[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
โรงเรียนต้นแบบ ... ไม่มีห้องเรียน เน้นการเรียนรู้
จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
โรงเรียนในสวีเดน   

โรงเรียนต้นแบบในสวีเดน ไม่มีห้องเรียน เน้นการเรียนรู้

          ประเทศไทยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษา เช่น ปรับลดการบ้าน ลดสอบ และหันไปเน้นการทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้มากขึ้น รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่น่าสนใจ ในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าติด 1 ใน 10 ประเทศน่าอยู่และอาชญากรรมน้อยที่สุดในโลกอย่างสวีเดน รูปแบบการศึกษาแบบใหม่ ไม่มีห้องเรียน แต่แบ่งพื้นที่เป็นโซนต่าง ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์อย่างที่สุด
          โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบไม่มีห้องเรียน เป็นความคิดริเริ่มของ Vittra องค์กรการศึกษาในสวีเดนที่มีโรงเรียนในเครือถึง 30 แห่ง ได้นำรูปแบบการเรียนการสอนมาใช้ในโรงเรียนเทเลโฟนแพลน (Telefonplan) ในกรุงสต็อกโฮล์มเป็นแห่งแรก เมื่อ 2 ปีก่อน หลังจากเห็นว่า ห้องเรียนที่มีการจัดโต๊ะให้เด็ก ๆ นั่งเรียนเป็นแถว ๆ นั้นไม่ได้ช่วยให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ และทำอะไรร่วมกันได้มากพอ 
          ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ เป็นที่หนึ่งทาง Vittra จึงได้มีการสร้างโรงเรียนเทเลโฟนแพลนให้มีบรรยากาศแปลกตาด้วยฝีมือการออกแบบของบริษัทโรซาน บอสช์ จากโคเปนฮาเกน ที่ได้ออกแบบและจัดวางเฟอร์นิเจอร์เป็นโซน ๆ ทั้งโซนสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โซนสำหรับการเรียนรู้เป็นกลุ่ม โดยแต่ละโซนจะไม่มีกำแพงกั้น เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ส่งเสริมการทำงานอย่างอิสระ และการทำงานเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดี
          ส่วนกิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมที่เด็ก ๆ อาจส่งเสียงดัง ทางโรงเรียนได้สร้างห้องแยกออกไป และเป็นห้องเก็บเสียงด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เสียงของเด็ก ๆ ที่กำลังเรียนกีฬา หรือกิจกรรมที่มีการใช้เสียง ไม่เล็ดลอดออกมารบกวนเด็กที่กำลังเรียนรู้อย่างเงียบ ๆ ภายนอก
          ไม่มีห้องเรียนที่จำกัดขอบเขตเป็นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ โรงเรียนแห่งนี้ยังแบ่งชั้นเรียนของเด็ก ๆ ตามเกณฑ์อายุ ไม่มีการประเมินเกรด แต่จะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นระดับสติปัญญา เพื่อให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันตามความเหมาะสม
          นับว่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจ และอาจทำให้เด็ก ๆ อยากไปโรงเรียน และรักการเรียนรู้มากขึ้น

ที่มาของข้อมูล http://education.kapook.com/view55703.html
ที่มาของภาพ http://img.kapook.com/u/thitima/education/Vittra-Telefonplan-Interior-by-Rosan-Bosch-6.jpg
ที่มาของภาพ http://img.kapook.com/u/thitima/education/Vittra-Telefonplan-Interior-by-Rosan-Bosch-8.jpg
ที่มาของภาพ http://img.kapook.com/u/thitima/education/Vittra-Telefonplan-Interior-by-Rosan-Bosch-10.jpg
ที่มาของภาพ http://img.kapook.com/u/thitima/education/Vittra-Telefonplan-Interior-by-Rosan-Bosch-16.jpg
ที่มาของภาพ http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/knowledge_math/model_math7.gif

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ฝึกทักษะการคิดและลักษณะการคิดต่าง ๆ

ทักษะการคิด คือ ความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานของการคิดระดับสูง ทักษะของการคิดมีหลายทักษะ เช่น การจำแนก การแยกแยะ การขยายความ การสรุป การคิดริเริ่ม เป็นต้น ลักษณะการคิดคือ รูปแบบของการคิดที่ประกอบด้วยทักษะการคิดหลาย ๆ ทักษะที่แตกต่างกัน ซึ่งการแก้ปัญหาหนึ่งๆได้นั้น อาจต้องใช้ทักษะการคิดหลายแบบประกอบกัน ทักษะการคิดและลักษณะการคิดที่สำคัญ ที่มักใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน มีแบบต่าง ๆ ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้
1 การคิดคล่องและคิดหลากหลาย การคิดคล่องและคิดหลากหลาย เป็นความสามารถที่จะคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ได้ผลการคิดจำนวนมาก รวดเร็ว ตรงประเด็น และมีความหลากหลาย สามารถแตกแยกเป็นหลายแขนง หลายกลุ่ม หลายลักษณะ หลายประเภท หรือหลายรูปแบบ ซึ่งเราสามารถพัฒนาได้ โดยการตั้งปัญหา หรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหา แล้วฝึกตอบให้ได้คำตอบมากที่สุดในเวลาที่จำกัด และคำตอบนั้นต้องอยู่ในประเด็นของคำถาม
ตัวอย่าง 1 ถ้านักศึกษามีเข็มหมุดจำนวนหนึ่ง นักศึกษาจะนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ให้คิดออกมาให้มากที่สุด ภายในเวลา 4 นาที แนวคิดคำตอบ
1.สะกิดเสี้ยนที่ตำมือ ตำเท้า
2.ใช้เป็นอาวุธ
3.สำหรับติดกระดาษกับผนัง หรือบอร์ด
4.ไว้จิ้มแขนสำหรับปลุกให้ตื่น
5.ใช้ทำเบ็ดตกปลา
6.เอาไว้เปิดซองจดหมาย ซองเอกสาร
7.สำหรับเขี่ยด้ายที่พันกันยุ่ง
8.สำหรับกลัดผ้าที่หุ่นโชว์
9.กลัดผ้าเป็นแบบก่อนตัดเย็บเสื้อ กระโปรง
10.ทำความสะอาดหวี
11.สำหรับเจาะรูกระดาษ
12.สำหรับทดลองเรื่องแม่เหล็ก
การคิดวิเคราะห์และคิดผสมผสาน การคิดวิเคราะห์เป็นการแบ่งหรือแยกแยะสิ่งที่สนใจ หรือสิ่งที่เราต้องการศึกษาออกเป็นส่วนย่อย ๆ หรือออกเป็นแง่มุมต่าง ๆ แล้วทำการศึกษาส่วนย่อย ๆ นั้นอย่างละเอียด ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจหรือมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่สนใจหรือสิ่งที่ต้องการศึกษาได้มากขึ้น การคิดผสมผสาน เป็นการรวมความรู้ย่อย หรือผลจากการวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลใหม่ ข้อสรุปใหม่ กระบวนการใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ได้มากยิ่งขึ้น

การฝึกการคิดวิเคราะห์มี 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1. ฝึกหัดแบ่งหรือแยกแยะสิ่งที่สนใจ หรือสิ่งที่ต้องการศึกษา
ขั้นที่ 2. ทำการศึกษาส่วนย่อยที่แบ่งหรือแยกแยะออกมาอย่างลึกซึ้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง 2 แดงต้องการซื้อรถยนต์ จึงแยกแยะรถยนต์อย่างละเอียด ดังนี้
ขั้นที่ 1. แยกแยะส่วนต่างๆของรถยนต์ เช่น ตามสภาพที่มองเห็นได้ ดังนี้ ตัวถัง ประตู เครื่องยนต์ หม้อน้ำ พวงมาลัย เบาะ ล้อ โคม ไฟหน้ากระโปรงหน้ากระโปรงหลังเครื่องปรับอากาศเป็นต้น ตามสภาพความรู้สึก ดังนี้ ความสวยงาม ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเร็ว ความแข็งแรง เป็นต้น
ขั้นที่ 2. ศึกษาส่วนย่อย ๆ ที่แบ่งหรือแยกแยะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง หรือเพื่อเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของส่วนย่อยต่าง ๆ ในที่นี้แดงศึกษาเกี่ยวกับส่วนย่อยต่าง ๆ เช่น ศึกษาเกี่ยวกับตัวถัง เครื่องปรับอากาศ ล้อ พวงมาลัย ความปลอดภัย ความสวยงาม ซึ่งส่งผลให้แดงมีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ลึกซึ้งขึ้น จากนั้นนำรถยนต์ที่สนใจมาเปรียบเทียบกันในส่วนย่อยที่ได้ศึกษาไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจซื้อรถ

ตัวอย่าง 3 เราสามารถฝึกการคิดผสมผสานได้ในลักษณะหนึ่งคือ การนำความรู้ย่อย ๆ มาผสมผสาน เพื่อให้ได้แนวคิดใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือกระบวนการใหม่ โดยในขั้นแรกนี้อาจพิจารณาจากสิ่งที่พบเห็นได้จริงก่อนว่าเกิดจากความรู้ย่อย ๆ ใดมาผสมผสานกัน เช่น
1) โทรศัพท์ + เครื่องถ่ายเอกสาร ผลที่ได้คือ เครื่องโทรสาร
2) ขนมแพนเค้ก + รูปหัวใจ ผลที่ได้คือ แพนเค้กรูปหัวใจ
3) วงล้อ + เก้าอี้ ผลที่ได้คือ เก้าอี้เลื่อน
4) ดินสอ + ยางลบ ผลที่ได้คือ ดินสอทั่วไปที่มียางลบด้านบน

ที่มาของข้อมูล http://www.bsru.ac.th/study/decision/ex2/a2.htm
คำถามในห้องเรียน
จากข้อความ ข้างบน "โรงเรียนต้นแบบในสวีเดน ไม่มีห้องเรียน เน้นการเรียนรู้" จงตอบคำถามต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนตั้ง คำถามที่สนใจ จากข้อความข้างบนมาอย่างน้อย 2 คำถาม
2. จากคำถามที่ตั้งขึ้นในข้อ 1 นักเรียนคิดว่า การที่นักเรียน ใฝ่ใจสืบค้นความรู้ นั้นสืบค้นจากอะไรได้บ้าง พร้อมทั้งบอกวิธีการหรือบอกที่มาของ www. ที่เกี่ยวข้อง
3. เมื่อนักเรียนได้ข้อคำถามในข้อ 1 และ สืบค้นความรู้ใน ข้อ 2 แล้ว ให้นักเรียน สรุปและบอกคุณค่าของสิ่งที่นักเรียนสนใจในข้อ 1 และบอกวิธีการในข้อ 2 แล้วสรุปบอกเป็นข้อๆ ในข้อ 3
ข้อเสนอแนะ
ให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย
การบูรณาการกับกลุ่มสาระฯต่างๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

 เข้าชม : 64053
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25315 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22942 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22717 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27370 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27297 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27806 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29323 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42990 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39551 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34816 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Reading6 : "POPCORN"
"ดอกลั่นทม"...ไฉนไม่นิยมปลูกในบ้าน
โครงการ Education Hub ... กับ Permutation and Combination
อาจประกาศผล GAT-PATก่อน 10 พ.ย.
Reading7 "THE GHOST PILOT"
The Red Moon !
Fried Rice
คะแนนซี คะแนนที
คะแนนมาตรฐาน
Stuffed Nutria’s Omelets
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |