน. เอ็ดเวิร์ด.กับคุณค่าของเหรียญหกเหรียญ
โดย : [เข้าชม : 64139 ]
น้ำท่วมอีกแล้ว
โดย : [เข้าชม : 63354 ]
มาเริ่มต้นใช้งานกับแผนการสอนครูเนาว์ ปี2555
โดย : [เข้าชม : 68678 ]
เจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ
โดย : [เข้าชม : 120780 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (species)
ปรากฏการณ์ปะการังเปลี่ยนสี
เมื่อพันธมิตรแถลงการณ์
ขอให้ในหลวงทรงหายพระประชวรไวๆ อยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
ให้รางวัลกับชีวิตเมื่อทำงานได้ประสบผลสำเร็จบ้างซิคะ
คุณหญิง"ขอพ้นจาก กพฐ. เพียงขอพักผ่อน 60 ปี "
ต้นกล้ายางพารา
สิ้นเปลืองน้ำมัน 5 นาที 100 ซีซีไม่ใช่น้อย...........
E-learning ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ปลานีออน
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |