[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ตาสว่างคือหนทางหลีกเลี่ยงยาเสพติด (3)
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
ข้อมูลข่าวสาร มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของทุกคน ผู้ที่สามารถรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลาย ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ย่อมจะทำให้ผู้นั้นสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันท   

ตาสว่างคือหนทางหลีกเลี่ยงยาเสพติด (3)แนวคิดที่สำคัญ
          ข้อมูลข่าวสาร มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของทุกคน ผู้ที่สามารถรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลาย ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ย่อมจะทำให้ผู้นั้นสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สาระการเรียนรู้

   1. การติดตาม รับฟังข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน
   2. นำข้อมูลข่าวสารมาประยุกต์ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด

จุดประสงค์การเรียนรู้
   1. นักเรียนมีวิธีการติดตาม รับฟังข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันได้
    2. นักเรียนสามารถนำข้อมูลข่าวสารมาประยุกต์ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติดได้

ประเด็นจากข่าว
         แก๊งค้ายาเม็กซิโก แขวนคอเหยื่อติดสะพาน ตัดคอทิ้งนับสิบ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ตำรวจเม็กซิโกพบร่างเหยื่อ 9 รายถูกแขวนคอบนสะพาน และศีรษะผู้คนอีก 14 รายถูกทิ้งในเมืองนิวโว ลาเรโด้ ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อสู้ของสงครามระหว่างแก๊งค้ายาเม็กซิโก รายงานระบุว่า เหยื่อ 9 ราย ที่ถูกแขวนคอ เป็นหญิง 4 คน และต่อมาตำรวจได้พบร่างเหยื่อถูกตัดศีรษะอีก 14 ราย ในถุงพลาสติกดำที่อยู่ในรถยนต์คันหนึ่ง ซึ่งถูกทิ้งในสะพานระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของโน๊ตที่ถูกทิ้งไว้ หรือเผยแรงจูงใจของการกระทำในครั้งนี้ แต่กล่าวว่าเมืองนี้กลายเป็นสมรภูมิรบระหว่างแก๊งค้ายาเสพติดไปแล้ว โดยที่ผ่านมาแก๊งค้ายาเสพติดเหล่านี้ ได้ข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งขู่กกรรโชกเงินจากธุรกิจต่างๆ ด้วยข้อมูลข่าวสาร
         คำว่า ข้อมูลข่าวสาร หรือ "information" ในทางนิติศาสตร์ไทยหาได้ใช้ว่า "สารสนเทศ" ไม่ หากใช้ว่า "ข้อมูลข่าวสาร" ซึ่งตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้นิยามว่า "มาตรา 4...'ข้อมูลข่าวสาร' หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน วิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้"
          “ข้อมูลข่าวสาร” คือ สิ่งที่สื่อความหมายให้ทราบถึงเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่ง เรื่องใดโดยในความหมายนี้เน้นที่การสื่อความหมายเป็นหลัก มิได้เน้นที่รูปร่างหรือรูปแบบของความเป็นข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ สิ่งที่เป็นข้อมูลข่าวสารได้นั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปร่าง หรือรูปแบบของกระดาษที่มีข้อความหรือแฟ้มเอกสาร แต่หมายความรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่อาจจะปรากฏให้เห็นเป็นข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์ เสียง และสิ่งอื่นๆที่ทำให้มนุษย์สามารถเข้าใจและรู้ความหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นโดยสภาพขอสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านกรรมวิธีใดๆ เช่น ประจุไฟฟ้าแม่เหล็ก ฟิล์ม ไมโครฟิล์ม รูปภาพ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ คอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
           “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น ความหมายของคำว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” จึงให้ความสำคัญต่อลักษณะหรือสิทธิในการยึดถือข้อมูลข่าวสารนั้นว่าอยู่ในขอบเขตอำนาจครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐ หรือเกี่ยวข้อกับบุคคลหรือเอกชนใดๆ ก็ได้

          หากนักเรียนพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด แจ้งไปได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1386 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  หรือเข้าไปแจ้วได้ที่เว็บไซด์ของ ป.ป.ส. http://dais.oncb.go.th/frmComplain.aspx
ประเด็นคำถาม

     นักเรียนสามารถติดตามข่าวสารยาเสพติดได้จากแหล่งใดบ้าง

กิจกรรมเสนอแนะ
     มอบหมายให้นักเรียนไปหาข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด และนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอหน้าหน้องเรียน

แหล่ง
ที่มา http://th.wikipedia.org

เข้าชม : 67748
นำเสนอโดย : นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
สพป. เชียงใหม่ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา ล่าสุด
นอนไม่หลับเป็นภัยกับผู้สูงอายุ เป็นชนวนโรคความดันโลหิตสูง
โดย : [เข้าชม : 22183 ]
รู้ได้ไงว่าเราเป็น เบาหวาน!!!
โดย : [เข้าชม : 36677 ]
ถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิง Female Condom(FC.)
โดย : [เข้าชม : 61602 ]
ถุงยางอนามัยชาย( Condom)
โดย : [เข้าชม : 96179 ]
แคปซูลคุมกำเนิดหรือยาฝังคุมกำเนิด (ปรับปรุง2558)
โดย : [เข้าชม : 61933 ]
ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน
โดย : [เข้าชม : 70905 ]
แผ่นแปะคุมกำเนิด(พลาสเตอร์คุมกำเนิด)
โดย : [เข้าชม : 55366 ]
อยากปึ๋งปั๋ง ระวังเสี่ยงตาย!
โดย : [เข้าชม : 54587 ]
ฝ้าขาวในน้ำประปา คืออะไร ดื่มได้หรือไม่
โดย : [เข้าชม : 55315 ]
ประวัติกีฬาฟุตซอล
โดย : [เข้าชม : 68397 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
รู้ได้ไงว่าเราเป็น เบาหวาน!!!
ปลาตีน
พลอยแท้ บนม่อนหินล้านปี
เผยแพร่ งานวิจัย ครูชยุตม์ โล่ห์คำ
แลกบ้านด้วยคลิบหนีบกระดาษ
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
Cracker
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |