[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
ออกกำลังกาย 7 นาที
พุธ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
สรุปได้ว่าการออกกำลังเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ไม่อ้วน ไม่เป็นโรคนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเป็นชั่วโมง ๆ   

ออกกำลังกาย 7 นาที

 ริชาร์ด เลอวานซุก จากมหาวิทยาลัยอัลเบอตา ประเทศแคนาดา ติดตามสุขภาพของเด็กๆ 600 คน อายุ 6-15 ปี เป็นเวลา 7 วัน
ร้อยละ 70 ไม่ออกกำลังกาย
ร้อยละ 23 ออกกำลังกายเบาซึ่งมีอัตรา การเต้นหัวใจที่ร้อยละ 45-50 ของอัตราการเต้นสูงสุด เช่น เดินช้าๆ
ร้อยละ 7 ออกกำลังกายใช้แรงปานกลางที่อัตราการเต้นหัวใจร้อยละ 50-70 อย่างโยคะ หรือตีกอล์ฟ
ร้อยละ 0.6 เลือกออกกำลังกายแบบใช้แรงหนัก ที่อัตราการเต้นหัวใจร้อยละ 70-85 อาทิ วิ่ง และปั่นจักรยานเร็ว
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจสุขภาพ สรุปได้ว่าการออกกำลังเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ไม่อ้วน ไม่เป็นโรคนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเป็นชั่วโมง ๆ เพราะแค่วันละ 7 นาที ก็เห็นผลลัพธ์ดีๆ ได้ แต่ต้องออกกำลังกายประเภทหนัก เนื่องจากทำให้หลอดเลือดและหัวใจได้บริหารเต็มที่ รวมถึงช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานอีกด้วย
ที่มาของข้อมูล http://www.khaosod.co.th/view_news.php?==newsid=TURONWIzVXdNekl4TVRFMU5RPT0=&sectionid=TURNeE1RPT0=&day=TWpBeE1pMHhNUzB5TVE9PQ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์  คือ อัตราส่วนที่เราต้องการ ที่มีการเทียบกับ 100 หรือ อัตราส่วนที่มีส่วนเป็น 100 เราเรียกว่า เปอร์เซ็นต์ ใช้สัญลักษณ์ แทนด้วยเครื่องหมาย %
150  %  อ่านว่า  150  เปอร์เซ็นต์ โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   150   :  100
200  %  อ่านว่า  200  เปอร์เซ็นต์ โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   200   :  100
800  %  อ่านว่า  800  เปอร์เซ็นต์ โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   800   :  100
1000  %  อ่านว่า  1000  เปอร์เซ็นต์ โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   1000   :  100
ที่มาของข้อมูล http://www.goonone.com/index.php/-vdo-1-4-/388-2010-06-02-13-19-11

เปอร์เซ็นต์ ( Percent )
เปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละ เป็นลักษณะของอัตราส่วนที่เป็นสัดส่วนชนิดหนึ่งซึ่งเปรียบต่อ 100 ซึ่งในการคำนวณก็สามารถทำได้โดยการนำเอา 100 ไปคูณอัตราส่วนที่ต้องการหา ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละของจำนวนข้อมูล
ที่มาของข้อมูล http://reg.ksu.ac.th/Teacher/kanlaya/2.11.html

แบบฝึกหัด เรื่อง ร้อยละ
จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.  ข้อใดต่อไปนี้เท่ากับ 4/25
  a) 1.6
  b) 8:100
  c) 16%
  d) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
2. ข้อใดต่อไปนี้เท่ากับ  21.8%
  a) 218:100
  b) 0.218
  c) 218/1000
  d) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
3.  ข้อใดต่อไปนี้เท่ากับ  150%
  a) 15.0
  b) 1.50
  c) 0.150
  d) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
4. ข้อใดต่อไปนี้เท่ากับ  .0179
  a) 1.79%
  b) 17.9%
  c) 179%
  d) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
5. ข้อใดต่อไปนี้เท่ากับ  56.28%
  a) 56.28
  b) 5.628
  c) 0.5628
  d) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ที่มาของข้อมูล http://ripn-math.com/app/mq/01-percent-in-daily-life/02-percen(ex).html

แบบฝึกหัด เรื่อง การเปลียนแปลงคิดเป็นร้อยละ
จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในปี 2006 มีนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 320 คน ในปี 2007 มีนักเรียนลงทะเบียนเรียน 349 คน อยากทราบว่ามีนักเรียน ลงทะเบียนเรียน
เพิ่มขึ้น กี่เปอร์เซนต์
2.ราคาหุ้นในบริษัท XYZ  ลดลงจาก  14 บาท ต่อหุ้น เป็น 9 บาท ต่อหุ้น อยากทราบว่าราคาหุ้นลดลงกี่เปอร์เซนต์
3.ค่าเล่าเรียนที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้นจาก 50,000 บาท เป็น 59,000  บาท อยากทราบว่า ค่าเล่าเรียนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์
4.ราคาน้ำมันลดลงจาก  $54 /บาเรล เป็น $50 /บาเรล ราคาน้ำมันลดลง กี่เปอร์เซนต์
5.ประชากรในเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งเพิ่มขึ้นจาก 25,000 คน เป็น 32,000 คน อยากทราบว่า ประชากรเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์
ที่มาของข้อมูล http://ripn-math.com/app/mq/01-percent-in-daily-life/03-percen(ex).html

คำถามในห้องเรียน
1. โรงเรียนแห่งหนึ่ง  ในปี 2010 มีนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 920 คน ในปี 2012 มีนักเรียนลงทะเบียนเรียน 1250 คน อยากทราบว่ามีนักเรียน ลงทะเบียนเรียน
เพิ่มขึ้น กี่เปอร์เซนต์
2. ในปี พ.ศ 2550 บริษัทนำชัยการไฟฟ้า ได้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่ารวม 260 ล้านบาท โดยแยกเป็น โทรทัศน์ 100 ล้านบาท วิทยุเทป 60 ล้านบาท ตู้เย็น 40 ล้านบาท พัดลม 60 ล้านบาท จงหาเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละของการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ
สาระที่  1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่  2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
ข้อเสนอแนะ
การทำให้ร่างกายแข็งแรง อาจไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆ เพราะแค่วันละ 7 นาที ก็เห็นผล

 

ที่มาของภาพ http://www.student.chula.ac.th/~53370468/7.jpg
ที่มาของภาพ http://img.kapook.com/u/patcharin/Exercise/Jogging-Walking-Running/running.jpg
ที่มาของภาพ http://www.goonone.com/images/stories/mathmatic/ratio/by_no/ratio1/graph20in100.jpg http://www.goonone.com/images/stories/mathmatic/ratio/by_no/ratio1/graph25in100.jpg
ที่มาของภาพ http://www.goonone.com/images/stories/mathmatic/ratio/by_no/ratio1/graph30in100.jpg
ที่มาของภาพ http://www.goonone.com/images/stories/mathmatic/ratio/by_no/ratio1/graph75in100.jpg
เข้าชม : 68481
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25316 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22942 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22717 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27370 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27297 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27806 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29323 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42991 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39551 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34817 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
เจ้าจ๋อเรืองแสง
เครื่องดนตรีสากล ตอนที่ 5 (เครื่องคีย์บอร์ด)
จุดจบของสองหญิงหนึ่งชาย
ภารกิจ...พิชิตอวกาศ
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 1
นาฏศิลป์ญี่ปุ่น ตอนที่1
เทคนิดการทำภาพสติ๊กเกอร์
“ไอน้ำ” นำทัพบุกญี่ปุ่นโชว์งาน
นาโนกับชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 2) ตอน ใบบัว
What colour ?
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |